Кметът Детелина Николова поиска подкрепа от добрички депутати за интегрирано развитие на общината

Кметът Детелина Николова поиска подкрепа от добрички депутати за интегрирано развитие на общината , снимка 1

На специално организирана среща между Кмета Детелина Николова, нейният екип и народни представители от Добричка област, бяха представени реализираните проекти в програмния период 2007 – 2013г, приоритетите за развитие на общината и проектите, за които се търси финансиране през новия програмен период 2014 – 2020 г. В срещата взеха участие Румен Иванов и Живко Мартинов от ГЕРБ, Валентин Николов от Патриотичния Фронт, проф. Иван Станков от АБВ и новият областен управител Маргарита Новоселска. Отсъстваха проф. Светла Бъчварова от БСП и Рушен Риза от ДПС. Кметът Детелина Николова информира, че са изпълнени и в процес на реализация са проекти на стойност 200 милиона лева. Инвестирано е в областта на пътна инфраструктура, градска среда, образование, иновации, добри европейски практики, социални услуги, спорт,туризъм, административен капацитет. Пътища, училища, детски градини, паркове и много други обекти на градската среда са били подложени на сериозни интервенции благодарение на осигуреното европейско финансиране. За децата и бъдещето на Добрич са постигнати съвременни и модерни условия за възпитание и обучение. Всичко това е станало възможно чрез успешното договаряне на 30 проекта, финансирани от еврофондовете и други програми. Кметът представи и приоритетите за развитие на общината през следващия програмен период: “ Приоритетите в управлението на общината, които сме си поставили, са свързани със създаването на благоприятна среда за инвестиции и балансирано развитие на малкия и среден бизнес, подобряване на градската инфраструктура и прозрачно и достъпно управление. Затова считаме, че държавата е необходимо да създаде ясни правила, които да стимулират местния и чуждестранен капитал в страната, спазвайки принципите на пазарната икономика. Добрич има своята специфична даденост – близост до черноморските пристанища и имидж на панаирен град с добре развита търговска мрежа и услуги, което действително е предпоставка за привличане на инвеститори както и неговото индустриално обновяване. Считам, че е необходимо да използваме всички възможности и да съумеем да оползотворим потенциала в сферата на туризма и селското стопанство. И вярвам, че това е пътят, който трябва да извървим заедно, за да заслужим доверието на добруджанци. Казвам го така, защото Добрич е областният град, тук са съсредоточени всички административни, културни и териториални звена на централната власт и считам, че действително обединени заедно, с колегите от региона ние можем да отговорим на очакванията на добруджанци, които дадоха своя вот за вас”. Николова представи детайлно и проектите, за които се очаква финансиране. Интегрираният план за градско възстановяване и развитие предвижда през следващите години в зоната с публични функции да бъдат рехабилитирани около 45 километра улици, да бъдат обновени зони за отдих, детски и спортни площадки и други, да бъде изграден новият парк "Свети Димитър“ . В рамките на проекта за интегриран градски транспорт ще бъдат подменени автобуси, ще бъдат рехабилитирани 20 километра трасета, спирки и други. Общината е подготвила проекти и за ремонт на двете концертни зали - "Нели Божкова" и "Добрич". Ще се търси финансиране и за изграждане на социален комплекс - малки домове, тип "пансион", защитени и наблюдавани жилища, за възрастни хора. За 100-годишнината от Добричката епопея, която ще бъде отбелязана през 2016-а, във Военното гробище-музей ще бъде направена реконструкция на терена и ще бъде подредена експозиция на открито с ресурс от близо 2 500 000 лева. Общината търси подкрепа и за обновяването на спортната зала "Добротица", която единствена в страната разполага с атлетическа писта на закрито, като индикативният бюджет достига около 2 000 000 лева. С тези проект Добрич има шанса да се превърне в модерна европейска община, отличаваща се с интелигентен, устойчив, икономически растеж. В рамките на срещата бе поискано съдействие от добричките депутатите за повече средства за Добрич в рамките на републиканския бюджет за 2015 година  и за промени на стандартите в здравеопазването.  В момента  проекто-бюджетът се обсъжда в Министерски съвет. Кметският екип на Добрич настоява за помощ и лобиране от страна на депутатите за осигуряване на повече финанси за инвестиционните проекти на общината. Кметът Детелина Николова поиска и допълнително финансиране за реконструкция и поддържане на амортизираната ВиК мрежа предвид на това, че проектът за водния цикъл няма да се реализира в скоро време. Няма друг град в България с толкова ВиК аварии и проблеми в тази сфера, допълни Николова. Добричките депутати и кметският екип се обединиха за създаването на добруджанско лоби, което ще работи за добруджанци и ще съдейства за развитието на Добрич и превръщането му в модерна европейска община.  

 

Нагоре