На Зеления телефон на Община град Добрич 60 45 73 можете да се информирате за местата за изхвърляне на строителните отпадъци

 

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

 

       Община град Добрич уведомява всички граждани, че на Зеления телефон 60 45 73 могат да получат информация за подходящите места за изхвърляне на строителни отпадъци.

        Призоваваме всички граждани да се обаждат на посочения телефон и да не изхвърлят строителни отпадъци и пръст в контейнерите, предвидени единствено за битови отпадъци.

        На Зеления телефон на Общината можете да сигнализирате за нарушения и да правите предложения, свързани с дейностите по третиране на битовите отпадъци, поддържане на чистотата и опазване на околната среда на територията на Добрич.

 

           Община град Добрич

Нагоре