Фирма "Монолит" от Добрич ще ремонтира детска градина 17 със средства по Програма "Красива България"

 

Пресслужба

Община град Добрич

 

 

“Монолит”ООД от Добрич е фирмата, която ще ремонтира Детска градина №17 със средства по програма “Красива България”. Тя бе одобрена след проведена процедура по Закона за обществените поръчки. Предстои да бъде сключен договор за изпълнение на строително–ремонтните дейности. 68 100 лева от общата стойност на проекта са осигурени от общинския бюджет. Предвидени са ремонт на водопровода, канализацията и отоплителната система. Ще бъдат подновени настилките, стените и таваните на детската градина. Забавачницата е въведена в експлоатация през 1973 година и в момента в нея се обучават целодневно 170 деца. Децата развиват възможностите си в различни центрове–“Наука”, “Манипулативни игри”, “Строителни блокчета”, “Семейство”, “Пясък и вода”, “Готварство” и “Изкуство”. От учебната 1999/2000 година в детската градина е въведен образователен модел по програма “Стъпка по стъпка”. Програмата предлага на учители, студенти и семейства да наблюдават и изучават методиката на работа с децата. Детската градина и настоятелството към нея са партньори по различни проекти – “Приятелска ръка за ромските деца”, “Хартията и цветята – всички по местата” и др. Общата стойност на проектите, финансирани по Програма “Красива България” тази година надхвърля 560 000 лева. Освен детската градина ще бъдат ремонтирани Етнографския комплекс “Стария Добрич” и Градския парк “Свети Георги”. В архитектурно – етнографския музей на открито “Стария Добрич” ще бъдат подменени настилките, дървените осветителни стълбове и фенерите. Проектът включва изграждане на пропускателен пункт на главните входове на комплекса. Ще бъдат ремонтирани дървените огради, тоалетната, експозиционната и административната сгради. В градския парк ще бъдат реконструирани около 80 дка, което включва алеите, детската площадка, входовете от улица “Генерал Колев” и “Максим Горки”. Ще бъдат подменени настилките, осветителните стълбове и парковата мебел. През 2003 г. по проект “Красива България” бяха реконструирани 25 дка от площите на парка.

 

Нагоре