Кметът на Добрич проведе извънредна среща с ръководството на фирма “Шеле” от София

Срещата се проведе по изрично настояване на Община Добрич предвид проблемите със сметосъбирането и сметоизвозването от 2 януари до настоящия момент. Кметът на Добрич Детелина Николова представи детайлно наблюденията и констатациите на Общината, извършвани ежедневно в целия град. Бе акцентирано върху конкретни места, в които не е провеждано сметосъбиране и сметоизвозване в рамките от три до седем дни. От фирма “Шеле” приеха изцяло направените констатации и искания на Кмета на Добрич за незабавна и бърза реакция и нормализиране на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване в града. В резултат на исканията на Община Добрич в рамките на два дни “Шеле” ще пренасочи допълнителен, специализиран сметосъбиращ автомобил тип Вариопреса. Ръководството на фирмата от София ще разреши на филиала в Добрич да наеме допълнително товарни автомобили и техника. С тази допълнителна техника ще бъде сформиран специален екип за товарене и извозване на отпадъците от микросметищата, образувани около контейнерите и затрудняващи нормалната работа по сметоизвозването. Целта е да бъдат почистени всички образувани микросметища около контейнерите. И двете страни стигнаха до изводите, че и през този зимен период има много унищожени контейнери в резултат на изхвърляне на жар от гражданите. От фирма “Шеле” се ангажираха да доставят извънредно нови 60 метални контейнери за подмяна на старите, унищожени от неправомерното изхвърляне на жар. В края на днешната среща бяха обсъдени и искания на Община Добрич за допълнително осигуряване на техника за сметосъбиране и сметоизвозване за целогодишен срок.      

Нагоре