С грижа за безопасността на нашите деца!

С ГРИЖА ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА НАШИТЕ ДЕЦА

 

Уважаеми съграждани – водачи на МПС!

 

В последните няколко години зачестиха  произшествията с деца от у-ще “Климент Охридски” на пътното платно на уличната връзка от бул. “Русия” към ул. “Никола Петков”. Във връзка с това, а също така по молба на училищното настоятелство и многократни граждански молби и с цел опазване на живота и здравето на 980-те деца, които получават образованието си в у-ще “Климент Охридски”, Община град Добрич предприема своевременни мерки – въвежда нова организация на движението в този участък.

Уличната връзка се прекъсва след подхода към блок № 13. Подходът за Първа частна Болница “Авицена” и блок № 15 се осъществява от бул. “Русия”. Подход за у-ще “Климент Охридски”, блок  № 11, блок № 13 и блок № 14 се осъществява от ул. “Никола Петков”. Подготовката и изпълнението на проекта за нова организация на движението ще се извърши и поддържа от ЕООД “Комуналефект” – гр. Добрич.

Призоваваме всички съграждани – водачи на МПС за съдействие и отговорност при спазването на новата организация, както и да проявят разбиране за причините на въвеждането й.

 

ОТ ВАШАТА СЪЗНАТЕЛНОСТ ЗАВИСИ ЖИВОТА НА ВАШИТЕ ДЕЦА!

Нагоре