Центърът за услуги и информация на гражданите в Добрич за периода юли - декември 2004 година е извършил близо 50 000 административни услуги

Центърът за услуги и информация на гражданите в Добрич за периода от юли до декември 2004 година е извършил близо 50 000 административни услуги. От общо 138 услуги, администрирани от Общината 106 са платени, а 32 се администрират безплатно. За улесняване на обслужването на гражданите от месец декември е създаден електронен архив на постъпилите преписки по молби и жалби, чрез сканиране и добавяне на електронния документ към регистрационната карта. Чрез инертен–страницата на Общината са предоставени 13 on-line услуги – за записване за приемните дни на ръководството, заявления за достъп до обществена информация и др. За гражданите на Добрич центърът предоставя 11 вида рекламни брошури за предоставяните услуги, които се разпространяват безплатно. Миналата година Община град Добрич бе отличена с първа награда в Националния конкурс “Online услуги за гражданите и бизнеса”. Наградата бе присъдена на общината за системните и последователни усилия при доставянето на повече услуги за гражданите и бизнеса. В обновената Interneт страница на Община град Добрич са публикувани online услуги в 5 направления - деловодна справка; записване за приемен ден на ръководството; пощенска кутия за сигнали, молби, жалби и предложения; заявление за достъп до обществена информация и теглене на образец на заявление за услуга. С предоставянето на online услугите е създадена съвременна технологична и информационна среда за взаимодействие с други институции за комплексно обслужване на гражданите и бизнеса и за развитие към е-управление.

 

 

 

 

 

 

 

Нагоре