Обстановката в Добрич се нормализира

Обстановката в Добрич се нормализира. На 8 и 9 януари служители на общинското предприятие “Устойчиви дейности и проекти” работиха усилено за осигуряване на нормална проходимост до всички учебни заведения. Почистени са подходите към всички общински училища, детски градини и ясли. Все още има малки затруднения с подходите към четири общински училища в района на улица “Ген. Г. Попов”, които ще бъдат почистени утре в ранните сутрешни часове от работници на общинското предприятие. Със съвместни усилия на Община Добрич и фирма “Шеле” е осигурена нормална проходимост по главната улична мрежа в града. Проходими са и второстепенните улици в различните райони. Най–тежка продължава да бъде ситуацията в зона “Север” и около Червената пръст поради високия наклон на улиците. Утре /10 януари/ дейностите на фирма “Шеле” ще бъдат насочени към почистване и на тези улици. Фирмата, ангажирана със зимна поддръжка на Добрич ще продължи с опесъчаването на цялата улична мрежа с оглед разтопяването на леда. Продължава и работата по сметопочистването и извозването на битовите отпадъци. Общият брой на контейнерите в града е 1020. 960 от тях вече са почистени. Остават 60  контейнера, които все още са недостъпни поради затрупване със сняг и паркирани в близост автомобили. Потърсено е съдействието на полицията за осигуряване на достъп. За решаване на проблема, шестте екипа на фирма “Шеле”, които работят денонощно ще бъдат подсилени през утрешния ден с работници за ръчно почистване на местата около контейнерите.                         

Нагоре