Кметът на Добрич, Детелина Николова забрани тютюнопушенето в сградите публична и частна общинска собственост

Със заповед на Кмета на Добрич, Детелина Николова се забранява тютюнопушенето в сградите публична и частна общинска собственост и в закритите работни помещения. Заповедта се отнася за служителите от общинската администрация и заетите в дейностите, финансирани от общинския бюджет. При нарушение на забраната  ще се налага глоба в размер от 50 до 100 лв., а при повторно нарушение от 100 до 300 лв. Ръководителите на общинските звена ще следят за изпълнение на заповедта, а нарушителите ще се глобяват от здравни инспектори.  

 

Пресслужба

Община град Добрич

Нагоре