График за работа на детските ясли в гр. Добрич през юли и август 2019 г.

Детска  ясла /ДЯ/

М. юли

М. август

 

ДЯ №4 „Щастливо детство”

Ул. „Любен Каравелов” № 55

Детската ясла е в ремонт и почистване

Детската ясла e със сборни групи

През м.07. 2019 г. децата се пренасочват към ДЯ №4 „Щастливо детство”

Ул. „Вардар” №54

ДЯ №4 „Щастливо детство”

Ул. „Вардар” №54

Детската ясла e със сборни групи

Детската ясла е в ремонт и почистване

През м.08. 2019 г. децата се пренасочват към ДЯ №4 „Щастливо детство”

Ул. „Любен Каравелов” № 55

ДЯ №4 „Щастливо детство”

Ул. „Теменуга” до блок 24

Детската ясла e със сборни групи

Детската ясла е в ремонт и почистване Детската ясла е в ремонт и почистване

През м.08. 2019 г. децата се пренасочват към ДЯ №4 „Щастливо детство”

Ул. „Л. Каравелов” №55

ДЯ №4 „Щастливо детство”

Ул. „Д. Ковачев” № 2

Детската ясла e със сборни групи

Детската ясла е в ремонт и почистване

През м.08. 2018 г. децата се пренасочват към ДЯ №4 „Щастливо детство”

Ул. „Л. Каравелов” №55

ДЯ №5 „Пролет”

Ул. „Екзарх Антим I” №2

Детската ясла е в ремонт и почистване

Детската ясла e със сборни групи

През м.07. 2019 г. децата се пренасочват към ДЯ № 5 „Пролет”

Ж.к. „Дружба” I

ДЯ №5 „Пролет”

ж.к.„Дружба I”

Детската ясла e със сборни групи

Детската ясла е в ремонт и почистване

През м.08. 2019 г. децата се пренасочват към ДЯ № 5 „Пролет”

Ул.. „Eкзарх Атим” I

ДЯ №6 „Първи юни”

Ул. „Васил Петлешков” № 18

Детската ясла e със сборни групи

Детската ясла е в ремонт и почистване

През м.08. 2019 г. децата се пренасочват към ДЯ №6 „Първи юни”

Ул. „Карвуна” №2

ДЯ №6 „Първи юни”

Ул. „Карвуна” №2

Детската ясла е в ремонт и почистване

Детската ясла e със сборни групи

През м.07. 2019 г. децата се пренасочват към ДЯ №6 „Първи юни”

Ул. „Васил Петлешков” № 18

Нагоре