Днес от 16. 00 часа ще заседава Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи

             Заседанието ще се проведе в малката зала на Общината. Дневният ред предвижда отчет за работата на Комисията през 2004 година и приемане на план за 2005. Управителят на "Шеле - България" ЕООД - Филиал Добрич ще докладва за създадената организация по снегопочистване на уличната мрежа и възникнали проблеми в процеса на работа.      
Нагоре