Международни фестивали и конкурси

СЕДМИЦА НА КАМЕРНАТА МУЗИКА С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ "КОНСТАНТИН ИЛИЕВ"

Музикалното явление "Седмица на камерната музика" има дългогодишна традиция в град Добрич. Началото е поставено през 70-те години на миналия век. Инициатори за създаване на фестивала "Седмица на камерната музика"…

ЕВРОПЕЙСКИ ПОП-РОК КОНКУРС "САРАНДЕВ"

ЕВРОПЕЙСКИ ПОП-РОК КОНКУРС "САРАНДЕВ" Общински младежки център „Захари Стоянов" гр. Добрич, пл. „Стария орех" № 1, п.к.15 Т: 058 602 691; 058 602 535;  058 600 148 Е: [email protected]  http://www.ycd.bg   Европейски младежки поп-рок конкурс „Сарандев"…