Местната комисия за борба с противообществените прояви ще представи отчет за миналата година

         Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни ще заседава на 24 януари от 11.00 часа в малката заседателна зала. Дневният ред включва отчет за 2007 година, приемане на Програмата на комисията за 2008 и избор на оперативно бюро. Заседанието ще се ръководи от Председателя на Местната комисия Зам. кмета по хуманитарните дейности Камелия Койчева. В него ще участват членове на местната комисия, консултант-психолози към информационно консултативния кабинет, обществени възпитатели. Годишният отчет на комисията ще се представи пред Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и на януарската сесия на Общинския съвет.     

Нагоре