В кутията за сигнали и оплаквания на гражданите не са постъпили сигнали за корупция в общинската администрация

За 34 път днес секретарят на Община град Добрич Румен Русев отвори кутията за сигнали и оплаквания на гражданите. От нейното отваряне през 2001 година до настоящия момент не са постъпвали сигнали за корупция в общинската администрация. Гражданите на Добрич се обръщат към Общината предимно за решаване на инфраструктурни проблеми или за благоустрояване на междублоковите пространства. Днес в кутията бяха открити две писма, адресирани до Кмета на Добрич Детелина Николова. Първото писмо е от група граждани, които настояват Общината да ремонтира търговска площадка, намираща се на югоизток от кооперативния пазар, в близост до центъра. Второто писмо е от трима служители на общинско предприятие за извършване на проверка за назначаването на техен колега. По двете получени писма ще бъде извършена проверка до една седмица и резултатите ще бъде оповестени.           

Нагоре