След бърза намеса на общинското ръководство е възстановено движението по булевард "Трети март"

 

След бърза намеса на общинското ръководство е възстановено движението по булевард “Трети март”. Движението е прекъснато поради пропадане на изпълнен изкоп за връзка с канализацията на заведения за обществено хранене, които ще бъдат изградени в Градския парк. Фирмите изпълнителки на изкопните дейности – ЕТ “С.Михайлов” и ЕТ “Г.Николов” имат издадени разрешения за строеж от Общината за изпълнение на външни ВиК връзки като концесионери на заведенията в парка. Проверката на експертите от общината констатира, че не са изпълнени необходимите възстановителни работи, заложени в проектната документация. От фирмите допуснали некачествено възстановяване на уличната мрежа ще бъде потърсена отговорност. В момента по булевард “Трети март” е въведена временна организация на движението. Тя ще продължи в рамките на една седмица до началото на дейностите по цялостното преасфалтиране на булеварда.

 

 

Нагоре