Среща на тема „Дизайнерските дроги – рискове и опасност при тяхната употреба“ ще се проведе на 28 януари 2016 г.

На 28.1.2016 г. от 14:55 ч. в СОУ „ДИМИТЪР ТАЛЕВ“ ще се проведе среща на тема „Дизайнерските дроги – рискове и опасност при тяхната употреба“. В мероприятието ще участват младежи на възраст 15 години. Целта е да се разгледат и назоват различните видове дроги, до какви последици могат да доведат, защо се употребяват, какви са ефектите при тяхната продължителна употреба, как можем да разпознаем човек, който употребява определен вид дрога.

В срещата ще участва Мария Няголова, психолог. Под формата на дискусия ще се обсъдят и личните мнения на младежите срещу употребата на наркотици, как биха реагирали ако узнаят, че техен близък човек употребява наркотици и други важни въпроси по темата.

Събитието се осъществява по проект BG06-102 „Младежки център Добрич – Вашето утре“, финансиран по Програма „Деца и младежи в риск” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.

Нагоре