Политическите партии погасиха своите задължения за наеми към Общината

         Пресслужба

         Община град Добрич        

 

 

         Политическите партии в Добрич са погасили своите задължения за наеми към Общината. Все още в общинския бюджет не са постъпили дължимите суми на “Гергьовден”. Движението дължи 1164 лева, за които има издаден изпълнителен лист, както и допълнителна сума от 407 лева, която е изплатена. Получени са уверения от  местната структура на партията, че дължимата сума по изпълнителното дело е вече преведена. Община град Добрич разполага с 21 клуба, които се предлагат за ползване на политическите партии. БСП И СДС имат по четири, НДСВ – два, ДПС, БСД, Федерация “Царство България” – един. С по един офис са БЗНС, ДСБ, “Новото време”, ССД, “Партия на българските жени”, БКП, БСДП и ПДСД. Общината изпрати предупредителни писма до партиите за прекратяване преотдаването на клубната база на трети лица. При условие, че в едномесечен срок клубовете не изпълнят законовите изисквания, може да се пристъпи към изземване на клубната база от партиите. Съгласно Закона за политическите партии общините предоставят помещения под наем на политическите партии, които имат парламентарна група или достатъчен брой народни представители да образуват такава.  Помещения могат да се предоставят и на партии, получили над едно на сто от действително подадените гласове на последните парламентарни избори. Предстои общинския съвет в Добрич да вземе решение за преразпределението на клубната база.   

 

Нагоре