Месец април е обявен за месец на пролетното почистване на Добрич

Месец април е обявен за месец на пролетното почистване на Добрич. Не се предвиждат организирани кампании за почистването на града. Общинското ръководство призовава всички граждани да почистят междублоковото си пространство, като за извозването на отпадъците е осигурен транспорт. На телефоните на фирма “Шеле”/605 352/ в рамките на работния ден, дежурни служители ще приемат информацията и ще организират сметоизвозването. Община град Добрич се включи в националната кампания под мотото “Зелено бъдеще за децата”, организирана от Министерството на околната среда и водите. В кампанията ще участват всички детски градини и училища. Организираното пролетно почистване ще започне от утре в детските градини. Осигурени са ръкавици и чували, както и транспорт за извозване на отпадъците. Декоративният разсадник към общината ще осигури посадъчен материал за желаещите училища да озеленят своите терени. Основните акценти в пролетното почистване са конкурси за най-привлекателен училищен двор и за най-чиста и най–озеленена класна стая. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 22 април, обявен за Ден на Земята. Предвидени са награди от I до III място за детските градини и училищата.

Нагоре