Община град Добрич и Община Каварна ще сключат меморандум за сътрудничество

Община град Добрич и Община Каварна ще сключат меморандум за сътрудничество. Кметовете на двете общини ще подпишат меморандума на 3 февруари от 12. 30 часа в малката заседателна зала на Община град Добрич. Целта на споразумението е установяване на партньорство между двете добруджански общини за обмен на информация, управленски практики и професионален опит, както и сътрудничество в областта на културата, спорта, младежките дейности и екологията. Добрич и Каварна ще си сътрудничат в сферата на традиционния и алтернативния туризъм, икономиката, здравеопазването и социалните дейности и ще разработват съвместно проекти и програми, финансирани от ЕС.

Нагоре