Община град Добрич стартира с ремонтите в учебните заведения

Пресслужба

Община град Добрич

 

 

Община град Добрич стартира с ремонтите на училищата и детските градини. Фирмите, избрани да извършват дейностите вече работят в Езикова Гимназия “Гео Милев”, ОУ “Христо Ботев”, “Отец Паисий” и в детските градини с номера 7, 27, 17, 25. Средствата за ремонтните дейности на учебните заведения в размер на 355 246 лева са увеличени с 20% в сравнение с миналата година. Те са осигурени от Програмата за капиталови разходи, бюджета на отдел “Образование” и проекти на Общината, финансирани от Министерството на младежта и спорта. 28 училища, детски градини и звена са включени в сторителната програма с неотложни ремонти. За тях са предвидени 120 246 хиляди лева. Отделно със средства в рамер на 110 хиляди лева, осигурени от общинския бюджет ще се ремонтират покривни конструкции, асфалтиране, подмяна на подовата настилка във физкултурните салони и др. За първи път Община град Добрич кандидатства с проекти за финансиране на физкултурните салони на 5 училища в Добрич и ученическата спортна школа. От тях Министерството на младежта и спорта финансира ремонтите на физкултурните салони със 125 хиляди лева. В ремонтната програма на общината не са включени училищата на делегиран бюджет. През тази година все още няма отпуснати средства по програмата за енергийна ефективност, с която се кандидатства пред Агенцията за енергийна ефективност. Дограми ще бъдат подменяни с алуминиеви само в СОУ “П.Р.Славейков” и ПМГ “Иван Вазов”  които са на делегиран бюджет, като средствата са от парите им за издръжка.                  

 

Нагоре