Община Добрич стартира проект по Програма ФАР ТГС България-Румъния

 

Община Добрич стартира проект "Устойчивост в туризма и ефективно управление на ресурсите". Проектът е финансиран по Програма ФАР ТГС България-Румъния, компонент "Устойчиво развитие и опазване на биоразнообразието". Неговата обща стойност е 180.627 евро. Сформиран е екип от  експерти, който ще организира и изпълнява проектните дейности. През следващите месеци ще се проведат и процедурите за избор на изпълнители. Партньор на Община Добрич е Община Констанца. В рамките на 12 месеца ще бъдат изпълнявани дейности, свързани с развитие и подобряване на околната среда на местно ниво. 

По проекта ще се изгради велоалея от градския парк "Свети Георги" до Центъра за защита на природата и животните. Тя ще бъде с дължина 2 км. и ширина 2 м. Маршрутът на алеята за велосипедисти е през Градски парк „Св. Георги", по улица "Батовска" в зелената площ между ул. „Никола Петков" и декоративния разсадник. Велоалеята ще преминава и в близост до монументалния комплекс "Хан Аспарух" и Паметника-костница на загиналите в Руско-турската война от 1877-78 г. С отпуснатите средства ще се извърши частична реконструкция на подлеза до паметника на хан Аспарух и ще се изградят рампи за хора с увреждания. По този начин ще бъде създадена непрекъсната пешеходна и вело-връзка между двете зелени зони - градския парк и Центъра за защита на природата и животните.

Проектът предвижда и изграждане на съоръжения за игра и развлечение на деца в добричкия зоопарк./скаутски лагер, пикник и др./  В изпълнението на проектните дейности ще бъдат включени над 60 деца и млади хора, живеещи в Добрич и Констанца. В инициативите ще участват и представители на бизнеса от двата града, както и работещи в туристическия бранш.  

С проект "Устойчивост на туризма и ефективно управление на ресурсите" Община Добрич цели да ускори институционалния и икономически диалог в трансграничния регион Добрич-Констанца, да повиши потенциала за устойчиво развитие на региона чрез туризъм и ефективно управление на ресурсите. Освен това чрез изпълняваните дейности вниманието на хората ще се насочи към включване в процеса на вземане на решение и формиране на политики на местно ниво. Проектът цели и да се повиши общественото съзнание и ангажираност за създаване на по-добър стандарт на живот за всички в двете общини.    

Очакваните резултати са свързани с подобряване на градската инфраструктура, средата на обитаване, както и задълбочаване на връзките между различни възрастови групи в двете съседни общини чрез запознаване с културно - историческото наследство на Добрич и Констанца.  С изграждането на новите обекти в Центъра за защита на природата и животните ще се подобри  качеството на обслужване и привлекателността на уникалния парк.                                         

 

Нагоре