3 проекта на Община град Добрич получават финансиране по програма "Красива България"

3 проекта на Община град Добрич получават финансиране по програма “Красива България”. Първият номиниран проект е на обща стойност 132.000 лв. и предвижда ремонтни дейности в Евтногрфския комплекс “Стария Добрич”. Ще бъдат подменени настилките, дървените осветителни стълбове и фенерите. Проектът включва изграждане на туристически информационен център и пропускателен пункт на главните входове. Ще бъдат ремонтирани  дървените огради, тоалетната и експозиционната и административната сгради. Етнографският комплекс е построен в центъра на град Добрич, на мястото на някогашната Одун чаршия. Във възстановената градска чаршия потомствени майстори продължават традициите на занаятите-грънчарство, ковачество, везбарство, тъкачество, бъчварство, абаджийство, златарство и др. В центъра на комплекса е възстановена старата часовникова кула, строена през XVIII век и е една от 17-те възрожденски кули в страната. Тук се намира и Теке джамия, строена през XVII век. Особен интерес за гостите представляват кафенето, кръчмата, гостилницата и ханът. В комплекса е експонирана и изложбата “Археология на Добруджа”,  представяща най-големия и най-добре проучен праисторически некропол в света /5300 – 4000 г. пр. н. е./. Част от експозиционната зала е Учебен музей, в който е възстановена атмосферата на Възрожденското училище. Другите два проекта включват ремонт на Градски парк “Свети Георги”. През 2003 г. по проект “Красива България” бяха реконструирани 25 дка от площите на парка. Тази година ще бъдат ремонтирани около 80 дка, което включва алеите,  детската площадка, входовете от улица “Генерал Колев” и “Максим Горки”. Ще бъдат подменени настилките, осветителните стълбове и парковата мебел. Градският парк “Св. Георги” е една от най-старите градини в страната и е паметник на градинско-парковото изкуство.

Нагоре