Община Добрич призовава собствениците на автомобили да осбвободят уличните платна

         Община Добрич апелира към всички граждани предвид сложната зимна обстановка в града да предприемат пътувания само при изключителни случаи. Умоляват се водачите на  автомобили да не излизат в града ако не се налага, за да не затрудняват почистването на главната улична мрежа.  

        Община Добрич апелира към собствениците на автомобили, паркирани по основните трасета на градския транспорт да изведат автомобилите си на безопасно място и да освободят платната за снегопочистващата техника и автомобилите на градския транспорт.   

        В момента Община Добрич прави всичко възможно за нормално превозване на гражданите до работните места. Тролейбусният и автобусен транспорт излезе по график въпреки затруднените условия и обслужва маршрутите.      

        Призоваваме всички граждани, собственици на имоти, търговски обекти, офиси и други да започват незабавно почистване на прилежащите площи. 

         Община Добрич       

Нагоре