Кметът на Добрич Детелина Николова издаде заповед за предприемане на действия и недопускане на инциденти вследствие на паднали ледени висулки и блокове

                          ЗАПОВЕД  

На основание чл.65 ал.1, т.1, т.3  и т.4 от Закона за защита при бедствия и във връзка чл.44 ал.2 от ЗМСМА и с цел недопускане на инциденти с пострадали вследствие на паднали ледени блокове и висулки от покривните конструкции на сградите находящи се на територията на Община град Добрич и на база зачестилите сигнали за опасности от подобен характер  

                             З  А  П  О  В  Я  Д  В  А  М: 

1. Директорите на учебни и детски заведения на територията на общината незабавно да извършат следното:- извършване цялостен оглед на поверените им обекти и при констатиране на опасност от падащи ледени блокове и висулки да предприемат всички необходимите мерки за отстраняване им.- при невъзможност за отстраняване на ледените образувания да предприемат действия за обозначаване и обезопасяване на местата с цел недопускане на инциденти.  

2. Ръководителите на учреждения, общински фирми, ползватели и наематели на сгради държавна и общинска собственост, собственици на частни имоти  незабавно да извършат оглед на сградите и при констатиране на наличие на ледени блокове и висулки да предприемат действия за тяхното отстраняване със собствени сили и средства.              

Нагоре