ОБЯВЛЕНИЕ от СОНИК 63 ЕООД

Поканата е публикувана на 21.02.2019 г.

По молба на организаторите публикуваме Покана за обществено обсъждане за „Частично изменение на Общ устройствен план на Община град Добрич /ОУПО на град Добрич/ за УПИ IV – за „Обществено обслужване“ в кв. 815 по плана на Централна градска част град Добрич.

На основание чл.127 ал.1 от Закона за устройство на територията „СОНИК 63“ ЕООД УВЕДОМЯВА и КАНИ всички заинтересовани физически и юридически лица на обществено обсъждане за  „Частично изменение на Общ устройствен план на Община град Добрич /ОУПО на град Добрич/ за УПИ IV – за „Обществено обслужване“ в кв. 815 по плана на Централна градска част град Добрич.

Срещата ще се проведе на 01.03.2019 г. от 11.00 часа в малката заседателна зала на Община град Добрич.

Заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта всеки ден, от 8.00 до 17.00 часа в Центъра за услуги и информация на Община град Добрич или на сайта на Община град Добрич.

Писмени мнения и становища се приемат на адрес: град Добрич, бул. „Добруджа“ 32 ет. 3, офис 1, телефон за контакти: 0876 877 808    

Проект

Нагоре