Потребител на Преходно жилище - Добрич ще участва във форум на ООН във Виена

Потребител на Преходно жилище - Добрич ще участва във форум на ООН във Виена, снимка 1

Стефан Недялков на 20г., живеещ в Преходно жилище-Добрич ще вземе участие във форум на ООН във Виена от 18 до 23.02.2019 г. Темата на форума е "Нулева толерантност към социалната изолация на хората с увреждания" - Zero conference. България ще бъде представена от общо трима младежи.

Стефан Недялков и останалите потребители на социалната услуга в Добрич освен със специалистите на Преходното жилище си сътрудничат успешно с екипа фондация "Лумос", което води до добрите резултати в социалната им адаптация.

Преходно жилище - Добрич съществува от началото на 2010 година. Това е типична социална услуга "на изхода". Потребителите се настаняват за определен период от време, като всеки случай се разглежда индивидуално. За времето на престоя си в тази услуга, младежите-потребители трябва да се подготвят за самостоятелен живот, получавайки педагогическа и психологическа подкрепа от екипа на Преходно жилище. За изминалите, близо десет години, през тази услуга са преминали 32 младежи. Голяма част от тях се реализират успешно, а двама  продължават образованието си във висши учебни заведения.

Нагоре