Не са обжалвани резултатите от конкурса за ремонт на уличното осветление

          Пресслужба

         Община град Добрич

 

         Не са обжалвани резултатите от конкурса за ремонт на уличното осветление 

 

         На 12 юли в 17.00 часа изтече седемдневния срок, в който фирмите, недоволни от резултатите на конкурса за ремонт на уличното осветление имаха възможност да ги оспорват. До момента няма постъпили искови молби в Добричкия районен съд. Община град Добрич предвижда в близките дни да сключи договорите с избраните фирми и да стартира третия етап на проекта за енергоефективна реконструкция на уличното осветление. 3 фирми бяха избрани за доставка и монтаж на нови осветителни тела. Фирма “Елда – ГД – 92” ООД от Ямбол е класирана на първо място за доставка на осветителни тела–уличен тип. 800 броя осветителни тела парков тип ще бъдат доставени от фирма “Филка” АД от Пловдив. Софийската фирма “Денима 2001” ООД ще извърши демонтаж на съществуващите и монтаж на нови осветителни тела–уличен и парков тип. По проекта тази година ще бъде реконструирана съществуващата мрежа за улично осветление в кварталите на Добрич. За целта в общинския бюджет са заделени 250 000 лева. След приключване на третия етап от общинския проект в Добрич се очаква да се постигне 90% осветеност. До момента са монтирани над 3000 осветителни тела. Възстановено е изцяло уличното осветление по булевардите, входно–изходните артерии, терените около училищата, детските градини и Централната градска част.

Нагоре