Дарение от 4500 франка получи Зоопарка в Добрич

Дарение от 4500 франка получи Центърът за защита на природата и животните в Добрич от швейцарското дружество “ПроЗоо”. Със средствата в центъра ще бъдат изградени санитарни помещения. Дружеството е партньор на Общината в изграждането на зоопарка от 1997 година. Даренията, получени с помощта на швейцарската организация възлизат на над 300 000 франка. През месец април тази година в добричкия зоопарк се роди първият и единствен на Балканите наследник на конете на Пржевалски. Новият обитател на Зоопарка носи името Калиман. Конете на Пржевласки са дарение на швейцарския парк Лангенберг. Те обитават добричкия зоопарк от септември 2003 г. Зоопаркът в Добрич е единственият, който притежава такива коне. Той е уникален както за България, така и за Източна Европа. Изграден е на площ от 160 дка по българо-швейцарски проект на стойност над 800 000 лева. Посетителите на зоопарка могат да видят над 100 вида животни, които се отглеждат в естествената им среда. Сред тях са елени, сърни, лами, муфлони, мечки, кози, фазани, бизони, водни и екзотични птици и единствената на Балканския полуостров двойка коне на Прежвалски. Конят на Пржевалски  е открит през 1881г. от руския изследовател, полковник Николай М. Пржевалски в пустинята Гоби. Преди това се е смятало, че тези коне са избити от монголските племена заради месото. Конят на Пржевалски се отличава генетично от домашния  кон – той има 66 хромозоми вместо 64. Външно животното притежава някои примитивни черти-голяма глава, очи, разположени по-високо и не толкова отстрани на главата, дълги уши и дебела шия. Тялото е набито, с тъмна ивица на гърба и петна по крайниците. Окраската му е жълтеникаво-сиво-кафява. В цял свят има само 1000 екземпляра от коня на Пржевалски. За малкия наследник в добричкия зоопарк се грижи екип от специалисти.

   

       

Нагоре