Нека подкрепим благородното начинание за издигане на паметник на ген. Иван Колев!

ПРИЗИВ

Уважаеми сънародници, 

Безспорен е приносът на ген. Иван Колев, командващ Първа конна дивизия, за освобождението на Добрич през 1916 година! Гражданско сдружение с нестопанска цел от град Добрич и областта, регистрирано с Решение № 1448/21.06.2007 г. на ДОС, поде идеята за увековечаване паметта на прославения военачалник в Добрич да се издигне паметник на ген. Иван Колев и на загиналите за освобождението на Добруджа през 1916 г. Председател на сдружението е авторитетният учен, общественик и радетел на българщината, директорът на Института за история при БАН, чл. кор. проф. д. и.н. Георги Марков, а зам.-председател – Детелина Николова, кмет на Община - град Добрич. 

Уважаеми сънародници,

Скъпи добруджанци,

Патриотичната идея може да стане реалност само с общото ни спомоществователство!

Нека подкрепим благородното начинание!Лично дарените средства ще са скромното ни преклонение, нашата признателност към подвига на героите – мъченици на свободата!

Даренията могат да се правят по:

Банкова сметка: IBAN: BG76SOMB91301040692201 

Общинска банка – клон Добрич; BIC: SOMBBGSF.   Дарения в брой – при главния счетоводител на Община гр. Добрич, ул. “България” № 12, стая 412, тел. 058/600-001, вътр. 278,  600-020.

За контакти – Добрич, ул. “България” № 12, тел. 058/601-206, e-mail:

r_koleva@dobrich.bg 

 

Нагоре