"Деомид" ЕООД от Варна ще извършва строителния надзор на ремонтите на уличната мрежа тази година

“Деомид” ЕООД от Варна е фирмата, която ще извършва строителен надзор на рехабилитацията и реконструкцията на уличната мрежа в Добрич тази година. Тя е класирана на първо място след проведен открит конкурс за упражняване на сторителен надзор. Комисията е класирала на второ място “Жилфонд – инвест”ЕООД, на трето “Пътинвеест инженеринг” АД–София и на четвърто “Трафикконсулт БГ”ЕООД–Варна. Фирмата, избрана за упражняване на сторителния надзор ще следи за качествено изпълнение на преасфалтирането на улиците и булевардите през 2005 година. Тази година със средства от облигационния заем ще бъдат ремонтирани 4 улици и 4 булеварда. В програмата за капиталови разходи на общината са заложени 4 434 014 лева от облигационния заем, които ще бъдат усвоени тази година.  “Пътно строителство” ще ремонтира булевардите “Трети март”, “25 септември” и “Добруджа”. Булевард “Русия” и улиците “Славянска”, “Вихър” и “Генерал Попов” ще се ремонтират от “Пътно подържане”АД. Фирма “Екострой” ще извършва възстановителните дейности по улица “Калиакра”.

 

Нагоре