Кметът на Добрич Детелина Николова ще подпише меморандум за сътрудничество с Фондацията за реформа в местното самоуправление

Кметът на Добрич, Детелина Николова ще подпише днес от 17. 30 часа на официална церемония в София меморандум за партньорство с Фондацията за реформа в местното самоуправление. Меморандумът ще бъде парафиран по време на партньорска среща по проект "Местно икономическо развитие и маркетинг на българските общини", организирана от ФРМС. На срещата са поканени кметове и специалисти по местно икономическо развитие на 14- те общини, в които се реализира проекта и представители на новоприсъединилите се 15 общини. В нея ще вземат участие още  представители на Американската агенция за международно развитие- София, основните партньори по проекта от американска страна-представители на Международната асоциация на градските управи, Вашингтон и община Обърн, Алабама. По време на срещата ще се разгледа професионалният подход в реализацията на общинските програми за местно икономическо развитие, ще бъде споделен досегашният опит по проекта и ще се обсъдят предстоящите дейности.

Нагоре