Кметът на Добрич Детелина Николова ще участва в общото събрание на НСОРБ

Кметът на Добрич Детелина Николова ще участва в общото събрание на Националното сдружение на общините, което ще се проведе на 21 април в София. Предвидени са две съпътстващи прояви. На 20 април ще се проведе семинар на тема “Местните власти и ЕС: разпределение на отговорностите и финансовите трансфери. Добри практики – опазване на водите и управление на отпадъците”. Семинарът е организиран с финансовата подкрепа на Френското посолство в България и със съдействието на Института за обучение на местните власти към Асамблеята на департаментите на Франция. На 22 април ще се проведе практическа конференция “Ефективно усвояване на средствата от фондовете на ЕС – опита на британските общини”.   

 

Нагоре