Данъците върху недвижимите имоти, наследствата, даренията и Патентен данък няма да бъдат променени тази година

          Увеличават се единствено данъците върху превозните средства и при придобиване на имущество по възмезден начин. Това решиха днес общинските съветници от Добрич. Данъкът при възмездно придобиване на имущество от 2 на сто се променя на 3 на сто, върху оценката на прехвърленото имущество. При определяне на данъка върху автомобилите е подходено диференцирано. С 30% е завишен данъка за седлови влекач, влекач за ремарке и товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 тона. Данъкът за леките автомобили, автобуси и товарни автомобили с технически допустима максимална маса до 12 тона е завишен със 100%.  Размерът на данъка за автомобили от 5 до 14 години от 18,87 лева става 37,34 лева за цяла година. За автомобили до 5 години данъкът от 35,22 лева става 70,45 лева. Особеност за новите автомобили е, че всички те са снабдени с катализаторни устройства с цел да не замърсяват околната среда. При тях съгласно чл. 59 от Закона за местните данъци и такси размерът на данъка е с 50% намаление. Или автомобилите до 37 KW до 5 години реално ще заплащат данък от 35,22 лева.  

Нагоре