Интернет - страницата на Община Добрич ще бъде представена на конференция в Силистра

Пресслужба

Община град Добрич

 

Интернет страницата на Община Добрич ще бъде представена на заключителната конференция по проект “По-ефективна местна и регионална власт–по–близо до Европа” в град Силистра. Проектът е финансиран от Европейския съюз по програма “Европа” и се изпълнява от Асоциацията за трансгранично сътрудничество и развитие “Дунавска Добруджа”. Директорът на дирекция “Административно, правно, информационно и техническо обслужване” в Община Добрич Боряна Андреева ще запознае участниците в конференцията с опита на общината в усъвършенстване, актуалност и полезност на интернет–страницата. През месец април тази година сайтът на Добрич www.dobrich.bg получи престижна награда за най–добра интернет–страница на европейско състезание за най-добри сайтове на градове, области и региони - EuroCrest 2005. Форумът бе проведен в Храдец, Чехия и е най-голямото подобно събитие в Централна и Източна Европа. Община град Добрич бе отличена с първа награда и в Националния конкурс “Online услуги за гражданите и бизнеса”. Наградата бе присъдена за системните и последователни усилия при доставянето на повече услуги за гражданите и бизнеса. Он–лайн решенията на общинската администрация се отличават със своята ефективност, добро качество и достъпност за групи, които имат затруднения в преките си контакти с Общината. В обновената Interneт страница са публикувани online услуги в 5 направления - деловодна справка; записване за приемен ден на ръководството; пощенска кутия за сигнали, молби, жалби и предложения; заявление за достъп до обществена информация и теглене на образец на заявление за услуга. Създадена е съвременна технологична и информационна среда за взаимодействие с други институции за комплексно обслужване на гражданите и бизнеса и за развитие към е-управление. Постигнати са качествени и бързи услуги за задоволяване потребностите на гражданите, осигурен е пълен достъп до всички актове и нормативни документи, създадени са предпоставки за осъществяване на граждански контрол и обратна връзка.

       

 

 

Нагоре