Кметът на Добрич ще открие официално утре от 11. 00 часа Първичния здравен център

Кметът на Добрич, Детелина Николова ще открие утре от 11. 00 часа Първичния здравен център, изграден по проект на Министерството на здравеопазването “Осигуряване достъпа на ромите до здравни услуги”. Проектът е финансиран по Програма ФАР 2001 и цели да подобри достъпа на ромската и други общности до качествени медицински услуги. Първичният здравен център разполага с модерно оборудвана манипулационна и конферентна зала. В центъра в момента работи един общопрактикуващ лекар, една медицинска сестра и двама медиатори.  Медиаторите ще подпомагат дейността на лекарите по промоция на здравето, ще консултират пациентите по въпросите на здравното осигуряване, социалното подпомагане и др. Стойността на проекта е над  50 000 лв. До момента в здравния център са записани 400 пациенти. 

    

Нагоре