Община град Добрич подписа договор с Бюрото по труда за ангажиране на безработни лица по Националната програма "От социални помощи към осигуряване на заетост"

337 бройки получава Община град Добрич по националната програма “От социални помощи към осигуряване на  заетост”. Кметът на Добрич, Детелина Николова подписа договор с директора на Бюрото по труда, с който се уточняват конкретните параметри на одобрените ефективни проекти за Общината. Лицата, наети по Програмата ще бъдат ангажирани в различни дейности, обособени в 4 модула. Първият модул “Зелен Добрич” предвижда дейности по поддържане на зелените площи, ремонт на тротоари, реконструкция на междублокови пространства, събаряне на стари сгради, пребоядисване на уличните стълбове и др. Модул “Ръка за помощ”е със социална насоченост за подпомагане на възрастни хора и деца с увреждания. По модул “За здравословна и приветлива среда на децата на град Добрич” се предвиждат дейности за  поддръжка на сградите и мебелния фонд на 40 училища и детски градини в град Добрич. По последния модул “Сигурност и охрана на обществената собственост” ще бъде осигурена охрана на общински обекти. Проектът на Общината по Националната Програма “От социални помощи към осигуряване на заетост” ще бъде управляван от новосъздаденото общинско предприятие “Управление на дейности и проекти”. Неговите основни цели са насочени към подобряване средата на обитаване чрез ангажиране на безработни лица, подпомагане на хората в неравностойно положение, осигуряване на здравословна и приветлива среда в учебните заведения и детски градини, опазване на общинската собственост и др. МТСП отпусна допълнително за Добрич 110 бройки за личен и социален асистент и 120 за аварийни дейности при зимни условия.   

Нагоре