Работна група за създаване на проект на Наредбата за търговска дейност и Правилника за дейност на ОП „Общински пазари“ сформира Община град Добрич

По Закона за местното самоуправление и местната администрация в изпълнение на препоръки от Одитен доклад за извършване на вътрешен одит на процеса по управление и контрол на приходи от пазари в Община град Добрич, Кметът Йордан Йорданов нареди сформиране на работна група (Заповед № 40/18.01.2016 г.), която да предложи актуализация на Наредбата за търговска дейност на територията на Община град Добрич. Задачата на групата е и да състави проект на нов Правилник за дейността на ОП „Общински пазари“ в частта относно отговорностите, правомощията и задълженията в осъществяването на дейността на предприятието.  Работата на групата трябва да приключи до 15 февруари 2016 г.

Община град Добрич призовава всички заинтересувани граждани да депозират предложенията си за по-добра организация на дейността писмено в Центъра за услуги и информация в Общината или по електронен път на e-mail: dobrich@dobrich.bg .

Нагоре