Община Добрич получи покана от МОСВ за реализиране на проекта за воден цикъл

Министерството на околната среда и водите отправи покана към четири общини – Асеновград, Добрич, Плевен и Пловдив, да реализират проекти за изграждане на пречиствателни станции и ВиК мрежи със средства от оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът за водния проект на Община град Добрич е за около 115 млн. лева. Той предвижда да се направи пълна рехабилитация на водоснабдителната и канализационна система – над 77 км. водопровод и над 4 км. канализационни колектори, да се реконструират три канално-помпени станции и модернизират пречиствателната станция за отпадъчни води край Врачанци. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16 часа на 1 март 2016 г. Очаква се строителството на обектите да започне след средата на 2016 г. в зависимост от готовността на бенефициентите.

Нагоре