Община Добрич извършва ремонт на паркинга зад хотел „България“

Община Добрич извършва ремонт на паркинга зад хотел „България“, снимка 1

Паркингът се намира зад бл. №19 по бул. „25-ти септември“ и е с квадратура 1500 кв. м. Инвестицията е в размер на 100 000 лева без ДДС и се осигурява от общинския бюджет като част от Рамково споразумение с предмет: „Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община град Добрич“. Строителството се осъществява чрез технологично фрезоване на съществуващата настилка с натоварване на транспорт на строителните отпадъци, демонтаж на съществуващите бордюри, монтаж на нови бетонови бордюри 15/25/50 и др. дейности. Паркингът  ще бъде готов в срок до три месеца.

Паралелно Общинското предприятие „Комуналстрой“ извършва ремонт на общински обекти. В момента предприятието демонтира съществуващите стълби, полага нова основа и изгражда нови пред бившия партиен дом и пред Регионална библиотека „Дора Габе“.

Нагоре