Седем занаятчийски работилници в "Стария Добрич" ще бъдат отдадени на концесия

        Седем занаятчийски работилници в Архитектурно–етнографския комплекс на открито “Стария Добрич” ще бъдат предоставени на концесия. На свое заседание днес общинските съветници одобриха предложението на Кмета Детелина Николова да бъде открита процедура и избрани концесионери за срок от 20 години. Има проявен инвеститорски интерес към сарашката, ножарската работилница, както и към ретро–фотото и щампаджийницата. В комплекса “Стария Добрич” вече са отдадени на концесия 27 работилници за срок от 20 години. Като важно концесионно условие в договорите е включено запазване и съхранение на занаятите в работилниците. От концесионни възнаграждения годишно в общинския бюджет постъпват около 30 000 лева. Етнографският комплекс е построен в центъра на град Добрич, на мястото на някогашната Одун чаршия. Във възстановената  градска атмосфера потомствени майстори продължават традицията на народните художествени занаяти-грънчарство, ковачество, везбарство, тъкачество, бъчварство, абаджийство, златарство и др. В центъра на комплекса е възстановена старата часовникова кула, строена през XVIII век, която е една от 17-те възрожденски кули в страната. В “Стария Добрич” се намира постоянната експозиция “Археологическото наследство на Добруджа”, която представя колекция от археологически находки, сред които най-големия в света праисторически некропол, открит на Големия остров в Дуранкулашкото езеро. 

Нагоре