Стартира третия етап от националната кампания на тема "Регистрация на земеделските производители - възможности, условия и ползи"

       Стартира ІІІ-ти етап от Националната информационно-разяснителна кампания на  тема "Регистрация на земеделските производители-възможности, условия и ползи" в Област Добрич. Кампанията се организира от Министерството на земеделието и горите и включва срещи на национално и регионално ниво със земеделски производители, браншови организации и асоциации от земеделието и преработващата промишленост. Срещата в Добрич е предвидена за 2 август от 10.00 часа в Голямата заседателна зала на Общината. Темата за условията и ползите от регистрацията на земеделските производители ще бъде разисквана от експерти от Областната служба на Държавен фонд "Земеделие", Областна служба за съвети в земеделието и Областна дирекция "Земеделие и гори" в Добрич. Ще бъдат дискутирани предимствата и необходимостта от регистрация на земеделските производители и запознаване с мярка 3.1 на програма САПАРД. По програмата през 2006 година ще бъде организирано професионално обучение на земеделски производители, собственици на гори и работещи в областта на земеделското и горското стопанство. Крайният срок за подаване на заявления за безплатното обучение е 15 ноември 2005 г. Работните срещи в рамките на разяснителната кампания на Министерството на земеделието и горите ще подпомогнат осигуряването на повече информация и директни срещи с утвърдени експерти. Земеделските производители ще бъдат запознати с процедурата по регистрация; механизмите за получаване на помощи и субсидии; основни регламенти и договорености с ЕС в отделните сектори; ползване, уедряване на земята, арендни и наемни отношения на частни земеделски имоти и на терени от Държавния поземлен фонд.

 

Нагоре