Актуална информация за облаганите с патентен данък дейности

Актуална информация за облаганите с патентен данък дейности, снимка 1

На 01.02.2016 г. изтече срока, в който задължените лица по Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, извършващи дейности, подлежащи на облагане с патентен данък, подават декларации за 2016 г., плащат първа вноска на патентния данък и платилите патентния данък за цялата 2016 г. ползват 5 на сто отстъпка.

В нормативно определения срок за 2016 г. са приети 548 декларации и е начислен патентен данък в размер на 129 782 лв., от които са платени 33 655 лв. В сравнение със същия период на 2015 г., приходите от патентен данък продължават трайната тенденция на намаление. Подадените декларации през 2015 г. са били 595 броя, начисления патентен данък е бил в размер на 138 727 лв., от които са били платени 40 422 лв. Подадените декларации през 2016 г. са с 7,90 на сто по-малко, начисления патентен данък е 6,45 на сто по- малко и платения е с 16,75 на сто по-малко в сравнение със същия период на миналата година. От възможността да платят с отстъпка през 2016 г. са се възползвали 131 задължени лица, а през 2015 г. – 147, което е с 10.89 на сто по-малко. Платеният патентен данък за цялата 2016 г. е в размер на 25 844 лв., при платен през 2015 г. за същия период – 31 802 лв., което е с 18,74 на сто по-малко.

Както и през 2015 г. най-голям брой дейности са декларирани в дейност „Търговия на дребно до 100 кв.м.“ – 391 бр., следвани от „Бръснаро – фризьорски услуги, ветеринаро-фризьорски услуги“ – 37 бр., „Питейни заведения – 1-2 звезди“ - 19 дейности, „Шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги“ – 17 бр., „Металообработващи услуги“ и „Поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални уреди, климатици, ремонт на музикални инструменти“ – по 16 дейности“ и „Маникюр и педикюр“ – 14 бр.. Увеличение има само  при декларираните дейности от „Заведения за бързо обслужване – 1-2 звезди“ – 13, при декларирани през цялата 2015 г. 9 броя.

Нагоре