Община Добрич: Oт 1 януари 2008 година има промяна в Закона за местните данъци и такси

                              Съобщение  

         Община Добрич уведомява гражданите и фирмите, че от 1 януари 2008 година има промяна в Закона за местните данъци и такси, която се отнася до: 

       1. Данък недвижими имоти и данък върху превозните средства. Те ще се определят от Общинския съвет в срок до 29 февруари. Първата вноска на тези данъци трябва да се внася от 31 март до 30 юни по банков път или в касата на отдел “Местни данъци и такси” на Община Добрич. Предплатилите в тези срокове получават 5% отстъпка.  

        2. Патентният данък става местен приход. Декларациите се подават до 30 април 2008 г. Първата и втората вноски се внасят до 30 април по банков път или в касата на отдел “Местни данъци и такси”. Предплатилите в тези срокове получават 5% отстъпка.   

        3. Данъкът при придобиване на имущества и данъкът върху наследствата до определяне на новите им размери се заплащат по досегашните им стойности.    

Нагоре