Кметът на Добрич участва в заседание на Фонда за енергийна ефективност

       Кметът на Добрич Детелина Николова участва в заседание на Управителния съвет на Фонда за енергийна ефективност. Заседанието се провежда в София. Управителят на фонда ще представи концепция за неговото управление, правилата за кандидатстване и условията за финансиране на проекти в областта на енергийната ефективност. Фондът за енергийна ефективност бе създаден през месец април тази година. Зам. председател на управителния съвет е Кметът на Добрич. Приходите се набират основно от дарения на международни финансови институции, фондове, български и чуждестранни физически и юридически лица. Основен донор е Глобалният екологичен фонд, който е предоставил безвъзмездна помощ в размер на 10 млн. щатски долара. С допълнително финансиране от държавата в размер на 3 млн. лв. и от други донори – международни финансови институции, правителства – първоначалната капиталова база на Фонда за енергийна ефективност достигна 16 млн. щатски долара.

Нагоре