Работна среща на тема "Регистрация на земеделските производители - възможности, условия и ползи" ще се проведе на 2 август

Община град Добрич

съвместно с Областна дирекция "Земеделие и гори" град Добрич

 

 

О Б Я В Я В А

 

 

Провеждането на ІІІ-ти етап от Националната информационно-разяснителна кампания на Mинистерство на земеделието и горите на тема "Регистрация на земеделските производители - възможности, условия и ползи" в Област Добрич.

 

Работната среща ще се проведе на 02. 08. 2005 г. от 10.00 ч. в голямата заседателна зала на Община град Добрич.

 

Темата ще се разисква от експерти от Областна служба на Държавен фонд "Земеделие" град Добрич, Областна дирекция "Земеделие и гори" град Добрич, Областна служба за съвети в земеделието град Добрич.

 

Не пропускайте възможността за безплатно обучение на земеделски производители по мярка 3.1 на Програма САПАРД. Заявления за обучението през 2006 г. ще се набират до 15.11.2005 г.

 

 

Нагоре