Среща за възможностите за децата с уреждания да се включат активно в обща образователна среда се състоя в Община Добрич

Среща за възможностите за децата с уреждания да се включат активно в обща образователна среда се състоя в Община Добрич, снимка 1

Днес се проведе среща с участието на експерти от сферата на образованието и социалните услуги в Община Добрич, Комплекса за социални услуги, Центъра за специална образователна подкрепа, Дирекция „Социално подпомагане“, Дневния център за деца с увреждания и фондация „Лумос“. Срещата бе посветена на възможностите за децата със сериозни увреждания, живеещи в Комплекса за социални услуги, да бъдат активно включени в една обща образователна среда като посещават Центъра за специална образователна подкрепа, имайки възможност да създават и изграждат социална връзка с други възрастни и с техни връстници, в защитено и едновременно с това мотивиращо развитието им пространство. Участниците споделиха своя опит от подкрепата за две деца от Комплекса, анализираха препятствията и набелязаха акцентите за бъдещо подпомагане на деца с увреждания.

Нагоре