Предварителните избирателни списъци част I в Изборите за общински съветници и за кмет, обявени съгласно Заповед №1375/05.09.2023г. на Кмета на Община град Добрич и в районите на избирателните секции.

A A A

                                ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                     (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
         за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

                                   (по чл. 42, ал. 1 ИК)

         ОБЛАСТ ДОБРИЧ   ОБЩИНА ДОБРИЧ-ГРАД
         НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ДОБРИЧ
         КМЕТСТВО .......................   СЕКЦИЯ № 001
         Адрес на избирателната секция: ............................................

         ----------------------------------------------------
                  Собствено, бащино и фамилно име
         ----------------------------------------------------
                     АЙДЖАН БИРОЛ АХМЕДОВА
                     АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИМИРОВ ПЕТКОВ
                     АЛЕКСАНДЪР МИЛЕНОВ МЛАДЕНОВ
                     АЛЕКСАНДЪР МИХАЙЛОВ АЛЕКСАНДРОВ
                     АЛЕКСАНДЪР ПАНАЙОТОВ ПАНАЙОТОВ
                     АЛЕКСАНДЪР СТЕФАНОВ ПЕТРОВ
                     АЛИТ ИСМАИЛ КЯЗИМ
                     АЛТЪНАЙ НЕЖМИДИН БИЛЯЛ
                     АНАСТАСИЯ ЕНЕВА ЖЕЛКОВА
                     АНГЕЛ ВАЛЕНТИНОВ КОЛЕВ
                     АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ
                     АНДРЕАН ДИЯНОВ АТАНАСОВ
                     АНДРЕЙ МАРИНОВ ВЕЛИКОВ
                     АНДРИАН АТАНАСОВ КАРАЯНЕВ
                     АНЕЛИЯ ЕМИЛОВА АНДРЕЕВА
                     АНИТА ВЕЛИЧКОВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     АНКА ИЛИЕВА АНГЕЛОВА
                     АННА НИКОЛОВА МИРЧЕВА
                     АТАНАС ВЪЛЧЕВ ЧОБАНОВ
                     АТАНАС ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС ЖЕЛЯЗКОВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     АТАНАС МИХАЙЛОВ СТОЙКОВ
                     АТАНАСКА ДИМОВА ТОДОРОВА
                     АТАНАСКА КОСТАДИНОВА АТАНАСОВА-БОЕВА
                     АТАНАСКА МИТЕВА ПЕНЧЕВА
                     АТАНАСКА ПЕНЕВА КОСТОВА
                     АТАНАСКА ТОДОРОВА НИКОЛОВА
                     БИСТРА ГЕОРГИЕВА КАРТАЛОВА
                     БЛАГА ВАСИЛЕВА СТЕФАНОВА
                     БОЖАНКА ХРИСТОВА БОГДАНОВА
                     БОЖИДАР ЖЕЛЕВ ДИМИТРОВ
                     БОЖИДАР ЗЛАТИНОВ ТОДОРОВ
                     БОЖИДАР ТОДОРОВ КРАЙЧЕВ
                     БОРА ИКМЕТ АЛИЕВ
                     БОРИС ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ
                     БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ БОРИСОВ
                     БОРЯНА ВЕЛИКОВА ХАЛАЧЕВА
                     БОРЯНА ИЛИЕВА СТЕФАНОВА
                     БОРЯНА НЕДКОВА ВЪЛЧЕВА
                     БОРЯНА ПЕТРОВА ВЕЛКОВА
                     БОЯН МИЛКОВ ДИМИТРОВ
                     ВАЛЕНТИН ВЕЛИЧКОВ ПЕТРОВ
                     ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
                     ВАЛЕНТИН КИРИЛОВ МИЛАНОВ
                     ВАЛЕНТИН КОЛЕВ ИВАНОВ
                     ВАЛЕНТИН МИНЧЕВ ЦОНЕВ
                     ВАЛЕНТИН ЦАНОВ ВАСИЛЕВ
                     ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА ПАНТЕЛЕЕВА
                     ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА-ГЕОРГИЕВА
                     ВАЛЕНТИНА ДОБРИНОВА ТОДОРОВА
                     ВАЛЕНТИНА ЖАНОВА РУСЕВА
                     ВАНЯ ИВАНОВА БАНКОВА
                     ВАСИЛ ИЛИЕВ СТЕФАНОВ
                     ВАСИЛ НИКОЛЧЕВ ДРАГНЕВ
                     ВАСИЛ СТОЯНОВ СТОЙЧЕВ
                     ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА
                     ВЕЛКА ДИМИТРОВА РИЗОВА
                     ВЕЛКА ЙОРДАНОВА КОЛЕВА
                     ВЕЛКА СЛАВОВА ДРАГАНОВА
                     ВЕНЕЛИН РАДЕВ ГОСПОДИНОВ
                     ВЕНЕТА АЛЕКСИЕВА ПАСКАЛЕВА
                     ВЕНЕТА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА
                     ВЕНЕТА МИЛУШЕВА АЛЕКСАНДРОВА
                     ВЕНЕЦИАН ВЕНЦИСЛАВОВ МАРИНОВ
                     ВЕНЦИСЛАВ ПАНАЙОТОВ ЕНЕВ
                     ВЕНЦИСЛАВ СИМЕОНОВ ВАСИЛЕВ
                     ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ДОНЕВА
                     ВЕСЕЛИН ДРАГАНОВ КРЪСТЕВ
                     ВЕСЕЛИН ЙОРДАНОВ ЦОНЕВ
                     ВЕСЕЛИН МАРЧЕВ ИВАНОВ
                     ВЕСЕЛИН РАДЕВ ВАСИЛЕВ
                     ВЕСЕЛИНА АНГЕЛОВА СТОЯНОВА
                     ВЕСЕЛИНА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ВЕСКА ИВАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     ВИКТОРИЯ МИТКОВА БОЕВА
                     ВИОЛЕТКА МЛАДЕНОВА ВЛАДКОВА
                     ВИЧО ИВАНОВ БОРИСОВ
                     ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВ ПЕТРОВ
                     ВЛАДИСЛАВ ДАРИНОВ ДИМИТРОВ
                     ВЪЛЧО АТАНАСОВ ЧОБАНОВ
                     ВЪРБИНКА ИВАНОВА СТОЯНОВА
                     ВЯРКА ГЕОРГИЕВА РУСЕВА
                     ГАЛИНА ВАЛЕНТИНОВА ДОБРЕВА
                     ГАЛИНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
                     ГАЛИНА НИКОЛОВА ТОДОРОВА
                     ГАЛИНА ПЕТРОВА НЕЙЧЕВА
                     ГАЛИНА РАДКОВА ПЕТКОВА
                     ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА
                     ГАЛЯ ЙОРДАНОВА ДИМОВА
                     ГАЛЯ НЕДКОВА КОЛЕВА
                     ГАНКА КОСЕВА МИНЧЕВА
                     ГЕНАДИ ВЕСЕЛИНОВ ИВАНОВ
                     ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ДОБРЕВ
                     ГЕОРГИ АНДРЕЕВ СТОЯНОВ
                     ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ВЕСЕЛИНОВ НЯГОЛОВ
                     ГЕОРГИ ВЪЛЧЕВ ДИМОВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДИМОВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ УЗУНОВ
                     ГЕОРГИ ЖЕЛЯЗКОВ СЕРГЕЕВ
                     ГЕОРГИ ЗЛАТИНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ КОЛЕВ ДИМИТРОВ
                     ГЕОРГИ ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ СТАНКОВ СТАНКОВ
                     ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕРГА СЛАВОВА ДИМИТРОВА
                     ГЕРГАНА ЖЕКОВА АНГЕЛОВА
                     ГИНКА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ГИНКА ЙОНКОВА КИРОВА
                     ГИНКА ПЕТКОВА ДИМИТРОВА
                     ГИНКА СТАНЧЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ГИНКА ТОДОРОВА ЧОБАНОВА
                     ГОРАНКА ПЕНЕВА МИНЧЕВА
                     ГЮНАЙ ИЛМАС АЛИ
                     ГЮНВЕР ИСМАИЛ АХМЕДОВА
                     ДАНАИЛ ИВАНОВ МАНЕВ
                     ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ПЕЙКОВА
                     ДАНИЕЛА ЖЕЛЕВА ИВАНОВА
                     ДАНИЕЛА МОМЧЕВА СЛАВОВА
                     ДАРИН ВЕЛИКОВ ДИМИТРОВ
                     ДАРИНА ДРАГАНОВА АТАНАСОВА
                     ДАРИНА МАРКОВА ПЕТРОВА
                     ДАРИНКА КАЛЧЕВА НИКОЛОВА
                     ДЕНКА ИЛИЕВА ИВАНОВА
                     ДЕСИСЛАВА КИРОВА СТЕФАНОВА
                     ДЕСИСЛАВА ЛЪЧЕЗАРОВА ЛАЗАРОВА
                     ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА КРАЙЧЕВА
                     ДЕТЕЛИНА ХРИСТОВА ЦОНЕВА
                     ДЖОРДЖЕТА ГЕОРГИЕВА ГАВРАИЛОВА
                     ДЖУЛИЯ ДЕМИРОВА АЙВАЗОВА
                     ДИАНА ИВАНОВА ИЛИЕВА
                     ДИЛЯН ДАРИНОВ ДИМИТРОВ
                     ДИЛЯНА АЛЕКСИЕВА ДИМИТРОВА
                     ДИЛЯНА БОРИСЛАВОВА ДИМИТРОВА
                     ДИМИТРА МАРИНОВА КОСТАДИНОВА
                     ДИМИТРИНА ХРИСТОВА ИВАНОВА
                     ДИМИТРИЧКА КОСТОВА ИВАНОВА
                     ДИМИТРИЧКА СТАНЧЕВА РУСКОВА
                     ДИМИТРИЧКА СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА
                     ДИМИТЪР АТАНАСОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР БОНЧЕВ МИНЧЕВ
                     ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ПАСЕВ
                     ДИМИТЪР ЕМИЛОВ АТАНАСОВ
                     ДИМИТЪР ЕНЧЕВ СТОЯНОВ
                     ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ АТАНАСОВ
                     ДИМИТЪР НИКОЛОВ ПЕЙЧЕВ
                     ДИМИТЪР ПЕНЧЕВ АЛЕКСИЕВ
                     ДИМИТЪР ПЕТРОВ БАЙЧЕВ
                     ДИМИТЪР ПЕТРОВ МАРКОВ
                     ДИМО ИВАНОВ ДИМОВ
                     ДИМЧО ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ДИМЧО ЩЕРЕВ ДИМОВ
                     ДИНКА ВЪЛКОВА ВЪЛКОВА
                     ДИЯН БОЯНОВ БОЕВ
                     ДИЯН ДИМОВ ИВАНОВ
                     ДИЯН СТАНЕВ ПРОДАНОВ
                     ДИЯНА КОСТАДИНОВА ИЛИЕВА
                     ДОБРА ГЕРМАНОВА ДИМОВА
                     ДОБРА ИВАНОВА ПЕТРОВА
                     ДОБРИНКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
                     ДОБРИНКА ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА
                     ДОБРИНКА СТЕФАНОВА МИЛАНОВА
                     ДОБРОМИР ВАСИЛЕВ ЖИВКОВ
                     ДОБРОМИР ХРИСТОВ КАДИЙСКИ
                     ДОБРОМИРА КИРИЛОВА ЖЕЛЕВА
                     ДОНКА ДОНЕВА ДОНЕВА-ДИМИТРОВА
                     ДОНКА ЖЕЛЕВА ЖЕКОВА
                     ДОНКА ЦВЕТАНОВА МИХАЙЛОВА
                     ДОРА ДИМИТРОВА ЛАЗАРОВА
                     ДОРА КОЛЕВА ЙОРДАНОВА
                     ДРАГОМИР СИМЕОНОВ МАРИНОВ
                     ЕВГЕНИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ЕВГЕНИ ТОШКОВ ТОДОРОВ
                     ЕВГЕНИЯ ТОДОРОВА ЖЕЛКОВА
                     ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ПАНАЙОТОВА
                     ЕКАТЕРИНА ДОБРЕВА МАРИНОВА
                     ЕЛЕНА АНТОНОВА СЕРГЕЕВА
                     ЕЛЕНА КОЛЕВА МИХАЙЛОВА
                     ЕЛЕНА НИКОЛОВА ВАСИЛЕВА
                     ЕЛЕНА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА
                     ЕЛЕНКА ДЯКОВА ПАНЕВА
                     ЕЛЕНКА ТОДОРОВА БЕЛЧЕВА
                     ЕЛЕОНОРА ДИМИТРОВА ЗЛАТЕВА
                     ЕЛИЦА ВАЛЕНТИНОВА ЦОНЕВА
                     ЕМИЛ ДИМИТРОВ АТАНАСОВ
                     ЕМИЛ ЙОРДАНОВ МАЛЕВ
                     ЕМИЛИЯН АТАНАСОВ ИЛИЕВ
                     ЕНЧО НИКОЛАЕВ ИВАНОВ
                     ЕРДАЛ НЕБАЙДИН ИБРЯМ
                     ЕРТАН АСАН АХМЕД
                     ЖАНА ДЕНЕВА ДЕНЕВА
                     ЖАНЕТА РУСЕВА РУСЕВА
                     ЖЕЛЧО БОЖИДАРОВ ЖЕЛЕВ
                     ЖЕЛЯЗКА РАФАИЛОВА МИТЕВА
                     ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     ЖИВКА ИВАНОВА ПЕТКОВА
                     ЖИВКО МИНКОВ СТАНЧЕВ
                     ЖИВКО ХРИСТОВ СЕРГЕЕВ
                     ЖУЛИЕН ДИМИТРОВ ЖЕКОВ
                     ЖУЛИЕТА ГЕОРГИЕВА ПАРАШКЕВОВА-АСЕНОВА
                     ЗДРАВКА МИТЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ЗИЙНЕБ АЛИТ САЛИ
                     ЗЛАТИ БОРИСОВ ТОДОРОВ
                     ЗЛАТИ СТЕФАНОВ ЙОНЧЕВ
                     ЗЛАТИНА ЖЕЛЯЗКОВА ИВАНОВА
                     ЗЛАТИНКА ВЕЛИКОВА ЙОНКОВА
                     ЗЛАТКА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
                     ЗЛАТКО ТОДОРОВ ЖЕЛКОВ
                     ЗЛАТОСВЕТА ДИМИТРОВА МИРЧЕВА
                     ЗОРНИЦА ЖЕЛЯЗКОВА БОРИСОВА
                     ИВА ВЛАДИМИРОВА ВЪЛЧЕВА
                     ИВАЙЛО ВЕЛИКОВ ВЕЛИКОВ
                     ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ КАЗАНДЖИЕВ
                     ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ИВАНОВ
                     ИВАЙЛО ЗЛАТЕВ БОРИСОВ
                     ИВАЙЛО НИКОЛОВ МИНКОВ
                     ИВАЙЛО ПЕНЧЕВ ИВАНОВ
                     ИВАЙЛО СТАНКОВ СТАНКОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ДОБРЕВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ БАНКОВ
                     ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ ПЕТРОВ
                     ИВАН ИЛИЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН КИРОВ ИВАНОВ
                     ИВАН МОНЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН ПЕТРОВ ИВАНОВ
                     ИВАН СВЕТОСЛАВОВ ЛАЗАРОВ
                     ИВАН СИМЕОНОВ ВЪЛЧЕВ
                     ИВАН СТОЯНОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ХРИСТОВ МОМЧИЛОВ
                     ИВАН ЦВЕТАНОВ МИТЕВ
                     ИВАН ЯНЧЕВ ИВАНОВ
                     ИВАНКА ВАСИЛЕВА ПАНЧЕВА
                     ИВАНКА ГЕОРГИЕВА СТАНКОВА
                     ИВАНКА ИВАНОВА КАЛУДОВА
                     ИВАНКА ПЕТРОВА МАРИНОВА
                     ИВАНКА СТОЯНОВА ЙОНЧЕВА
                     ИВЕЛИН ДИМОВ ИВАНОВ
                     ИВЕЛИН ИВАНОВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     ИВЕЛИН ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ
                     ИВЕЛИН МИТКОВ АТАНАСОВ
                     ИВЕЛИН НИКОЛОВ ИВАНОВ
                     ИВЕЛИН ХРИСТОВ КОСТАДИНОВ
                     ИВЕЛИНА ЕФТИМОВА ИВАНОВА
                     ИВЕЛИНА КОЛЧЕВА НАЙДЕНОВА
                     ИВЕЛИНА МИЛАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ИВЕЛИНА ПАНТЕЛЕЕВА ЙОРДАНОВА
                     ИВЕЛИНА ПЕТРОВА ИЛИЕВА
                     ИКМЕТ АЛИЕВ АХМЕДОВ
                     ИЛИАНА ИВАНОВА МИТЕВА
                     ИЛИЯ ДИМЧЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ИЛИЯ ИВАНОВ ИЛИЕВ
                     ИЛИЯН ДИКОВ ИЛИЕВ
                     ИЛИЯНА ИВАНОВА МОМЧИЛОВА
                     ИЛМАС АЛИ ЕМУРЛА
                     ИНЕС СЕРИХАН ИСМАИЛ
                     ИРИНА ПЕТРОВА МИЛАНОВА
                     ИРИНА СТОЯНОВА АНГЕЛОВА
                     ИРИНКА ЖЕЛЯЗКОВА ДРАГАНОВА
                     ИСКРА ДИМИТРОВА ТРЕНДАФИЛОВА
                     ИСКРА ЗЛАТКОВА НЕНЧЕВА
                     ИСКРА КРЪСТЕВА КЛАГГЕС
                     ИСМАИЛ КЯЗИМ САЛИ
                     ЙОАНА ДИАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ЙОАНА ЖЕЛЯЗКОВА ИВАНОВА
                     ЙОРДАН АТАНАСОВ ДРАГАНОВ
                     ЙОРДАН ЗЛАТЕВ СТЕФАНОВ
                     ЙОРДАН ИЛИЕВ ПАНАЙОТОВ
                     ЙОРДАН СЛАВОВ СТОЯНОВ
                     ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА ВЪЛЧЕВА
                     ЙОРДАНКА ИВАНОВА ТОДОРОВА
                     ЙОРДАНКА ПЕТРОВА НЯГОЛОВА
                     ЙОРДАНКА ТОДОРОВА КОСТАДИНОВА
                     КАДРИЯ ИРФАНОВА АХМЕДОВА
                     КАЛИНКА ГЕОРГИЕВА ЕНЧЕВА
                     КАЛИНКА ИВАНОВА КОЛЕВА
                     КАЛИНКА НЕНКОВА СТАМОВА
                     КАЛЧО НИКОЛАЕВ ДИЧЕВ
                     КАМЕЛИЯ АТАНАСОВА СТОЙКОВА
                     КАМЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА
                     КАМЕН ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
                     КАТЯ ГЕОРГИЕВА СТОЙКОВА
                     КАТЯ ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
                     КЕРАНКА ЯНКОВА ДИМОВА
                     КИРИЛ ВЕЛИКОВ ЙОНКОВ
                     КИРИЛ ИВАЙЛОВ ПЕТКОВ
                     КИРИЛ КОСТАДИНОВ ИЛИЕВ
                     КИРИЛ ПАРАСКЕВОВ ПАНЕВ
                     КИРИЛ СИМЕОНОВ МИЛАНОВ
                     КИРО ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     КИРО СТЕФАНОВ КИРОВ
                     КОЙЧО ТОДОРОВ СТОЯНОВ
                     КОЛЬО ИЛИЕВ РУСЕВ
                     КОЛЬО КОЛЕВ ДАКУШЕВ
                     КОСТА ИВАНОВ КОСТОВ
                     КОСТАДИН ВАСИЛЕВ КОСТАДИНОВ
                     КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ
                     КОСТАДИНКА КИРИЛОВА ПЕТРОВА
                     КРАСИМИР МИХАЙЛОВ ГЕОРГИЕВ
                     КРАСИМИРА ПЕТРОВА ИВАНОВА
                     КРАСИМИРА СТОЙКОВА СТЕФАНОВА
                     КРИСТИНА МИТКОВА БОЕВА
                     ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ ЛАЗАРОВ
                     ЛЮДМИЛ НИКОЛОВ СЛАВОВ
                     МАГДА СИМЕОНОВА СЛАВОВА
                     МАГДАЛЕНА ИВАЙЛОВА МАРИНОВА
                     МАРГАРИТА АТАНАСОВА БАЙЧЕВА
                     МАРГАРИТА ЕВГЕНИЕВА АТАНАСОВА
                     МАРИАН ХРИСТОВ КАДИЙСКИ
                     МАРИАНА ИВАНОВА ДОБРЕВА
                     МАРИНА ВЕЛИКОВА ПЕТРОВА
                     МАРИНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     МАРИЯ АДАМОВА СТОЯНОВА
                     МАРИЯ АТАНАСОВА ДИМИТРОВА
                     МАРИЯ ЕВГЕНИЕВА ИВАНОВА
                     МАРИЯ ЕНЕВА ТОДОРОВА
                     МАРИЯ ИВЕЛИНОВА ХРИСТОВА
                     МАРИЯ ИЛИЕВА ИВАНОВА
                     МАРИЯ КЪНЧЕВА КИРОВА
                     МАРИЯ СЛАВЧЕВА АТАНАСОВА
                     МАРИЯ СТОЯНОВА ХРИСТОВА
                     МАРИЯН ЗЛАТЕВ КОЛЕВ
                     МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
                     МАРИЯНА КИРИЛОВА КОСТАДИНОВА
                     МАРТИН ВАЛЕНТИНОВ ЦОНЕВ
                     МАРТИН ДИМИТРОВ МИРЧЕВ
                     МАРТИН ЕНЧЕВ ПЕТКОВ
                     МАРТИН ИВЕЛИНОВ МИРЧЕВ
                     МАЯ ЙОРДАНОВА КОЛЕВА
                     МЕТИН ЕРДИНЧОВ АХМЕДОВ
                     МИГЛЕНА ЛАЗАРОВА СТЕФАНОВА
                     МИГЛЕНА МИХАЛЕВА ГЕОРГИЕВА
                     МИЛАНКА ИВАНОВА ИВАНОВА
                     МИЛАНКА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА
                     МИЛЕН МИЛАНОВ ВЕЛИКОВ
                     МИЛЕН РУМЕНОВ РУСЕВ
                     МИЛЕНА ВЕСЕЛИНОВА СИРАКОВА
                     МИЛЕНА ЖИВКОВА НЕДЕВА
                     МИЛЕНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
                     МИЛЕНА МИЛЕНОВА МИЛАНОВА
                     МИЛЕНА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА
                     МИЛИЦА ПЕТРОВА ПАНЧЕВА-СТОЯНОВА
                     МИЛКО ИВАНОВ НЕЙЧЕВ
                     МИЛКО РАДЕВ СТОЙКОВ
                     МИЛОСЛАВА ЖЕЛЕВА КОЛЕВА
                     МИНКА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
                     МИНКА ЧЕРНЕВА ДЖУМАКОВА
                     МИНКО ВАСИЛЕВ СТАНЧЕВ
                     МИРЕМ СЮЛЕЙМАНОВА ЕМИНОВА
                     МИРОСЛАВ ВЕЛИКОВ ЙОНКОВ
                     МИРОСЛАВА КОЛЕВА САРАНДЕВА
                     МИРОСЛАВА СТОЙЧЕВА МИЛАНОВА
                     МИТКО БОРИСОВ БОЕВ
                     МИТКО МИТКОВ ПЕТРОВ
                     МИХАЕЛА КРАСИМИРОВА КОЕВ
                     МИХАИЛ БОРИСОВ АЛЕКСАНДРОВ
                     МОМЧИЛ ТОДОРОВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     МОНИКА НЕДЯЛКОВА МИХАЙЛОВА
                     МУСТАФА ВАСФЕДИН МАХМУД
                     НАДЕЖДА ВАСИЛЕВА ЖЕЛКОВА
                     НАДЕЖДА СТОИЛОВА ГОЧЕВА
                     НАДИХАР ИРФАН ГЕОРГИЕВА
                     НЕДКО ДИМИТРОВ КОЕВ
                     НЕДЯЛКА СТОЯНОВА СТЕФАНОВА
                     НЕЗАЕТ ЮСЕИНОВА АДИЛ
                     НЕЛИ ЙОРДАНОВА ВАСИЛЕВА
                     НЕЛИ КОЛЕВА КЯЗИМ
                     НЕНКО СТОЙЧЕВ НЕНОВ
                     НЕНО ТОДОРОВ ЖЕЧЕВ
                     НЕНЧО ЖЕЧЕВ ЖЕЧЕВ
                     НИКОЛА ЖЕЛЕВ ПАНТЕЛЕЕВ
                     НИКОЛА СТОЯНОВ СЛАВОВ
                     НИКОЛАЙ ВАСКОВ ГЕОРГИЕВ
                     НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ДОНЕВ
                     НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ МИХАЙЛОВ
                     НИКОЛАЙ НЕДЯЛКОВ МИХАЙЛОВ
                     НИКОЛАЙ ТОДОРОВ КРЪСТЕВ
                     НИКОЛАЙЧО АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
                     НИКОЛИНА ДИМИТРОВА ТРИФОНОВА
                     НИКОЛИНКА СТОЯНОВА ДИМОВА
                     НИЯ НИКОЛАЕВА ВАСКОВА
                     НУРИ АЛИ ЕМИН
                     ПАВЕЛ МИЛКОВ НЕЙЧЕВ
                     ПАВЕЛ ПЕТРОВ ПАВЛОВ
                     ПАВЛИН ТОДОРОВ ПАВЛОВ
                     ПАВЛИНА КРАСЕНОВА ХАЛАЧЕВА
                     ПАВЛИНА НИКОЛАЙЧЕВА АНГЕЛОВА
                     ПАВЛИНА РОСЕНОВА ПЕТРОВА
                     ПАВЛИНА ЦВЕТКОВА ТОПЧИЙСКА
                     ПАВЛИНКА ПЕТРОВА КОЕВА
                     ПАНЧО МАРИНОВ ПАНЧЕВ
                     ПАРАШКЕВА КЪНЕВА СПИРИДОНОВА
                     ПЕНКА ВАСИЛЕВА СТОЙЧЕВА
                     ПЕНКА ДИМИТРОВА ДЕРИБЕЕВА
                     ПЕНКА ИВАНОВА СТОЯНОВА
                     ПЕНКА ХРИСТОВА ИВАНОВА
                     ПЕНЧО ИВАНОВ КОСТАДИНОВ
                     ПЕНЧО ИВАНОВ ПЕНЧЕВ
                     ПЕТКО БАНЧЕВ ПЕТКОВ
                     ПЕТКО НАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ПЕТРА ПЕТРОВА КОЛЕВА
                     ПЕТРАНКА ВАСИЛЕВА СТОЯНОВА
                     ПЕТРАНКА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
                     ПЕТРАНКА СТОЙКОВА СТАНЕВА
                     ПЕТЪР ВАЛЕНТИНОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ МАРКОВ
                     ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР КОЛЕВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР НЕДКОВ КОЕВ
                     ПЕТЪР НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЯ ВАСИЛЕВА СТОЙЧЕВА
                     ПЕТЯ ВЕЛИКОВА ПЕТРОВА
                     ПЕТЯ ДИМИТРОВА МАРИНОВА
                     ПЕТЯ КОЛЕВА ЙОРДАНОВА
                     ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ СТОЙЧЕВ
                     ПЛАМЕН ДИМИТРОВ АЛЕКСИЕВ
                     ПЛАМЕН КОСТАДИНОВ ВЕЛКОВ
                     ПЛАМЕН ПЕТКОВ АНГЕЛОВ
                     ПЛАМЕН ПЕТРОВ ПАНЧЕВ
                     ПЛАМЕН ПЛАМЕНОВ АНГЕЛОВ
                     ПЛАМЕНА ИЛИЕВА ИВАНОВА
                     ПОЛИНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
                     ПОЛИНА ПЛАМЕНОВА ВЕЛКОВА
                     РАДА ЦВЯТКОВА ИВАНОВА
                     РАДИ ГЕОРГИЕВ СЕРГЕЕВ
                     РАДКА ДИМИТРОВА ВЪЛЧЕВА
                     РАДКО ПЕТКОВ БАНЧЕВ
                     РАДОСЛАВ НИКОЛОВ РАДЕВ
                     РАДОСТИН НАСКОВ АТАНАСОВ
                     РАДОСТИНА ДИМЧЕВА ГЕОРГИЕВА
                     РЕНГИНАР ФЕРАДОВА САЛИ
                     РОМЕО ЖУЛИЕТОВ ХРИСТОВ
                     РОСЕН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
                     РОСИНКА ВАСИЛЕВА ЕРЕБАКАНОВА
                     РОСИЦА КОСТАДИНОВА ДОНЕВА
                     РУМЕН ИВЕЛИНОВ ИВАНОВ
                     РУМЕН ХРИСТОВ ХРИСТОВ
                     РУМЯНА ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА-ИВАНОВА
                     РУСКА ЖЕКОВА СИДИРОПУЛУ
                     САВКА ЯНКОВА УЗУНОВА
                     СВЕТЛАНА АНДРЕЕВА ДИМИТРОВА
                     СВЕТЛИН ИВАНОВ ВЪЛЧЕВ
                     СВЕТЛИН СТЕФАНОВ ПЕЙКОВ
                     СВЕТОЗАР ИВАНОВ БОРИСОВ
                     СВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ ЛАЗАРОВ
                     СВЕТОСЛАВ ЛЪЧЕЗАРОВ ПЕТРОВ
                     СВЕТОСЛАВ САШЕВ СПИРИДОНОВ
                     СВИЛЕН ИЛИЕВ МАРИНОВ
                     СЕВИНЧ АЛЕКОВА БОРИСОВА
                     СЕДАТ ЮКЯИШЕ САЛИ
                     СЕРИХАН ИСМАИЛ КЯЗИМ
                     СИЙКА КОЛЕВА ЧАКЪРОВА
                     СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА СТОЙЧЕВА
                     СИЛВИЯ СТЕФАНОВА ВЕЛИКОВА
                     СИЛВИЯ СТОЯНОВА КРЪСТЕВА
                     СИМЕОН ВЕНЦИСЛАВОВ ВАСИЛЕВ
                     СИМЕОН ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
                     СИМОНА ХРИСТОМИРОВА ДИМОВА
                     СЛАВЕЯ ПЛАМЕНОВА ВЕЛКОВА
                     СЛАВКА АТАНАСОВА ВАКОВА
                     СНЕЖАНА ВАСИЛЕВА СЛАВОВА
                     СНЕЖАНА ДИМИТРОВА ЛАЗАРОВА
                     СОНЯ СТОЯНОВА ТОДОРОВА
                     СОФИЙКА КОСТОВА НИКОЛОВА
                     СТАНИСЛАВ ВАСИЛЕВ СТОЙЧЕВ
                     СТАНИСЛАВ МОМЧЕВ ДАНАИЛОВ
                     СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ
                     СТАНИСЛАВА ЖЕЧЕВА СТОЯНОВА
                     СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА ТОНЕВА
                     СТАНКА АНГЕЛОВА МАРКОВА
                     СТАНКА ВАСИЛЕВА СЕРГЕЕВА
                     СТАНКА ДЯНКОВА ВЪЛЕВА
                     СТАНКА ИЛИЕВА СЛАВОВА
                     СТАНКА СТОЙЧЕВА ЖЕЛЕВА
                     СТАНКО ПЕТРОВ СТАНКОВ
                     СТЕЛА НИКОЛАЙЧЕВА АНГЕЛОВА
                     СТЕЛИЯН ВАСИЛЕВ ДЖЕНКОВ
                     СТЕЛИЯН ДИМИТРОВ ТРИФОНОВ
                     СТЕЛИЯН ДИМЧЕВ ЩЕРЕВ
                     СТЕЛИЯНА ВЕЛИКОВА СТОЯНОВА
                     СТЕФАН БАДЕВ ДОНЕВ
                     СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
                     СТЕФАН ГРОЗДЕВ КОСТАДИНОВ
                     СТЕФАН КРАСЕНОВ ХАЛАЧЕВ
                     СТЕФАН ТОДОРОВ СТЕФАНОВ
                     СТЕФАНИ ВЕЛИЧКОВА ПЕТРОВА
                     СТЕФКА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА
                     СТЕФКА ЙОРДАНОВА ГАНЧЕВА
                     СТЕФКА ПРОДАНОВА ПЕЕВА-ВЕЛИКОВА
                     СТЕФКО ТОДОРОВ СТЕФАНОВ
                     СТОЙКА ИВАНОВА ТЕРЗИЕВА
                     СТОЙКО СТЕФАНОВ ПЕЙКОВ
                     СТОЙЧО МИЛАНОВ СТОЙЧЕВ
                     СТОЯН КАМЕНОВ ЙОРДАНОВ
                     СТОЯН СТЕФАНОВ ГРОЗДЕВ
                     СТОЯН ТОДОРОВ ПАВЛОВ
                     СТОЯН ЯНКОВ СТОЯНОВ
                     СТОЯНКА ПЕТКОВА АНДРАПИЛОВА
                     СТОЯНКА ПЕТКОВА ИВАНОВА
                     СТОЯНКА ЯНЕВА ПРОДАНОВА
                     СЮЛЕЙМАН АЛИ ЕМИН
                     ТАНЯ ДИМИТРОВА НИКОЛОВА
                     ТАНЯ ПАНЧЕВА ПАНЧЕВА
                     ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА КАЛЕВА
                     ТЕОДОРА ЗЛАТКОВА ТОДОРОВА
                     ТЕОДОРА КИРИЛОВА КОЛЕВА
                     ТИТО ТОДОРОВ КАЛУДОВ
                     ТОДОР АНДРЕЕВ ТОДОРОВ
                     ТОДОР ВАЛЕНТИНОВ КОСТОВ
                     ТОДОР КРАСИМИРОВ ЙОРДАНОВ
                     ТОДОР НЕНЧЕВ ЖЕЧЕВ
                     ТОДОР ПЕТКОВ БАНЧЕВ
                     ТОДОР ТИТОВ КАЛУДОВ
                     ТОДОР ТОНЕВ СТОЯНОВ
                     ТОДОРКА АТАНАСОВА КОТОМАНОВА
                     ТОДОРКА ДИМОВА КАРАМЕЛСКА
                     ТОДОРКА ИВАНОВА ИВАНОВА
                     ТОДОРКА ИВАНОВА ПАНЧЕВА
                     ТОНЧО КОЛЕВ РУСЕВ
                     ТОШКО ДИКОВ ИЛИЕВ
                     ТОШКО ЙОВЧЕВ ТОДОРОВ
                     ФЕРИДЕ ИЗЕТ МАХМУД
                     ХАСАН ЕМИН РАШИД
                     ХРИСТИНА АНГЕЛОВА КОСТАДИНОВА
                     ХРИСТИНА ПАНАЙОТОВА ИВАНОВА
                     ХРИСТО ЖЕЛЯЗКОВ СЕРГЕЕВ
                     ХРИСТО МАРИАНОВ КАДИЙСКИ
                     ЦВЕТАН ИВАНОВ МИТЕВ
                     ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА
                     ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА НАЗЪРОВА
                     ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА МОМЧИЛОВА
                     ЦВЕТОМИР ВАЛЕНТИНОВ ЦАНОВ
                     ЦОНКА КОСТАДИНОВА ПУШКОВА
                     ШИРИН САБИТ ИБРЯМ
                     ЮЛИЯ ДИМИТРОВА СТОЯНОВА
                     ЮЛИЯНА СТОЯНОВА ТОДОРОВА
                     ЯНА ЙОРДАНОВА КОСТОВА
                     ЯНКА ВЪЛЧАНОВА ЖЕЧЕВА
                     ЯНКА ГАНЧЕВА СТОЙЧЕВА
                     ЯНКА ЖЕЛЕВА БОЖИЛОВА
                     ЯНКО ХРИСТОВ ЯНКОВ

                                           Кмет/кметски наместник: ............

                                           Секретар на община/район: ..........

                                ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                     (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
         за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

                                   (по чл. 42, ал. 1 ИК)

         ОБЛАСТ ДОБРИЧ   ОБЩИНА ДОБРИЧ-ГРАД
         НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ДОБРИЧ
         КМЕТСТВО .......................   СЕКЦИЯ № 002
         Адрес на избирателната секция: ............................................

         ----------------------------------------------------
                  Собствено, бащино и фамилно име
         ----------------------------------------------------
                     АЙЛЯН ФАИКОВА МЕХМЕДОВА
                     АЛЕКСАНДРА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     АЛЕКСАНДРА НАСКОВА АТАНАСОВА
                     АЛЕКСАНДЪР БОРИСЛАВОВ КОЛЕВ
                     АЛЕКСАНДЪР ЕВТИМОВ СТАМЕНОВ
                     АЛЕКСАНДЪР КИРИЛОВ ДИМИТРОВ
                     АЛЕКСАНДЪР ПЛАМЕНОВ ДИМИТРОВ
                     АНА АНГЕЛОВА ОПЪЛЧЕНОВА
                     АНАСТАСИЯ АРИФ СЮЛЕЙМАН
                     АНАСТАСИЯ МИНЧЕВА ФРАНГОВА
                     АНАТОЛИ ИВАНОВ ТОДОРОВ
                     АНГЕЛ ВЪЛЧЕВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     АНЕЛИЯ ВАСИЛЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     АНЕТА АЛЕКСАНДРОВА ДИМИТРОВА
                     АНКА БАЛЧЕВА СТАМАТОВА
                     АНКА ЖЕЛЯЗКОВА ПЕТКОВА
                     АНКА КРУМОВА МИХАЛЕВА
                     АНКА ХРИСТОВА ИВАНОВА
                     АННА ЙОРДАНОВА ВЪЛЧЕВА
                     АННА СТОЯНОВА ПЕНЕВА
                     АНТОАНЕТА ЖИВКОВА АЛЕКСИЕВА
                     АНТОАНЕТА СТЕФАНОВА НИКОЛОВА
                     АНТОН ДОБРЕВ АНДРЕЕВ
                     АНЧЕ МИХАЙЛОВА ХРИСТОВА
                     АПОСТОЛ ЯНАКИЕВ АПОСТОЛОВ
                     АСЕН ИВЕЛИНОВ АЛЕКОВ
                     АСЛЪ ЮЗДЖАН ВЕЙСЕЛ
                     АТАНАС ГЕОРГИЕВ НЕНЧЕВ
                     АТАНАС ЙОРДАНОВ МИНЧЕВ
                     АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС ПЕТРОВ ХРИСТОВ
                     АТАНАС РУСЕВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС СТЕФЧОВ ИЛИЕВ
                     БЕЛА НИКОЛАЕВА ТОНЧЕВА
                     БЕЛЧО ТОДОРОВ БЕЛЧЕВ
                     БИЛЯН СИЛВИЕВ ДИМИТРОВ
                     БИЛЯНА ДИМЧЕВА ДРАГАНОВА
                     БИСЕРКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
                     БОГОМИЛ ВЪЛКОВ ТОДОРОВ
                     БОЖИДАР ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     БОЖКО КОЛЕВ СТОЯНОВ
                     БОРИС КАТЕЛИЕВ АНТИПОВ
                     БОРИСЛАВ ВАСИЛЕВ КОЛЕВ
                     БОРИСЛАВ ИВЕЛИНОВ ИВАНОВ
                     БОРИСЛАВ НИКОЛОВ ГРОЗДАНОВ
                     БОРИСЛАВ РУСЕВ БОТЕВ
                     БОРИСЛАВА МАРИНОВА БОРИСОВА
                     БОРИСЛАВА ТОШКОВА БОЖИЛОВА
                     БОРЯНА ЛЪЧЕЗАРОВА ЛАЗАРОВА
                     БРАНИМИР АНТОНОВ БЕНОВ
                     ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
                     ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
                     ВАЛЕНТИН ЗЛАТЕВ ВАСИЛЕВ
                     ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
                     ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ВЪЛЕВ
                     ВАЛЕНТИН ТОДОРОВ КОСТАДИНОВ
                     ВАЛЕНТИНА СТЕЛИЯНОВА ГОСПОДИНОВА
                     ВАЛЕРИ МАРИЯНОВ СТОЯНОВ
                     ВАСИЛ ЖЕЛЕВ ВАСИЛЕВ
                     ВАСИЛ КОЛЕВ КОЛЕВ
                     ВАСИЛ КОЛЕВ ФРАНГОВ
                     ВАСИЛ НИКОЛОВ МАЛЧЕВ
                     ВАСИЛ ПЕЕВ ВАСИЛЕВ
                     ВАСИЛ ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ
                     ВАСИЛ ПЕТРОВ ВЕЛЕВ
                     ВАСИЛКА КИРОВА ВЪЛЧЕВА
                     ВЕЛИНА ИЛИЕВА ЖЕЛЕВА
                     ВЕЛИЧКА АТАНАСОВА КОСТАДИНОВА
                     ВЕНЕЛИН ИВАНОВ СЛАВОВ
                     ВЕНЕТА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ВЕНЕТА РАДУШЕВА НИКОЛОВА
                     ВЕНЦИСЛАВ ГАЛИНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ВЕНЦИСЛАВ КАМЕНОВ ВАСИЛЕВ
                     ВЕНЦИСЛАВ МОМЧЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ВЕНЦИСЛАВ ТОДОРОВ КОЛЕВ
                     ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ТРОШЕВ
                     ВЕСЕЛИН КРЪСТЕВ ГРОЗДЕВ
                     ВЕСЕЛИНА ФИЛЧЕВА ВЕЛКОВА
                     ВЕСКА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА
                     ВИКТОРИЯ ДИМИТРОВА МИТКОВА
                     ВИКТОРИЯ ИВАНОВА ИВАНОВА
                     ВИКТОРИЯ СТОЯНОВА МАРЕВА
                     ВИКТОРИЯ ХРИСТОФОРОВА ГУТСУЗЯН
                     ВИОЛЕТА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ СТОЯНОВ
                     ВЛАДИСЛАВА КИРИЛОВА АТАНАСОВА
                     ВЛАДКО АТАНАСОВ БОРИСОВ
                     ВОЛКАН ЮЗДЖАН ВЕЙСЕЛ
                     ВЪЛЧАНА ИВАНОВА МИТЕВА
                     ГАБРИЕЛА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ГАБРИЕЛА ИВАНОВА ЦВЕТАНОВА
                     ГАБРИЕЛА РУМЕНОВА ЙОРДАНОВА
                     ГАВРИЛ ГАНЧЕВ КРУМОВ
                     ГАЛИН АТАНАСОВ ЗЛАТЕВ
                     ГАЛИН ВЪЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ГАЛИН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
                     ГАЛИН ДИМИТРОВ ГОСПОДИНОВ
                     ГАЛИН ИВАНОВ СЛАВОВ
                     ГАЛИН ИЛИЕВ КОЛЕВ
                     ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА ГОСПОДИНОВА
                     ГАЛИНА ПЕТКОВА СТОЯНОВА
                     ГАЛИНА РУСЕВА АТАНАСОВА
                     ГАЛИНА СТОЙКОВА АТАНАСОВА
                     ГАНКА СТОЯНОВА МАРИНОВА
                     ГЕОРГИ АТАНАСОВ НЕНЧЕВ
                     ГЕОРГИ АТАНАСОВ ПАТЪРОВ
                     ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ДИМОВ
                     ГЕОРГИ ГОСПОДИНОВ МИТЕВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КОЕВ
                     ГЕОРГИ ДИМОВ ШКЕМБЕДЖИЕВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ЦОЧЕВ
                     ГЕОРГИ ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ КОЛЕВ ИЛИЕВ
                     ГЕОРГИ ПЕТКОВ ЖЕЛЕВ
                     ГЕОРГИ ПЛАМЕНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ТОКМАКЧИЕВ
                     ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ
                     ГЕРГА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
                     ГЕРГАНА ЖЕЧЕВА ИВАНОВА
                     ГЕРГАНА ПЛАМЕНОВА ПЕТРОВА
                     ГЕРГАНА САВОВА БОТЕВА-АТАНАСОВА
                     ГЕРГИНА НИКОВА ГЕОРГИЕВА
                     ГЕРГИНА ТОТЕВА ГАТЕВА
                     ГИНА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ГИНКА МАНЧЕВА ДОНЧЕВА
                     ГОСПОДИН БОРИСОВ ГОСПОДИНОВ
                     ГОСПОДИН ВАСИЛЕВ МАРИНОВ
                     ГОСПОДИН ИВАНОВ ГОСПОДИНОВ
                     ГРОЗДАН ТОДОРОВ КОСТАДИНОВ
                     ДАНАИЛ СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ
                     ДАНИЕЛ НЕДЯЛКОВ ГЕОРГИЕВ
                     ДАНИЕЛА АТАНАСОВА СИМЕОНОВА
                     ДАНИЕЛА ИВЕЛИНОВА БОЖИДАРОВА
                     ДАНИЕЛА РАДОСЛАВОВА КАЗАНДЖИЕВА
                     ДАРИНА ИВАНОВА КИРОВА
                     ДАРИНКА АНТОНОВА МАРИНОВА
                     ДАРИНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
                     ДАЯНА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА-ПЕТРОВА
                     ДЕЙВИД АРИФ СЮЛЕЙМАН
                     ДЕНИС СИЛВИЕВ ДИМОВ
                     ДЕНИС ФЕИМ МУСТАНОВ
                     ДЕСИСЛАВ ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
                     ДЕТЕЛИНА ДАНИЕЛОВА ПАНЧЕВА
                     ДЕЯН МИТКОВ МАРИНОВ
                     ДЕЯН НИКОЛОВ ЕЛЕНЧЕВ
                     ДИАН ГЕОРГИЕВ НЕНЧЕВ
                     ДИМИТРА НЕДЯЛКОВА СЛАВОВА
                     ДИМИТРИНА ПЕТРОВА ВЕЦЕВА
                     ДИМИТРИНКА РУМЕНОВА РУСЕВА
                     ДИМИТРИЧКА ГЕОРГИЕВА ВЪЛЧАНОВА
                     ДИМИТРИЧКА НАЧЕВА ПЕНЕВА
                     ДИМИТРИЧКА ПАВЛОВА СТОЙКОВА-ТОДОРОВА
                     ДИМИТЪР АТАНАСОВ ИЛИЕВ
                     ДИМИТЪР БОЖКОВ КОЛЕВ
                     ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ТРОШЕВ
                     ДИМИТЪР ВЕСЕЛИНОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ГОСПОДИНОВ ИВАНОВ
                     ДИМИТЪР ДОБРОМИРОВ СТОЙЧЕВ
                     ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ НЕДЕЛЧЕВ
                     ДИМИТЪР КАЛЧЕВ ТОДОРОВ
                     ДИМИТЪР КОЛЕВ ВЪЛЧАНОВ
                     ДИМИТЪР МАРИАНОВ ПАВЛОВ
                     ДИМИТЪР МИЛКОВ МИХАЙЛОВ
                     ДИМИТЪР ЯНКОВ ПРОДАНОВ
                     ДИМКА КОЛЕВА ТОДОРОВА
                     ДИМО КОЛЕВ ДЕЧЕВ
                     ДИЯН ВАЛЕНТИНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ДИЯН ПАСКАЛЕВ КИРОВ
                     ДИЯН ПЕТЕВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     ДИЯН ТОДОРОВ ЙОРДАНОВ
                     ДОБРИНКА МИХАЛЕВА РАЧЕВА
                     ДОБРОМИР АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
                     ДОБРОМИР ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ
                     ДОБРОМИР ТОДОРОВ ХРИСТОВ
                     ДОЙНА ВАСИЛЕВА МАНОЛОВА
                     ДОЙЧО КОЛЕВ МАРИНОВ
                     ДОНКА ДИМИТРОВА ВЕЛЕВА
                     ДОНКА ХРИСТОВА ПЕТРОВА
                     ДОНКО ПЛАМЕНОВ ПЕТРОВ
                     ДРАГОМИР ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
                     ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ БОНЕВ
                     ЕВГЕНИЯ ЛЮБЧЕВА ЛЕ ТАН
                     ЕВДОКИЯ КОСТАДИНОВА СИМЕОНОВА
                     ЕВТИМ АЛЕКСАНДРОВ СТАМЕНОВ
                     ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ГЕОРГИЕВА
                     ЕЛЕНА АТАНАСОВА МИХАЛЕВА
                     ЕЛЕНА ВЕЛИКОВА ИВАНОВА
                     ЕЛЕНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
                     ЕЛЕНА ИЛИЕВА РУСЕВА
                     ЕЛЕНА ПЕЙЧЕВА ИВАНОВА
                     ЕЛЕНКА НИКОЛОВА АНГЕЛОВА
                     ЕЛЕОНОРА БОРИСОВА НЕДЕЛЧЕВА
                     ЕЛИСАВЕТА ЕМИЛИЯНОВА ПЕТРОВА
                     ЕЛКА ПЕТРОВА РУСЕВА
                     ЕМИЛ АСЕНОВ ЕМИЛОВ
                     ЕМИЛИЯ КОЛЕВА ТОКМАКЧИЕВА
                     ЕМИЛИЯН КОЛЕВ ПЕТРОВ
                     ЕМО НИКОЛАЕВ АНГЕЛОВ
                     ЕНЕЙ АЛЕКСАНДРОВ ЕНЕВ
                     ЕНЧО АТАНАСОВ НИКИФОРОВ
                     ЕНЧО ИВАНОВ ЕНЕВ
                     ЕРДИНЧ ДЖЕЛИЛ АЛИЕВ
                     ЖАНА МАРИНОВА МИНЧЕВА
                     ЖАНЕЛ СЮЛЕЙМАН АРИФ
                     ЖАНЕТ РАДОСЛАВОВА ДИМИТРОВА
                     ЖЕНЯ ГРОЗДАНОВА МИЛАНОВА
                     ЖЕНЯ ДОБРОМИРОВА БАНЧЕВА
                     ЖИВКА ДОНЧЕВА ИВАНОВА
                     ЖИВКА ПЕТРОВА ПЕТКОВА
                     ЖИВКО ДИМИТРОВ ЖИВКОВ
                     ЖИВКО ТОШКОВ ГОСПОДИНОВ
                     ЗАХАРИН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
                     ЗДРАВКО ИВАНОВ МАРИНОВ
                     ЗДРАВКО ТОДОРОВ ЗДРАВКОВ
                     ЗЕЙНЕБ ВЕЙБИ АЛИЕВА
                     ЗЛАТЕНА КАЛОЯНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ЗЛАТИНА КАЛИНОВА АТАНАСОВА
                     ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА ДИЧЕВА
                     ЗЛАТКО ИВАНОВ СТЕФАНОВ
                     ЗЛАТОМИРА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА
                     ИВА МАТЕЕВА ЖЕЛЕВА
                     ИВАЙЛА ВАЛЕНТИНОВА ТОДОРОВА
                     ИВАЙЛА НЕДЕЛЧЕВА СТЕФАНОВА
                     ИВАЙЛО ГОСПОДИНОВ ИВАНОВ
                     ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ИВАНОВ
                     ИВАЙЛО ПЛАМЕНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ИВАЙЛО ТОШКОВ АНАСТАСОВ
                     ИВАН ВАСИЛЕВ СЛАВОВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ЕНЕВ МИХАЙЛОВ
                     ИВАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
                     ИВАН ПЕТРОВ АТАНАСОВ
                     ИВАН ПЛАМЕНОВ ПЕТРОВ
                     ИВАН ТОДОРОВ ИВАНОВ
                     ИВАНКА АЛЕКСАНДРОВА ТОДОРОВА
                     ИВАНКА ГЕОРГИЕВА КИРИЛОВА
                     ИВАНКА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА
                     ИВАНКА ДРУМЕВА ХРИСТОВА
                     ИВАНКА ЙОРДАНОВА АНТИПОВА
                     ИВАНКА КИРЧЕВА КОСТАДИНОВА
                     ИВАНКА НИКОЛОВА СТЕФАНОВА
                     ИВЕЛИН АНАТОЛИЕВ ТОДОРОВ
                     ИВЕЛИН АНТОАНЕТОВ ДИМОВ
                     ИВЕЛИН ГЕОРГИЕВ ДИМОВ
                     ИВЕЛИН ГЕОРГИЕВ ЕКЩАЙН
                     ИВЕЛИН ДИМИТРОВ ИЛИЕВ
                     ИВЕЛИН МАРИНОВ ИВАНОВ
                     ИВЕЛИНА АНДРЕЕВА ЙОРДАНОВА
                     ИВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ЦИМЕРМАН
                     ИВЕЛИНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
                     ИВЕЛИНА ИЛИЕВА ПЕТРОВА
                     ИВЕЛИНА СТОЯНОВА БОТЕВА
                     ИВО ЗЛАТКОВ ИВАНОВ
                     ИЗАБЕЛА ЗДРАВКОВА МАРИНОВА
                     ИЛИЯ ГОЧЕВ КОЛЕВ
                     ИЛИЯ КОЛЕВ РУСЕВ
                     ИЛИЯ МИЛАНОВ ЙОРДАНОВ
                     ИЛИЯН ВАЛЕНТИНОВ ПЕТРОВ
                     ИЛИЯН ГАЛИНОВ КОЛЕВ
                     ИЛИЯНА АЛЕКСИЕВА ЮРЧЕНКО
                     ИЛКО ВЕСЕЛИНОВ ДИМИТРОВ
                     ИРИНКА ВЪЛКАНОВА КИРОВА
                     ИСКРА ФИЛИПОВА ФИЛИПОВА
                     ИСМАИЛ ЕЛВЕР САЛИЕВ
                     ЙОАННА МАРИЯНОВА ЩЕРЕВА
                     ЙОВКА КОСТАДИНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ЙОЗДЖАН БИСЕРОВ ДИМИТРОВ
                     ЙОНКА ГАНЧЕВА ДЕМИРЕВА
                     ЙОРДАН АТАНАСОВ МИНЧЕВ
                     ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ
                     ЙОРДАН ДИМИТРОВ НЕДЕЛЧЕВ
                     ЙОРДАН ЕНЧЕВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     ЙОРДАН НАСКОВ ТОДОРОВ
                     ЙОРДАН ТОДОРОВ ЗАГОРОВ
                     ЙОРДАНА КОЛЕВА УЗУНОВА
                     ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА БЕЛЧЕВА
                     ЙОРДАНКА ДОНЧЕВА НЕНЧЕВА
                     ЙОРДАНКА КОСТАДИНОВА ВАСИЛЕВА-ШКЕМБЕДЖИЕВА
                     ЙОРДАНКА ПЕТРОВА МИТКОВА
                     ЙОРДАНКА ХРИСТОВА КРАЙЧЕВА
                     ЙОРДАНКА ЯНКОВА ЖЕЧЕВА
                     КАЛИН ЗЛАТЕВ СТЕФАНОВ
                     КАЛИНА ГОСПОДИНОВА ГЕОРГИЕВА
                     КАЛИНКА ЖЕЛЯЗКОВА ГЕОРГИЕВА
                     КАЛИНКА РАДЕВА ГЕНЧЕВА
                     КАЛОЯН БОРИСЛАВОВ ГРОЗДАНОВ
                     КАЛОЯН БОРИСОВ АНТИПОВ
                     КАМЕН НЕЙЧЕВ НЕЙЧЕВ
                     КАРИНА КИРИЛОВА КИРИЛОВА
                     КАТЕРИНА СТЕЛИЯНОВА ВАСИЛЕВА
                     КАТИ СВЕТОСЛАВОВА МИЛАНОВА
                     КАТИНА СИМЕОНОВА СИМЕОНОВА
                     КАТИНКА ХРИСТОВА РУСЕВА
                     КАТЯ ДРАГОСТИНОВА КИРИМОВА
                     КАТЯ ИВАНОВА ДИМИТРОВА
                     КЕРКА ТОДОРОВА ТОДОРОВА
                     КИРИЛ ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ
                     КИРИЛ ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ
                     КИРИЛ РУМЕНОВ РУСЕВ
                     КИЧКА НИКОЛОВА ПЕТРОВА
                     КОЛЬО МИХАЙЛОВ УЗУНОВ
                     КОЛЮ КИРОВ КИРОВ
                     КОСТАДИНКА КОЛЕВА ДЯКОВА
                     КОСТАДИНКА ХРИСТОВА КОСТАДИНОВА
                     КРАСИМИР ДИМИТРОВ КАЛЧЕВ
                     КРАСИМИР ЖЕЧЕВ ВЪЛКОВ
                     КРАСИМИР ИВАНОВ ПЕТКОВ
                     КРАСИМИР ЙОРДАНОВ ДИМОВ
                     КРАСИМИР КОЛЕВ КЕРЕВ
                     КРАСИМИР СИЛВИЕВ ДИМОВ
                     КРАСИМИРА ВЕЛИКОВА ЗАГОРОВА
                     КРАСИМИРА ИЛИЕВА КОЛЕВА
                     КРАСИМИРА РАЙКОВА ВАСИЛЕВА
                     КРЕМЕНА СТОЯНОВА МИЛАНОВА
                     КРИСТИНА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
                     КРЪСТЮ ГРОЗДЕВ ГРОЗДЕВ
                     ЛИДИЯ ПЕТРОВА ИВАНОВА
                     ЛИЛА БОБЕВА ВЪЛКОВА
                     ЛИЛЯНА ИВАНОВА АПОСТОЛОВА
                     ЛИЛЯНА КАТЕЛИЕВА АНТИПОВА
                     ЛЮБЕН ВЪЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ЛЮБОМИР ТОДОРОВ ВЪЛКАНОВ
                     ЛЮБЧО ХРИСТОВ ВЕЛКОВ
                     МАНОЛ ПЕТРОВ МАНОЛОВ
                     МАРА КОСТАДИНОВА СТЕФАНОВА
                     МАРГАРИТА ХРИСТОВА БЕЛЕВА
                     МАРИЕТА МИТКОВА ГЕОРГИЕВА
                     МАРИЙКА ВЪЛЧЕВА КОСТАДИНОВА
                     МАРИЙКА ДИМОВА КОСТОВА
                     МАРИЙКА ЕНЧЕВА КИРОВА
                     МАРИЙКА НЕДЕВА ДИЧЕВА
                     МАРИЙКА ПЕТРОВА ДЕМИРЕВА
                     МАРИН КОСТАДИНОВ НЕДЕЛЧЕВ
                     МАРИН ЛАЗАРОВ ЛАЗАРОВ
                     МАРИНА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
                     МАРИНА НИКОЛАЕВА МАРИНОВА
                     МАРИНКА ВЪЛЧЕВА ДИМИТРОВА
                     МАРИЯ АНГЕЛОВА КИРОВА-АСПАРУХОВА
                     МАРИЯ АНТОНОВА ВАСИЛЕВА
                     МАРИЯ ГЕОРГИЕВА МИНЧЕВА
                     МАРИЯ ДОНКОВА ПЕТРОВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
                     МАРИЯ МАРИНОВА ЛАЗАРОВА
                     МАРИЯ СИМЕОНОВА НИКОЛОВА
                     МАРИЯ СИМЕОНОВА СТОЯНОВА
                     МАРИЯ СТОЯНОВА МИЛАНОВА
                     МАРИЯН АПОСТОЛОВ АПОСТОЛОВ
                     МАРИЯН ВЕЛИКОВ СТОЯНОВ
                     МАРИЯН ДЕМИРЕВ МИНЧЕВ
                     МАРИЯН МИТКОВ ТОДОРОВ
                     МАРИЯН СТАМАТОВ ЯНКОВ
                     МАРИЯН СТОЯНОВ ЩЕРЕВ
                     МАРИЯНА ВЪЛЧЕВА КОЛЕВА
                     МАРИЯНА ИВАНОВА СТЕФАНОВА
                     МАРИЯНА ПЕТРОВА КАРАИВАНОВА
                     МАРТИН СЕВДАЛИНОВ МАРИНОВ
                     МАЯ ЙОРДАНОВА ЗАГОРОВА
                     МЕЛДЕ САЛИ ЮСНЮ
                     МЕЛИСА ЮКСЕЛ НАСУФ
                     МЕМДУ РАМИС КАРАМЕХМЕД
                     МЕМДУ САЛИЕВ АЛИЕВ
                     МЕТИН НЕРМАН СЮЛЮМАН
                     МИГЛЕНА ИВАНОВА ПЕТКОВА
                     МИЛАН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
                     МИЛЕН ПЕТРОВ ПЕТКОВ
                     МИЛЕНА АТАНАСОВА СТОЯНОВА
                     МИЛЕНА КОНСТАНТИНОВА ГАНЕВА
                     МИЛЕНА ПЕТРОВА КОЛЕВА
                     МИНКА ТОДОРОВА МИХАЙЛОВА
                     МИНЧО ТОДОРОВ МИНЧЕВ
                     МИРАЕЛА МИРОСЛАВОВА КАЗАНДЖИЕВА
                     МИРЕЛА БОРИСЛАВОВА БОТЕВА
                     МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЖЕЛЕВ
                     МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ КАЗАНДЖИЕВ
                     МИРОСЛАВ ЗДРАВКОВ ЗДРАВКОВ
                     МИРОСЛАВ ЮЛИЯНОВ СТОЯНОВ
                     МИТКО ПЕТРОВ ИВАНОВ
                     МИТКО ТОДОРОВ РУСЕВ
                     МИХАИЛ НЕЙЧЕВ НЕЙЧЕВ
                     МИХАЛ РАЧЕВ МИХАЛЕВ
                     МОНИКА ВЕНЦИСЛАВОВА ГЕОРГИЕВА
                     МОСА НИКОЛОВА ТОДОРОВА
                     НАДЯ ИВАНОВА НИКИФОРОВА
                     НАДЯ НИКОЛОВА МАЛЧЕВА
                     НАСКО АЛЕКСАНДРОВ АТАНАСОВ
                     НАСКО ЙОРДАНОВ ТОДОРОВ
                     НЕВРИЕ ШЕФКЕДОВА АЛИЕВА
                     НЕДЕЛЧО ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     НЕДЕЛЧО НЕДЕВ МИТКОВ
                     НЕДЕЛЯ СТОЯНОВА НЕЙКОВА
                     НЕДЖАТИ ЯКУБОВ АЛИЕВ
                     НЕДКА ИВАНОВА ЗДРАВКОВА
                     НЕДКА ИЛИЕВА ПЕТКОВА
                     НЕДКА СТОЯНОВА МИХАЙЛОВА
                     НЕДЯЛКО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
                     НЕЗИХА РЕДЖЕБ АЛИ
                     НЕЙКО ДИМИТРОВ НЕЙКОВ
                     НЕЙКО СТИЛИЯНОВ НЕЙКОВ
                     НЕЙЧО ВЕСЕЛИНОВ НЕЙЧЕВ
                     НЕЛА СТЕФАНОВА ФРАНГОВА
                     НЕРИМАН НЕЖДЕТ ИСМАИЛОВА
                     НЕРМАН СЮЛЮМАН АРИФ
                     НИКОЛА ДИМИТРОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛА ДОБРЕВ ГЕОРГИЕВ
                     НИКОЛА ДРАГНЕВ ДРАГНЕВ
                     НИКОЛА ХАРАЛАМБИЕВ ДОКСЕВ
                     НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ ВЪЛЧЕВ
                     НИКОЛАЙ БАЛЧЕВ БАЛЕВ
                     НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ МАЛЧЕВ
                     НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ФРАНГОВ
                     НИКОЛАЙ ДАНАИЛОВ СТЕФАНОВ
                     НИКОЛАЙ ДИМОВ КРАЙЧЕВ
                     НИКОЛАЙ ДОБРИНОВ ВАСИЛЕВ
                     НИКОЛАЙ КАЛИНОВ СТЕФАНОВ
                     НИКОЛАЙ МАРИНОВ КОЛЕВ
                     НИКОЛАЙ ПЕТРОВ НЕДЕВ
                     НИКОЛАЙ ПЕТРОВ СТОЯНОВ
                     НИКОЛЕТА ГОСПОДИНОВА БОРИСОВА
                     НИКОЛЕТА ДАНЧЕВА ДИМИТРОВА
                     НИКОЛИНКА БОРИСОВА НЕДЯЛКОВА
                     НИКОЛИНКА РАДИНОВА СТОЯНОВА
                     НИНА САВОВА СТЕФАНОВА
                     ОРЛИН МАРИНОВ СИМЕОНОВ
                     ОРЛИН СЕВДАЛИНОВ МАРИНОВ
                     ПАВЕЛ СВЕТОСЛАВОВ ОПЪЛЧЕНОВ
                     ПАВЛЕТА МАРКОВА ИЛИЕВА
                     ПАВЛИН ПЛАМЕНОВ ДИМИТРОВ
                     ПАВЛИНКА ИВАНОВА НЕНОВА
                     ПАРАШКЕВА КОЛЕВА СТАМЕНОВА
                     ПАСКАЛ КИРОВ ПЕТКОВ
                     ПЕНА ИЛИЕВА КАРАПЕНЕВА
                     ПЕНА МАТЕЕВА ИВАНОВА
                     ПЕНКА БОРИСОВА КОЛЕВА
                     ПЕНКА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА
                     ПЕНКА ДИМИТРОВА СЪБЕВА
                     ПЕНКА ПЕТРОВА ХРИСТОВА
                     ПЕПА ДОБРЕВА НИКОЛОВА
                     ПЕРВИН РЕДЖЕБОВА КЮП
                     ПЕТКО АНГЕЛОВ ПЕТКОВ
                     ПЕТКО НИКОЛОВ ПЕТКОВ
                     ПЕТРАНКА ДИМОВА ИЛИЕВА
                     ПЕТРАНКА ИВАНОВА ДЕМИРОВА
                     ПЕТЪР АТАНАСОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР АТАНАСОВ ПИСКОВ
                     ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ
                     ПЕТЪР ДЕМИРЕВ МИНЧЕВ
                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ БОНЕВ
                     ПЕТЪР ИВАНОВ БАНЧЕВ
                     ПЕТЪР ЛЮБЧЕВ ХРИСТОВ
                     ПЕТЪР МАНОЛОВ ИВАНОВ
                     ПЕТЪР МАНОЛОВ МАНОЛОВ
                     ПЕТЪР ПЕТКОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР СВЕТОСЛАВОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР СТЕФАНОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ХРИСТОВ КОСТАДИНОВ
                     ПЕТЮ ЖЕЛЯЗКОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЯ ИВОВА ТОДОРОВА
                     ПЕТЯ МАРИНОВА ЛАЗАРОВА
                     ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
                     ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
                     ПЛАМЕН ИВАНОВ АСЕНОВ
                     ПЛАМЕН ИВАНОВ ПЕТРОВ
                     ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ
                     ПОЛИНА ДИМИТРОВА МИЛЧЕВА
                     РАДКА СТЕФАНОВА МАРИНОВА
                     РАДОСЛАВ ЖЕКОВ ДИМИТРОВ
                     РАДОСТИН ДИМИТРОВ НИКОЛОВ
                     РАДОСТИНА АТАНАСОВА ИВАНОВА
                     РАДОСТИНА КРЪСТЕВА ГРОЗДЕВА-ЗДРАВКОВА
                     РАДОСТИНА МАРКОВА ТОДОРОВА
                     РАЛИЦА ГЕОРГИЕВА РУСЕВА
                     РАШКА АВРАМОВА МИХАЛЕВА
                     РЕВАСИЕ ШЕНГЮЛОВА ЯШАРОВА
                     РОСЕН ЙОРДАНОВ ДИМОВ
                     РОСИЦА БОРИСЛАВОВА БОТЕВА
                     РОСИЦА ДИМИТРОВА СТАНКОВА
                     РУМЕН КИРИЛОВ РУСЕВ
                     РУМЯНА МАРИНОВА ГОСПОДИНОВА
                     САЛИ РЕВАСИЕ ШЕНГЮЛОВ
                     САША СТОЯНОВА ДЯНКОВА
                     САШКА ТОШКОВА ТОДОРОВА
                     СВЕТЛА ДИМИТРОВА НЕНОВА
                     СВЕТЛА ИВАНОВА БОРИСОВА
                     СВЕТЛА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     СВЕТЛА ЦВЕТАНОВА АТАНАСОВА
                     СВЕТЛАНА БАЛЧЕВА ТРОШЕВА
                     СВЕТЛИН МИНЧЕВ МИНЧЕВ
                     СВЕТОСЛАВ ПЕНКОВ ОПЪЛЧЕНОВ
                     СВЕТОСЛАВ САШКОВ МИЛАНОВ
                     СВЕТОСЛАВ ЮЛИЯНОВ ПАЧЕВ
                     СЕВДА АПТИШ АДИЛ
                     СЕВДАЛИНА СТОЯНОВА ВАСИЛЕВА
                     СЕВДАЛИНКА МИЛУШЕВА КОСТАДИНОВА
                     СЕВДЖАНТ БЕЙАТ МУСТАФА
                     СЕВЛИНКА СТАНЕВА АЛЕКСАНДРОВА
                     СЕЧИЛ ФЕВЗЕДИН ТАЛИБ
                     СИБЕЛ РЕВАСИЕ ШЕНГЮЛОВА
                     СИДИКА ИСМАИЛОВА АЛИЕВА
                     СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА ТОМАСЧИК
                     СИЛВИЯ ДИМИТРОВА ИВАНОВА
                     СИЛВИЯ ИВАНОВА НИКОЛОВА
                     СИЛВИЯ МИХАЙЛОВА МИЛКОВА-ГУТСУЗЯН
                     СИМЕОН АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ
                     СИМЕОН ВЪРБАНОВ ПЕТРОВ
                     СИМОНА АТАНАСОВА ПЕТРОВА
                     СИМОНА СВЕТОСЛАВОВА ЖЕЛЕВА
                     СИМОНА СВЕТОСЛАВОВА МИЛАНОВА
                     СИЯНА ГИНКОВА ГИНКОВА
                     СЛАВЕНА ЮЛИЯНОВА СТОЯНОВА
                     СЛАВИ ДИЯНОВ ТОДОРОВ
                     СЛАВКА ХРИСТОВА АТАНАСОВА
                     СЛАВЯН РОСЕНОВ СТОЯНОВ
                     СНЕЖА ЯНКОВА ЖЕЛЕВА
                     СНЕЖИНА ПЛАМЕНОВА ИЛИЕВА
                     СОФИЙКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
                     СОФКА ВАСИЛЕВА НЯГОЛОВА
                     СТАНИМИР ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
                     СТАНИСЛАВ ЕНЧЕВ НИКИФОРОВ
                     СТАНИСЛАВ РУМЕНОВ ДИМИТРОВ
                     СТАНИСЛАВ САШЕВ САРАНДЕВ
                     СТАНИСЛАВА ВАСИЛЕВА МАРИНОВА
                     СТАНКА ВЕЛИКОВА ГЕШЕВА
                     СТАНКА ДИМИТРОВА КОЕВА
                     СТАНКА ДИМИТРОВА НЕДЕЛЧЕВА
                     СТЕЛА ГАНЧЕВА ВАСИЛЕВА
                     СТЕЛА СТЕФАНОВА ИВАНОВА
                     СТЕЛИЯН ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
                     СТЕЛИЯН СЕВДАЛИНОВ МАРИНОВ
                     СТЕФАН АТАНАСОВ СТОЯНОВ
                     СТЕФАН ВАЛЕНТИНОВ ГЕОРГИЕВ
                     СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
                     СТЕФАН ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
                     СТЕФАНКА ЕНЧЕВА БЕЛЧЕВА
                     СТЕФКА КОСТАДИНОВА НЕЙЧЕВА
                     СТЕФЧО АТАНАСОВ ИЛИЕВ
                     СТИЛИЯН НЕЙКОВ ДИМИТРОВ
                     СТОЙКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
                     СТОЯН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
                     СТОЯН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     СТОЯН ПАСКАЛЕВ КОСТОВ
                     СТОЯН ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ
                     СТОЯН ПЕТРОВ СТОЯНОВ
                     СТОЯНКА ВАСИЛЕВА РАДЕВА
                     СТОЯНКА ИЛИЕВА ИВАНОВА
                     СТОЯНКА МИХАЙЛОВА ГЕОРГИЕВА
                     СТОЯНКА НЕНЧЕВА ПЕТРОВА
                     СТОЯНКА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА
                     СУНАЙ ШЕНОЛОВ СЮЛЕЙМАНОВ
                     ТАНЯ ВЪЛКОВА ТОДОРОВА
                     ТАНЯ ГАЛИНОВА ОПЪЛЧЕНОВА
                     ТАТЯНА НЕЙЧЕВА НЕЙЧЕВА
                     ТЕОДОСИ СИМЕОНОВ МЕСЧИЯН
                     ТИХОМИР МИНЧЕВ МИНЧЕВ
                     ТОДОР ВАСИЛЕВ КОЛЕВ
                     ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЛАЗАРОВ
                     ТОДОР ЙОРДАНОВ ТОДОРОВ
                     ТОДОР ХРИСТОВ ТОДОРОВ
                     ТОДОРКА ВАСИЛЕВА НИКОЛОВА
                     ТОДОРКА ДИМИТРОВА ВЛАСЕВА
                     ТОДОРКА ПЕТРОВА ГОСПОДИНОВА
                     ТОДОРКА СТОЯНОВА РУСЕВА
                     ТОНКА КОЛЕВА НОНЧЕВА
                     ТОШКО ЖЕЛЕВ ГОСПОДИНОВ
                     ТОШКО ИВАНОВ ТОДОРОВ
                     ФЕИМ МУСТАНОВ ИСМАИЛОВ
                     ФРОСИНА БЕНОВА ВАСИЛЕВА
                     ХРИСТИАНА ЮРИЕВА ХРИСТОВА
                     ХРИСТИНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
                     ХРИСТИНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
                     ХРИСТИНА СТЕФЧЕВА ХРИСТОВА
                     ХРИСТИНА ТОДОРОВА КОЛЕВА
                     ХРИСТИЯН ИВАНОВ АНГЕЛОВ
                     ХРИСТО АТАНАСОВ АТАНАСОВ
                     ХРИСТО ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
                     ХРИСТО ЯНКОВ ПРОДАНОВ
                     ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
                     ЦВЕТАН ИВАНОВ ЦВЕТАНОВ
                     ЦВЕТАН МАРИЯНОВ ЩЕРЕВ
                     ЦВЕТАНА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
                     ЦВЕТИНА НАСКОВА АТАНАСОВА
                     ЦВЕТОМИРА СТАМАТОВА ЯНКОВА
                     ЦОНКА БОРИСОВА ПЕТРОВА
                     ЦОНКА ЗЛАТЕВА ПАВЛОВА
                     ЦОНКА СТОЙЧЕВА ДИМОВА
                     ШЕНГЮЛ РЕВАСИЕ ШЕНГЮЛ
                     ШЕНГЮЛ ЯШАР АХМЕД
                     ЮЗДЖАН ВЕЙСЕЛ АЛИ
                     ЮКСЕЛ ОСМАН НАСУФ
                     ЮЛИАНА СТОЯНОВА НЕНОВА
                     ЮЛИЯ ЙОРДАНОВА ЩЕРЕВА
                     ЮЛИЯН СТОЯНОВ ДИМИТРОВ
                     ЯВОР ДОБРОМИРОВ АНГЕЛОВ
                     ЯНКА КОЛЕВА ДИМИТРОВА
                     ЯНКА МИНЧЕВА ИВАНОВА
                     ЯНКА МИТЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ЯНКА ПЕТРОВА КОЛЕВА

                                           Кмет/кметски наместник: ............

                                           Секретар на община/район: ..........

                                ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                     (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
         за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

                                   (по чл. 42, ал. 1 ИК)

         ОБЛАСТ ДОБРИЧ   ОБЩИНА ДОБРИЧ-ГРАД
         НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ДОБРИЧ
         КМЕТСТВО .......................   СЕКЦИЯ № 003
         Адрес на избирателната секция: ............................................

         ----------------------------------------------------
                  Собствено, бащино и фамилно име
         ----------------------------------------------------
                     АДРИАНА  БОГАЧУК
                     АЛБЕНА ИВАНОВА КОЛЕВА
                     АЛЕКСАНДРА ГРИГОРОВА ПЕТРОВА
                     АЛЕКСАНДЪР БОЖИДАРОВ ИВАНОВ
                     АЛЕКСАНДЪР ДЕЯНОВ ПЕТКОВ
                     АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ АЛЕКСАНДРОВ
                     АЛИС ИВЕЛИНОВА ГЕОРГИЕВА
                     АЛЛА  РУСЕВА
                     АНАСТАСИЯ ПАНЧЕВА ЕФТИМОВА
                     АНАТОЛИ ДОБРИНОВ ДОБРЕВ
                     АНАТОЛИЙ ПЕТРОВ АВРАМОВ
                     АНГЕЛ КОЛЕВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛ МИТКОВ МАРИНОВ
                     АНГЕЛИНА АНДРЕЕВА КОЛЕВА
                     АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ЯКОВЛЕВ
                     АНДРИАН ПЕНЕВ АНДОНОВ
                     АНЕЛИЯ СТЕФАНОВА РАДИЛОВА
                     АНЕЛИЯ ЦОНКОВА СТАМАТОВА
                     АНКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
                     АНКА ЛАЗАРОВА СТАНЕВА
                     АНКА СТОЯНОВА ЕНЧЕВА
                     АННА МАРИЯ ТОДОРОВА ЙОРДАНОВА
                     АННА-СОФИЯ МИРОСЛАВОВА СТАНЧЕВА
                     АСЯ АЛЕКСАНДРОВА МАЛЕВА
                     АТАНАС ДАНИЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
                     АТАНАС ДИМИТРОВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС ДИМИТРОВ МИТЕВ
                     АТАНАС КИРОВ МИХАЙЛОВ
                     АТАНАС МИХАЙЛОВ СТАНЕВ
                     АТАНАСКА ПАНАЙОТОВА ДИЧЕВА
                     БЕНКА ДИМОВА ПЕТКОВА
                     БИНЕЛ АЛИЕВ КАДИРОВ
                     БИНКА КОНСТАНТИНОВА БЕЛЧЕВА
                     БОЖАН ВЕЛИКОВ ДИМОВ
                     БОЖАНКА ГОЧЕВА НИКОЛОВА
                     БОЖИДАР АЛЕКСАНДРОВ БОЖИДАРОВ
                     БОЖИДАР СТОЯНОВ СТЕФАНОВ
                     БОНЧО КОЛЕВ ГАНЕВ
                     БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ АСЕНОВ
                     БОРИСЛАВ РОСЕНОВ ГОСПОДИНОВ
                     БОЯНКА ДОБРЕВА ЖЕЛЕВА
                     ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
                     ВАЛЕНТИН ЕВГЕНИЕВ АНГЕЛОВ
                     ВАЛЕНТИНА КОСТАДИНОВА КОСТАДИНОВА
                     ВАЛЕНТИНА СТОЯНОВА ВЛАДИМИРОВА
                     ВАСИЛ ВАСИЛЕВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     ВАСИЛ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     ВАСИЛ ИВАНОВ НЕЙЧЕВ
                     ВАСИЛ ИЛИЕВ ИЛИЕВ
                     ВЕЛИКО ВАСИЛЕВ КОСТАДИНОВ
                     ВЕЛИКО ДАНАИЛОВ ИВАНОВ
                     ВЕЛИКО СЪБЕВ ПЕТРОВ
                     ВЕЛКА ХРИСТОВА КОСТАДИНОВА
                     ВЕНЕЛИН БОРИСОВ МИТЕВ
                     ВЕНЕЛИН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ
                     ВЕНЕЛИН МИРОСЛАВОВ ПЕТРОВ
                     ВЕНЕТА ГОСПОДИНОВА СЛАВОВА
                     ВЕСЕЛА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
                     ВЕСЕЛИН БОЖАНОВ ДИМОВ
                     ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
                     ВЕСЕЛИН ЙОРДАНОВ ВАСИЛЕВ
                     ВЕСЕЛИН НИКОЛОВ КРУМОВ
                     ВЕСЕЛИН ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ
                     ВЕСЕЛИНА ЙОРДАНОВА ТЕРЗИЕВА
                     ВЕСЕЛИНА ПЕТРОВА МАРИНОВА
                     ВЕСЕЛИНА ПЕТРОВА ПАСКАЛЕВА
                     ВЕСКО ИВЕЛИНОВ ДИМОВ
                     ВИКТОР РАДОСЛАВОВ РАШКОВ
                     ВИКТОР РАЙЧЕВ РАЙКОВ
                     ВИКТОРИЯ ДИЯНОВА ВЕЛИКОВА
                     ВИЛИЗАРА ЙОНКОВА СТОЯНОВА
                     ВИОЛЕТА ЙОВЧЕВА ЙОВЕВА
                     ВИОЛЕТКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
                     ВЛАД ИВЕЛИНОВ ЯНКОВ
                     ВЛАДИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ГАНЧЕВ
                     ВЪЛА МИЛУШЕВА ИВАНОВА
                     ВЪЛЧО ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
                     ВЯРА ЖИВКОВА КРАСЕНОВА
                     ГАЛИН НИКОЛАЕВ ГЮДЖЕНОВ
                     ГАЛИН СТОЯНОВ ЦАНЕВ
                     ГАЛИНА ВАСИЛЕВА ДОБРЕВА
                     ГАЛИНА ВЕЛИЧКОВА ИВАНОВА
                     ГАЛИНА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА
                     ГАЛИНА НИКОЛАЕВА ПЕТКОВА
                     ГАЛЯ ДИМЧЕВА ВЪЛЧЕВА
                     ГАМЗЕ БИНЕЛОВА КАДИРОВА
                     ГАНКА ХРИСТОВА НИКОЛОВА
                     ГЕОРГИ БОРИСОВ ИВАНОВ
                     ГЕОРГИ ГАЛИНОВ СТОЯНОВ
                     ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
                     ГЕОРГИ ДАНИЕЛОВ ДИЧЕВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЕНЕВ
                     ГЕОРГИ ЕНЧЕВ АСЕНОВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ДОНЕВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ МАРИНОВ
                     ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ МИЛЕНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ СТОЯНОВ
                     ГЕРГАНА ДИМИТРОВА МИРЧЕВА
                     ГЕРГАНА ЕНЧЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ГЕРГАНА ПЕТРОВА ИЛИЕВА
                     ГИЗЕМ БИНЕЛОВА КАДИРОВА
                     ГИНКА КИРОВА ДИМИТРОВА
                     ГИНКА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА
                     ГОСПОДИН СЛАВОВ НИКОЛОВ
                     ГРИГОР ПЕТРОВ ГРИГОРОВ
                     ДАНАИЛ ИЛИЕВ ИЛИЕВ
                     ДАНАИЛ МИТКОВ АРАБАДЖИЕВ
                     ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ ДИЧЕВ
                     ДАНИЕЛ ИВАНОВ КОЛЕВ
                     ДАНИЕЛА АЛЕКСАНДРОВА КОСТАДИНОВА
                     ДАНИЕЛА ВАСИЛЕВА ФАСТЕН
                     ДАНИЕЛА ЦОНЕВА ЕНЧЕВА
                     ДАРИНА СТОЯНОВА МАТЕЕВА
                     ДЕЛЯНА ИВЕЛИНОВА СТОЯНОВА
                     ДЕНИС  БОГАЧУК-ИВАНОВ
                     ДЕНИСЛАВ ИВЕЛИНОВ ЖЕЛЕВ
                     ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА КРАЛЕВА
                     ДЕНИЦА РОСЕНОВА ГОСПОДИНОВА
                     ДЕНКА ЖЕЛЯЗКОВА СТОЯНОВА
                     ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА ТОДОРОВА
                     ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ЖЕЛЕВА
                     ДЕСИСЛАВА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА
                     ДЕСИСЛАВА ИЛИЕВА СТЕФАНОВА
                     ДЕСИСЛАВА НИКОЛАЕВА СИМЕОНОВА
                     ДЕЯН ПЕТКОВ ПЕЕВ
                     ДЕЯН РУМЕНОВ АНГЕЛОВ
                     ДИАН ДИМИТРОВ ДОНЧЕВ
                     ДИАНА КОСТАДИНОВА АВРАМОВА
                     ДИАНА МАРИНОВА ИВАНОВА
                     ДИЛЯН СТЕФАНОВ ТОМОВ
                     ДИМИТРИН НЕДЕЛЧЕВ КОНСТАНТИНОВ
                     ДИМИТРИНА ВАСИЛЕВА РАДУШЕВА-СЕРГЕЕВА
                     ДИМИТРИНА НЕДКОВА КРЪСТЕВА
                     ДИМИТРИНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА
                     ДИМИТРИНКА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА
                     ДИМИТРИЧКА ПЛАМЕНОВА ТОРЛЕВА
                     ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ
                     ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ КОСТАДИНОВ
                     ДИМИТЪР ГОСПОДИНОВ ТОДОРОВ
                     ДИМИТЪР ДОБРИНОВ ДОБРЕВ
                     ДИМИТЪР ЖЕЛЯЗКОВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМОВ
                     ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ ПЕТКОВ
                     ДИМИТЪР ЯНКОВ РАЙЧЕВ
                     ДИМКА РУСЕВА ДИМИТРОВА
                     ДИМО АТАНАСОВ ДИМОВ
                     ДИМО ПЕТКОВ МАРКОВ
                     ДИЯН ВАСИЛЕВ ДЯКОВ
                     ДИЯН ДИЯНОВ МАРИНОВ
                     ДИЯН ЗДРАВКОВ СЛАВОВ
                     ДИЯН НИКОЛОВ ХРИСТОВ
                     ДИЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ
                     ДИЯНА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ДИЯНА НИКОЛОВА СТОЯНОВА
                     ДОБРА ДИМИТРОВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     ДОБРИН ДИМИТРОВ ДОБРЕВ
                     ДОБРИНКА ЗАРКОВА ИЛИЕВА
                     ДОБРОВЕСТ ДАНИЕЛОВ ДАВИДОВ
                     ДОБРОМИР КРЪСТЕВ ДОБРЕВ
                     ДОНКА ВЪЛКОВА МАРИНОВА
                     ДОНКА ДИМИТРОВА ГЕНЧЕВА
                     ДОНКА СТЕФАНОВА КАТЕЛИЕВА
                     ДОНЧО ИВАНОВ АНДОНОВ
                     ДОРА МАРЕВА ДЯКОВА
                     ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ ЕНЕВ
                     ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ЕЛЕНА АНАТОЛИЕВНА МИТЕВА
                     ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА ЯКОВЛЕВА
                     ЕЛЕНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА
                     ЕЛЕНА ВЕЛИЧКОВА ИВАНОВА
                     ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА
                     ЕЛЕНА ЕНЕВА КАТЕЛИЕВА
                     ЕЛЕНА КОЛЕВА ГЮДЖЕНОВА
                     ЕЛЕНА СПИРИДОНОВА СЛАВОВА
                     ЕЛЕНКА АТАНАСОВА АНГЕЛОВА
                     ЕЛЕНКА ГАЛИНОВА ПЕТРОВА
                     ЕЛЕНКА ИВАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     ЕЛЕНКА КОЛЕВА ХАРАЛАМБИЕВА
                     ЕЛЕНКА САНДЕВА МАТЕВА
                     ЕЛИЗА РАДЕВА СТЕФАНОВА
                     ЕЛИЦА ЖИВКОВА ГЕОРГИЕВА
                     ЕЛИЦА СТАНИСЛАВОВА ИВАНОВА
                     ЕЛКА ДИМИТРОВА ТЕРЗИЕВА
                     ЕМИЛ ЗДРАВКОВ АНГЕЛОВ
                     ЕМИЛ МАРИНОВ АНГЕЛОВ
                     ЕМИЛ ПЕТКОВ ЕФТИМОВ
                     ЕМИЛ ПЕТРОВ ТЕРЗИЕВ
                     ЕНЧО ГЕОРГИЕВ ЕНЧЕВ
                     ЕНЧО МИТЕВ СТОЯНОВ
                     ЖАКЛИН ИВЕЛИНОВА ЖЕЛЕВА
                     ЖАНА ЖИВКОВА ГЕОРГИЕВА
                     ЖАНА ИЛИЕВА ИЛИЕВА
                     ЖАНЕТ МИЛКОВА МАТЕЕВА
                     ЖЕКО ПАНТЕЛЕЕВ ПУШКОВ
                     ЖЕЛЯЗКА ДЕНКОВА ЛАЗАРОВА
                     ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     ЖЕНЕТ НЕДЯЛКОВА ЖЕКОВА-СТОЯНОВА
                     ЖЕНЯ ВАСКОВА ЖЕКОВА
                     ЖИВКА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА
                     ЖИВКА ГЕОРГИЕВА САВОВА-ГЕОРГИЕВА
                     ЖИВКО ДИМЧЕВ ВЪЛЧЕВ
                     ЖОРО АНДРЕЕВ РУСЕВ
                     ЖУЛИЕТА ГЮЛСЕДЖЕН ГЕОРГИЕВА
                     ЖУЛИЕТА ИВАЙЛОВА АРНАУДОВА
                     ЗАРКО ДОБРЕВ ИЛИЕВ
                     ЗДРАВКО АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
                     ЗДРАВКО ЕМИЛОВ ЗДРАВКОВ
                     ЗДРАВКО РУМЕНОВ АНГЕЛОВ
                     ЗДРАВКО ЯНАКИЕВ СЛАВОВ
                     ЗЛАТОМИР ЕНЧЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ЗОРНИЦА ВЕСКОВА ВЪЛЧЕВА
                     ЗОЯ ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ
                     ИВАЙЛО ИЛИЕВ ИВАНОВ
                     ИВАЙЛО МИТКОВ ДИМИТРОВ
                     ИВАЙЛО НИКОЛАЕВ КОЛЕВ
                     ИВАЙЛО ПЕТРОВ АРНАУДОВ
                     ИВАЛИН ВАСИЛЕВ НЕЙЧЕВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ БАРЪМОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ПАВЛОВ
                     ИВАН ДЕМИРЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ИВАН КОЛЕВ ДЕНЕВ
                     ИВАН КРАСИМИРОВ КОСТАДИНОВ
                     ИВАН МАРИНОВ СЪБЕВ
                     ИВАН НЕДКОВ РАДЕВ
                     ИВАН СТЕФАНОВ ИВАНОВ
                     ИВАН СТОЙЧЕВ СТОЯНОВ
                     ИВАН СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ИВАН ТОДОРОВ ПЕТКОВ
                     ИВАН ХРИСТОВ ЯНКОВ
                     ИВАНКА ГАВРАИЛОВА ИЛИЕВА
                     ИВАНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
                     ИВАНКА ДИМИТРОВА ПЕНЕВА
                     ИВАНКА ЙОВЕВА СТОЯНОВА
                     ИВАНКА МИНЧЕВА МИТЕВА
                     ИВАНКА МИХАЙЛОВА ИВАНОВА
                     ИВАНКА НЕЙЧЕВА МИЛЕВА
                     ИВАНКА ПЕТКОВА СТОЯНОВА
                     ИВАНКА ПЕТРОВА КОСТАДИНОВА
                     ИВАНКА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА
                     ИВЕЛИН ДЕНЕВ ЖЕЛЕВ
                     ИВЕЛИН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
                     ИВЕЛИН ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
                     ИВЕЛИН РАДЕВ ИВАНОВ
                     ИВЕЛИН РОСЕНОВ ИВАНОВ
                     ИВЕЛИН СЛАВОВ ИВАНОВ
                     ИВЕЛИН СТОЯНОВ ИВАНОВ
                     ИВЕЛИН ЯНКОВ ИЛИЕВ
                     ИВЕЛИНА ДИМИТРОВА ДЕНЕВА
                     ИВЕЛИНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
                     ИВО КРАСИМИРОВ ПЕТРОВ
                     ИЛИЙЧО ДОНЕВ ИЛИЕВ
                     ИЛИЯ ДОБРЕВ ИЛИЕВ
                     ИЛИЯ ЙОРДАНОВ ИЛИЕВ
                     ИЛИЯ МИЛКОВ ТРИФОНОВ
                     ИЛИЯН ВАСИЛЕВ ИЛИЕВ
                     ИЛИЯН МИРОСЛАВОВ ПЕТРОВ
                     ИНА ВЕСЕЛИНОВА ДИМИТРОВА
                     ИРИНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
                     ИРИНА ХРИСТОВА ПЕТРОВА
                     ИРИНКА ТОДОРОВА НЕДЕВА
                     ЙОАН ПЕНКОВ ДИМОВ
                     ЙОВКА ДЕЛЕВА АСЕНОВА
                     ЙОНКО СТОЯНОВ РУСЕВ
                     ЙОРДАН МИТКОВ МИТЕВ
                     ЙОРДАН СИМЕОНОВ ЙОРДАНОВ
                     ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ЯКОВЛЕВА
                     ЙОРДАНКА МИХАЙЛОВА МИНЧЕВА
                     ЙОРДАНКА НИКОЛОВА ЙОРДАНОВА
                     ЙОРДАНКА НИКОЛОВА НЕЙКОВА
                     ЙОРДАНКА СТОЯНОВА НИКОЛОВА
                     КАДРИЕ САНИЕ САЛИ
                     КАЛИНА ИЛИЕВА ИЛИЕВА
                     КАЛИНА КРАСИМИРОВА СТОЯНОВА
                     КАЛИНКА РУСЕВА ИЛИЕВА
                     КАЛИНКА ХРИСТОВА ДОНЕВА
                     КАЛОЯН ИВАНОВ КОЛЕВ
                     КАЛОЯН КРАСИМИРОВ ИВАНОВ
                     КАЛОЯН МИТКОВ АРАБАДЖИЕВ
                     КАЛОЯН МИТКОВ ДИМИТРОВ
                     КАЛОЯН НЕДЕВ НИКОЛОВ
                     КАЛЧО КИРОВ МИХАЙЛОВ
                     КАМЕЛИЯ ИВАНОВА ЛОНДОН
                     КАМЕЛИЯ РАДЕВА РАДЕВА
                     КАМЕНА ГЕОРГИЕВА ДИЧЕВА
                     КЕРАНКА АТАНАСОВА АНГЕЛОВА
                     КИРИЛ ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ
                     КИРИЛКА ИВАНОВА ИВАНОВА
                     КИРЧО СТЕФАНОВ БАИРОВ
                     КОСТАДИН ВЪЛЧЕВ КОСТАДИНОВ
                     КОСТАДИН ГРОЗДЕВ КОСТАДИНОВ
                     КОСТАДИН КРАСИМИРОВ СТОЯНОВ
                     КОСТАДИН ПЕЕВ КОСТАДИНОВ
                     КОСТАДИНКА ГЕОРГИЕВА ДИМОВА
                     КОСТАДИНКА КОСТАДИНОВА ИВАНОВА
                     КРАСИМИР ДИМОВ КРАЛЕВ
                     КРАСИМИР ЕНЧЕВ ЙОРДАНОВ
                     КРАСИМИР ИВАНОВ КОСТАДИНОВ
                     КРАСИМИР ИЛИЕВ ДИМИТРОВ
                     КРАСИМИР МАРИНОВ СТОЯНОВ
                     КРАСИМИР НИКОЛОВ СТОЯНОВ
                     КРАСИМИР ПЕТРОВ ДОЙЧЕВ
                     КРАСИМИР ЦОНЕВ СТАМАТОВ
                     КРАСИМИРА БОРИСОВА ГЮДЖЕНОВА
                     КРАСИМИРА ДИМИТРОВА МИНЧЕВА
                     КРИСТИЯН ДОБРОМИРОВ КРЪСТЕВ
                     ЛЪЧЕЗАР КОЛЕВ ЙОРДАНОВ
                     ЛЮБЕН СТЕФАНОВ ТОДОРОВ
                     ЛЮБКА ЙОРДАНОВА ТОДОРОВА
                     МАГДАЛЕНА ИВАНОВА ЛИЛОВА
                     МАГДАЛЕНА МАТЕЕВА ПЕТРОВА
                     МАРГАРИТА ИВАНОВА ИЛИЕВА
                     МАРГАРИТА КОЛЕВА ПАВЛОВА
                     МАРИАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     МАРИЕЛА КРАСИМИРОВА СТОЯНОВА
                     МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА
                     МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА
                     МАРИЙКА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА
                     МАРИЙКА ДИМОВА ЖЕЛЕЗОВА
                     МАРИЙКА МИХАЛЕВА АНДОНОВА
                     МАРИЙКА ХРИСТОВА ИВАНОВА
                     МАРИН ИГНАТОВ КОЛЕВ
                     МАРИН РУСЕВ РУСЕВ
                     МАРИНА РУМЕНОВА ИВАНОВА
                     МАРИНКА ДИМИТРОВА БОГДАНОВА
                     МАРИЯ ГАЛИНОВА СТОЯНОВА-ПЕТРОВА
                     МАРИЯ ГАНЧЕВА ПАНАЙОТОВА
                     МАРИЯ ДИМИТРОВА ПЕТКОВА
                     МАРИЯ КОСТАДИНОВА РУСЕВА
                     МАРИЯН ДИМИТРОВ ДОНЧЕВ
                     МАРИЯНА ДИМИТРОВА СЛАВОВА
                     МАРИЯНА МАРИНОВА СТАМАТОВА
                     МАРИЯНА РАДКОВА ИВАНОВА
                     МАРТИН БОЖАНОВ ДИМОВ
                     МАТЕЙ ПЕТРОВ МАТЕЕВ
                     МИГЛЕНА КОСТОВА НИКОЛОВА
                     МИЛЕН КОСТАДИНОВ ВЪЛЧЕВ
                     МИЛЕН РАДКОВ ПЕТРОВ
                     МИЛЕНА ИВАНОВА ИВАНОВА
                     МИЛЕНА ИВАНОВА ТОДОРОВА
                     МИЛКА САВОВА ЙОРГОВА
                     МИЛКО ИЛИЕВ МИЛКОВ
                     МИМА БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА
                     МИРЕЛА КРАСИМИРОВА ИВАНОВА
                     МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ МИНЧЕВ
                     МИРОСЛАВ ЕНЧЕВ МИТЕВ
                     МИРОСЛАВ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
                     МИРОСЛАВ ПЕТРОВ СТЕФАНОВ
                     МИРОСЛАВ СТОЙЧЕВ ПЕТРОВ
                     МИРОСЛАВА КОЛЕВА БОЯНОВА
                     МИТКА ИЛИЕВА ДОНЧЕВА
                     МИТКО КОЛЕВ МИТЕВ
                     МИТКО КОСТАДИНОВ АРАБАДЖИЕВ
                     МИХАИЛ ИВАНОВ ВЪЛЧЕВ
                     МИХАИЛ КИРОВ МИХАЙЛОВ
                     МИХАИЛ КОЛЕВ МИХАЙЛОВ
                     МИХАИЛ ПЕТРОВ РАДЕВ
                     МЛАДЕН ВАСИЛЕВ НЕЙЧЕВ
                     МЛАДЕН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
                     МОМЧИЛ НИКОЛАЕВ КОЛЕВ
                     МОМЧИЛ НИКОЛАЕВ СТОЯНОВ
                     НАДЯ ДЕЯНОВА ДЯКОВА-ПЕТРОВА
                     НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА АНГЕЛОВА
                     НАТАЛИЯ ВАСИЛЕВНА РАШКОВА
                     НАТАЛИЯ ИВЕЛИНОВА ЖЕЛЕВА
                     НЕВЯНКА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА
                     НЕДЕЛЧО КОНСТАНТИНОВ НЕДЕВ
                     НЕДЯЛКА АНГЕЛОВА КОСТОВА
                     НЕЖДА АЛИЕВА МЕХМЕДОВА
                     НЕЛИ ПЕТРОВА ЖЕЛЕВА
                     НИКОЛА ХРИСТОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ
                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ КОЛЕВ
                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛАЙ ИЛИЕВ КАТЕЛИЕВ
                     НИКОЛАЙ ИЛИЕВ СТОЯНОВ
                     НИКОЛАЙ МАРКОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛИНА ИВАНОВА ПЕЕВА
                     ОЗАЛ САБРИ АЗИС
                     ПАВЛЕТА ГОСПОДИНОВА РАЙКОВА
                     ПАВЛИН ЕМИЛОВ ТЕРЗИЕВ
                     ПАВЛИНА АТАНАСОВА ТОРЛЕВА
                     ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ ПАНАЙОТОВ
                     ПАТРИСИЯ ДЕЯНОВА ПЕТКОВА
                     ПЕНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ПЕНКА ДЕНЕВА КОЛЕВА
                     ПЕНКА ДИМИТРОВА СТАМАТОВА
                     ПЕНЧО ПЕТРОВ БАКЪРДЖИЕВ
                     ПЕНЮ АНДОНОВ ПЕНЕВ
                     ПЕПА МИТЕВА СТОЯНОВА
                     ПЕТКО ДИМОВ МАРКОВ
                     ПЕТРА ЛАЗАРОВА КОЛЕВА
                     ПЕТРАНКА ДИМИТРОВА ДОБРЕВА
                     ПЕТЪР ИВАЙЛОВ АРНАУДОВ
                     ПЕТЪР МАТЕЕВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР РАДКОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЯ ВЕЛИЧКОВА ИВАНОВА
                     ПЕТЯ ИВЕЛИНОВА АНГЕЛОВА
                     ПЕТЯ МИТЕВА ИВАНОВА
                     ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ТОРЛЕВ
                     ПЛАМЕН ЗДРАВКОВ АНГЕЛОВ
                     ПЛАМЕН МИХАЙЛОВ ПЕТКОВ
                     ПЛАМЕНКА ПЕТРОВА ТЕРЗИЕВА
                     ПОЛИНА ЛЪЧЕЗАРОВА ЙОРДАНОВА
                     ПРЕСИЯН ЖИВОДАРОВ ЖЕЛЕВ
                     ПРЕСЛАВА МИРОСЛАВОВА ПЕТРОВА
                     ПРЕСЛАВА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА
                     РАДКА СТОЙЧЕВА НИКОЛОВА
                     РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ ПЕНЕВ
                     РАДОСЛАВ ПЕТРОВ РАДЕВ
                     РАДОСЛАВ РУСКОВ РАШКОВ
                     РАДОСЛАВ ЯНКОВ РАЙЧЕВ
                     РАДОСТИНА ИВАЙЛОВА ИВАНОВА
                     РАДОСТИНА СТОЯНОВА ЙОРДАНОВА
                     РАЛИЦА ЕНЧЕВА ГЕОРГИЕВА
                     РАУШАНИЯ УСМАНОВНА ЕНИКЕЕВА
                     РОСА КИРОВА АРАБАДЖИЕВА
                     РОСЕН ДИМОВ ПЕТРОВ
                     РОСЕН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
                     РОСЕН КОСТАДИНОВ ИВАНОВ
                     РОСИЦА МАРИНОВА КОСТАДИНОВА
                     РОСИЦА СТОЯНОВА МИТЕВА
                     РУМЕН ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ
                     РУМЕН НИКОЛАЕВ БАНГЬОЗОВ
                     РУМЕН ПЕТРОВ РАДЕВ
                     РУМЕН СТОЯНОВ ДИМИТРОВ
                     РУМЯНА ИВАНОВА СЪБЕВА
                     РУМЯНА ХРИСТОВА РУСЕВА
                     РУСАНКА АТАНАСОВА ИВАНОВА
                     РУСЛАН РАДОСЛАВОВ РАШКОВ
                     САЛИ РЕДЖЕБ РЕДЖЕБ
                     САМУИЛ ПЕНКОВ ДИМОВ
                     СВЕТЛА ГРИГОРОВА АНГЕЛОВА
                     СВЕТЛА ЗАХАРИЕВА СТОЯНОВА
                     СВЕТЛА ЦОНЕВА КОЛЕВА
                     СВЕТЛАНА ЖЕЛЯЗКОВА АРНАУДОВА
                     СВЕТЛАНА КИРИЛОВА МАРИНОВА
                     СВЕТЛАНА МАРИНОВА ГЕОРГИЕВА
                     СВЕТЛАНА ТОДОРОВА ИВАНОВА
                     СВЕТОЗАР ВЕНЕЛИНОВ МИТЕВ
                     СВЕТОЗАР ЕМИЛОВ ПЕТКОВ
                     СВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ СЕРГЕЕВ
                     СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     СВЕТОСЛАВ ИВЕЛИНОВ СЛАВОВ
                     СВЕТОСЛАВА СВЕТОСЛАВОВА ГЕОРГИЕВА
                     СЕВДАЛИНА ЖЕЛЕВА ЖЕЛЕЗОВА
                     СИЛВИЯ МАРИНОВА АНГЕЛОВА
                     СИЛВИЯ МАРИЯНОВА СТОЯНОВА
                     СИМЕОН ДИМИТРОВ ЛАЗАРОВ
                     СИМЕОН ЙОРДАНОВ СИМЕОНОВ
                     СИНАН БЕЯНОВ МЕХМЕДАЛИЕВ
                     СЛАВИ АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ
                     СЛАВЯН ЧАВДАР  ИЛИЕВ
                     СЛАВЯНКА ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА
                     СНЕЖАНА ДИМИТРОВА ЕНЧЕВА
                     СНЕЖАНА ДРАГНЕВА МАРКОВА
                     СНЕЖАНА ТОДОРОВА ТОДОРОВА
                     СНЕЖАНКА КОСТАДИНОВА НЕДЕВА
                     СНЕЖКА ДЕНЕВА ДИМИТРОВА
                     СОФИЯ МИХАЙЛОВА КУРТЕВА
                     СОФКА ТОДОРОВА СИМЕОНОВА
                     СТАМЕН ГЕОРГИЕВ КРАЛЕВ
                     СТАНИМИР МИХАЙЛОВ СТОЯНОВ
                     СТАНИМИР СТОЯНОВ КАРАГЕОРГИЕВ
                     СТАНИСЛАВ ЖИВКОВ ЖЕКОВ
                     СТАНИСЛАВ КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ
                     СТАНИСЛАВ ПЕТРОВ БОЯНОВ
                     СТАНИСЛАВ ЦОНЕВ ЕНЧЕВ
                     СТАНКА ВЕЛИКОВА КОСТАДИНОВА
                     СТАНКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
                     СТАНКА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА
                     СТАНКА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
                     СТАНКА КОСТАДИНОВА МИХАЛЕВА
                     СТАНКА ПАВЛОВА ГРИГОРОВА
                     СТЕЛИЯН ИВЕЛИНОВ СТОЯНОВ
                     СТЕФАН ИЛИЕВ КАТЕЛИЕВ
                     СТЕФАН КОЛЕВ НИКОЛОВ
                     СТЕФАН МИРОСЛАВОВ ИЛИЕВ
                     СТЕФЧО ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ
                     СТОЙКА ТОДОРОВА НИКОВА
                     СТОЙКА ЯНКОВА ЦАНЕВА
                     СТОЙЧО ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
                     СТОЯН АТАНАСОВ ДИМИТРОВ
                     СТОЯН МАТЕЕВ НИКОЛОВ
                     СТОЯН ПАВЛОВ РУСЕВ
                     СТОЯН ПАНЕВ КОЛЕВ
                     СТОЯНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
                     СТОЯНКА ДИМОВА ГЕОРГИЕВА
                     СТОЯНКА МИХАЛЕВА АНДРЕЕВА
                     СТОЯНКА ПЕНЧЕВА СТОЯНОВА
                     СТОЯНКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
                     СТОЯНКА ТОДОРОВА СТЕФАНОВА
                     СЪБЧО ИВАНОВ СЪБЕВ
                     СЪЛЗИНА ПЕНЕВА АНДОНОВА
                     ТАМЕР КИЯЗИМОВ КАДИРОВ
                     ТАНЯ ПЕТКОВА МАРКОВА
                     ТАТЯНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
                     ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
                     ТЕОДОРА КРАСИМИРОВА ЙОРДАНОВА
                     ТЕОДОРА НИКОЛОВА НИКОЛОВА
                     ТИХОМИР СЛАВОВ ИВАНОВ
                     ТОДОР ИВАНОВ ТОДОРОВ
                     ТОДОР РОСЕНОВ ИВАНОВ
                     ТОДОРА ПЕТРОВА ИВАНОВА
                     ТОДОРКА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА
                     ТОДОРКА ПЕНЕВА ДУЧЕВА
                     ТОДОРКА ТОДОРОВА ДИМОВА
                     ТОДОРКА ХРИСТОВА КРАЛЕВА
                     ТРИФОН ДЕНЧЕВ ДИМИТРОВ
                     ХРИСТО ИВАНОВ СТОЯНОВ
                     ЦВЕТАНА СТОЯНОВА КРАЛЕВА
                     ЦВЕТАНКА БОРИСОВА НИКОВА
                     ЦВЕТЕЛИНА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА
                     ЦВЕТЕЛИНА СТЕФЧОВА ДИМИТРОВА
                     ЦВЕТОМИР МИРОСЛАВОВ ДИМИТРОВ
                     ЦОНКО КОСТАДИНОВ СТАМАТОВ
                     ЦОНЬО ЕНЧЕВ ЕНЧЕВ
                     ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ ЕНЕВ
                     ШИРИН МУСИН КАДИРОВА
                     ЮЛИЯ АНДРЕЕВА ТОДОРОВА
                     ЮСНИЕ МАЛИКАДЖЕР ИЗЕТ
                     ЯВОР ЗДРАВКОВ СЛАВОВ
                     ЯНА ЕВГЕНИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ЯНА ИВЕЛИНОВА ИЛИЕВА
                     ЯНКА ГЕОРГИЕВА ВЪЛЧЕВА
                     ЯНКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
                     ЯНКА ГЕОРГИЕВА ДОБРЕВА
                     ЯНКА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА
                     ЯНКА ПЕТКОВА МИТЕВА
                     ЯНКО РАЙЧЕВ ИЛИЕВ
                     ЯРОСЛАВ ИВАНОВ КОСТАДИНОВ

                                           Кмет/кметски наместник: ............

                                           Секретар на община/район: ..........

                                ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                     (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
         за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

                                   (по чл. 42, ал. 1 ИК)

         ОБЛАСТ ДОБРИЧ   ОБЩИНА ДОБРИЧ-ГРАД
         НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ДОБРИЧ
         КМЕТСТВО .......................   СЕКЦИЯ № 004
         Адрес на избирателната секция: ............................................

         ----------------------------------------------------
                  Собствено, бащино и фамилно име
         ----------------------------------------------------
                     АЙДЖАН ИЛХАНОВА ТАСИМОВА
                     АЛЕКСАНДРА СТОЯНОВА ИВАНОВА
                     АЛЕКСАНДРИНА ПЛАМЕНОВА КАРАДАЛИЕВА
                     АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА ХИНЕВА
                     АНГЕЛ ВЕРЖИЛОВ ЖЕЛЕВ
                     АНДРИЯНА ЖЕЛЕВА ЯНАКИЕВА
                     АНЕЛИЯ ВЕЛИСЛАВОВА НИКОЛОВА
                     АНЕЛИЯ НЕДЯЛКОВА ПЛАМЕНОВА
                     АНИОЛЕТА ГИЧЕВА ДАНАИЛОВА
                     АНИТА СИМЕОНОВА БОРИСОВА
                     АНКА АТАНАСОВА ИВАНОВА
                     АННА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
                     АНТОАНЕТА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА
                     АНТОН ДОЧЕВ АТАНАСОВ
                     АРЖЕНТИНА ЛАМБОВА НИКОЛОВА
                     АТАНАС ВЕНЦИСЛАВОВ КАРАИВАНОВ
                     АТАНАС ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС КОСТОВ ВАНГЕЛОВ
                     АТАНАС МОМЧИЛОВ КЕРАНОВ
                     АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ
                     АТАНАСКА ТОДОРОВА СТОИЛОВА
                     АХМЕД АСАН АХМЕД
                     БЕЙЗА СЕМИН  АЙДЪН
                     БИСЕР ИВАНОВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     БИСЕРКА ТОДОРОВА БОНЕВА
                     БОЖАН КОЛЕВ РАДЕВ
                     БОЖИДАР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     БОЖИДАР ДИМИТРОВ АНДРЕЕВ
                     БОЖИДАРА ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА
                     БОЙЧО НЕДЕВ ДИМИТРОВ
                     БОРИС ВЛАДИМИРОВ БОЖИДАРОВ
                     БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ
                     БОРИСЛАВ ЦВЕТАНОВ ЖЕЛЕВ
                     БОРЯНА МАРИНОВА СТЕФАНОВА
                     ВАЛЕНТИН ДОНЧЕВ ДОНЧЕВ
                     ВАЛЕНТИН МАНЕВ ВЕЛИКОВ
                     ВАЛЕНТИН ПЕТКОВ ИЛЧЕВ
                     ВАЛЕНТИНА БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА
                     ВАЛЕНТИНА КОЛЕВА НИКОЛОВА
                     ВАНЯ КАМЕНОВА КОСТАДИНОВА
                     ВАСИЛ ДРАГИЕВ ВАСИЛЕВ
                     ВЕЛИЗАР МИЛЕВ ХИНЕВ
                     ВЕЛИЗАР МИЛЕНОВ ДУЧЕВ
                     ВЕЛИКО ВЕЛИКОВ ВЕЛИКОВ
                     ВЕЛИКО ДИМИТРОВ ВЕЛИКОВ
                     ВЕЛИСЛАВА ВЕЛИКОВА МИТЕВА
                     ВЕЛИЧКА ИВАНОВА КЪНЧЕВА
                     ВЕЛИЧКА МИТЕВА ИВАНОВА
                     ВЕЛКА СТОЙЧЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ВЕНЕЛИН ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ
                     ВЕНЦИСЛАВА КЪНЧЕВА КОЙЧЕВА
                     ВЕРОНИКА НИКОЛАЕВА ВЕЛИКОВА
                     ВЕСЕЛИН АНГЕЛОВ ЖЕЛЕВ
                     ВЕСЕЛИН ВЪЛКОВ МАЛЕВ
                     ВЕСЕЛИН ДЕНЕВ ИЛИЕВ
                     ВЕСЕЛИН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ
                     ВЕСЕЛИН ПЕЕВ МАРИНОВ
                     ВЕСЕЛИН РАДЕВ ВАСИЛЕВ
                     ВЕСЕЛИН РУСЕВ ВАСИЛЕВ
                     ВЕСЕЛИН ЮЛИЕВ СТОИЛОВ
                     ВЕСЕЛИНА ЕНЕВА КОЛЕВА
                     ВЕСЕЛКА НИКОЛАЕВА БОЙЧЕВА-ЙОРДАНОВА
                     ВИЖДАН ХЮСЕИН ИСМАИЛ
                     ВИКТОР ИВАНОВ ВЕЛИКОВ
                     ВИКТОР ЮРИЕВ ДОЙЧЕВ
                     ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА РИЗОВА
                     ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА СТОЯНОВА
                     ВЛАДИМИР БОЖИДАРОВ ИВАНОВ
                     ВЛАДИМИР ВЕСЕЛИНОВ МАЛЕВ
                     ВЛАДИМИР ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ВЛАДИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ВЛАЙКОВА
                     ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛКОВ
                     ВЯРКА ПРОДАНОВА АНГЕЛОВА
                     ГАБРИЕЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ГАЛЕНА ИВАНОВА ВЕЛИКОВА
                     ГАЛИН ВЕСЕЛИНОВ МАЛЕВ
                     ГАЛИН ДИМОВ ГОСПОДИНОВ
                     ГАЛИН МИТКОВ СТАНКОВ
                     ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     ГАЛИНА МИЛАНОВА ХРИСТОВА
                     ГАЛИНА ПЕТКОВА НИКОЛОВА
                     ГАЛИНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
                     ГАЛИНА СТОЙЧЕВА КОЛЕВА
                     ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА СТОЙЧЕВА
                     ГАЛЯ КРЪСТЕВА ТРИФОНОВА
                     ГАНКА ИВАНОВА КАМБЕРОВА
                     ГАНКА КОСТАДИНОВА ИЛИЕВА
                     ГЕОРГИ БОЖИДАРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ДИМЧЕВ ДИМОВ
                     ГЕОРГИ ЖЕЛЯЗКОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ КОЕВ ГАНЧЕВ
                     ГЕОРГИ КОСТОВ ДРЕКОВ
                     ГЕОРГИ КОСТОВ ЙОРДАНОВ
                     ГЕОРГИ РАДЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ РАДЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ СТАНИМИРОВ ВЛАЙКОВ
                     ГЕОРГИ СТАНЧЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ СТАНЧЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ СТОЯНОВ ДИМИТРОВ
                     ГЕОРГИ ТОДОРОВ АСПАРУХОВ
                     ГЕОРГИ ХИНЕВ СТОЙЧЕВ
                     ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕРГАНА ВЛАДИМИРОВА БОЖИДАРОВА
                     ГИНА ДЕМИРОВА ВЕЛИКОВА
                     ГИНКА ВАСИЛЕВА СТОЕВА
                     ГИНКА ДРАГАНОВА ВАЙКОВА
                     ГИНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
                     ГИНКА МАРИНОВА ИВАНОВА
                     ГИНКА СИМЕОНОВА ХИНЕВА
                     ГОСПОДИН ЕНЧЕВ КОЛЕВ
                     ГОСПОДИН МАКСИМОВ ГОСПОДИНОВ
                     ГРЕТА СЛАВКОВА ГАНЧЕВА-БОЖИЛОВА
                     ГРОЗДЬО ТОДОРОВ ТОДОРОВ
                     ГЮЛЮМСЕР НУСРЕТ ДОБМАЙЕР
                     ДАМЯН ИВАНОВ РАДЕВ
                     ДАНАИЛ МАРИНОВ РАЙНОВ
                     ДАНИЕЛ ПЛАМЕНОВ КАРАДАЛИЕВ
                     ДАНИЕЛА ТИХОМИРОВА ТИТОВА
                     ДАРИНА ВАСИЛЕВА КИРЧЕВА
                     ДАРИНА МАЛЕВА СТОЙКОВА
                     ДАРИНКА МИНЧЕВА ЖЕЛЕВА
                     ДАРИНКА МИХАЙЛОВА ДИМИТРОВА
                     ДЕНИС АХМЕД АСАН
                     ДЕНИС ЯШАР ЯШАР
                     ДЕТЕЛИН ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ
                     ДЕТЕЛИН ПЕТРОВ ЖЕЛЕВ
                     ДЕЯН СТОЯНОВ ВАЙКОВ
                     ДЕЯНА ПЕТРОВА СТЕФАНОВА
                     ДИАН РУМЕНЧЕВ ИВАНОВ
                     ДИЛЯНА ПЛАМЕНОВА КОЛЕВА
                     ДИМИТРА ИВАНОВА ПАСКАЛЕВА
                     ДИМИТРИН ЖЕЛЯЗКОВ ГЕОРГИЕВ
                     ДИМИТРИНА САВОВА СТОЯНОВА
                     ДИМИТРИНКА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА
                     ДИМИТРИЧКА АНГЕЛОВА ПАНЧЕВА
                     ДИМИТРИЧКА ВОЕВА ПЕЕВА
                     ДИМИТРИЧКА ЖИВКОВА НИКОЛОВА
                     ДИМИТРИЧКА ЙОРДАНОВА ЛАСКАЕВА
                     ДИМИТРИЧКА ПЕТКОВА СТОЯНОВА
                     ДИМИТРИЧКА РУСЕВА РАДЕВА
                     ДИМИТРИЧКА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА
                     ДИМИТЪР ДИМИТРОВ МИТЕВ
                     ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР КРАСИМИРОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР МИРЧЕВ СТЕФАНОВ
                     ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ЗАХАРИЕВ
                     ДИМИТЪР СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ДИМИТЪР ТИХОМИРОВ ТИТОВ
                     ДИМИТЪР ТОДОРОВ ИЛИЕВ
                     ДИМКА АТАНАСОВА КУНОВА
                     ДИМО ГОСПОДИНОВ СТАНЧЕВ
                     ДИМО ИВАНОВ ДИМОВ
                     ДИМЧО НИКОЛОВ ЯНАКИЕВ
                     ДИМЧО ТОДОРОВ ДИМОВ
                     ДИЯНА БОРИСОВА КОЛЕВА
                     ДИЯНА ВЪЛЧЕВА КОЛЕВА
                     ДИЯНА ИВАНОВА ПЕТРОВА
                     ДОБРИНКА ГЕОРГИЕВА ДИМОВА
                     ДОБРИНКА ГЕОРГИЕВА ДОЧЕВА
                     ДОБРОМИР ИВАНОВ ЯНКОВ
                     ДОБРОМИР ЛЮБОМИРОВ ТОМОВ
                     ДОЙКА ВАСИЛЕВА СИМЕОНОВА
                     ДОНКА ЖЕЧЕВА ЛАСКАЕВА
                     ДОНКА ИВАНОВА МИХОВА
                     ДОНКА МАРИНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ДОНКА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА
                     ДОНКА ЧАНЕВА СТОЯНОВА
                     ДРАГАНКА ВЕЛЕВА ДИМИТРОВА
                     ЕВГЕНИ ПЕТРОВ ДОЙЧЕВ
                     ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА СТОИЛОВА
                     ЕЛЕНА ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА
                     ЕЛЕНА КОСТОВА ГОЧЕВА
                     ЕЛЕНА СИМЕОНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ЕЛЕНА СЛАВОВА ДИМИТРОВА
                     ЕЛЕНКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
                     ЕЛЕНКА ДИМИТРОВА ЗАХАРИЕВА
                     ЕЛИЦА ГЕОРГИЕВА МИТЕВА
                     ЕЛИЦА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА
                     ЕЛКА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА
                     ЕМИЛ ГОСПОДИНОВ ЕНЧЕВ
                     ЕМИЛИЯ ДИМОВА ШАХРОР
                     ЕМИЛИЯ ПЕЕВА ПЕНЧЕВА
                     ЕМИЛИЯ ХАРАЛАМБИЕВА АЙДЪН
                     ЕМРЕ ТЮРКЯР БЕХАДИНОВ
                     ЕНЧО ГЕОРГИЕВ ЕНЧЕВ
                     ЖАНА ИВАНОВА НИКОЛОВА
                     ЖЕЛА КОЛЕВА ЙОРДАНОВА
                     ЖЕЛЯЗКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
                     ЖЕЛЯЗКО СТОЯНОВ ИВАНОВ
                     ЖЕНИ ЯНАКИЕВА МАРКОВА
                     ЖЕЧКА АТАНАСОВА ИЛИЕВА
                     ЖЕЧКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
                     ЖЕЧКА ДИМОВА ДИМИТРОВА
                     ЖИВКА ИВАНОВА ТОДОРОВА
                     ЖИВКА МИТКОВА СЛАВОВА
                     ЖИВКО ВАСИЛЕВ ЖЕЛЕВ
                     ЖИВКО РУМЕНОВ ХРИСТОВ
                     ЖИВКО СТОЯНОВ ВАЙКОВ
                     ЖУЛИДЕ ОСМАНОВА ХАЛИЛОВА
                     ЗДРАВКО КИРЧЕВ АТАНАСОВ
                     ЗЕКИЕ КАДИР МЕХМЕД
                     ЗЛАТИ ИВАНОВ КИРЧЕВ
                     ЗЛАТКА ИЛИЕВА СТОЯНОВА
                     ЗЛАТКА МИХАЙЛОВА ДРЕКОВА
                     ЗЛАТКО ТОДОРОВ ТОДОРОВ
                     ИВАЙЛО ИВАНОВ АЛЕКСИЕВ
                     ИВАЙЛО МИХАЙЛОВ ИВАНОВ
                     ИВАЙЛО СЛАВЧЕВ ЯНАКИЕВ
                     ИВАЙЛО СТАНИСЛАВОВ ИВАНОВ
                     ИВАН БОНЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ЙОРДАНОВ ЗЛАТЕВ
                     ИВАН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
                     ИВАН КРАСИМИРОВ ИВАНОВ
                     ИВАН МИТКОВ СТАНКОВ
                     ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН НИКОЛОВ КОЛЕВ
                     ИВАН РАДЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ИВАН СТЕФАНОВ БОЯДЖИЕВ
                     ИВАН ХРИСТОВ РИЗОВ
                     ИВАНКА БАЛЧЕВА МИХАЙЛОВА
                     ИВАНКА ВИТЛЯНОВА ИЧЕРЕНСКА
                     ИВАНКА ГЕОРГИЕВА КАДИЙСКА
                     ИВАНКА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
                     ИВАНКА ПАНЕВА ТОДОРОВА
                     ИВАНКА СЛАВКОВА ГАНЧЕВА
                     ИВЕЛИН АТАНАСОВ ИВАНОВ
                     ИВЕЛИН ГЕОРГИЕВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     ИВЕЛИН ИВАНОВ ИВАНОВ
                     ИВЕЛИН ИВАНОВ ПЕТРОВ
                     ИВЕЛИНА ЖЕЛЯЗКОВА КАРАДАЛИЕВА
                     ИВЕЛИНА ЖИВКОВА ИВАНОВА
                     ИВЕЛИНА НИКОЛАЕВА КОЛЕВА
                     ИВЕЛИНА СТЕФКОВА ДОЙЧЕВА
                     ИВЕЛИНА ЯНКОВА ЯНКОВА
                     ИГНАТ ТИТОВ ВАСИЛЕВ
                     ИЛИАНА АНТОНОВА ГОСПОДИНОВА
                     ИЛИЕ  БОЗАДЖИ
                     ИЛИЯ ДИМИТРОВ НЕНОВ
                     ИЛИЯ СТОЯНОВ ИЛИЕВ
                     ИЛИЯН СТЕФАНОВ КАТЕЛИЕВ
                     ИЛИЯНА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ИЛКНУР АЗИС АХМЕД
                     ИЛХАН ТАСИМОВ АБЛЯТИМОВ
                     ИРЕНА СТАНИСЛАВОВА МИТЕВА
                     ИСМАИЛ ИСМАИЛ РАСИМ
                     ЙОАНА ТОШКОВА ТОДОРОВА
                     ЙОАННА БОРИСЛАВОВА АТАНАСОВА
                     ЙОВА СТОЯНОВА НИКОВА
                     ЙОВКА ПЕЕВА КОСТАДИНОВА
                     ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ НЕДЯЛКОВ
                     ЙОРДАН ИВАНОВ ИВАНОВ
                     ЙОРДАН КОСТОВ НИКОЛОВ
                     ЙОРДАН ПЕТКОВ ПЕТКОВ
                     ЙОРДАНКА БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА
                     ЙОРДАНКА ДЕМИРЕВА ЯНКОВА
                     ЙОРДАНКА КОЛЕВА РУСЕВА
                     ЙОРДАНКА НИКОЛОВА СТАНЧЕВА
                     ЙОРДАНКА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ЙОРДАНКА СТОЯНОВА ИЛИЕВА
                     КАЛИНА ЧАВДАРОВА БОЖИЛОВА
                     КАМЕЛИЯ КРАСИМИРОВА КОЛЕВА
                     КАМЕН КОСТАДИНОВ СТОЯНОВ
                     КАТЕРИНА АТАНАСОВА ИВАНОВА
                     КАТЯ ВАСИЛЕВА ПАНДИЛЕЕВА
                     КАТЯ ТОДОРОВА ГАНЧЕВА
                     КЕНАН ИЛХАНОВ ТАСИМОВ
                     КЕРАНКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
                     КОЙЧО ПЕТКОВ КОЙЧЕВ
                     КОЛЬО СЪБЕВ СЪБЕВ
                     КОСТА ГЕОРГИЕВ ДРЕКОВ
                     КОСТАДИН СТОЯНОВ КОСТАДИНОВ
                     КРАСИМИР ВЕСЕЛИНОВ ИЛИЕВ
                     КРАСИМИР ДИМИТРОВ КУНОВ
                     КРАСИМИР ЗДРАВКОВ АТАНАСОВ
                     КРАСИМИР КОЛЕВ АТАНАСОВ
                     КРАСИМИР ПЕТРОВ ИЛИЕВ
                     КРАСИМИРА АЛЕКСИЕВА ПЕТРОВА
                     КРАСИМИРА ИВАНОВА НИКОЛОВА
                     КРАСИМИРА ТОНЧЕВА ГЕОРГИЕВА
                     КЪНЧО МАРКОВ КЪНЧЕВ
                     ЛАЗАР ВЕЛИКОВ ЛАЗАРОВ
                     ЛАРИСА ВАСИЛЕВНА ГЕОРГИЕВА
                     ЛИДИЯ СТОЯНОВА ДИМИТРОВА
                     ЛИДИЯ СТОЯНОВА ПРОДАНОВА
                     ЛЮБЕН ЗДРАВКОВ ГУШЕВ
                     ЛЮБОМИР ИЛИЕВ БЕЛЕВ
                     ЛЮБОМИР ТОМОВ СЛАВОВ
                     ЛЮДМИЛА СТЕФАНОВА ГЕНОВА
                     МАГДАЛЕНА МАНЕВА ВЕЛИКОВА
                     МАКСИМ ГОСПОДИНОВ ВЪЛЕВ
                     МАНЮ ВЕЛИКОВ АТАНАСОВ
                     МАРГАРИТ ПЕТРОВ ЖЕЛЕВ
                     МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА КОЛЕВА
                     МАРИЙКА БОРИСОВА АТАНАСОВА
                     МАРИЙКА СТОЕВА АТАНАСОВА
                     МАРИН ТОДОРОВ ЛАСКАЕВ
                     МАРИНЕЛ ИЛИЕВ БЕЛЕВ
                     МАРИНКА ДРАГНЕВА ПЕЕВА
                     МАРИНКА ТОДОРОВА КОЛЕВА
                     МАРИЯ АТАНАСОВА ВАСИЛЕВА
                     МАРИЯ ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА
                     МАРИЯ ЙОРДАНОВА КОСТАДИНОВА
                     МАРИЯ НИКОЛАЕВА ГИГ
                     МАРИЯН ВЪЛЧЕВ МАРИНОВ
                     МАРИЯН ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ
                     МАРИЯН ЗЛАТЕВ ИВАНОВ
                     МАРИЯНА ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА
                     МАРИЯНА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
                     МАРТИН НЕВЕНОВ ГЕОРГИЕВ
                     МАРТИН САШЕВ СПИРДОНОВ
                     МАРТИН ЯНАКИЕВ МАРКОВ
                     МЕРАЛ МЕТИН ШЕФКЪ
                     МЕРИЯН СЕЛВИДИН БЕЙТУЛОВА
                     МИЛЕН АНГЕЛОВ ЯНКОВ
                     МИЛЕН ТОДОРОВ ДУЧЕВ
                     МИЛЕН ХАРАЛАМБИЕВ КИРЯКОВ
                     МИЛЕНА ЖЕЛЯЗКОВА НИКОЛОВА
                     МИЛКА КОСТОВА КОСТОВА
                     МИЛКО ДИМИТРОВ МИХАЙЛОВ
                     МИЛЬО ИВАНОВ ХИНЕВ
                     МИМА ДИМОВА ЯНАКИЕВА
                     МИНКА ВЕЛИКОВА АТАНАСОВА
                     МИНУШКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
                     МИРЕЛА НИКОЛАЕВА СТЕФАНОВА
                     МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ
                     МИРОСЛАВ КЪНЧЕВ МАРКОВ
                     МИТКА КРУМОВА ИВАНОВА
                     МИХАЕЛА ХРИСТОВА НИКОЛОВА
                     МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
                     МИХАИЛ ЮЛИЯНОВ МИХАЙЛОВ
                     МОМЧИЛ АТАНАСОВ МОМЧИЛОВ
                     МОХАМЕД  ШАХРОР
                     НАСКО ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ
                     НЕВЕНА ВАСИЛЕВА ЗЛАТЕВА
                     НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА ВЛАЙКОВА
                     НЕВЯНА АНДОНОВА НИКОВА
                     НЕДЮ ИВАНОВ КАТЕЛИЕВ
                     НЕДЯЛКА НЕНОВА ИЛИЕВА
                     НЕДЯЛКО ПЛАМЕНОВ МИХАЙЛОВ
                     НИКОЛА ЖЕЛЕВ КОЛЕВ
                     НИКОЛА МИНЧЕВ КОЛЕВ
                     НИКОЛАЙ АНАСТАСОВ ИВАНОВ
                     НИКОЛАЙ АНТОНОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ АСПАРУХОВ
                     НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КОЛЕВ
                     НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛАЙ ДИМОВ ГОСПОДИНОВ
                     НИКОЛАЙ ЖЕКОВ КОЛЕВ
                     НИКОЛАЙ ЖЕЛЯЗКОВ ГЕОРГИЕВ
                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ СТОЙКОВ
                     НИКОЛАЙ ЛЮБОМИРОВ ОСТРЕВ
                     НИКОЛАЙ МИНЧЕВ ИВАНОВ
                     НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ ВЕЛИКОВ
                     НИКОЛАЙ ПЕТРОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛАЙ СТОЯНОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛИНКА АТАНАСОВА НЕНОВА
                     НИКОЛИНКА ДИМИТРОВА САВОВА
                     НИКОЛИНКА ЗЛАТКОВА СТОЯНОВА
                     НИНА БОЙЧЕВА НЕДЕВА
                     НОНА ВАЛЕНТИНОВА ВАСИЛЕВА
                     НУРТЕН ЛЮТФИЕВА ДЕРВИШ
                     ОСМАН ХАСАНОВ БЕЙТУЛОВ
                     ПАВЛИНА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА
                     ПАВЛИНА ПЕТРОВА ДОНЧЕВА
                     ПАВЛИНКА КИРЧЕВА ПАВЛОВА
                     ПЕЙЧО СЛАВОВ ПЕЕВ
                     ПЕНКА ДИМИТРОВА ТИТОВА
                     ПЕНКА КОЛЕВА СТОЯНОВА
                     ПЕНЮ МАРИНОВ ИЛИЕВ
                     ПЕТРА ЙОРДАНОВА ПОПОВА
                     ПЕТРАНКА БОРИСОВА ДИМИТРОВА
                     ПЕТРАНКА ДРАГНЕВА КОСТАДИНОВА
                     ПЕТРАНКА ИВАНОВА НЕДЯЛКОВА
                     ПЕТРАНКА СТОЯНОВА ПАНАЙОТОВА
                     ПЕТРОМИР СТОИЛОВ СТОЙЧЕВ
                     ПЕТЪР АТАНАСОВ АТАНАСОВ
                     ПЕТЪР ДИМЧЕВ ДИМОВ
                     ПЕТЪР ЖЕЛЕВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ПАНАЙОТОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР СТОЯНОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ТОДОРОВ НИКОЛОВ
                     ПЕТЪР ЯНАКИЕВ МИНЧЕВ
                     ПЕТЪР ЯНКОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЬО ДОЙЧЕВ КОСТАДИНОВ
                     ПЕТЯ НИКОЛАЕВА НИКОВА
                     ПЛАМЕН АНГЕЛОВ ЖЕЛЕВ
                     ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ПРОДАНОВ
                     ПЛАМЕН ДИМИТРОВ КАРАДАЛИЕВ
                     ПЛАМЕНА КОЛЕВА ВАСИЛЕВА
                     ПЛАМЕНА ПЕТРОВА СТОЯНОВА
                     ПЛАМЕНА РАДЕВА ИВАНОВА
                     ПЛАМЕНА СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА
                     ПЛАМЕНА СТЕФАНОВА ПЕТКОВА
                     ПРЕСЛАВА МАРИНОВА СТАНКОВА
                     РАДИ ГЕОРГИЕВ КОСТОВ
                     РАДКА АНГЕЛОВА ИЛИЕВА
                     РАДКА КОЛЕВА АТАНАСОВА
                     РАДКА ХРИСТОВА МАРИНОВА
                     РАДОСЛАВ ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
                     РАДОСЛАВ ЧАВДАРОВ БОЖИЛОВ
                     РАДОСТИН ИВАНОВ РАДЕВ
                     РАДОСТИНА ГЕОРГИЕВА ЖЕЛЕВА
                     РАДОСТИНА ЖИВКОВА ДИМИТРОВА
                     РАДОСТИНА МАНЕВА СТОЯНОВА
                     РАДОСТИНА ПЕТКОВА ПЕТКОВА
                     РАЙНА ЙОРДАНОВА ЯНАКИЕВА
                     РЕНГИНАР АСАН МУСТАФА
                     РЕФКЪ ШЕФКЪ ЕШЕРЕФ
                     РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ ВАСИЛЕВ
                     РОСИЦА АТАНАСОВА АТАНАСОВА
                     РОСИЦА АТАНАСОВА ДОЧЕВА
                     РОСИЦА МИНЧЕВА ВАСИЛЕВА
                     РОСИЦА РАДЕВА ГЕОРГИЕВА
                     РУМЕН ХРИСТОВ СТЕФАНОВ
                     РУМЯНА АНГЕЛОВА СТЕФАНОВА
                     РУМЯНА ВЕСЕЛИНОВА РУСЕВА
                     РУСАЛИЯ СТАНЧЕВА ПЕТРОВА
                     РУСИ ВАСИЛЕВ РАДЕВ
                     РУСКА АТАНАСОВА КОЛЕВА
                     РУСКА КИРИЛОВА СЛАВКОВА
                     РУСКА КЪНЕВА ДЯКОВА
                     РУСКА МАНЕВА ПАВЛОВА-ЕНЕВА
                     РУСКА МИТЕВА ЙОРДАНОВА
                     РУСКА ПЕНЕВА ПРОДАНОВА
                     РУСКА ПЕТРОВА АНГЕЛОВА
                     САБИЕ МЕХМЕДОВА АРНАУДОВА
                     САШКА ИВАНОВА МИХАЛЕВА
                     СВЕТЛА КОСТАДИНОВА ПЕНЧЕВА
                     СВЕТОСЛАВА КИРИЛОВА ЦОНЕВА
                     СЕВЕРИН МИТКОВ РАДЕВ
                     СЕВИМ ВАИДОВА АБЛЕТИМОВА
                     СЕЙХАН САЛИ САЛИ
                     СЕМИХА СЕЛИМ ЕШЕРЕФ
                     СЕРЧИН РИДВАН МУЗАФЕРОВА
                     СИБЕЛ ЕРДОГАНОВА ТАСИМОВА
                     СИБИЛА ХРИСТОВА СТЕФАНОВА
                     СИЛВИЯ НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
                     СИМЕОН БОРИСОВ СИМЕОНОВ
                     СИМЕОН МИЛЕВ ХИНЕВ
                     СИМОНА ПЕТРОМИРОВА СТОЙЧЕВА
                     СНЕЖАНА ДИМЧЕВА АСПАРУХОВА
                     СНЕЖАНА ИВАНОВА КОЛЕВА
                     СНЕЖАНА ПЕНЕВА ДОБРЕВА
                     СНЕЖАНКА КОЛЕВА КОСТОВА
                     СНЕЖИНА МАРИНОВА ДИМИТРОВА
                     СОНЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
                     СОФИЙКА ИВАНОВА КАТЕЛИЕВА
                     СТАНИМИР ИЛИЕВ СТОЯНОВ
                     СТАНИСЛАВ ДАРИНОВ ВЕЛИКОВ
                     СТАНИСЛАВ КРЪСТЕВ МИТЕВ
                     СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
                     СТАНКА ВЕЛИКОВА АНГЕЛОВА
                     СТАНКА ЗЛАТЕВА ГЕОРГИЕВА
                     СТАНКА РАЙКОВА ИВАНОВА
                     СТЕЛА ДИЯНОВА ДИМОВА
                     СТЕЛА КИРИЛОВА СИМЕОНОВА
                     СТЕЛИЯНА ВЕЛИКОВА БОГДАНОВА
                     СТЕЛИЯНА ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА
                     СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ЕНЧЕВ
                     СТЕФАН ЖЕКОВ КОЛЕВ
                     СТЕФАН ЗАХАРИЕВ ЗАХАРИЕВ
                     СТЕФАН ИВАНОВ СТЕФАНОВ
                     СТЕФАН РОСЕНОВ ВАСИЛЕВ
                     СТЕФАНКА ТОДОРОВА МИТЕВА
                     СТЕФАНКА ЦВЕТАНОВА ЛЕФТЕРОВА
                     СТЕФКА АЛЕКСАНДРОВА ДИМИТРОВА
                     СТЕФКА АНГЕЛОВА РАШЕВА
                     СТЕФКА МИХАЛЕВА ВАСИЛЕВА
                     СТЕФКА СТОЙКОВА НИКОЛОВА
                     СТЕФКО НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ
                     СТОЯН КОСТАДИНОВ СТОЯНОВ
                     СТОЯН МИТЕВ КОСТОВ
                     СТОЯН РАЧЕВ СТОЯНОВ
                     СТОЯН ХРИСТОВ ВАЙКОВ
                     СТОЯНКА ЖЕЛЕВА АЛЕКСИЕВА
                     СТОЯНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
                     СТОЯНКА КОЛЕВА ДИМИТРОВА
                     СЪБИНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА
                     ТАТЯНА ЗДРАВКОВА АТАНАСОВА
                     ТАТЯНА СВЕТЛИНОВА ЯНАКИЕВА
                     ТЕОДОР ДОЧЕВ АТАНАСОВ
                     ТЕОДОРА ВЕСЕЛИНОВА СТОИЛОВА
                     ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА ДУЧЕВА
                     ТЕОДОРА ГОСПОДИНОВА ЛАЗАРОВА
                     ТЕОДОРА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА
                     ТЕОДОРА НИКОЛАЕВА ИВАНОВА
                     ТИНА ЛАЗАРОВА ВЕЛИКОВА
                     ТИНКА БОТЕВА ИЛИЕВА
                     ТИНКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
                     ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ТИХОМИР ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ТИХОМИР СТОЯНОВ ТИТОВ
                     ТОДОР ГЕОРГИЕВ АСПАРУХОВ
                     ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ
                     ТОДОР ИВАНОВ ПЕТРОВ
                     ТОДОР МАРИЯНОВ НИКОЛОВ
                     ТОДОР МАТЕЕВ ИЧЕРЕНСКИ
                     ТОДОРКА ВЛАДИМИРОВА ДИМИТРОВА
                     ТОДОРКА СТОЙЧЕВА ВЪЛЕВА
                     ТОДОРКА ТОНКОВА АТАНАСОВА
                     ТОНИ КРАСИМИРОВ ИВАНОВ
                     ТОШКО ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
                     ТРАЯН МАРИНОВ ЛАСКАЕВ
                     ТРИФОН АТАНАСОВ НИКОЛОВ
                     ТЮРКЯН МЕТИН ШЕФКЪ
                     ТЮРКЯР БЕХАДИНОВ МУЗАФЕРОВ
                     ФИКРИЕ САЛИ МЕХМЕД
                     ХРИСТИНА ДЕНКОВА СТОЙЧЕВА
                     ХРИСТИНА НИКОЛОВА ТОДОРОВА
                     ХРИСТИНА СТОЯНОВА ХРИСТОВА
                     ХРИСТИЯН ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ
                     ХРИСТОМИР СТОЯНОВ АНГЕЛОВ
                     ХЮСЕИН ИСМАИЛ РЕДЖЕБ
                     ЦАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ
                     ЦАНКА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА
                     ЦАНКА ПЕТРОВА КУНОВА
                     ЦВЕТАН БОРИСЛАВОВ ЖЕЛЕВ
                     ЦВЕТАНКА НЕЙЧЕВА ГЕНОВА
                     ЦОНКА ИВАНОВА КИРОВА
                     ЧАВДАР НИКОЛАЕВ БОЖИЛОВ
                     ЮЛИЙ ВЕСЕЛИНОВ СТОИЛОВ
                     ЮЛИЯ АТАНАСОВА МИХАЙЛОВА
                     ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ЮЛИЯ ЕНЧЕВА МАКЕНЗИ
                     ЮЛИЯ КРАСИМИРОВА КОЛЕВА
                     ЮРИ ДОЙЧЕВ ДОЙЧЕВ
                     ЮСНИЕ ЮСНЮ ИЗЕТ
                     ЯНА ВЕСЕЛИНОВА МАЛЕВА
                     ЯНА НИКОЛОВА АСПАРУХОВА
                     ЯНАКИ МАРКОВ ЯНАКИЕВ
                     ЯНКА НИКОЛОВА ВАСИЛЕВА
                     ЯНКА НИКОЛОВА ЧЕКЕЛОВА
                     ЯНКА ТИТОВА ИВАНОВА
                     ЯНКО ИВАНОВ ПЕНЧЕВ

                                           Кмет/кметски наместник: ............

                                           Секретар на община/район: ..........

                                ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                     (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
         за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

                                   (по чл. 42, ал. 1 ИК)

         ОБЛАСТ ДОБРИЧ   ОБЩИНА ДОБРИЧ-ГРАД
         НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ДОБРИЧ
         КМЕТСТВО .......................   СЕКЦИЯ № 005
         Адрес на избирателната секция: ............................................

         ----------------------------------------------------
                  Собствено, бащино и фамилно име
         ----------------------------------------------------
                     АВГУСТИНА ИВАНОВА АНДОНОВА
                     АДРИАН ВАСИЛЕВ МИШЕВ
                     АЛБЕНА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
                     АЛЕКСАНДЪР БОНЧЕВ ПАСКАЛЕВ
                     АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ БЕКЯРОВ
                     АЛЕКСАНДЪР ЕМИЛОВ ГАНЧЕВ
                     АЛЕКСАНДЪР МИНКОВ ПЕЕВ
                     АЛЕКСАНДЪР МИХАЙЛОВ ХРИСТОВ
                     АЛЕКСИ ГЕОРГИЕВ ПЕНКОВ
                     АЛЕНКА СИМЕОНОВА ЕНЧЕВА
                     АНАСТАСИЯ АНТОНОВА КОСТАДИНОВА
                     АНАСТАСИЯ НИКОЛОВА ИВАНОВА
                     АНГЕЛ АНГЕЛОВ ВЪЛЧЕВ
                     АНГЕЛ РАЙЧЕВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛИНА МАРИНОВА ТРИФОНОВА
                     АНДРЕЙ ДИМИТРОВ ГАРЧЕВ
                     АНЕЛИЯ ИЛИЕВА ЙОРДАНОВА
                     АНЕТА ВАЛЕНТИНОВА ГЕОРГИЕВА
                     АНКА КОЛЕВА МИТЕВА-ПЕТКОВА
                     АНКА ТОДОРОВА СТОЯНОВА
                     АНТОАНЕТА ДИМИТРОВА МАНЕВА
                     АНТОАНЕТА ИВАНОВА ПАНТЕЛЕЕВА
                     АНТОАНЕТА КРЪСТЕВА КОЛЕВА
                     АНТОАНЕТА СТОЯНОВА КУЛЕВА
                     АНТОН ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ
                     АНТОН ДОНЧЕВ ГЕОРГИЕВ
                     АНЧИ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     АТАНАС ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ
                     АТАНАС ПЛАМЕНОВ ТЪРКАЛАНОВ
                     АТАНАС ТОДОРОВ СЕМОВ
                     АТАНАСКА ПЕТРОВА ПАСКОВА
                     БАХТЕН ЕРТАН КАДИР
                     БИЛЕН ИСМАИЛ АМЕД
                     БИСТРА ГЕОРГИЕВА ГОСПОДИНОВА
                     БОЖАНКА СТОЙЧЕВА ВУЦОВА
                     БОЖКО ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     БОЙКА ЕНЕВА ГЕОРГИЕВА
                     БОНЧО СТОЯНОВ ПАСКАЛЕВ
                     БОРИСЛАВ ИВАНОВ ПОПОВ
                     ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
                     ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ИВАНОВ
                     ВАЛЕНТИН СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ВАЛЕНТИН ТОДОРОВ КАТРАНДЖИЕВ
                     ВАЛЕНТИНА БОЖКОВА СТОИЛОВА
                     ВАЛЕНТИНА ВЕСЕЛИНОВА МАРИНОВА
                     ВАЛЕНТИНА СТЕФАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА-ГАНЧЕВА
                     ВАЛЕНТИНА СТОЯНОВА МУРДАНЛИЕВА
                     ВАЛЕНТИНА ТОДОРОВА ВИЧЕВА
                     ВАЛЕРИ ИВАНОВ КОСТАДИНОВ
                     ВАНЯ АНГЕЛОВА АНТОНОВА
                     ВАНЯ БОЖАНОВА ПЕТРОВА
                     ВАНЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
                     ВАНЯ КОСТАДИНОВА ДИМОВА-ТОДОРОВА
                     ВАСИЛ ЙОРДАНОВ ВЕЛИКОВ
                     ВАСИЛ МАРИЯНОВ СТАНЕВ
                     ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА
                     ВАСКО КИРОВ ВАСИЛЕВ
                     ВЕЛИКО АТАНАСОВ ДОБРЕВ
                     ВЕЛИМИР ИВАНОВ ДРУМЕВ
                     ВЕЛИМИР ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
                     ВЕЛИНА ХРИСТОВА ЖЕЛЕВА
                     ВЕЛИЧКА ГОСПОДИНОВА АНГЕЛОВА
                     ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА МИХОВА
                     ВЕЛИЧКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
                     ВЕЛИЧКА ПАСЕВА КЮЧУКОВА
                     ВЕНЕТА МИТКОВА ДИМИТРОВА
                     ВЕНЕТА ПЕТРОВА ГОСПОДИНОВА
                     ВЕНЦИСЛАВ НЕНОВ КАРАМФИЛОВ
                     ВЕНЦИСЛАВ ТОДОРОВ ПОПОВ
                     ВЕРОНИКА ГАЛИНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
                     ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ТОДОРОВ
                     ВЕСЕЛИН ТРАЙКОВ ИГНАТОВ
                     ВЕСЕЛИНА ГИЧЕВА ПРОДАНОВА
                     ВЕСЕЛИНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
                     ВЕСКА СЛАВОВА ГЕОРГИЕВА
                     ВИКТОР ВАСКОВ ВАСИЛЕВ
                     ВИКТОР ИВАНОВ ИВАНОВ
                     ВИЛИАНА ЕМИЛОВА ВИЧЕВА
                     ВИЛИЯНА АЛЕКСАНДРОВА ПЕЕВА
                     ВИЛИЯНА ИВАНОВА ИВАНОВА
                     ВИОЛЕТА ИВАНОВА КУРТЕВА
                     ВИОЛЕТА ИВАНОВА МИТЕВА
                     ВИОЛЕТА МАРИНОВА КОЛЕВА
                     ВИОЛЕТА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
                     ВЛАДИМИР СЛАВЧЕВ ДИМИТРОВ
                     ВЛАДИСЛАВ ПЕТРОВ КРЪСТЕВ
                     ВЛАДКА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА
                     ВЛАДКА ЦОНЕВА ПЕТРОВА
                     ВЪЛКАНКА ВЕЛИКОВА ИВАНОВА
                     ВЯРКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
                     ВЯРКА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА
                     ГАБРИЕЛА ВЕЛИМИРОВА ДРУМЕВА
                     ГАБРИЕЛА ЖИВКОВА НИКОЛОВА
                     ГАБРИЕЛА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
                     ГАЛИН ГЕОРГИЕВ ГИНКОВ
                     ГАЛИН ГЕОРГИЕВ СЛАВОВ
                     ГАЛИН МИТЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ГАЛИН МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ
                     ГАЛИН ПЕТРОВ ТОДОРОВ
                     ГАЛИН РУСЕВ ГОСПОДИНОВ
                     ГАЛИНА АЛЕКСИЕВА ПЕНКОВА
                     ГАЛИНА СТОЯНОВА ТОДОРОВА
                     ГАЛИНА ХРИСТОВА ДАМЯНОВА
                     ГАЛЯ ДОБРЕВА ВЕЛИКОВА
                     ГАНКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
                     ГАНКА ДРАГНЕВА САПУНДЖИЕВА
                     ГАНКА МИЛАНОВА КОЛЕВА
                     ГАНКА СТОЯНОВА НИКОЛОВА
                     ГАНЧО КРАСИМИРОВ ПОПОВ
                     ГАНЧО ЦВЯТКОВ ГАНЧЕВ
                     ГЕНАДИ ЙОРДАНОВ ПАПАЗОВ
                     ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ГИНКОВ ТОДОРОВ
                     ГЕОРГИ ДИЯНОВ НИКОЛОВ
                     ГЕОРГИ ДОБРЕВ АТАНАСОВ
                     ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
                     ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ АНДОНОВ
                     ГЕОРГИ КРЪСТЕВ ДИМИТРОВ
                     ГЕОРГИ МИНЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ПЛАМЕНОВ ТЪРКАЛАНОВ
                     ГЕОРГИ СЛАВОВ СЛАВОВ
                     ГЕОРГИ ХРИСТОВ БЕКЯРОВ
                     ГИНЕЛИ СТЕФАНОВА ПЕТКОВА
                     ГЛОРИЯ ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
                     ГОСПОДИН ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
                     ГОСПОДИНКА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
                     ГРИГОР ВЕСЕЛИНОВ НАЙДЕНОВ
                     ГРОЗДАН ИЛИЕВ ИЛИЕВ
                     ГЮЛСЕРЕН ИСМЕТ МУСТАФА
                     ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ДЯНКОВА-ВАСИЛЕВА
                     ДАНИЕЛА ДАНКОВА ГЕОРГИЕВА
                     ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА РУСКОВА
                     ДАНИЕЛА СТЕФАНОВА ЦВЯТКОВА
                     ДАРИН ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ДАРИНКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ДАФИНКА ХРИСТОВА ТОНЧЕВА
                     ДАЯНА ТОШКОВА ОРЕШАРОВА
                     ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА ИГНАТОВА
                     ДЕНКА КОНСТАНТИНОВА ТИНЕВА
                     ДЕСИСЛАВА ЖЕЛЕВА ДИМИТРОВА
                     ДЕСИСЛАВА ЛЮБОМИРОВА ПОПОВА
                     ДЕСИСЛАВА ПАВЛИНОВА СТОЯНОВА
                     ДЕТЕЛИНА ИВАНОВА РУСЕВА
                     ДЕТЕЛИНА ПЕТКОВА ЙОРДАНОВА
                     ДЕТЕЛИНА ЮЛЧЕВА ДОЙНОВА
                     ДЕЯН МИЛЕНОВ СТАНЕВ
                     ДЕЯН НИКОЛАЕВ ДЕРМЕНДЖИЕВ
                     ДЕЯН ПЕТРОВ МАРИНОВ
                     ДИАН СТАНИСЛАВОВ КОВАЧЕВ
                     ДИАНА АНДРЕЕВА КОЛЕВА
                     ДИАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ДИМИТРА ТОДОРОВА РАЙКОВА
                     ДИМИТРИН РУСЕВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТРИНКА СТОЯНОВА МИЛАНОВА
                     ДИМИТРИЧКА ЖИВКОВА СТОЯНОВА
                     ДИМИТЪР АНГЕЛОВ МАТЕЕВ
                     ДИМИТЪР БОРИСОВ ЛЮЦКАНОВ
                     ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ КОСТАДИНОВ
                     ДИМИТЪР ГАЛИНОВ ГРИГОРОВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ДРАГАНОВ ДРАГАНОВ
                     ДИМИТЪР ИЛИЕВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР КОСТОВ ВАСИЛЕВ
                     ДИМИТЪР НЕДЕВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ТОДОРОВ СТАНЕВ
                     ДИМКА ВЕЛИКОВА ДОБРЕВА
                     ДИМКА ГОСПОДИНОВА ПАПАЗОВА
                     ДИМКА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА
                     ДИМКА КРАСИМИРОВА ХРИСТОВА
                     ДИМО ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ДИНА НЯГОЛОВА ИВАНОВА
                     ДИЯН МАНЧЕВ ЙОРДАНОВ
                     ДИЯН НЕЙКОВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     ДИЯН НИКОЛОВ ДЯНКОВ
                     ДИЯН ПАНЧЕВ ПУМПАЛОВ
                     ДИЯН ПЕЙЧЕВ ГОСПОДИНОВ
                     ДИЯН ПЕТКОВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     ДИЯНА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА
                     ДОБРИ ТОНЕВ ДОБРЕВ
                     ДОБРИНКА ВАСИЛЕВА КУМАНОВА
                     ДОЙКА МАРИНОВА ТРЕНДАФИЛОВА
                     ДОЙЧО ПЕТРОВ ПЕТРОВ
                     ДОНКА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА
                     ДОНКА КАЛЕВА ЯНКОВА
                     ДОНКА РАЙНОВА ДЖУМАКОВА
                     ДРАГОМИР ИВАНОВ ИВАНОВ
                     ЕВА ГЕОРГИЕВА ГУГОВА
                     ЕВГЕНИЙ АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ
                     ЕВГЕНИЯ ДОБРЕВА МАРКОВА
                     ЕДЖЕ  ЕМИЛОВА
                     ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
                     ЕЛЕНА ГАНЧЕВА СЛАВОВА
                     ЕЛЕНА ДИМИТРОВА НЕДЕЛЧЕВА
                     ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА ЙОРДАНОВА
                     ЕЛЕНА КРУМОВА КИРОВА
                     ЕЛЕНКА ГЕОРГИЕВА ЕНЧЕВА
                     ЕЛЕНКА МИХАЙЛОВА МАНОЛОВА
                     ЕЛЕОНОРА ПАВЛИНОВА СТОЯНОВА
                     ЕЛИС ЕРОЛ ЕМУРЛА-ХУСЕИНОВИЧ
                     ЕЛИСАВЕТА МАНЧЕВА ЙОРДАНОВА
                     ЕЛИЦА ГЕОРГИЕВА ДЖЕНКОВА
                     ЕМА КРАСИМИРОВА ДОБРЕВА
                     ЕМИЛ АТАНАСОВ ИВАНОВ
                     ЕМИЛ ПЕНЕВ БЯЛИВАНОВ
                     ЕМИЛ ТОДОРОВ ВИЧЕВ
                     ЕМИЛИЯ ИВАНОВА ИВАНОВА
                     ЕМИЛИЯН ТОДОРОВ КУРТЕВ
                     ЕРЧАНИК МАТОС БЕДРОСЯН
                     ЕФТИМИЧКА ДОНЧЕВА НИКОЛОВА
                     ЖАНА ПЛАМЕНОВА ПАСКАЛЕВА
                     ЖЕКО МИНКОВ ПЕЕВ
                     ЖЕКО РУМЕНОВ ЖЕКОВ
                     ЖЕЛЬО ЖЕЧЕВ ЖЕЛЕВ
                     ЖЕЛЯЗКО ГЕНОВ ГЕНОВ
                     ЖЕЛЯЗКО ТОДОРОВ ЖЕЛЕВ
                     ЖЕНИ ДОБРЕВА ЖЕЛЕВА-ВЪЛЧЕВА
                     ЖЕНЯ ЖИВКОВА ПЕТКОВА
                     ЖЕЧКА ИЛИЕВА ЙОРДАНОВА
                     ЖИВКА ВАСКОВА КИРИЛОВА
                     ЖИВКО ВЕЛИКОВ ПЕТРОВ
                     ЖИВКО ГРИГОРОВ ЖЕЧЕВ
                     ЖИВКО ДИМИТРОВ РУСЕВ
                     ЖИВКО СТОЯНОВ БОНЕВ
                     ЖУЛИЕТА БАЙЧЕВА ДИМИТРОВА
                     ЖУЛИЕТА ГЕОРГИЕВА ГАНЕВА
                     ЖУЛИЕТА ЛЮБОМИРОВА ИВАНОВА
                     ЗЛАТИ МАРИЯНОВ ЗЛАТЕВ
                     ЗЛАТКА КОСТАДИНОВА ФИЛЕВА
                     ЗЛАТКА ПЕЕВА ГЕНОВА
                     ЗЛАТКА ТОДОРОВА СТОЯНОВА
                     ЗЛАТОМИР РАДОСЛАВОВ ГОСПОДИНОВ
                     ИВА ЙОВКОВА ПЕТРОВА
                     ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
                     ИВАЙЛО СТОЯНОВ ИВАНОВ
                     ИВАН БОЖИДАРОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ИВАН ДОЧЕВ МОМЧИЛОВ
                     ИВАН МАРИЯНОВ КОСТАДИНОВ
                     ИВАН ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ИВАН ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
                     ИВАН РАЧЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН РУМЕНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ИВАН ТОДОРОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ТОТЕВ ТОТЕВ
                     ИВАН ХРИСТОВ ТИНЕВ
                     ИВАНКА АТАНАСОВА РАДЕВА
                     ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ЗАГОРОВА
                     ИВАНКА ДЕМИРОВА ИВАНОВА
                     ИВАНКА ДИМИТРОВА ПЕНКОВА
                     ИВАНКА КАЛЧЕВА ИВАНОВА
                     ИВАНКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
                     ИВЕЛИН ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ
                     ИВЕЛИН ЖАН ИВАНОВ
                     ИВЕЛИН МАРКОВ ИВАНОВ
                     ИВЕЛИН НИКОЛОВ ИВАНОВ
                     ИВЕЛИНА АТАНАСОВА КЪНЕВА
                     ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА ПРАШИНКОВА-ВИЧЕВА
                     ИВОНА КАЛИНОВА СТОЯНОВА
                     ИЛИАНА ДИМИТРОВА РАДЕВА
                     ИЛИАНА РАДОСЛАВОВА КАЛИНКОВА
                     ИЛИНА ДИМИТРОВА МИТЕВА-СОЙЕР
                     ИЛИЯ ДИМИТРОВ КОЛЕВ
                     ИЛИЯНКА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА
                     ИЛКО ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ
                     ИРЕНА ИВАНОВА МИЛЕТИЧ
                     ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ДОНЕВА
                     ИРИНА ВЕСЕЛИНОВА НАЙДЕНОВА
                     ИРИНА ГЛИГОР ДИМОВА
                     ИРИНА НИКОЛАЕВНА ОДОБЕСКУ
                     ИРИНКА СТОЯНОВА ВАСИЛЕВА
                     ИСКРА СТЕФКОВА БОЖКОВА
                     ИСМЕТ МУСТАФА МУСТАФА
                     ЙОАН ИВЕЛИНОВ МАНОЛОВ
                     ЙОВКА МИХАЙЛОВА ДИМИТРОВА
                     ЙОВКО ИВАНОВ ЙОВЧЕВ
                     ЙОВКО СТОЯНОВ РАДЕВ
                     ЙОРДАН ВЕЛИЧКОВ ЙОРДАНОВ
                     ЙОРДАН ДОНЕВ ДИМИТРОВ
                     ЙОРДАН ПЕТРОВ МИЛЧЕВ
                     ЙОРДАН РУСЕВ ВЕЛИКОВ
                     ЙОРДАН ТОДОРОВ ЙОРДАНОВ
                     ЙОРДАНКА БОЖАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ЙОРДАНКА КОСТАДИНОВА ДИМИТРОВА
                     ЙОРДАНКА ПАРАШКЕВАНОВА ЖЕЧКОВА
                     ЙОРДАНКА СТОЙКОВА МИШЕВА
                     ЙОРДАНКА ТОДОРОВА ИВАНОВА
                     ЙОРДАНКА ЯНАКИЕВА ЙОРДАНОВА-БУЛИНГ
                     КАЛИНКА АНГЕЛОВА АНДРЕЕВА
                     КАЛИНКА ДИМИТРОВА ПЕНЕВА
                     КАЛИНКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
                     КАЛИНКА ИВАНОВА ИЛИЕВА
                     КАЛИНКА КОСТАДИНОВА РАДЕВА-ЙОРДАНОВА
                     КАЛИНКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
                     КАЛОЯН МИХАЙЛОВ МАРИНОВ
                     КАЛОЯН НЕДЕВ ДИМИТРОВ
                     КАЛОЯН ТОДОРОВ КУРТЕВ
                     КАМЕН ТОДОРОВ КОСТАДИНОВ
                     КАМЕН ТРИФОНОВ КОЛЕВ
                     КАТЕРИНА ДРАГОМИРОВА ГЕОРГИЕВА
                     КАТЯ ИВАНОВА ДИНЕВА
                     КАТЯ ХРИСТОВА ПАНДЕРОВА
                     КЕЙСИ ВЛАДИСЛАВОВА СЛАВЧЕВА
                     КЕРАНКА ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА
                     КЕРАНКА ДИМИТРОВА СТАНЕВА
                     КИЧКА ДИМИТРОВА КОЛЕВА
                     КОЛЬО ПАНАЙОТОВ КОЛЕВ
                     КОНСТАНТИН ТОДОРОВ ТОДОРОВ
                     КОСЕНА ДИМИТРОВА КОСТОВА
                     КОСТАДИНКА ДОБРЕВА ДОБРЕВА
                     КРАСИМИР ВАСКОВ КИРИЛОВ
                     КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ МАНОЛОВ
                     КРАСИМИР ЖЕЛЯЗКОВ ДИМИТРОВ
                     КРАСИМИР ЙОРДАНОВ ДОНЕВ
                     КРАСИМИР МИТКОВ ДИМИТРОВ
                     КРАСИМИР НЕНОВ КАРАМФИЛОВ
                     КРАСИМИР ПЕНЕВ КОСТАДИНОВ
                     КРАСИМИР ХРИСТОВ НИКОЛОВ
                     КРАСИМИРА КОЛЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     КРАСИМИРА РУСЕВА ДИМИТРОВА
                     КРАСИМИРА СТОЙЧЕВА ИВАНОВА
                     КРАСИМИРА СТОЯНОВА КОСТАДИНОВА
                     КРЕМЕНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
                     КРИСТИЯН ЗЛАТАНОВ БАХЧЕВАНОВ
                     КРИСТИЯНА ГАНЧЕВА ПОПОВА
                     КУРТА ВЕЛИКОВА БЕКЯРОВА
                     КЪНЧО ТОДОРОВ ЙОРДАНОВ
                     ЛАТИНА ИВАНОВА АТАНАСОВА
                     ЛИЛЯНА МИХАЙЛОВА ДИМИТРОВА
                     ЛИЛЯНА ПЕТРОВА ЙОРДАНОВА
                     ЛЪЧЕЗАР РОСЕНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ЛЮБОСЛАВА ПЛАМЕНОВА РАЧЕВА
                     МАГДАЛЕНА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА
                     МАГДАЛЕНА РУСЕВА ПАСЕВА
                     МАКСИ ЕМИЛОВА ВИЧЕВА
                     МАКСИМИЛИАНА БОРИСЛАВОВА ПОПОВА
                     МАНЧО ЙОРДАНОВ МАНЕВ
                     МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
                     МАРГАРИТА ДАЧЕВА ИВАНОВА
                     МАРГАРИТА КОНСТАНТИНОВА ТОТЕВА
                     МАРГАРИТА КОСТАДИНОВА ЙОВЧЕВА
                     МАРГАРИТА СЛАВОВА МАРИНОВА-НИКОЛОВА
                     МАРГАРИТА СТЕФАНОВА НИКОЛОВА
                     МАРИЙКА ВАСИЛЕВА ВЕЛИКОВА
                     МАРИЙКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
                     МАРИЙКА ИВАНОВА МАТЕЕВА
                     МАРИЙКА КИРИЛОВА КОЛЕВА
                     МАРИЙКА ПЕТКОВА ТОДОРОВА
                     МАРИН ИВАНОВ КУЛЕВ
                     МАРИН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ
                     МАРИНА АТАНАСОВА ТАНЕВА
                     МАРИНА ВЕЛИКОВА ИГНАТОВА
                     МАРИНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
                     МАРИНА ХРИСТОВА БЕКЯРОВА
                     МАРИНКА ГИНКОВА НЕНОВА
                     МАРИЯ АЛЕКСИЕВА РУСЕВА
                     МАРИЯ ВАСИЛЕВА ИВАНОВА
                     МАРИЯ ВЕЛИКОВА ДИМОВА
                     МАРИЯ ВЕСЕЛИНОВА ИВАНОВА
                     МАРИЯ ГРИГОРОВА НАЙДЕНОВА
                     МАРИЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
                     МАРИЯ ДИМИТРОВА РУСКОВА
                     МАРИЯ ЖЕЛЕВА КОСТОВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА БОЖИЛОВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА НИКОЛОВА
                     МАРИЯ ЙОРДАНОВА ИВАНОВА
                     МАРИЯ ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА
                     МАРИЯ МАНОЛОВА КОЛЧЕВА
                     МАРИЯ СТОЯНОВА АТАНАСОВА
                     МАРИЯН ЖЕЛЯЗКОВ ИЛИЕВ
                     МАРИЯН ИВАНОВ ПЕТРОВ
                     МАРИЯН НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ
                     МАРИЯН СВЕТЛАНОВ МАРИНОВ
                     МАРИЯН СТАНЕВ ГЕОРГИЕВ
                     МАРИЯНА ЖЕЛЯЗКОВА МИТЕВА
                     МАРИЯНА ИВАНОВА ИВАНОВА
                     МАРИЯНА МАРИНОВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     МАРИЯНА ТОДОРОВА ПЕТРОВА
                     МАРТИН АЛЕКСАНДРОВ ПЕЕВ
                     МАРТИН ЕМИЛОВ ИВАНОВ
                     МАРТИН ЖИВКОВ РУСЕВ
                     МАРЧО СРЕБКОВ МАРЕВ
                     МАЯ ЙОРДАНОВА ДОНЕВА
                     МИГЛЕНА КОЛЕВА МАРЕВА
                     МИЛА ВАСИЛЕВА ПАСКАЛЕВА
                     МИЛЕН АТАНАСОВ АТАНАСОВ
                     МИЛИЦА КАЛОЯНОВА МАРИНОВА
                     МИЛКА МИХАЛЕВА НОВАКОВА
                     МИНКА КОЛЕВА ТОДОРОВА
                     МИНКО ГЕОРГИЕВ НЕДЯЛКОВ
                     МИРА ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА
                     МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ
                     МИРОСЛАВ ИВАНОВ МИХОВ
                     МИТКО ДОНЧЕВ ДИМИТРОВ
                     МИТКО ТОДОРОВ ДИМИТРОВ
                     МИТЬО ЖЕЛЕВ КОЛЧЕВ
                     МИХАЕЛА ЯНАКИЕВА ВАСИЛЕВА
                     МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ
                     МИХАИЛА ДИМИТРОВА ЕНЧЕВА
                     МЛАДЕН ГЕОРГИЕВ МИНЕВ
                     МЛАДЕН ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ
                     МОМЧИЛ ВЪЛКОВ ТОДОРОВ
                     МУСТАФА ИСМЕТ МУСТАФА
                     НАДЯ МИЛКОВА ЕНЧЕВА-КИРОВА
                     НАЙДЕН НИКОЛОВ ШЕРИНГОВ
                     НАСКО ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ
                     НАТАЛИЯ РАДЕВА МАНОЛОВА
                     НЕВЕНА ХРИСТОВА ТОДОРОВА
                     НЕВЯН НЕНОВ ЙОРДАНОВ
                     НЕДКА КОЛЕВА СТАЕВА
                     НЕДКА ТОДОРОВА ЖЕЛЕВА
                     НЕДКО СТОЯНОВ ИВАНОВ
                     НЕДЬО ДИМИТРОВ СТОЯНОВ
                     НЕЙКА ГЕОРГИЕВА ГАНЕВА
                     НЕЛИ ЖЕЛЕВА МИНЕВА
                     НЕЛЧИ ЙОРДАНОВА МИХАЙЛОВА
                     НЕШКА БОНЕВА БОНЕВА
                     НИКОЛА ГЛИГОР ДИМОВ
                     НИКОЛА СТЕФАНОВ СТАЕВ
                     НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ КУМАНОВ
                     НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ СЛАВОВ
                     НИКОЛАЙ ЕНЧЕВ ДЕРМЕНДЖИЕВ
                     НИКОЛАЙ НЕВЯНОВ ЙОРДАНОВ
                     НИКОЛАЙ ПЕТРОВ АТАНАСОВ
                     НИКОЛАЙ РАДОМИРОВ ЛАЗАРОВ
                     НИКОЛАЙ РУМЕНОВ АГОВ
                     НИКОЛАЙ САШЕВ ДИМИТРОВ
                     НИКОЛАЙ ФИЛИПОВ ФИЛИПОВ
                     НИКОЛАЙ ХРИСТОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛЕТА ВЕСЕЛИНОВА ГЕОРГИЕВА
                     НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА СЕМОВА
                     НИКОЛИНКА ДИМИТРОВА ДЖАМБАЗОВА
                     НИНА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА
                     НИНА СТОЯНОВА БОРИСОВА
                     НОРА НАСКОВА ПЕТРОВА
                     ПАВЛИН ЕНЧЕВ СТОЯНОВ
                     ПАВЛИН ИВАНОВ ПЕТРОВ
                     ПАВЛИН КОЛЕВ КОЛЕВ
                     ПАВЛИН РУМЕНОВ АГОВ
                     ПАВЛИНА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА
                     ПАВЛИНА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА
                     ПАВЛИНА СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА
                     ПАВЛИНА ЮЛЧЕВА ЯНАКИЕВА
                     ПАВЛИНКА ГАНЕВА ГОСПОДИНОВА
                     ПАВЛИНКА ПЕТКОВА ДИМИТРОВА
                     ПАОЛИНА СТАНИМИРОВА МАРКОВА
                     ПАРАСКЕВА ГЕНЧЕВА МОМЧИЛОВА
                     ПЕНКА НИКОЛОВА ИВАНОВА
                     ПЕНКА ПАНЧЕВА ДИМИТРОВА
                     ПЕНКА СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ПЕНКА СЪБЕВА КОСТАДИНОВА
                     ПЕПА ДИМИТРОВА ЖЕЛЕВА
                     ПЕПИНА ИЛИЕВА МИТЕВА
                     ПЕТИНА ДИЯНОВА ПЕТКОВА
                     ПЕТКО СТЕФАНОВ СТОЯНОВ
                     ПЕТРА ИВАНОВА ПЕТРОВА
                     ПЕТРАНКА ГЕОРГИЕВА ЙОВЧЕВА
                     ПЕТРАНКА КРЪСТЕВА ПЕТРОВА
                     ПЕТРАНКА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР КРЪСТЕВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР МАРИНОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ПЕТРОВ КЮЧУКОВ
                     ПЕТЪР РУСКОВ ПЕНЧЕВ
                     ПЕТЪР СТОЯНОВ КОЛЕВ
                     ПЕТЪР ТОДОРОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЯ ИВАНОВА НИКОЛОВА
                     ПЕТЯ НЕВЯНОВА РАДЕВА
                     ПЕТЯ ХРИСТИЯНОВА ИСПАС
                     ПЛАМЕН ИВАНОВ ПЕТРОВ
                     ПЛАМЕН НАНЧЕВ ПЕТКОВ
                     ПЛАМЕН ПАСЕВ ЯНКОВ
                     ПЛАМЕН РУСЕВ ИВАНОВ
                     ПЛАМЕН СПАСОВ ПЕТРОВ
                     ПЛАМЕН ТОДОРОВ КОСТАДИНОВ
                     ПЛАМЕНА БОЯНОВА ТОДОРОВА
                     ПЛАМЕНА ДИМОВА ДИМИТРОВА
                     ПЛАМЕНА ДОБРОМИРОВА СТОЯНОВА
                     ПЛАМЕНА МАНОЛОВА ГЕОРГИЕВА
                     ПОЛИНА ГЕОРГИЕВА СТАНЧЕВА
                     ПРЕСЛАВ ПЛАМЕНОВ ПАСЕВ
                     ПРЕСЛАВА ДИМИТРОВА ВЕЛИКОВА
                     ПРОЛЕТКА БОРИСОВА НИКОЛОВА
                     РАДИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     РАДКА ГЕОРГИЕВА ДРАГНЕВА
                     РАДКА МИТКОВА КАРОВА-ЙОРДАНОВА
                     РАДКА ПЕНЧЕВА НИКОЛОВА
                     РАДОМИР АНГЕЛОВ РАЙЧЕВ
                     РАДОМИР ИЛИЕВ САПУНДЖИЕВ
                     РАДОМИР ЛАЗАРОВ ГАНЕВ
                     РАДОСЛАВ СТЕФАНОВ ГОСПОДИНОВ
                     РАДОСЛАВА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
                     РАДОСТИНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
                     РАДОСТИНА НАСКОВА ПЕТРОВА
                     РАЙНА ДИМОВА СЛАВОВА
                     РАЛИЦА МАРИЯНОВА ПЕТРОВА
                     РАЛИЦА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА
                     РОЗА ГАЛИНОВА ГОСПОДИНОВА
                     РОСЕН ГАЛИНОВ РУСЕВ
                     РОСЕН ЙОРДАНОВ ВЕЛИКОВ
                     РОСИЦА ИВАНОВА ЗЛАТЕВА
                     РОСИЦА КОСТОВА ПЕТРОВА
                     РОСИЦА КУЗМАНОВА ПОПОВА
                     РОСИЦА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
                     РУМЕН ДИМИТРОВ РУСКОВ
                     РУМЕН ЖЕКОВ РУСЕВ
                     РУМЕН СТОЯНОВ ВАСИЛЕВ
                     РУМЯНА ДЕНЕВА РАДЕВА
                     РУМЯНА МАРЕВА МАРЕВА
                     РУМЯНА МИХОВА НИКОЛОВА
                     РУМЯНА ЦВЕТАНОВА АТАНАСОВА
                     РУСИ ДИМИТРОВ РУСКОВ
                     РУСИ ПАСЕВ РУСЕВ
                     РУСКА ИВАНОВА ЛЕКОВА
                     РУСКА ИВАНОВА ПЕТРОВА
                     САБРИ ШАКИР АЛИ
                     САЛЯТ ИСМАИЛ САЛИ
                     САША АТАНАСОВА РАШЕВА-ТОНЧЕВА
                     САШО НЕДЯЛКОВ ДИМИТРОВ
                     СВЕТЛА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА
                     СВЕТЛА ДИМОВА ЛАЗАРОВА
                     СВЕТЛА МИНЧЕВА РАДЕВА
                     СВЕТЛАНА ЛЕОНИДОВА МИНЖЕРЯН
                     СВЕТЛИН МИЛЧЕВ ПЕТРОВ
                     СВЕТОЗАР ХРИСТОВ СЪБЕВ
                     СВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ МИНЕВ
                     СВЕТОСЛАВ ДИМОВ ЧОБАНОВ
                     СВЕТОСЛАВА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА
                     СЕВДА РЕФИК МУСТАФА
                     СИБЕЛ СЕДАТ САЛИ
                     СИБИЛА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     СИЛВИЯ АТАНАСОВА ДИМИТРОВА
                     СИЛВИЯ ВАЛЕНТИНОВА КОЛЕВА
                     СИЛВИЯ ДИЯНОВА ДИМИТРОВА
                     СИЛВИЯ ИЛИЕВА ПЕЕВА
                     СИМЕОН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
                     СИМОНА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
                     СЛАВИНА СТЕФАНОВА НИКОЛОВА
                     СЛАВЧО СТАНЧЕВ НИКОЛОВ
                     СЛАВЯНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
                     СНЕЖАНКА БОРИСОВА КОЛЕВА
                     СНЕЖИНА ТОДОРОВА ОРЕШАРОВА
                     СОНЯ ВИЧЕВА ГЕНОВА
                     СОНЯ МИЛЕНОВА СТАНЕВА
                     СРЕМА МИЛАНОВА ЖЕЛЕВА
                     СТАНИМИР ВЕЛИКОВ ПЕТРОВ
                     СТАНИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ
                     СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ СЛАВОВ
                     СТАНИСЛАВА АНДРЕЕВА ГАРЧЕВА
                     СТАНИСЛАВА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
                     СТАНКА АНДРЕЕВА ГАРЧЕВА
                     СТАНКА ДИМИТРОВА ВАКОВСКА
                     СТАНКА КАРЧЕВА СТОИЛОВА
                     СТАНКА КУРТЕВА СТОЯНОВА
                     СТАНКА МИЛКОВА ГЕОРГИЕВА
                     СТЕЛА ЗАХАРИЕВА НИКОЛОВА
                     СТЕЛА НЕДЕЛЧЕВА РУСЕВА
                     СТЕЛИЯН КРАСИМИРОВ ЦЕКОВ
                     СТЕФАН ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
                     СТЕФАНИ ДИМИТРОВА ДРАГАНОВА
                     СТЕФАНИ ЖИВКОВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     СТЕФКА ГЕОРГИЕВА РАЧЕВА
                     СТЕФКА ХРИСТОВА ИВАНОВА
                     СТЕФКО ИВАНОВ МИТЕВ
                     СТОЙКА ГЕОРГИЕВА КРЪСТЕВА
                     СТОЙКО КОЛЕВ СТОЙКОВ
                     СТОЯН ДИМОВ ПЕТКОВ
                     СТОЯН ИЛИЕВ ИВАНОВ
                     СТОЯН ХРИСТИЯНОВ ПАСКАЛЕВ
                     СТОЯНКА АНГЕЛОВА БЯЛИВАНОВА
                     СТОЯНКА АТАНАСОВА МИХАЙЛОВА
                     СТОЯНКА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
                     СТРАЦИМИР КИРЧЕВ ДИМОВ
                     СУЛТАНКА ПЕЙЧЕВА НИКОЛОВА
                     СЪБКА РАДУШЕВА МИЛКОВА
                     ТАНЯ ПЕТРОВА АРОЛД
                     ТАТЯНА  КУРУЧ
                     ТЕМЕНУЖКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
                     ТЕОДОР ИВАНОВ ИВАНОВ
                     ТЕОДОРА АТАНАСОВА ТОДОРОВА
                     ТЕОДОРА НЕДКОВА СТОЯНОВА
                     ТЕОДОРА ПЕТРОВА НИКОЛОВА
                     ТИНКА СТОЯНОВА ХРИСТОВА
                     ТИХОМИР ДИМИТРОВ МАТЕЕВ
                     ТИХОМИР ЯНКОВ ГЕОРГИЕВ
                     ТОДОР ГУНЧЕВ ТОДОРОВ
                     ТОДОР КУРТЕВ КУРТЕВ
                     ТОДОР НЕДЕВ СТАНЕВ
                     ТОДОР ПЕТКОВ ЖЕЛЕВ
                     ТОДОР СВЕТЛИНОВ ПЕТРОВ
                     ТОДОРКА ЙОРДАНОВА ВЕЛИКОВА
                     ТОДОРКА МИТЕВА ЛЮЦКАНОВА
                     ТОДОРКА МИТЕВА ЧАНОВА
                     ТОДОРКА НИКОВА ХИНЕВА
                     ТОНИ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ТОНКА ТОДОРОВА СЪБЕВА
                     ТОНКА ТОМОВА ГЕОРГИЕВА
                     ТОШКО ВЛАДИМИРОВ ОРЕШАРОВ
                     ТРАЙКО ВЪЛЧЕВ ИГНАТОВ
                     ТРИФОН КАМЕНОВ ТРИФОНОВ
                     ХИНЮ ИВАНОВ ХИНЕВ
                     ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ДЯНКОВА
                     ХРИСТИЯН СТОЯНОВ ПАСКАЛЕВ
                     ХРИСТО АТАНАСОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БЕКЯРОВ
                     ХРИСТО ИВАНОВ ТИНЕВ
                     ХРИСТО НИКОЛОВ ИВАНОВ
                     ЦВЕТАН ВАЛЕНТИНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ЮЛИЯ МАРИЯНОВА ПЕТРОВА
                     ЮЛИЯН ЕВГЕНИЕВ ЙОРДАНОВ
                     ЯВОР ЖИВКОВ РУСЕВ
                     ЯНИК ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
                     ЯНИЦА АТАНАСОВА ТОДОРОВА
                     ЯНКА АНАСТАСОВА ЯНЕВА
                     ЯНКА ЖЕКОВА ВАСИЛЕВА
                     ЯНКА СИМЕОНОВА КОЛЕВА
                     ЯНКА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА
                     ЯНОСЛАВ КОСТАДИНОВ ЯНАКИЕВ

                                           Кмет/кметски наместник: ............

                                           Секретар на община/район: ..........

                                ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                     (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
         за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

                                   (по чл. 42, ал. 1 ИК)

         ОБЛАСТ ДОБРИЧ   ОБЩИНА ДОБРИЧ-ГРАД
         НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ДОБРИЧ
         КМЕТСТВО .......................   СЕКЦИЯ № 006
         Адрес на избирателната секция: ............................................

         ----------------------------------------------------
                  Собствено, бащино и фамилно име
         ----------------------------------------------------
                     АВРАМ ДИМИТРОВ АВРАМОВ
                     АДРИАНО  ОЛИВЕРИ
                     АИНА  БЕСОН
                     АЙЛИН  ЕМИНОГЛУ
                     АЙТЕН ТАЛЯТ ЕМИН
                     АЙХАН АРИФ САЛИ
                     АЙХАН ИСМЕТОВ ХАСАНОВ
                     АЛЕКСАНДРА БОЯНОВА ВЕЛИКОВА
                     АЛЕКСАНДРА ЦВЕТАНОВА АНТОНОВА
                     АЛЕКСАНДЪР ГАЛИНОВ ГОСПОДИНОВ
                     АЛЕКСАНДЪР ДИМЧЕВ ИЛИЕВ
                     АЛЕКСАНДЪР КРАСИМИРОВ ПАНЕВ
                     АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ ТОСЕВ
                     АЛЕКСИ МИТЕВ РАЙНОВ
                     АЛЕНА ГЕОРГИЕВА ГОСПОДИНОВА
                     АНА ИВАНОВА ДЕМИРЕВА
                     АНАСТАСИЯ РАДКОВА БАКЪРДЖИЕВА
                     АНАТОЛИ ВАЛЕНТИНОВ КРЪСТЕВ
                     АНГЕЛ БОЖИДАРОВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ДИМОВ
                     АНГЕЛ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
                     АНГЕЛ ХРИСТОВ МИЛЕВ
                     АНГЕЛ ЮЛИЯНОВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛИНА НИКОЛОВА МИЛЕВА
                     АНДРЕЙ ПЛАМЕНОВ МИХАЙЛОВ
                     АНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ГОСПОДИНОВА
                     АНЕЛИЯ НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА
                     АНЕЛИЯ ПЛАМЕНОВА ГЕОРГИЕВА
                     АНЕТА МИЛЕНОВА МИХАЙЛОВА
                     АНКА МИХАЙЛОВА ВАСИЛЕВА
                     АНКА ПЕЙЧЕВА КАРПУЗОВА
                     АННА ГАВРАИЛОВА БЕРБЕНКОВА
                     АННА ИВЕЛИНОВА ЖЕЙНОВА
                     АНТОАНЕТА ДИМИТРОВА КАТРАНДЖИЕВА
                     АНТОАНЕТА ТОДОРОВА ГЮРОВА
                     АНТОНИЯ ПЕНЧЕВА КАСЧИЙСКА
                     АПОСТОЛ ДИМИТРОВ ГОСПОДИНОВ
                     АСЕН ЖИВКОВ ГОЧЕВ
                     АСЕН ТОДОРОВ АНГЕЛОВ
                     АСЯ ДИМИТРОВА ТОНЕВА
                     АТАНАС ВЕСЕЛИНОВ ФИЛИПОВ
                     АТАНАС ГЕНЧЕВ АЛЕКСИЕВ
                     АТАНАС ГЕНЧЕВ ТОДОРОВ
                     АТАНАС ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС ГЕОРГИЕВ НОВАЧЕВ
                     АТАНАС ДИМИТРОВ СТЕЛИЯНОВ
                     АТАНАС ИВАНОВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС НИКОЛАЕВ КОЛЕВ
                     АТАНАС ХРИСТОВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     АТАНАСКА ВАНГЕЛОВА СТОЯНОВА
                     АТАНАСКА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА
                     АТАНАСКА ИВАНОВА КОЕВА
                     АТАНАСКА НИКОЛОВА ИЛИЕВА
                     АТАНАСКА ТОДОРОВА СЮТДЖЮ
                     БАЛЧО АЛЕКСАНДРОВ БАЛЧЕВ
                     БЕЙКАН БЕЯН МЕХМЕДАЛИ
                     БЕРКАЙ СУНАЙ БЮЮКМЕРИЧ
                     БЕРКЕ СУНАЙ БЮЮКМЕРИЧ
                     БЕРРА  ЙЪЛМАЗ
                     БЕХЧЕТ АДЕМ АСАН
                     БИЛЯЛ ХАЛИЛ ДАРДЖАН
                     БИЛЯНА ГЕОРГИЕВА ГОСПОДИНОВА
                     БИСЕР КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ
                     БОГДАН ВАСИЛЕВ ПЕЙЧЕВ
                     БОЖАН АЛЕКСАНДРОВ СТОЯНОВ
                     БОЖИДАР АНГЕЛОВ ХРИСТОВ
                     БОЖИДАР ВАЛЕНТИНОВ ГЕОРГИЕВ
                     БОЖИДАР ГАНЧЕВ КОЛАРОВ
                     БОЖИДАР ПЕТРОВ ИЧЕРЕНСКИ
                     БОРИС ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ
                     БОРИС ПЕТРОВ ДРАГНЕВ
                     БОРИСЛАВ АНГЕЛОВ ТОДОРОВ
                     БОРИСЛАВ КОЛЕВ КАСАБОВ
                     БОРИСЛАВ МИХАЙЛОВ СЪБЕВ
                     БОРИСЛАВ СИМЕОНОВ ЕНЧЕВ
                     БОРИСЛАВА ТОДОРОВА ПЕТРОВА
                     БОРЯНА РУМЕНОВА ДИМИТРОВА
                     БОЯН ЖЕЛЯЗКОВ ВЕЛИКОВ
                     БОЯН СЛАВКОВ СТОЯНОВ
                     ВАЛЕНТИН АНГЕЛОВ ВЪЛЧЕВ
                     ВАЛЕНТИН ДОБРЕВ ВЪЛЧЕВ
                     ВАЛЕНТИН ЗАХАРИЕВ ДИМИТРОВ
                     ВАЛЕНТИН ПАНТЕЛЕЕВ ВИЧЕВ
                     ВАЛЕНТИН СТОЯНОВ ИЛИЕВ
                     ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА ПЕНЕВА
                     ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВА НИКОВА
                     ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВ РИБАРОВ
                     ВАНЯ СТОЯНОВА ЗАХАРИЕВА
                     ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПОЛИМЕНОВ
                     ВАСИЛ ЕВГЕНИЕВ ЕНЕВ
                     ВАСИЛ МИХАЛОВ ВАСИЛЕВ
                     ВАСИЛ РАДЕВ ТОДОРОВ
                     ВАСИЛКА ИВАНОВА АТАНАСОВА
                     ВАСИЛКА СТОЯНОВА ХРИСТОВА
                     ВЕЛИЗАР АПОСТОЛОВ ГОСПОДИНОВ
                     ВЕЛИКО АТАНАСОВ БОЕВ
                     ВЕЛИКО ИВАНОВ ВЕЛИКОВ
                     ВЕЛИКО МИХАЛЕВ ПАВЛОВ
                     ВЕЛИНА КОСТАДИНОВА СЛАВОВА
                     ВЕЛИСЛАВ ТИХОМИРОВ ЛОНЕВ
                     ВЕЛИЧКА АТАНАСОВА СТОЯНОВА
                     ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА
                     ВЕЛИЧКА ДИМОВА ИВАНОВА
                     ВЕЛИЧКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ВЕНЕЛИН ПЕТКОВ ПЕТКОВ
                     ВЕНЕТА ГАНЧЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ПОПОВ
                     ВЕНЦИСЛАВА ГЕОРГИЕВА НЕДЕВА
                     ВЕСА ИВАНОВА ИВАНОВА
                     ВЕСЕЛА ДРАГИЕВА КРЪСТЕВА
                     ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ КИРОВ
                     ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ВЕСЕЛИН ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
                     ВЕСЕЛИН КОЛЕВ МАРЧЕВ
                     ВЕСЕЛИНА КОЛЕВА ГАТЕВА
                     ВЕСЕЛИНА РАШЕВА МАРИНОВА
                     ВЕСЕЛИНА СТОЙЧЕВА СИМЕОНОВА
                     ВЕСЕЛИНКА ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА
                     ВЕСЕЛКА КОЛЕВА ПАНЕВА
                     ВЕСЕЛКА СТОЯНОВА МИТЕВА
                     ВЕСКА МАРИНОВА ЧЕКЕЛОВА
                     ВЕСКА СТОЯНОВА ТОДОРОВА
                     ВИКТОР ВЕСЕЛИНОВ БЕЛЯКОВ
                     ВИКТОР ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ВИКТОР ТАШКОВ РУСЕВ
                     ВИЛИЯНА ТОНЧЕВА ТОНЧЕВА
                     ВИОЛЕТА РОСЕНОВА ЦОНЕВА
                     ВИОЛЕТА ТОДОРОВА КАЗАНЛИЕВА
                     ВИОЛЕТКА ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА
                     ВИОЛЕТКА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА
                     ВИОЛИНА АТАНАСОВА ВАСИЛЕВА
                     ВИЧКА АНДРЕЕВА ИВАНОВА
                     ВЛАДИМИР КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ
                     ВЛАДИМИР ТОДОРОВ ЧЕКЕЛОВ
                     ВЪЛЧО ПЕТКОВ ИВАНОВ
                     ВЯРА ЦВЕТОМИРОВА КАМБУРОВА
                     ГАБРИЕЛА РОСЕНОВА СТЕФАНОВА
                     ГАЛИН БОЖАНОВ АЛЕКСАНДРОВ
                     ГАЛИН ВЪЛЧЕВ ГАВРАИЛОВ
                     ГАЛИН ГЕОРГИЕВ ГОЧЕВ
                     ГАЛИН ИВАНОВ ГАНЕВ
                     ГАЛИН ИВЕЛИНОВ КАЗАНЛИЕВ
                     ГАЛИН ПЕТРОВ ГАНЧЕВ
                     ГАЛИНА БОГДАНОВА ПЕЙЧЕВА
                     ГАЛИНА ДИМИТРОВА ВЕЛЧЕВА
                     ГАЛИНА ДРАГОМИРОВА СТОЯНОВА
                     ГАЛИНА ИЛИЕВА СТОЯНОВА
                     ГАЛИНА МАРИНОВА НИКОЛОВА
                     ГАЛИНА ПЕТРОВА ЙОРДАНОВА
                     ГАЛИНА СЪБЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ГАЛИНА ТОШКОВА КОСТАДИНОВА
                     ГАНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ГАНКА ХРИСТОВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     ГАНКА ЯНКОВА БУКУРОВА
                     ГЕНЧО АТАНАСОВ ТОДОРОВ
                     ГЕОРГИ БОРИСОВ КОЛЕВ
                     ГЕОРГИ ВЪЛЧЕВ ВЪЛЧЕВ
                     ГЕОРГИ ГАЛИНОВ ВЪЛЧЕВ
                     ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ЕНЧЕВ
                     ГЕОРГИ ГОСПОДИНОВ ХРИСТОВ
                     ГЕОРГИ ГОЧЕВ СТАМОВ
                     ГЕОРГИ ДЖЕНКОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ КИРОВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ СТЕФАНОВ
                     ГЕОРГИ ИВЕЛИНОВ ИВАНОВ
                     ГЕОРГИ КРАСИМИРОВ МАТЕЕВ
                     ГЕОРГИ ЛАЗАРОВ КОСТОВ
                     ГЕОРГИ ЛАЗАРОВ МАВРОДИЕВ
                     ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ НИКОЛОВ НИКОЛОВ
                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ СТОЯНОВ
                     ГЕОРГИ РОСЕНОВ ЕНЧЕВ
                     ГЕОРГИ САШЕВ ТРИФОНОВ
                     ГЕОРГИ СТОЙЧЕВ НИКОВ
                     ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ ЧОПАРИНОВ
                     ГЕРГАНА НИКОЛАЕВА ГОСПОДИНОВА
                     ГЕРГАНА ТОШКОВА КОЛЕВА
                     ГЕРГАНА ХРИСТОМИРОВА ТОДОРОВА
                     ГЕРГИНА ЖЕЛЕВА СТОЯНОВА
                     ГЕРГИНА МИЛАНОВА ИЧЕРЕНСКА
                     ГЕРГИНА РАДЕВА ВЪЛЧЕВА
                     ГИНА ХРИСТОВА СИНДЖИРЛИЕВА
                     ГИНКА ЙОРДАНОВА ДРАГНЕВА-АТАНАСОВА
                     ГИНКА ЙОРДАНОВА КОЛЕВА
                     ГИНКА ПЕТРОВА ТОДОРОВА
                     ГОСПОДИНКА ИВАНОВА МАВРОДИЕВА
                     ГРАЦИЕЛА ВЕСЕЛИНОВА КУЛЕВА
                     ГРИГОР ЖИВКОВ ИЛИЕВ
                     ГРОЗДАНКА ГЕОРГИЕВА ГАВРАИЛОВА
                     ГЮЛДАНУР БЕЯН САЛИЕВА
                     ГЮЛДЖИХАН МУЗАФЕР КУЛЕШ-ЕШЕРЕФ
                     ГЮЛИС МЕСУТ АХМЕТ
                     ГЮЛЮМСЕР МЕХМЕДОВА ДЖЕМАДИНОВА
                     ГЮНАЛ ИЗЕТ ЯЙЯ
                     ДАНАИЛ ВАСИЛЕВ ГАНЧЕВ
                     ДАНИ МИТКОВ АТАНАСОВ
                     ДАНИЕЛ БОГДАНОВ ПЕЙЧЕВ
                     ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ ДРУМЕВ
                     ДАНИЕЛ НЕДЯЛКОВ МЕСТЧИЕВ
                     ДАНИЕЛ СТОЯНОВ ЦВЕТКОВ
                     ДАНИЕЛА АЛЕКСАНДРОВА СТАВРЕВА
                     ДАНИЕЛА КРАСИМИРОВА ГЕОРГИЕВА
                     ДАНИЕЛА МИХАЙЛОВА ИВАНОВА
                     ДАНИЕЛА ТОДОРОВА ВАСИЛЕВА
                     ДАРИНКА МАРИНОВА КОЛАРОВА
                     ДЕЛЯНА КОНСТАНТИНОВА МАРИНОВА
                     ДЕНИСЛАВА ПАВЛИНОВА ТОДОРОВА
                     ДЕНИЦА ИВЕЛИНОВА ДИМИТРОВА
                     ДЕСИСЛАВ КРЪСТЕВ КАМБУРОВ
                     ДЕСИСЛАВА АЛЕКСАНДРОВА ХРИСТОВА
                     ДЕСИСЛАВА ВАЛЕНТИНОВА ЦОНКОВА
                     ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ПАНЕВА
                     ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА МАТЕЕВА
                     ДЕСИСЛАВА ЖИВКОВА ГОЧЕВА
                     ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ИВАНОВА
                     ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ИЛИЕВА
                     ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ФИЛИПОВА
                     ДЕСИСЛАВА НИКОЛАЕВА ПАЛАШКА
                     ДЕСИСЛАВА СВЕТЛОЗАРОВА ПЕНЧЕВА
                     ДЕСИСЛАВА СТЕФАНОВА СТОЯНОВА
                     ДЕТЕЛИН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
                     ДЕТЕЛИНА РАДЕВА ТОДОРОВА
                     ДЖАНСЕЛ ДЖИХАН СЬОЗЕР
                     ДЖЕНДО СТОЯНОВ ДЖЕНДОВ
                     ДЖОНАТАН  ПАЛАЦЦОЛО
                     ДЖУЛИЯН ЮЛИЯНОВ ЙОРДАНОВ
                     ДИАНА ГАНЧЕВА НЯГОЛОВА
                     ДИАНА ДИМОВА ПЕТРОВА
                     ДИАНА МАТЕЕВА МАТЕВА
                     ДИЛЯНА АТАНАСОВА АТАНАСОВА
                     ДИЛЯНА ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА
                     ДИЛЯНА ГЕОРГИЕВА ЧОПАРИНОВА
                     ДИМИТРИН ИВАНОВ АТАНАСОВ
                     ДИМИТРИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ДИМИТРИНА МИТЕВА КОЛЕВА
                     ДИМИТРИНА ПЕНЕВА ДИМИТРОВА
                     ДИМИТРИНКА ИЛИЕВА ДОНЧЕВА
                     ДИМИТРИЧКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
                     ДИМИТРИЧКА ДИМИТРОВА ЛАСЛО
                     ДИМИТРИЧКА ДИМИТРОВА РАДЕВА
                     ДИМИТРИЧКА ЛЮБЕНОВА ИЛИЕВА
                     ДИМИТРИЧКА СИМЕОНОВА ДИМОВА
                     ДИМИТРИЧКА СТОЯНОВА ВАЙКОВА
                     ДИМИТРИЧКА СТОЯНОВА КОЛЕВА
                     ДИМИТЪР ГАНЕВ ЙОРДАНОВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГОЧЕВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДАЧЕВ
                     ДИМИТЪР ДОБРЕВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ДОНЕВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ДРАГНЕВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ЖЕКОВ СТОЯНОВ
                     ДИМИТЪР ЖИВКОВ ЖЕЧЕВ
                     ДИМИТЪР ИКОВ ИГНАТОВ
                     ДИМИТЪР КОСТОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР КРАСИМИРОВ КОЕВ
                     ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ МИНЧЕВ
                     ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР НИКОЛОВ КОСТОВ
                     ДИМИТЪР РАДЕВ ИВАНОВ
                     ДИМИТЪР СТАНЕВ ПАНАЙОТОВ
                     ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ТОДОРОВ АРНАУДОВ
                     ДИМИТЪР ТОДОРОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ХРИСТОВ ХРИСТОВ
                     ДИМО ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ДИНЬО НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
                     ДИЯН ГАНЧЕВ ВАСИЛЕВ
                     ДИЯН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     ДИЯН НИКОЛОВ ИЛИЕВ
                     ДИЯНА ГЕОРГИЕВА ЧЕРНЕВА
                     ДИЯНА ЖИВКОВА НИКОЛОВА
                     ДИЯНА ИВАНОВА ВЪЛЧАНОВА
                     ДИЯНА ТОНЕВА ИЛИЕВА
                     ДОБРИ ЖЕЛЯЗКОВ ЧЕРНЕВ
                     ДОБРИ МИХАЙЛОВ СЛАВОВ
                     ДОБРИ СЛАВОВ ДОБРЕВ
                     ДОБРИ ТОДОРОВ АНДОНОВ
                     ДОБРИН ИЛИЕВ ДОБРЕВ
                     ДОБРИНКА КОЛЕВА МИТЕВА
                     ДОБРИНКА МАРИНОВА ИЛИЕВА
                     ДОБРОМИР КИРЧЕВ ТАНКОВ
                     ДОБРОМИР ЛАЗАРОВ МАВРОДИЕВ
                     ДОЙКА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА
                     ДОМНА ПЕТРОВА СТОЯНОВА
                     ДОНКА ВЕЛИКОВА ЦВЕТКОВА
                     ДОНКА ИВАНОВА ПЕНЕВА
                     ДОНКА МАРИНОВА КАТЕЛИЕВА
                     ДОНКА ПЕНЕВА РАШЕВА-МАРИНОВА
                     ДОНКА СТОЯНОВА ПАНАЙОТОВА
                     ДОНЧО ИВАНОВ ДОНЕВ
                     ДОНЬО ДИМИТРОВ ДОНЕВ
                     ДОРА ДОНЧЕВА ТОДОРОВА
                     ДОРА НИКОЛАЕВА СТОЯНОВА
                     ДОРИЯНА ДИМИТРОВА СТАМОВА
                     ДОРОТЕЯ ПАНАЙОТОВА БАРЪМОВА
                     ДРАГОМИР ИВАНОВ ДЕМИРЕВ
                     ДРАГОМИР КОЛЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ДРАГОМИР ЯНКОВ ДИМОВ
                     ЕВГЕНИ ВЕСЕЛИНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ЕВГЕНИ РУМЕНОВ СТОЯНОВ
                     ЕВГЕНИЙ СТЕФАНОВ ТИЛКОВ
                     ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЕВА ЧОБАНОВА
                     ЕВЕЛИНА КОСТАДИНОВА ДИМОВА
                     ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ
                     ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА КОСТОВА
                     ЕЛЕНА АЛЕКСИЕВА АТАНАСОВА
                     ЕЛЕНА ВЕЛИКОВА КОЛЕВА
                     ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ПЕЦОВА-ГАНЧЕВА
                     ЕЛЕНА ДОБРЕВА ЧЕРНЕВА
                     ЕЛЕНА КОЛЕВА ВАСИЛЕВА
                     ЕЛЕНА КЪНЧЕВА АТАНАСОВА
                     ЕЛЕНА ОЛЕГОВНА ПАЦОВСКА
                     ЕЛЕНКА ВАСИЛЕВА ПЕТКОВА
                     ЕЛЕНКА ДИМИТРОВА ЖЕЛЕВА
                     ЕЛЕНКА ДИМОВА ПЕТРОВА
                     ЕЛЕНКА ЖЕЛЕВА ХРИСТОВА
                     ЕЛЕНКА РУСЕВА ИЛИЕВА
                     ЕЛИЗАБЕТ САРКИС САЛБАШЯН-АТАНАСОВА
                     ЕЛИЦА ВЕСЕЛИНОВА ПЕТРОВА
                     ЕЛИЦА КРАСИМИРОВА КУРТЕВА
                     ЕЛИЦА СТЕФАНОВА ВЕЛИКОВА
                     ЕЛКА РАДЕВА РАДЕВА
                     ЕМИЛИЯ ДАМЯНОВА ИВАНОВА
                     ЕМИЛИЯ НИКОЛАЕВА ПАНАЙОТОВА
                     ЕМИЛИЯН РУМЕНОВ АТАНАСОВ
                     ЕНЧО ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
                     ЕНЧО ЖЕЛЕВ РУСЧЕВ
                     ЕНЧО КИРИЛОВ КАЗАКОВ
                     ЕРКАН ЮЗЕЛ САЛИЕВ
                     ЕРХАЛ НЕВЗАТ АБЛЕЛИМ
                     ЕРХАН ИЛХАН АСАН
                     ЕРХАН ФИКРЕТ ЕШЕРЕФ
                     ЕРХАН ХАЛИТ ЕМИН
                     ЖАНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
                     ЖЕКО НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
                     ЖЕЛЬО ИВАНОВ ИВАНОВ
                     ЖЕЛЮ ИВАНОВ ЖЕЛЕВ
                     ЖИВКО ГАНЧЕВ ВАСИЛЕВ
                     ЖИВКО ИЛИЕВ ВЕЛИКОВ
                     ЖИВКО ПАНАЙОТОВ САВОВ
                     ЖУЛИЕТА КОЛЕВА КОЕВА
                     ЖУЛИЕТА МАРКОВА АНГЕЛОВА
                     ЗАХАРИ СТОЕВ СТОЯНОВ
                     ЗДРАВКА НАНЕВА ВЪЛЧЕВА
                     ЗДРАВКО ГЕНЧЕВ ПЕТРОВ
                     ЗЛАТИНА ПЛАМЕНОВА ПЕЕВА
                     ЗЛАТКА АТАНАСОВА ИВАНОВА
                     ЗЛАТКА ДИМИТРОВА ГАНЧЕВА
                     ЗЛАТКА ДИМИТРОВА ЕНЕВА
                     ЗЛАТКА КЕРАНОВА МИТОВА
                     ЗЛАТКА МИХАЙЛОВА ХРИСТОВА
                     ЗОРНИЦА ИВАНОВА КОЛЕВА
                     ЗОРНИЦА НИКОЛОВА ИВАНОВА
                     ЗЮБЕИР ТАЛЯТ АДЕМ
                     ИВАЙЛО АТАНАСОВ ХРИСТОВ
                     ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ДАЧЕВ
                     ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ИВАНОВ
                     ИВАЙЛО ИЛИЕВ ИВАНОВ
                     ИВАЙЛО КРАСИМИРОВ КОЕВ
                     ИВАЙЛО СВЕТОСЛАВОВ МИХАЙЛОВ
                     ИВАЛИН НИКОЛАЕВ КОЛЕВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ КАРПУЗОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ
                     ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ДОБРОМИРОВ МАВРОДИЕВ
                     ИВАН ДРАГОМИРОВ ДЕМИРЕВ
                     ИВАН ИЛИЕВ ТОДОРОВ
                     ИВАН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
                     ИВАН КРАЛЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН МИЛЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН ПЕТКОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ПЛАМЕНОВ ИВАНОВ
                     ИВАН СИМЕОНОВ ГАТЕВ
                     ИВАН СТЕФАНОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ТИХОМИРОВ ТОДОРОВ
                     ИВАН ТОДОРОВ ТОДОРОВ
                     ИВАН ХРИСТОВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     ИВАН ЮЛИЯНОВ ЦОНЕВ
                     ИВАНКА АЛЕКСИЕВА НИКОЛОВА
                     ИВАНКА ГАНЧЕВА КОЛЕВА
                     ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ВЪЛЧЕВА
                     ИВАНКА ДИМИТРОВА ПОЛИМЕНОВА
                     ИВАНКА ДОБРЕВА АТАНАСОВА
                     ИВАНКА ЖЕЛЯЗКОВА РУСЕВА
                     ИВАНКА НИКОЛАЕВА ДИМИТРОВА
                     ИВАНКА ТОДОРОВА КОЛЕВА
                     ИВЕЛИН АТАНАСОВ ВАСИЛЕВ
                     ИВЕЛИН ГАНЧЕВ КАЗАНЛИЕВ
                     ИВЕЛИН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
                     ИВЕЛИН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
                     ИВЕЛИН ДИМИТРОВ НИКОЛОВ
                     ИВЕЛИН ИВАНОВ НАЙДЕНОВ
                     ИВЕЛИН ИЛИЕВ СТОЙЧЕВ
                     ИВЕЛИН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ
                     ИВЕЛИН КИРОВ ИВАНОВ
                     ИВЕЛИН СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ
                     ИВЕЛИНА ДИМИТРОВА ПЕНЕВА
                     ИВЕЛИНА ЖЕКОВА АНГЕЛОВА
                     ИВЕЛИНА ИВАНОВА АТАНАСОВА
                     ИВЕЛИНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ИВЕЛИНА КОЛЕВА ТРИФОНОВА-СТЕЛИЯНОВА
                     ИВЕЛИНА НЕДКОВА ВАСИЛЕВА
                     ИВЕЛИНА НИКИТОВА ГОСПОДИНОВА
                     ИВЕЛИНА НИКОЛАЕВА ИВАНОВА
                     ИВЕЛИНА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА
                     ИВЕЛИНА ТОДОРОВА ЙОРДАНОВА
                     ИВЕТА ВАСИЛЕВА ДРАГНЕВА
                     ИВОНА ХРИСТИЯНОВА МИТЕВА
                     ИГЛИКА КОСТОВА УЗУНОВА
                     ИЛИЯ ЖИВКОВ ИЛИЕВ
                     ИЛИЯН ИЛИЯНОВ ИВАНОВ
                     ИЛИЯНА БОРИСОВА СТОЕВА-УЗУНОВА
                     ИЛИЯНА ЖЕНДОВА ХРИСТОВА-КАДИЙСКА
                     ИЛИЯНА ПЛАМЕНОВА НИКОЛОВА
                     ИЛКА АТАНАСОВА МАРИНОВА
                     ИНАН МЮМЮНОВ САЛИЕВ
                     ИРЕНА РОСЕНОВА НИКОЛАЕВА-МИХАЛЕВА
                     ИРИНА АНАСТАСОВА ХАРАЛАМБИЕВА
                     ИРИНКА ДЯНКОВА СЛАВОВА
                     ЙОАННА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА
                     ЙОВКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
                     ЙОНКА ХРИСТОВА ИВАНОВА
                     ЙОРДАН ИВАНОВ АНДОНОВ
                     ЙОРДАН ИВАНОВ ДЯНКОВ
                     ЙОРДАН ЙОРДАНОВ АНГЕЛОВ
                     ЙОРДАН КОСТАДИНОВ ЙОРДАНОВ
                     ЙОРДАН КОСТАДИНОВ ПАНЕВ
                     ЙОРДАН МИТЕВ ДИМОВ
                     ЙОРДАН НИКОЛОВ ЖЕЛЕВ
                     ЙОРДАН ПЛАМЕНОВ ИВАНОВ
                     ЙОРДАН ЯНКОВ ТОДОРОВ
                     ЙОРДАНКА БОНЧЕВА ТОДОРОВА
                     ЙОРДАНКА ВАСИЛЕВА АНГЕЛОВА
                     ЙОРДАНКА ВЛАЙКОВА СЛАВОВА
                     ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
                     ЙОРДАНКА ДИМОВА СТЕФАНОВА
                     ЙОРДАНКА ИВАНОВА АВРАМОВА
                     ЙОРДАНКА ИВАНОВА ДИМОВА
                     ЙОРДАНКА ЙОВЕВА БАНОВА
                     ЙОРДАНКА ЙОРДАНОВА СТОЯНОВА
                     ЙОРДАНКА КОЛЕВА АРНАУДОВА
                     ЙОРДАНКА МИЛЧЕВА БЕНОВА
                     ЙОРДАНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА
                     ЙОРДАНКА СТОЯНОВА КОСТОВА
                     ЙОХАН ТОДОРОВ КОЛЕВ
                     КАЛИНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
                     КАЛОЯН АТАНАСОВ КОСТОВ
                     КАЛОЯН ВАЛЕРИЕВ ЧОБАНОВ
                     КАЛОЯН ЙОРДАНОВ ГЕНЧЕВ
                     КАЛОЯН КРАСИМИРОВ АСЕНОВ
                     КАЛОЯН КРАСИМИРОВ КОЕВ
                     КАЛОЯН СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ
                     КАМЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
                     КАМЕЛИЯ ПЕНЧЕВА ТОДОРОВА
                     КАМЕН БОЖИДАРОВ ИВАНОВ
                     КАМЕН НИКОЛАЕВ МАРИНОВ
                     КАРАНИ МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ
                     КАРИНА ПАВЛИНОВА ГЕОРГИЕВА
                     КАТЕРИНА АТАНАСОВА ПАНЕВА
                     КИНА СЛАВОВА МАРКОВА
                     КИРИЛ СТАНЕВ ТОДОРОВ
                     КИЦА ВАСИЛЕВА ЙОРДАНОВА
                     КОЛЬО КОНДОВ КОЛЕВ
                     КОЛЬО ТРИФОНОВ НИКОЛОВ
                     КОНСТАНТИН АСЕНОВ КОСТАДИНОВ
                     КОНСТАНТИН ЙОРДАНОВ КОСТАДИНОВ
                     КОНСТАНТИН МАРИНОВ ИВАНОВ
                     КОНСТАНТИН ТРИФОНОВ ВЛАДИМИРОВ
                     КОСТА ПЕТРОВ УЗУНОВ
                     КОСТАДИН ДИМИТРОВ АВРАМОВ
                     КОСТАДИН ЙОРДАНОВ ХРИСТОВ
                     КОСТАДИН МАРИНОВ ПАНЧЕВ
                     КОСТАДИНКА ДИМОВА ПЕЙЧЕВА
                     КРАСИМИР АСЕНОВ ВАНКОВ
                     КРАСИМИР ДИМИТРОВ КОЕВ
                     КРАСИМИР ИВАНОВ КОЕВ
                     КРАСИМИР ЙОРДАНОВ ПАНЕВ
                     КРАСИМИР МИЛКОВ ГЕОРГИЕВ
                     КРАСИМИР ТРЕНДАФИЛОВ КУРТЕВ
                     КРАСИМИРА ВАСИЛЕВА БАРЪМОВА
                     КРАСИМИРА КОСТАДИНОВА ТАНКОВА
                     КРАСИМИРА КОСТОВА ХИНЕВА
                     КРАСИМИРА МИРЧЕВА МАТЕЕВА
                     КРАСИМИРА ПАНАЙОТОВА КОСТАДИНОВА
                     КРАСИМИРА ПАСЕВА СТОЯНОВА
                     КРАСИМИРА ПЕТКОВА КОЛЕВА
                     КРАСИМИРА СТОЯНОВА ДЖЕНДОВА
                     КРАСИМИРА ХРИСТОВА МИЛЕВА
                     КРИСТИЯН ДОБРОМИРОВ ТАНКОВ
                     КРИСТИЯН СЛАВЕЙКОВ КОЛЕВ
                     КРИСТИЯНА СТЕФАНОВА ИВАНОВА
                     КРЪСТИН ИВАНОВ ДРАГНЕВ
                     КРЪСТИНКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
                     КРЪСТИНКА МИХАЙЛОВА ГРОЗДЕВА
                     КРЪСТЮ БОРИСОВ УЗУНОВ
                     КЪНЧО ДРАГНЕВ КЪНЕВ
                     ЛАЗАРИНА ДОБРОМИРОВА МАВРОДИЕВА
                     ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА ПЕТРОВА
                     ЛИЛИЯ ДИМИТРОВА ГОСПОДИНОВА
                     ЛИЛИЯ ЕВЛОГИЕВА АЛЕКСАНДРОВА
                     ЛИЛЯНА ВАСИЛЕВА УЗУНОВА
                     ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
                     ЛИЛЯНА ТОДОРОВА ДАЛОВА-ПАНАЙОТОВА
                     ЛИЛЯНКА ТАЧКОВА АСЕНОВА
                     ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ КОСТОВ
                     ЛЮБОМИР ЗЛАТЕВ СТОЙЧЕВ
                     ЛЮБОМИР РУМЕНОВ СТОИЛОВ
                     ЛЮДМИЛ АСЕНОВ ДАВИДОВ
                     ЛЮДМИЛА ВАЛЕНТИНОВА ЧОПАРИНОВА
                     ЛЮДМИЛА РОСЕНОВА ЗЛАТАНОВА
                     МАГДАЛЕНА ПЕТКОВА ДИМИТРОВА
                     МАРА АНГЕЛОВА КАЗАНЛИЕВА
                     МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА ДЯНКОВА
                     МАРГАРИТА ПЛАМЕНОВА РАДИЛОВА
                     МАРИАНА ИВАНОВА МИНКОВА
                     МАРИАНА НИКОЛОВА ВЪЛЧЕВА
                     МАРИЕТА ИЛИЕВА ТОДОРОВА
                     МАРИЙКА ГЕНЕВА СТЕФАНОВА
                     МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
                     МАРИЙКА ИВАНОВА МАТЕЕВА
                     МАРИЙКА КРЪСТЕВА ВЕЛИКОВА
                     МАРИЙКА ЛОВЧЕВА СТОЯНОВА
                     МАРИЙКА НЕДЕВА НЕДЕВА
                     МАРИЙКА ПЕТКОВА АНДОНОВА
                     МАРИЙКА ПЕТКОВА СЮГЮНОВА
                     МАРИЙКА СТЕФАНОВА ЛЕЧЕВА
                     МАРИЙКА ХРИСТОВА ВЪЛЧЕВА
                     МАРИНА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА
                     МАРИНА ДОБРЕВА МАВРОДИЕВА
                     МАРИНА КОЛЕВА БОХОРОВА
                     МАРИНА НИКОЛОВА СПИРИДОНОВА
                     МАРИНА НИКОЛОВА ХРИСТОВА
                     МАРИНА ПЕТРОВА ДЕВЕТАКОВА
                     МАРИНА СИМЕОНОВА АНДОНОВА
                     МАРИНЕЛА ВАСИЛЕВА ПЕНЧЕВА
                     МАРИНЕЛА КИРИЛОВА ИВАНОВА
                     МАРИНЕЛА КОЛЕВА БОССАРТ
                     МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ГОСПОДИНОВА
                     МАРИЯ ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА
                     МАРИЯ ДИМИТРОВА ИВАНОВА
                     МАРИЯ ДРУМЕВА КАРАМФИЛОВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА ДИМИТРОВА
                     МАРИЯ НЕДЕВА КУПОВА
                     МАРИЯ ПЕТРОВА КОСТОВА-ЯНЕВА
                     МАРИЯ СЛАВОВА ГЕОРГИЕВА
                     МАРИЯН БОЖИДАРОВ ХРИСТОВ
                     МАРИЯН РОСЕНОВ МАРИНОВ
                     МАРИЯН СТЕФАНОВ ТОДОРОВ
                     МАРИЯН ТОДОРОВ ДИМИТРОВ
                     МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА
                     МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА ЦВЕТКОВА
                     МАРИЯНА ДИМИТРОВА ЦОНЕВА
                     МАРИЯНА ИЛИЕВА ДОБРЕВА
                     МАРИЯНА ХРИСТОВА ИВАНОВА
                     МАРТИН ГАЛИНОВ ГАНЧЕВ
                     МАРТИН ИЛИЕВ ВЪЛЧАНОВ
                     МАРТИН МИРОСЛАВОВ МАРКОВ
                     МАРТИН ПЕНЧЕВ ДИМИТРОВ
                     МАРТИН СТОЯНОВ ИВАНОВ
                     МАРТИН ТАШКОВ СТЕФАНОВ
                     МАРТИНА ИВЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА
                     МАХМУД АХМЕДОВ ШУКРИЕВ
                     МАЯ ВЕСЕЛИНОВА ИВАНОВА
                     МАЯ ИВАНОВА СЛАВОВА
                     МЕЛЕК ДЖАВАД АХМЕДОВА
                     МЕЛИХ ИСМАИЛ АМЕД
                     МИГЛЕНА ЙОРДАНОВА ГРОЗДЕВА-АЛЕКСАНДРОВА
                     МИГЛЕНА ЙОРДАНОВА МАВРОДИЕВА
                     МИГЛЕНА КОЛЕВА ТОДОРОВА
                     МИКАИЛ ГЮЛТЕКИН СЮТДЖЮ
                     МИЛАН БОЖИДАРОВ ИЧЕРЕНСКИ
                     МИЛЕН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
                     МИЛЕН НЕНКОВ ЙОРДАНОВ
                     МИЛЕН НИКОЛОВ МАРИНОВ
                     МИЛЕН ТОШКОВ ПЕТКОВ
                     МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА
                     МИЛЕНА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
                     МИЛЕНА МИНЧЕВА КАЛИНОВА
                     МИЛЕНА МИРОСЛАВОВА МАРИНОВА
                     МИЛИЦА ТИХОМИРОВА ЛОНЕВА
                     МИЛКА АСЕНОВА ГАНЧЕВА
                     МИЛКО ИЛИЕВ ВАСИЛЕВ
                     МИМА ИВАНОВА ПАЛАШКА
                     МИМИ ИВАНОВА АТАНАСОВА
                     МИНКА СПАСОВА ИВАНОВА
                     МИНКА СТОЯНОВА ТОДОРОВА
                     МИРОСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ
                     МИРОСЛАВ КОСТАДИНОВ СЛАВОВ
                     МИРОСЛАВ МИХАЙЛОВ СЛАВОВ
                     МИРОСЛАВ ПАВЛОВ МАРИНОВ
                     МИРОСЛАВ ПЕТРОВ МАРКОВ
                     МИРОСЛАВ ХАРАЛАМБИЕВ СТАНЧЕВ
                     МИРОСЛАВА ВАЛЕНТИНОВА МАРИНОВА
                     МИТА КОЛЕВА ПЕТРОВА
                     МИТКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
                     МИТКО ЙОРДАНОВ АТАНАСОВ
                     МИТКО ПАНАЙОТОВ БАРЪМОВ
                     МИХАЕЛ НИКОЛАЕВ СТОЯНОВ
                     МИХАЕЛА ЙОРДАНОВА ТОСЕВА
                     МИХАЕЛА МИХАЙЛОВА ВАСИЛЕВА
                     МИХАИЛ БОРИСОВ СЪБЕВ
                     МИХАИЛ ВЕСЕЛИНОВ МИХАЙЛОВ
                     МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     МИХАИЛ ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ
                     МИХАИЛ РУСЕВ ГЮРОВ
                     МИХАИЛ СТЕФАНОВ ТОДОРОВ
                     МИХАИЛ ХРИСТОВ ПЕТРОВ
                     МЛАДЕН ДИМИТРОВ ЗЛАТАНОВ
                     МЛАДЕН СВЕТОСЛАВОВ ПЕТРОВ
                     МОМЧИЛ БОРИСЛАВОВ ИВАНОВ
                     МОНИКА ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА
                     МОНИКА КРАСИМИРОВА ЛАМБИЕВА
                     МУСТАФА МЕХМЕД МЕХМЕД
                     МЮРВЕТ МЮМЮНОВА БОЯДЖЪ
                     НАДЕЖДА ВЕСЕЛИНОВА ВЕЛЕВА-МИХАЙЛОВА
                     НАДЕЖДА ЛЮБОМИРОВА КИРИЛОВА-ИВАНОВА
                     НАДЕЖДА СВЕТОЗАРОВА БОНКОВСКИ
                     НАДКА ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА
                     НАДЯ КОЛЕВА МАРИНОВА
                     НАДЯ ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
                     НАЙДЕН РАДКОВ БОЯДЖИЕВ
                     НАСКО ВАЧЕВ ИЛИЕВ
                     НАТАЛИЯ БОЖАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     НАЧКО ЯНАКИЕВ РУСЕВ
                     НАЧО ИВАНОВ НЕДКОВ
                     НЕВЕН МИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
                     НЕВЗАТ АБЛЕЛИМ ДЖЕМАДИН
                     НЕВЯНКА ЖЕЛЕВА БОЕВА
                     НЕДА ПАНАЙОТОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     НЕДИСЛАВ НЕДКОВ ПЕЕВ
                     НЕДКА ВЕЛИКОВА ПРОДАНОВА
                     НЕДКА МИНЕВА ГЕШЕВА
                     НЕДЯЛКА ПЕТРОВА ДРАГАНОВА
                     НЕЖИЛА МЕМДУ АХМЕД
                     НЕЛИ ГЕОРГИЕВА НЯГОЛОВА
                     НЕЛИ СТЕФАНОВА ТОДОРОВА
                     НЕСЛИХАН ТАЛЯТ АМЕД
                     НЕСРИН ЮСЕИН ЯЙЯ
                     НИКИТА ГОСПОДИНОВ НИКИТОВ
                     НИКОЛ АТАНАСОВА ДИМИТРОВА
                     НИКОЛА ГРИГОРОВ ДИМИТРОВ
                     НИКОЛА ДИМОВ СЪРБОВ
                     НИКОЛА ЖЕЛЯЗКОВ ЖЕНДОВ
                     НИКОЛА ИВАНОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛА ИВАНОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛА КРАСИМИРОВ КОЕВ
                     НИКОЛА ТОДОРОВ ЖЕЛЕВ
                     НИКОЛА ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ
                     НИКОЛАЙ АТАНАСОВ ПАЛАШКИ
                     НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ КАРАМФИЛОВ
                     НИКОЛАЙ ВИДЕЛИНОВ ВАСИЛЕВ
                     НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ГОСПОДИНОВ
                     НИКОЛАЙ ГОСПОДИНОВ ПЕНЕВ
                     НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ИЛИЕВ
                     НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ СТОЯНОВ
                     НИКОЛАЙ ЕВГЕНИЕВ ОРЛИНОВ
                     НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВ МАРИНОВ
                     НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ КОЛЕВ
                     НИКОЛАЙ ПЕНЧЕВ ПЕНЧЕВ
                     НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ИНДЖИЕВ
                     НИКОЛАЙ ХРИСТОВ СТОЯНОВ
                     НИКОЛЕТА ДИЯНОВА НИКОЛОВА
                     НИКОЛЕТА МИЛЕНОВА ЙОРДАНОВА
                     НИКОЛИНА ДИМОВА АТАНАСОВА-ЕНЧЕВА
                     НИКОЛИНА ЖЕЛЕВА НЯГОЛОВА
                     НИКОЛИНА СПАСОВА ТЮЛЮШЕВА
                     НИКОЛИНКА ГЕОРГИЕВА КУЛИШЕВА
                     НИКОЛИНКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
                     НИКОЛИНКА ИВАНОВА ПАНЧЕВА
                     НИКОЛИНКА ЛАЗАРОВА ИВАНОВА
                     НИКОЛИНКА ПАНАЙОТОВА ГЕОРГИЕВА
                     НИНА ИВАНОВА ПОЛИМЕНОВА
                     НУРТЕН ДЖЕМАЛ БЮЮКМЕРИЧ
                     ПАВЕЛ РАДКОВ РАДЕВ
                     ПАВЛИН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ПАВЛИН ЮЛИЯНОВ ЙОРДАНОВ
                     ПАВЛИН ЯВОРОВ СТОЯНОВ
                     ПАВЛИНА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА
                     ПАВЛИНА ВАСИЛЕВА ДОБРЕВА
                     ПАВЛИНА ХРИСТОВА СТОЙЧЕВА-КУЛЕВА
                     ПАВЛИНКА ДИМОВА ПАНАЙОТОВА
                     ПАВЛИНКА СТЕФАНОВА ЧАКЪРОВА-ДИМИТРОВА
                     ПАВЛИНКА СТОЯНОВА ПЪНДЪКЛИЙСКА-ДОБРЕВА
                     ПАМЕЛА ЯЛЧЪН САЛИМ
                     ПАНАЙОТ РОСЕНОВ АЛЕКСАНДРОВ
                     ПАНАЙОТ РОСЕНОВ ГОРАНОВ
                     ПАНЧО ИВАНОВ МАТЕЕВ
                     ПЕНКА АНДОНОВА КОЕВА
                     ПЕНКА БОНЧЕВА НЕДЕЛЧЕВА
                     ПЕНКА ДЯКОВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     ПЕНКА ЙОРДАНОВА ДЕМИРЕВА
                     ПЕНКА ЙОРДАНОВА ТОДОРОВА
                     ПЕНКА МАРИНОВА НАЙДЕНОВА
                     ПЕНКА ЯНКОВА ТОНЧЕВА
                     ПЕНКО ЕНЧЕВ ЙОРДАНОВ
                     ПЕНКО СТОЯНОВ СЪРДЪМОВ
                     ПЕНЧО ПЕТРОВ КАСЧИЙСКИ
                     ПЕНЬО ДИМИТРОВ ПЕНЕВ
                     ПЕНЮ ЙОРДАНОВ МАТЕЕВ
                     ПЕПА ЦВЕТКОВА СТОЯНОВА
                     ПЕТИНА КИРИЛОВА КУРТЕВА
                     ПЕТКО ЖЕКОВ ПЕТКОВ
                     ПЕТРАНКА ПЕТРОВА ЦОНЕВА
                     ПЕТРАНКА СИМЕОНОВА ТОДОРОВА
                     ПЕТРАНКА ТОДОРОВА ИВАНОВА
                     ПЕТЪР АСЕНОВ ТОСЕВ
                     ПЕТЪР БОЖИДАРОВ ИЧЕРЕНСКИ
                     ПЕТЪР БОЯНОВ СТОЯНОВ
                     ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ДОБРЕВ
                     ПЕТЪР ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР МАРИНОВ ИВАНОВ
                     ПЕТЪР МИХАЙЛОВ ВАСИЛЕВ
                     ПЕТЪР НИКОЛАЕВ ИНДЖИЕВ
                     ПЕТЯ АТАНАСОВА ПЕТКОВА
                     ПЕТЯ БОЖКОВА ГЕОРГИЕВА
                     ПЕТЯ ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
                     ПЕТЯ ИВАНОВА МИХАЙЛОВА
                     ПЕТЯ СПАСОВА НОВАЧЕВА
                     ПЕТЯ СТЕФАНОВА АТАНАСОВА
                     ПЕТЯ СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ПЛАМЕН АНГЕЛОВ РАДЕВ
                     ПЛАМЕН БОЖИДАРОВ ХРИСТОВ
                     ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ЦОНЕВ
                     ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ АТАНАСОВ
                     ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ ЙОРДАНОВ
                     ПЛАМЕН НИКОЛОВ ДОБРЕВ
                     ПЛАМЕН ПЕТРОВ ПЕТРОВ
                     ПЛАМЕН СВЕТОСЛАВОВ ПЕТРОВ
                     ПЛАМЕН СТАНЕВ ЙОРДАНОВ
                     ПЛАМЕН СТОЯНОВ СТОЯНОВ
                     ПЛАМЕНА ГАЛИНОВА ПЕТРОВА
                     ПЛАМЕНА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА
                     ПЛАМЕНА ИВАНОВА ДОБРЕВА
                     ПОЛИНА ПЛАМЕНОВА АТАНАСОВА
                     ПРЕСЛАВА ВАЛЕНТИНОВА ЗАХАРИЕВА
                     ПРЕСЛАВА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
                     ПРЕСЛАВА КАЛИНОВА ГОСПОДИНОВА
                     РАДИ ГЕОРГИЕВ РАДЕВ
                     РАДИНА НИКОЛАЕВА БАКЪРДЖИЕВА-ТЕРЗИЕВА
                     РАДИНА СТАНЧЕВА КАРАИВАНОВА-НТАЛАКОС
                     РАДКА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА
                     РАДКА ИВАНОВА БАРЪМОВА
                     РАДКА РУСЕВА БОЕВА
                     РАДКА СТЕФАНОВА КИРОВА
                     РАДКА СТОЙЧЕВА САВОВА
                     РАДКА ТОДОРОВА ТОДОРОВА
                     РАДКО СТОЙЧЕВ РАДЕВ
                     РАДОМИР ГЕОРГИЕВ ТОНЧЕВ
                     РАДОМИР РАДКОВ РАДЕВ
                     РАДОСВЕТА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА
                     РАДОСЛАВ ДИМИТРОВ ИВАНОВ
                     РАДОСЛАВ МЛАДЕНОВ ЖЕЙНОВ
                     РАДОСЛАВ НЕДКОВ МИХАЛЕВ
                     РАДОСЛАВ ПЕТКОВ ЖЕКОВ
                     РАДОСЛАВ СТОЙЧЕВ РУСЕВ
                     РАДОСТИНА ВАСИЛЕВА ГАЗЕЛОГЛУ
                     РАДОСТИНА ВЕЛИКОВА ГЕОРГИЕВА
                     РАЛИЦА ГОСПОДИНОВА КОЛЕВА
                     РАЛИЦА САШОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     РАЯ ХРИСТИЯНОВА МИТЕВА
                     РЕГАИП РУМЕНОВ РУСЕВ
                     РЕНА АНГЕЛОВА ЙОРДАНОВА
                     РОДИНКА ПЕТРОВА КОСТАДИНОВА
                     РОСЕН ГЕОРГИЕВ ЕНЧЕВ
                     РОСЕН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
                     РОСЕН ИЛИЕВ ИВАНОВ
                     РОСЕН НИКОЛАЕВ ХРИСТОВ
                     РОСЕН ПАНОВ ГОРАНОВ
                     РОСЕН СТОЙЧЕВ РУСЕВ
                     РОСЕН ТОНЧЕВ ГОЧЕВ
                     РОСЕН ХРИСТОВ РУСЕВ
                     РОСИЦА АНТОНОВА РУСКОВА-ГЕОРГИЕВА
                     РОСИЦА АТАНАСОВА ИЛИЕВА
                     РОСИЦА КИРИЛОВА СТОЯНОВА
                     РОСИЦА ЛАЗАРОВА ЛАЗАРОВА
                     РОСИЦА ТОДОРОВА ПЕТРОВА
                     РОСНА ХРИСТОВА ЛАЗАРОВА
                     РОСТИСЛАВА БОЯНОВА СТОЯНОВА
                     РУМЕН ГЕОРГИЕВ ДИМОВ
                     РУМЕН ПЕТРОВ АТАНАСОВ
                     РУМЕНА ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА
                     РУМЕНКА НАЧЕВА ЯНАКИЕВА
                     РУМЯНА БОЖКОВА МАРИНОВА
                     РУМЯНА ДИМИТРОВА РАДЕВА
                     РУМЯНА ДИМИТРОВА РАДЕВА
                     РУМЯНА СТАНКОВА ЗЛАТЕВА
                     РУСИ ПЕТРОВ ТОДОРОВ
                     РУСКА ДИМИТРОВА НОВАЧЕВА
                     РУСКА МАРКОВА ТЕРЗИЕВА
                     РУСКА ПЕНЕВА ДРУМЕВА
                     РУСЛАН МИХАЙЛОВ ГЮРОВ
                     САДИЕ РИФАТ АСАН
                     САШКА ИВАНОВА ЖЕЛЕВА
                     САШКА СЛАВЕЕВА ИЛИЕВА-ЕНЧЕВА
                     САШО ГЕОРГИЕВ ТРИФОНОВ
                     САШО КОНДОВ КОЛЕВ
                     САШО СВЕТОСЛАВОВ СПИРИДОНОВ
                     СВЕТЛА ВАСИЛЕВА СТЕФАНОВА
                     СВЕТЛА ИЛИЕВА СТОЯНОВА
                     СВЕТЛА КОЛЕВА ИНДЖИЕВА
                     СВЕТЛА НИКОЛОВА ЙОРДАНОВА
                     СВЕТЛАНА ДАНИЕЛОВА ДРУМЕВА
                     СВЕТЛАНА ДИМИТРОВА МИТЕВА
                     СВЕТОЗАР НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ
                     СВЕТОСЛАВ ДАНИЕЛОВ ЦВЕТКОВ
                     СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ СТАНЕВ
                     СВЕТОСЛАВ НИКОЛАЕВ КОСТОВ
                     СЕВДА МУДИНОВА МЕХМЕДАЛИ
                     СЕВДИХА ИСУФ РИЗОВА
                     СЕЗГИН ИСМЕТОВ АСАНОВ
                     СЕМИ НЕВАЙДИН СЮЗГЮН
                     СЕРКАН ИСМЕТОВ АСАНОВ
                     СИЛВИЯ АТАНАСОВА ТОДОРОВА
                     СИЛВИЯ ИЛИЕВА ПАВЛОВА
                     СИЛВИЯ ЙОРДАНОВА ПАНЕВА
                     СИЛВИЯ КИРЧЕВА КЕРАНОВА
                     СИЛВИЯ ТОДОРОВА КОЛЕВА
                     СИМЕОН ВЕСЕЛИНОВ АТАНАСОВ
                     СИМЕОН ЛЮБЕНОВ МИТОВ
                     СИМЕОН ТОШКОВ ПЕТКОВ
                     СИМОНА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА
                     СИМОНА ИВАНОВА ИВАНОВА
                     СИМОНА НИКОЛАЕВА КОЛЕВА
                     СЛАВЕЙКО СТЕФАНОВ КОЛЕВ
                     СЛАВЕНА КРАСИМИРОВА ДИМИТРОВА
                     СЛАВКА ДИМОВА СТОЕВА
                     СЛАВКА ЙОНЧЕВА ИВАНОВА
                     СЛАВЧО ИВАНОВ СЛАВОВ
                     СНЕЖАНА ГРИГОРОВА ВЕЛИЧКОВА
                     СНЕЖАНА ПЪРВАНОВА АЛЕКСИЕВА-ИЛИЕВА
                     СНЕЖАНКА ДОБРЕВА КЕРАНОВА
                     СНЕЖАНКА СТОЕВА НИКОЛОВА
                     СНЕЖИНА ИВАНОВА ГОЧЕВА
                     СТАНИСЛАВ АНДРЕЕВИЧ ДИМИТРОВ
                     СТАНИСЛАВ ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
                     СТАНИСЛАВ ВЛАДИСЛАВОВ МИХАЙЛОВ
                     СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
                     СТАНИСЛАВА ПЕТРОВА ТОДОРОВА
                     СТАНКА АНГЕЛОВА ГЕНЧЕВА
                     СТАНКА ИВАНОВА ХРИСТОВА
                     СТАНКО ИВАНОВ ГИНКОВ
                     СТЕЛА СИМЕОНОВА НИКОЛОВА
                     СТЕЛИЯН ДИМИТРОВ ИЛИЕВ
                     СТЕФАН ВЕЛИЧКОВ СТЕФАНОВ
                     СТЕФАН ЖИВКОВ НИКОЛОВ
                     СТЕФАН ПЕТРОВ ИВАНОВ
                     СТЕФАН СТЕФАНОВ СТОЯНОВ
                     СТЕФАН СТОИЛОВ СТОЯНОВ
                     СТЕФКА АНДОНОВА ГЕОРГИЕВА
                     СТЕФКА АСЕНОВА ИВАНОВА
                     СТЕФКА РАДЕВА ЖЕЛЕВА
                     СТЕФКО ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ
                     СТИЛИЯНА МАРИНОВА СТАНЕВА
                     СТОИЛ ЖЕЛЕВ АНДОНОВ
                     СТОЙКА КОЛЕВА ТОДОРОВА
                     СТОЯН АЛЕКСАНДРОВ ГЕОРГИЕВ
                     СТОЯН ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
                     СТОЯН ДЯКОВ СТОЯНОВ
                     СТОЯН ИВАНОВ КУЛИШЕВ
                     СТОЯН КОЛЕВ СТОЯНОВ
                     СТОЯН МАРИНОВ СТОЯНОВ
                     СТОЯН ХРИСТОВ БЕНЕВ
                     СТОЯНКА ГОСПОДИНОВА ВЕЛИКОВА
                     СТОЯНКА ГОСПОДИНОВА КЕСКИНОВА
                     СТОЯНКА ДИМИТРОВА ЙОРГОВА
                     СТОЯНКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     СТОЯНКА ЙОРДАНОВА МАРИНОВА
                     СТОЯНКА КРЪСТЕВА ПЕТРОВА
                     СТОЯНКА ПЕНЕВА ПАНЕВА
                     СТОЯНКА ПЕНЧЕВА ДИМИТРОВА
                     СТОЯНКА СТЕФАНОВА ИНДЖИЕВА
                     СЪБКА ИВАНОВА ЖЕЛЕЗОВА
                     ТАЛЯТ АДЕМ ФЕРАД
                     ТАНЯ ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА
                     ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
                     ТАНЯ ИВАНОВА ОЛИВЕРИ
                     ТАНЯ НИКОЛОВА СТАНЧЕВА
                     ТАТЯНА МИХАЙЛОВА АДЕМ
                     ТЕОДОР ДИМИТРОВ НИКОЛОВ
                     ТЕОДОРА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ТЕОДОРА СИМЕОНОВА ДИМОВА
                     ТИХОМИР ДИМИТРОВ ДОКТОРОВ
                     ТИХОМИР ИВАНОВ ТОДОРОВ
                     ТИХОМИР ЛОНЕВ КОЛЕВ
                     ТИХОМИРА ДИМЧЕВА СТЕЛИЯНОВА
                     ТОДОР ЖЕКОВ НИКОЛОВ
                     ТОДОР ИВАНОВ НИКОЛОВ
                     ТОДОР НИКОЛОВ ТОПЧЕВ
                     ТОДОР ПЕТРОВ ТОДОРОВ
                     ТОДОРКА ПЕТРОВА ИЛИЕВА
                     ТОДОРКА СИМЕОНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ТОМИСЛАВ АСЕНОВ АНГЕЛОВ
                     ТОНА ГЕОРГИЕВА ПАНТЕЛЕЕВА
                     ТОНЧО БОЖАНОВ ТОНЧЕВ
                     ТОШКО КОСТАДИНОВ НЯГОЛОВ
                     ТОШКО ПЕТКОВ ДИМОВ
                     ТРАЯНА ПЕТРОВА НИКОЛОВА-ГЕОРГИЕВА
                     ТРИФОН ВЛАДИМИРОВ ЙОРДАНОВ
                     ТРИФОН МАРИНОВ БАНЕВ
                     ТУГАЙ БЕХЧЕТ АДЕМ
                     ФИЛИП ПЕТРОВ ЯНЕВ
                     ФРОСА ВАСИЛЕВА СЪРДЪМОВА
                     ХРИСА МИНЧЕВА МИНЧЕВА
                     ХРИСТИНА КРАСИМИРОВА ЖЕЛЕВА
                     ХРИСТИНА НИКОЛАЕВА ПАЛАШКА
                     ХРИСТИНА НИКОЛАЕВА ХРИСТОВА
                     ХРИСТИНА ПЕТРОВА МАРИНОВА
                     ХРИСТИНКА ВЕЛКОВА ГОСПОДИНОВА
                     ХРИСТИЯН ДИМИТРОВ МИТЕВ
                     ХРИСТИЯН ИВАНОВ ИВАНОВ
                     ХРИСТО АНГЕЛОВ МИЛЕВ
                     ХРИСТО АНГЕЛОВ МИЛЕВ
                     ХРИСТО ГОСПОДИНОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО ИЛИЕВ МИТЕВ
                     ХРИСТО ЛЪЧЕЗАРОВ ЛАЗАРОВ
                     ХРИСТО НИКОЛОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО ТОДОРОВ ВОЙЧЕВ
                     ХРИСТО ТОНЕВ СТОЯНОВ
                     ХРИСТОМИР МИХАЙЛОВ ВАСИЛЕВ
                     ХРИСТОМИРА ИВЕЛИНОВА ЦВЕТАНОВА
                     ЦВЕТА ДИМИТРОВА ДАЧЕВА
                     ЦВЕТА ЛЮБЕНОВА КАРЪДЖИЛОВА
                     ЦВЕТАН АНТОНОВ ИВАНОВ
                     ЦВЕТАН КОСТОВ НИКОВ
                     ЦВЕТАН ПЕТКОВ ИВАНОВ
                     ЦВЕТАНА ПЕТРОВА МИХАЙЛОВА
                     ЦВЕТАНКА ЛЮБОМИРОВА ЦВЕТКОВА
                     ЦВЕТОЗАРА НИКОЛАЕВА КОЛЕВА
                     ЦВЕТОМИР АНГЕЛОВ ТОДОРОВ
                     ЦОНКА ДОНЧЕВА ТОДОРОВА
                     ЦОНКО ДЕНЕВ ЦОНЕВ
                     ЮЗЕЛ АЛИ САЛИЕВ
                     ЮЛИЯ КАЛЧЕВА МАТЕВА
                     ЮЛИЯ РУСЕВА КОСТОВА
                     ЮМИТ ГЮНАЛ ЯЙЯ
                     ЯЛЧЪН САЛИМ АБТРАМАН
                     ЯНА БОЖАНОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     ЯНА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА
                     ЯНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
                     ЯНИЦА МИТКОВА ХРИСТОВА
                     ЯНКА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА
                     ЯНКА ВАСИЛЕВА САВОВА
                     ЯНКА ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА
                     ЯНКА ТОДОРОВА ДАЧЕВА
                     ЯНКО ИВАНОВ ЯНКОВ
                     ЯСИН  ЙЪЛМАЗ

                                           Кмет/кметски наместник: ............

                                           Секретар на община/район: ..........

                                ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                     (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
         за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

                                   (по чл. 42, ал. 1 ИК)

         ОБЛАСТ ДОБРИЧ   ОБЩИНА ДОБРИЧ-ГРАД
         НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ДОБРИЧ
         КМЕТСТВО .......................   СЕКЦИЯ № 007
         Адрес на избирателната секция: ............................................

         ----------------------------------------------------
                  Собствено, бащино и фамилно име
         ----------------------------------------------------
                     АЛБЕНА ЖЕЛЕВА ГЕОРГИЕВА
                     АЛЕКС СВЕТЛИНОВ ЕНЧЕВ
                     АЛЕКСАНДРА КРАСИМИРОВА НЕДЯЛКОВА
                     АЛЕКСАНДЪР ВЕСЕЛИНОВ ИВАНОВ
                     АЛЕКСАНДЪР ЛЮБОМИРОВ ДИМИТРОВ
                     АЛЕКСАНДЪР ПЕЕВ АЛЕКСАНДРОВ
                     АНГЕЛ СТОЯНОВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ЛЯКОВА
                     АНДОН АТАНАСОВ МАРИНОВ
                     АНДРЕАНА ИВАНОВА ДЕНЕВА
                     АНЕЛИЯ ДЕЛЯНОВА ЙОРДАНОВА
                     АНЖЕЛИНА РАДОСТИНА  ВАН ХИНКЕЛ
                     АНКА ДОБРЕВА ТОДОРОВА
                     АНКА ПЕТРОВА КОЛЕВА
                     АННА БОРИСОВА ДЖЕНДОВА
                     АННА ДИМИТРОВА МАРИНОВА
                     АННА ИВАНОВА ИВАНОВА
                     АННА-МАРИЯ МИХАЙЛОВА ИВАНОВА
                     АНТОАНЕТА ИВАНОВА МАРИНОВА
                     АНТОАНЕТА КОСТАДИНОВА ХРИСТОСКОВА
                     АНТОН АНТОНОВ ЙОРДАНОВ
                     АНТОН ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
                     АНТОН ПЕТРОВ КАЦАРОВ
                     АНТОНИ ТОДОРОВ ПЕТКОВ
                     АНТОНИЯ АНГЕЛОВА ВАСИЛЕВА
                     АТАНАС ГЕНЧЕВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС ИЛИЕВ ТОНЧЕВ
                     АТАНАС ТОДОРОВ АТАНАСОВ
                     АТАНАСКА ЕНЧЕВА АТАНАСОВА
                     АТАНАСКА ИВАНОВА ХРИСТОВА
                     БЕЛЧО НИКОЛАЕВ БЕЛЧЕВ
                     БИСЕР ЯНКОВ БОТЕВ
                     БЛАГОЙ ДИМИТРОВ ЛЯКОВ
                     БОЖАНКА АТАНАСОВА АЛЕКСИЕВА
                     БОЖАНКА ИВАНОВА ИВАНОВА
                     БОЖИДАР СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     БОРИС БОЯНОВ КАРАВАСИЛЕВ
                     БОРИС ДИМИТРОВ ПЕНЧЕВ
                     БОРИС РУМЕНОВ АНТИПОВ
                     БОРИСЛАВ ЕНЧЕВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     БОРЯНА ВАЛЕНТИНОВА БОРИСОВА-ВАСИЛЕВА
                     БОРЯНА СТАНИСЛАВОВА СТОЯНОВА
                     БОЯН МАРИЯНОВ ЦАНОВ
                     БОЯН ХРИСТОВ КИРОВ
                     БЮРХАН БЕЯТИН КЕРИМ
                     БЯНКА ХРИСТОВА ЙОВЧЕВА-ДИМИТРОВА
                     ВАЛЕНТИН ДОНЕВ ПЕЕВ
                     ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВ ИЛИЕВ
                     ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ДИМИТРОВ
                     ВАЛЕНТИН ПЕНЕВ ВЪЛКАНОВ
                     ВАЛЕНТИН ТОНЕВ МАРИНОВ
                     ВАЛЕНТИНА ЕВЕЛИНОВА БОЯДЖИЕВА
                     ВАЛЕНТИНА ЖЕЛЯЗКОВА НЕДЯЛКОВА
                     ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ РАДИЕВ
                     ВАЛЕРИ ЛОЗАНОВ НИКОЛОВ
                     ВАЛЕРИ МИХАЙЛОВ РОБЕВ
                     ВАНИНА ИВАНОВА ПЕЙЧЕВА
                     ВАНЯ СТОЙНОВА КОЛЕВА
                     ВАСИЛ ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
                     ВАСИЛ ДИМИТРОВ СТОЯНОВ
                     ВАСИЛ МИТКОВ МИТЕВ
                     ВАСИЛ ПЕЙЧЕВ ПЕЙЧЕВ
                     ВАСИЛ ПЕТКОВ ПЕТКОВ
                     ВАСИЛЕНА ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА
                     ВАСИЛКА АНДРЕЕВА СТЕФАНОВА
                     ВАСИЛКА БЛАЖЕВА ИЛИЕВА
                     ВАСИЛКА ДИМИТРОВА ДИМОВА
                     ВАСИЛКА КАЛЧЕВА ПАВЛЕНКОВА
                     ВЕЛИЗАРА КИРИЛОВА ХРИСТОВА
                     ВЕЛИКО АТАНАСОВ ВЕЛИКОВ
                     ВЕЛИКО ПЕТРОВ ВЕЛИКОВ
                     ВЕЛИКО ХИНЕВ ВЕЛИКОВ
                     ВЕЛИСЛАВ ДИМИТРОВ МИЛАНОВ
                     ВЕЛИСЛАВ ЙОВКОВ ДИМИТРОВ
                     ВЕЛИЧКА ДИМОВА МИТЕВА
                     ВЕЛИЧКО ИВАНОВ КИРОВ
                     ВЕНЕТА ГЕОРГИЕВА МИНКОВА
                     ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛАЕВ КОЛЕВ
                     ВЕРОНИКА ТИХОМИРОВА ДИМИТРОВА
                     ВЕСЕЛА ЛЮДМИЛОВА МАДЖАРОВА
                     ВЕСЕЛИН АНТОНОВ СТЕФАНОВ
                     ВЕСЕЛИН БОНЕВ ВАСИЛЕВ
                     ВЕСЕЛИН ВЪРБАНОВ ПЕТРОВ
                     ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
                     ВЕСЕЛИН ИВАНОВ КРАЛЕВ
                     ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ПЕТКОВ
                     ВЕСЕЛИН КОСТАДИНОВ МИТЕВ
                     ВЕСЕЛИН НИКОЛОВ ДИМИТРОВ
                     ВЕСЕЛИНА АТАНАСОВА ПЕЕВА
                     ВЕСЕЛИНА МИГЛЕНОВА АСЕНОВА
                     ВЕСЕЛИНА МИЛЧЕВА ПАНЧЕВА
                     ВЕСКО ДИМИТРОВ МАЛЧЕВ
                     ВИКТОР ВАЛЕНТИНОВ ДИМИТРОВ
                     ВИКТОР НИКОЛАЕВ БЕЛЧЕВ
                     ВИКТОРИЯ АНАТОЛИЕВА ЙОРДАНОВА
                     ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА НЕНОВА
                     ВИОЛЕТА КОСТАДИНОВА КИРОВА
                     ВИОЛЕТА КРЪСТЕВА МАРИНОВА
                     ВИОЛЕТА ПЕТРОВА ГИЧЕВА
                     ВИОЛЕТА ПЛАМЕНОВА АТАНАСОВА
                     ВИОЛИНА СЕМКОВА СТАНЕВА
                     ВИЧО МАРЕВ КЪНЕВ
                     ВЛАДИМИР ПАВЛИНОВ МИХАЙЛОВ
                     ВЛАДИСЛАВ ГАЛИНОВ МАРИНОВ
                     ВЯРА ДИМИТРОВА ТОНЧЕВА
                     ГАБРИЕЛА ДАНИЕЛОВА АВРАМОВА
                     ГАБРИЕЛА ТИХОМИРОВА ДИМИТРОВА
                     ГАЛЕНА НАЙДЕНОВА КЪСОВА
                     ГАЛИН ДИМИТРОВ МАРИНОВ
                     ГАЛИНА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА
                     ГАЛИНА СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ГАЛИНА СТОЯНОВА СЕРАФИМОВА-ИВАНОВА
                     ГАЛИНА ТИХОМИРОВА ТОДОРОВА
                     ГАЛЯ ВИЧЕВА БАЛАБАНОВА
                     ГАЛЯ ГАНЧЕВА МАН
                     ГАЛЯ НЕДЯЛКОВА АТАНАСОВА
                     ГАНКА ДРАГАНОВА БОЯДЖИЕВА
                     ГАНКА РАДЕВА КОЛЕВА
                     ГАНЧО ВАСИЛЕВ ГАНЧЕВ
                     ГАНЧО ДОБРЕВ СТОЯНОВ
                     ГЕНАДИ АТАНАСОВ АТАНАСОВ
                     ГЕНОВЕВА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА-ИВАНОВА
                     ГЕНОВЕВА НИКОЛОВА ЖЕЛЕВА
                     ГЕНОСЛАВ ДИМИТРОВ ГЕНЧЕВ
                     ГЕОРГИ ВЕЛИКОВ ХИНЕВ
                     ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ВЪЛЧАНОВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ЖЕЛЯЗКОВ АТАНАСОВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ МИГЛЕВ
                     ГЕОРГИ ИЛИЕВ ИЛИЕВ
                     ГЕОРГИ МАРИНОВ ДИМИТРОВ
                     ГЕОРГИ МАРИЯНОВ АЛЕКСИЕВ
                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ ПОПОВ
                     ГЕОРГИ СЛАВОВ ВАСИЛЕВ
                     ГЕОРГИ СЛАВОВ ЧЕКЕЛОВ
                     ГЕОРГИ ТОДОРОВ ПЪРВЕВ
                     ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ХРИСТОВ ХРИСТОВ
                     ГЕОРГИ ЯНКОВ КОЛЕВ
                     ГЕРГАНА ИЛИЕВА ПЕТРОВА
                     ГИНА ЙОРДАНОВА МИНЧЕВА
                     ГИНКА ГЕОРГИЕВА ВЕЛИКОВА
                     ГИНКА ДРАГОЕВА АНГЕЛОВА
                     ГРОЗДАНКА СТЕФАНОВА АНГЕЛОВА
                     ДАМЯН ПАВЛИНОВ ЛЯКОВ
                     ДАН СВЕТЛИНОВ ВЕЛЕВ
                     ДАНАИЛ ПЕТКОВ ПЕТРОВ
                     ДАНИ СТАНИМИРОВА СТАНЧЕВА
                     ДАНИЕЛ АВРАМОВ ГЕОРГИЕВ
                     ДАНИЕЛ ГОРЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ДАНИЕЛ МАРИЯНОВ ХРИСТОВ
                     ДАНИЕЛ РАДЕВ НОВАКОВ
                     ДАНИЕЛА  ДОБРИНОВ
                     ДАНИЕЛА ВЕЛИКОВА КИРОВА
                     ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ГЮЗЕЛЕВА-ЛАЙСТЕН
                     ДАНИЕЛА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА
                     ДАНЧО ПЕНЧЕВ ДИМИТРОВ
                     ДЕЛЧО МАРИНОВ ГЕРОВ
                     ДЕЛЯН ВЕСЕЛИНОВ ДИМИТРОВ
                     ДЕЛЯН МИТКОВ КОЛЕВ
                     ДЕЛЯНА ХРИСТОВА КАМБУРОВА
                     ДЕНИС ЙОРДАНОВА КОСТОВА
                     ДЕНИЦА АТАНАСОВА МИТЕВА
                     ДЕНИЦА БОЖИДАРОВА ГЕОРГИЕВА
                     ДЕНИЦА ИВАЙЛОВА КОЕВА
                     ДЕНЧО СТЕФАНОВ ИВАНОВ
                     ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА КОЛЕВА
                     ДЕСИСЛАВА ВЕЛИКОВА КОЛЕВА
                     ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
                     ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА ЖЕЧЕВА
                     ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ИВАНОВА
                     ДЕСИСЛАВА МИНЧЕВА ПЕТРОВА
                     ДЕСИСЛАВА НИКОЛОВА ЙОРДАНОВА
                     ДЕСИСЛАВА РУМЕНОВА БАЛАКЕВА
                     ДЕТЕЛИНА МИРЕВА СИМЕОНОВА
                     ДЕТЕЛИНА МОНЕВА ГЕНЧЕВА
                     ДЕТЕЛИНА РУМЕНОВА КОСТАДИНОВА
                     ДЕЯН ИВАНОВ АТАНАСОВ
                     ДЕЯН ОГНЯНОВ НИКОЛОВ
                     ДЖАН АРУН АБИЛ
                     ДЖЕНКО РУСЕВ РУСЕВ
                     ДИАН КОЛЕВ СТЕФАНОВ
                     ДИАНА АНГЕЛОВА ПЕТКОВА
                     ДИАНА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА
                     ДИАНА ВАСИЛЕВА МИТЕВА
                     ДИАНА МАРИНОВА СТОЙЧЕВА
                     ДИЛЯНА БОЯНОВА КАРАВАСИЛЕВА
                     ДИМИТРИНА ВЪЛЧЕВА ИЛИЕВА
                     ДИМИТРИНКА АНДОНОВА МАРИНОВА
                     ДИМИТРИНКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
                     ДИМИТРИНКА РАЧЕВА ГЕОРГИЕВА-РАЧЕВА
                     ДИМИТРИЧКА АНГЕЛОВА МИТЕВА
                     ДИМИТРИЧКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
                     ДИМИТРИЧКА ПЕТРОВА НИКОЛОВА
                     ДИМИТРИЧКА РАНГЕЛОВА ИВАНОВА
                     ДИМИТЪР ВЕСЕЛИНОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ГЕНОСЛАВОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ДЕЛЯНОВ КОЛЕВ
                     ДИМИТЪР ДИМИТРОВ КРАЛЕВ
                     ДИМИТЪР ЖЕЛЯЗКОВ СТОЯНОВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ МИНЧЕВ
                     ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ТАШЕВ
                     ДИМИТЪР КОЛЕВ СТОЯНОВ
                     ДИМИТЪР МАРИНОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР МИЛАНОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ПАВЛОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ПАРУШЕВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ПЕТКОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР СИМЕОНОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ
                     ДИМИТЪР СТОЯНОВ КРАЛЕВ
                     ДИМКА БОЕВА ДИМИТРОВА
                     ДИМКА ДАМЯНОВА ДИМИТРОВА
                     ДИМЧО ДРАГАНОВ ДИМОВ
                     ДИНКА ХРИСТОВА РАЙКОВА
                     ДИЯН ЙОРДАНОВ МИТЕВ
                     ДИЯН СЕМОВ ДИМИТРОВ
                     ДИЯНА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА
                     ДИЯНА ВАСИЛЕВА ЛЯКОВА
                     ДИЯНА ВЕСЕЛИНОВА КАЦАРОВА
                     ДИЯНА КИРИЛОВА КАТЕЛИЕВА
                     ДИЯНА ПЕТЕВА ДИМИТРОВА
                     ДОБРИН ВЕЛИЧКОВ КИРОВ
                     ДОБРИН РУСЕВ ДОБРИНОВ
                     ДОБРИНКА ДИМОВА СТАМАТОВА
                     ДОБРИНКА ИВАНОВА ИВАНОВА
                     ДОБРИНКА ПЕТРОВА ВЪЛКОВА
                     ДОБРОМИР СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ
                     ДОНКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
                     ДОНКА ДАЧЕВА ПУШКОВА
                     ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
                     ДРАГОМИР НЕДЕЛЧЕВ НЕНОВ
                     ДРАГОМИР СЛАВЧЕВ ДРАГОЕВ
                     ЕВДОКИЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
                     ЕВДОКИЯ КОНСТАНТИНОВА ВЕЛИКОВА
                     ЕВЕЛИН ВЛАДИМИРОВ БОЯДЖИЕВ
                     ЕКАТЕРИНА БОРИСЛАВОВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     ЕЛЕНА АНГЕЛОВА ХРИСТОВА
                     ЕЛЕНА АТАНАСОВА ВЕЛИКОВА
                     ЕЛЕНА ГАНЕВА ПЪРВЕВА
                     ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ПЪРВЕВА
                     ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ТОНКОВА
                     ЕЛЕНА КАЛЧЕВА АТАНАСОВА
                     ЕЛЕНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА-БОНЕВА
                     ЕЛЕНА ПЕТРОВА ТОНЧЕВА
                     ЕЛЕНА СТАНИМИРОВА СТАНЧЕВА
                     ЕЛЕНКА КОЛЕВА БЕЛЧЕВА
                     ЕЛИА ИВАЙЛОВА ГЕОРГИЕВА
                     ЕЛИСАВЕТА ДЕЛЯНОВА КОЛЕВА
                     ЕЛИСАВЕТА МИНЧЕВА БОТЕВА
                     ЕЛИЦА ГАНЧЕВА ДИМИТРОВА
                     ЕЛКА ГЕОРГИЕВА КАЗАКОВА
                     ЕМИЛ МИХАЙЛОВ ИВАНОВ
                     ЕМИЛИЯ ЕМИЛОВА НИКОЛОВА
                     ЕМИЛИЯ МАРКОВА ШОПОВА
                     ЕНЧО ХРИСТОВ ХРИСТОВ
                     ЖАНА АТАНАСОВА СИМЕОНОВА
                     ЖАНЕТА ТОДОРОВА ЗЛАТЕВА
                     ЖЕЛЬО МИХАЛЕВ ЖЕЛЕВ
                     ЖЕЛЯЗКО НЕДЯЛКОВ ГАНЕВ
                     ЖЕНИ ЖИВКОВА МАТЕЕВА
                     ЖЕНЯ ЦВЕТАНОВА ПАНАЙОТОВА
                     ЖЕЧКА ТОДОРОВА ЦОНЕВА
                     ЖИВКА БАЛЧЕВА ДИМИТРОВА
                     ЖИВКА ЖЕЛЕЗОВА СТЕФАНОВА
                     ЖИВКА ЗАХАРИЕВА РОБЕВА
                     ЖИВКА ИВАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     ЖИВКА ИВАНОВА СТОЙЧЕВА
                     ЖИВКА ПЕТРОВА ДОБРЕВА
                     ЖИВКА СИДЕРОВА ПЕЙЧЕВА
                     ЖИВКО КОСТАДИНОВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     ЖИВКО КОСТАДИНОВ МАТЕЕВ
                     ЖИВКО СТЕФАНОВ ЖЕЛЕВ
                     ЖУЛИЕТА ГОСПОДИНОВА СОТИРОВА
                     ЗДРАВКА ХРИСТОВА НЕДЯЛКОВА
                     ЗДРАВКО ЛЮБЕНОВ ИВАНОВ
                     ЗЕКИМЮРЯН ЗИЯДИН АСАН
                     ЗИНА МАРКОВА ОГНЯНОВА
                     ЗИНАИДА СТОЯНОВА ПЕТРОВА
                     ЗЛАТКА ДИМИТРОВА СИМОВА
                     ЗЛАТКА НИКОЛОВА АНГЕЛОВА
                     ЗЛАТКО ИВАНОВ СТАНКОВ
                     ИВА ЮРИЕВА ИВАНОВА
                     ИВАЙЛО БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ
                     ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ЖЕКОВ
                     ИВАЙЛО ГРИГОРОВ ДИМИТРОВ
                     ИВАЙЛО ДИМИТРОВ МИТЕВ
                     ИВАЙЛО ЖИВКОВ КОСТАДИНОВ
                     ИВАЙЛО ИВАНОВ СТОЯНОВ
                     ИВАН АПОСТОЛОВ МИТЕВ
                     ИВАН ГАНЧЕВ ПЕЙЧЕВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
                     ИВАН ДЕНЕВ СТЕФАНОВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ ГРИГОРОВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ КАРАИВАНОВ
                     ИВАН ЖЕЛЕВ ПУШКОВ
                     ИВАН ЗЛАТЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН МАРИНОВ ИВАНОВ
                     ИВАН НИКОЛОВ ТОНЕВ
                     ИВАН ПАНОЗОВ САРКИЗОВ
                     ИВАН ПЕЕВ АТАНАСОВ
                     ИВАН ПЕТКОВ АТАНАСОВ
                     ИВАН ПЕТРОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ТОДОРОВ ПЕНКОВ
                     ИВАН ЦОНЕВ ИВАНОВ
                     ИВАНКА АНГЕЛОВА СТАНЧЕВА
                     ИВАНКА ВАСИЛЕВА ДОБРЕВА
                     ИВАНКА ВАСИЛЕВА ПЕНКОВА
                     ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ИВАНКА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА
                     ИВАНКА ДИМОВА ТРИФОНОВА
                     ИВАНКА РАДЕВА ПЕТКОВА
                     ИВАНКА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА
                     ИВАНКА СТОЯНОВА МИХАЙЛОВА
                     ИВЕЛИН ДАНЧЕВ ПЕНЧЕВ
                     ИВЕЛИН ИВАНОВ ИВАНОВ
                     ИВЕЛИН ИЛИЕВ ИВАНОВ
                     ИВЕЛИН МАРИНОВ ИВАНОВ
                     ИВЕЛИН МЛАДЕНОВ ПЕТКОВ
                     ИВЕЛИН СЛАВОВ ИВАНОВ
                     ИВЕЛИНА АТАНАСОВА МАЛЕВА-ГЕОРГИЕВА
                     ИВЕЛИНА ГАНЧЕВА СТОЯНОВА
                     ИВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА КАЗАНДЖИЕВА
                     ИВЕЛИНА НИКОЛОВА КОНАНОВА
                     ИВЕЛИНА ПАВЛОВА КЪНЕВА
                     ИВЕЛИНА СТАМАТОВА ПАВЛОВА
                     ИЛИАН ДИАНОВ ДИМИТРОВ
                     ИЛИЯ МИТЕВ СТЕФАНОВ
                     ИЛИЯНА АТАНАСОВА СТАНЕВА
                     ИЛИЯНА РАДУШЕВА МАРИНОВА
                     ИЛИЯНА ТОШКОВА МИХАЙЛОВА-ВАСИЛЕВА
                     ИНЕС ИВЕЛИНОВА ИВАНОВА
                     ИРЕНА АТАНАСОВА КОСТАДИНОВА
                     ИРЕНА КРАСИМИРОВА РУМЕНОВА
                     ИРИНА НЕДЯЛКОВА ИВАНОВА
                     ИРИНКА ЖЕЧЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ИСКРА СТОЯНОВА МАРТИНОВА
                     ЙОАН ЦВЕТАНОВ ДИМИТРОВ
                     ЙОАНА БОРИСОВА РАШЕВА
                     ЙОАННА ВЕСЕЛИНОВА МИТЕВА
                     ЙОВИСЛАВ СТОЯНОВ ЗАХАРИЕВ
                     ЙОВКА ДИМОВА ХРИСТОВА
                     ЙОВКА СТОЯНОВА КОЛЕВА
                     ЙОВКО НИКОЛОВ ДИМИТРОВ
                     ЙОРДАН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
                     ЙОРДАН БОЙКОВ ВЪЛКОВ
                     ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
                     ЙОРДАН ДИМИТРОВ БАЛЧЕВ
                     ЙОРДАН ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
                     ЙОРДАН ИВАНОВ АЛЕКСИЕВ
                     ЙОРДАН КИРИЛОВ ЙОРДАНОВ
                     ЙОРДАН КОСТОВ РУСЕВ
                     ЙОРДАН НИКОЛОВ МАТЕЕВ
                     ЙОРДАН ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ
                     ЙОРДАН ЦВЯТКОВ ГЕОРГИЕВ
                     ЙОРДАНКА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА
                     ЙОРДАНКА БОРИСОВА ЛЯКОВА
                     ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА ГАНЧЕВА
                     ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
                     ЙОРДАНКА ИВАНОВА ВЕЛИКОВА
                     ЙОРДАНКА ИВАНОВА НИНОВА
                     ЙОРДАНКА СТОЯНОВА РУСЕВА
                     КАЛИНА ЯНКОВА КОСТАДИНОВА
                     КАЛОЯН ВЕСЕЛИНОВ ПЕТКОВ
                     КАЛОЯН ЙОРДАНОВ АЛЕКСИЕВ
                     КАЛОЯН МИТКОВ ВАСИЛЕВ
                     КАЛОЯН НЕДЕЛЧЕВ НЕНОВ
                     КАЛОЯН СТОЯНОВ КОСТАДИНОВ
                     КАМЕЛИЯ ИВАНОВА РУСЕВА
                     КАМЕЛИЯ НЕДКОВА ОБРЕТЕНОВА
                     КАМЕН ДЕНЧЕВ ИВАНОВ
                     КАРМЕЛИЯ МИХАЙЛОВА ИВАНОВА
                     КАТЕЛИНА МИРОСЛАВОВА ЖЕЛЕВА
                     КАТЕРИНА ИВАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     КАТЕРИНА ТИХОМИРОВА ТОДОРОВА
                     КАТЯ ГЕОРГИЕВА ГРЕКОВА-КОСТАДИНОВА
                     КАТЯ ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА
                     КЕРА НИКОЛОВА ИВАНОВА
                     КЕРАНКА ГЕОРГИЕВА КЪНЕВА
                     КЕРАНКА МИТЕВА ГЕОРГИЕВА
                     КИРИЛ ВЕЛИКОВ КИРОВ
                     КИРИЛ ПЕТРОВ ПЕТРОВ
                     КИРИЛ СТОЯНОВ ПАНЧЕВ
                     КОЛЬО АНДОНОВ КОЛЕВ
                     КОЛЬО ДИМИТРОВ СТОЯНОВ
                     КОЛЬО САВОВ КОЛЕВ
                     КОЛЬО СТЕФАНОВ ЖЕЛЕВ
                     КОМНА МИЛКОВА НОВАКОВА
                     КОНСТАНТИН ЙОРДАНОВ КОСТОВ
                     КОНСТАНТИН ПАВЛОВ ПАВЛОВ
                     КОНСТАНТИН ХРИСТОВ КИРОВ
                     КОСТАДИН ВЪЛЕВ ДОНЕВ
                     КОСТАДИН МИТЕВ МИТЕВ
                     КОСТАДИНКА ВЪЛЧЕВА ПУМПАЛОВА
                     КОСТАДИНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
                     КОСТАДИНКА ИВАНОВА РАНГЕЛОВА
                     КРАСИЕЛА ИЛИЕВА МИТЕВА
                     КРАСИМИР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
                     КРАСИМИР КРАСИМИРОВ ДИМИТРОВ
                     КРАСИМИР НЕДЯЛКОВ ГЕОРГИЕВ
                     КРАСИМИР РАЧЕВ ЯНКОВ
                     КРАСИМИР РУМЕНОВ КОСТАДИНОВ
                     КРАСИМИРА ЖЕЧЕВА ПЕТРОВА
                     КРАСИМИРА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА
                     КРАСИМИРА ЛЮБЕНОВА СЛАВОВА
                     КРАСИМИРА РУМЕНОВА БАЛАКЕВА
                     КРАСИМИРА СПАСОВА КЕРАНОВА
                     КРАСИМИРА ЦОНЕВА ВЕЛИКОВА
                     КРИСТИАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     КРИСТИАН РАЧКОВ РАЧЕВ
                     ЛАРИСА СТЕПАНОВНА ДИМИТРОВА
                     ЛИЛИЯ ВЪЛЧЕВА МАЛЧЕВА
                     ЛИЛЯНА ДЕЛЯНОВА КОЛЕВА
                     ЛИЛЯНА КРУМОВА КУЗМАНОВА
                     ЛИЛЯНА СПАСОВА ИВАНОВА
                     ЛИЛЯНА ЦВЕТАНОВА ИВАНОВА
                     ЛЪЧЕЗАР ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
                     ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ЛОЗКОВ
                     ЛЮДМИЛА ГАНЧЕВА ХРИСТОВА
                     МАГДАЛЕНА АТАНАСОВА КОЛЕВА
                     МАГДАЛЕНА ИЛИЕВА МИЛЧЕВА
                     МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА ВЪЛЧАНОВА
                     МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     МАРГАРИТА ПЕТРОВА МАРТИНОВА
                     МАРГАРИТА СТЕФАНОВА МАРКОВА
                     МАРГАРИТА СТОЯНОВА ПЪРВЕВА
                     МАРГРЕТА ПЕТРОВА ТЕНЕВА
                     МАРИАНА СТОЯНОВА СИМОВА
                     МАРИЕЛА ИВАНОВА ИВАНОВА
                     МАРИЕЛА ИВАНОВА ПЕТРОВА
                     МАРИЕТА ИВАНОВА МАРИНОВА
                     МАРИЕТА ЙОРДАНОВА САВОВА
                     МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА РУСЕВА
                     МАРИЙКА ИЛИЕВА ПЕТРОВА
                     МАРИЙКА СТОЯНОВА ЛАЗАРОВА
                     МАРИН ЛОЗАНОВ ПЕТРОВ
                     МАРИН ЯНКОВ МАРИНОВ
                     МАРИНА АТАНАСОВА СТОЕВА
                     МАРИНА ДЖЕНКОВА РУСЕВА
                     МАРИНА САВОВА ДИМИТРОВА
                     МАРИНЕЛА АСЕНОВА БАЛКАНСКА
                     МАРИНЕЛА ЖИВКОВА ТОДОРОВА
                     МАРИЯ ДАНИЕЛОВА ВЪЛКАНОВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА ИВАНОВА
                     МАРИЯ ИЛИЕВА ПЕТРОВА
                     МАРИЯ КОЛЕВА АНДОНОВА
                     МАРИЯ МИНЕВА ГЕОРГИЕВА
                     МАРИЯН АТАНАСОВ ХРИСТОВ
                     МАРИЯН ГЕОРГИЕВ АЛЕКСИЕВ
                     МАРИЯН ИВАНОВ ВЕЛИКОВ
                     МАРИЯН СТОЯНОВ ЦАНОВ
                     МАРИЯНА АНГЕЛОВА ДИМОВА
                     МАРИЯНА АТАНАСОВА ИВАНОВА
                     МАРИЯНА КЪНЧЕВА КЪНЕВА
                     МАРИЯНА МИХАЛЕВА АСЕНОВА
                     МАРТИН ДИМИТРОВ МАРТИНОВ
                     МАРТИН МАРИЯНОВ ХРИСТОВ
                     МАРУСЯ ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА
                     МАЯ ВЪЛЧЕВА БАЛЧЕВА
                     МАЯ МАРИНОВА ЯНКОВА
                     МИГЛЕН ГЕОРГИЕВ АСЕНОВ
                     МИГЛЕНА ВЪЛЧЕВА ПОПОВА
                     МИЛА ГЕНАДИЕВА ХАДЖИЕВА
                     МИЛАН ДИМИТРОВ МИЛАНОВ
                     МИЛАНКА ТОДОРОВА ХРИСТОВА
                     МИЛЕН БОЖИДАРОВ КОЛАРОВ
                     МИЛЕН ВАЛЕНТИНОВ МИХАЙЛОВ
                     МИЛЕН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
                     МИЛЕН ДИМИТРОВ МИЛАНОВ
                     МИЛЕН ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
                     МИЛЕНА ДРАГАНОВА ГОРАНОВА
                     МИЛИЦА СТОЯНОВА СЪРБОВА
                     МИЛКО ИВАНОВ ДИМОВ
                     МИЛКО СТЕФАНОВ МИЛЕВ
                     МИНКА МИХАЙЛОВА ВАСИЛЕВА
                     МИРА БИСЕРОВА БОТЕВА
                     МИРЕЛА ИЛИЕВА ВЕЛЕВА
                     МИРКА БОЖАНОВА МАДЖАРОВА
                     МИРОСЛАВ ЛЮБЧЕВ НАЧЕВ
                     МИРОСЛАВ ТОДОРОВ ПЕТКОВ
                     МИРОСЛАВ ХРИСТОВ ЖЕЛЕВ
                     МИРОСЛАВА РОСЕНОВА ИВАНОВА
                     МИРОСЛАВА РУСЛАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     МИТКО ВАСИЛЕВ МИТЕВ
                     МИТКО КИРИЛОВ ДИМИТРОВ
                     МИТКО ПЕТРОВ МИТЕВ
                     МИХАЕЛ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ
                     МИХАЕЛА РОСЕНОВА КОЛЕВА
                     МИХАИЛ АНГЕЛОВ МИХАЙЛОВ
                     МИХАИЛ ИВАНОВ МИХАЙЛОВ
                     МИХАИЛ КОЛЕВ АНДОНОВ
                     МЛАДЕНКА ГЕОРГИЕВА ПАУНОВА
                     МОНИКА ТЕОДОРОВА ДИМИТРОВА
                     НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА
                     НАДЕЖДА ИВАНОВА ЕНЧЕВА
                     НАТАЛИЯ ЖЕЛЯЗКОВА НЕДЯЛКОВА
                     НАТАЛИЯ МИЛОВА АТАНАСОВА
                     НЕВЕНА ДРАГНЕВА ХРИСТОВА
                     НЕВЕНА ЗЛАТКОВА СТАНКОВА
                     НЕВЕНА КИРИЛОВА ПАНЧЕВА
                     НЕВЯНА ВАЛЕНТИНОВА ДИМИТРОВА
                     НЕВЯНА ВАЛЕНТИНОВА ПЕТРОВА
                     НЕВЯНА ДАНЧЕВА ПЕНЧЕВА
                     НЕВЯНА ТОДОРОВА ТОДОРОВА
                     НЕДКО ТОДОРОВ ВАСИЛЕВ
                     НЕДЯЛКА БОРИСОВА ДИМИТРОВА
                     НЕДЯЛКА КОЛЕВА СЛАВОВА
                     НЕДЯЛКА МИТКОВА НИКОЛОВА
                     НЕДЯЛКА РУСЕВА ХРИСТОВА
                     НЕДЯЛКО ПЕТРОВ НЕДЯЛКОВ
                     НЕЖЛЯ НЕДЖАТИ АМДИ-ГАНЕВА
                     НЕЛИ ИВАНОВА ДИМИТРОВА
                     НЕЛИ ИЛИЕВА КРАЛЕВА
                     НЕЛИ МАРЧЕВА ПЕТРОВА
                     НЕЛИ СТОЙЧЕВА КАРТЪР
                     НИКОЛА ВЕСЕЛИНОВ ДИМИТРОВ
                     НИКОЛАЙ БЛАГОЕВ ЛЯКОВ
                     НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ МАРАЗОВ
                     НИКОЛАЙ ЖЕЛЕВ НЯГОЛОВ
                     НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ ИЛИЕВ
                     НИКОЛАЙ КРАСИМИРОВ НЕДЯЛКОВ
                     НИКОЛАЙ МИЛЧЕВ ТОДОРОВ
                     НИКОЛАЙ РУМЕНОВ ГЕОРГИЕВ
                     НИКОЛАЙ СТОЯНОВ КОЛЕВ
                     НИКОЛАЙ СТОЯНОВ КОЛЕВ
                     НИКОЛЕТА ЖИВКОВА ТРИФОНОВА
                     НИКОЛИНА ВЕЛИКОВА ДОНЧЕВА
                     НИНА МАРИНОВА МИТЕВА
                     ОЛГА ДИМИТРОВА ЕНЧЕВА
                     ОЛИМПИЯ ИЛИЕВА САНДЕВА
                     ПАВЕЛ ДРАГОМИРОВ ЕНЧЕВ
                     ПАВЕЛ КОСТОВ ПАВЛОВ
                     ПАВЛИН ВЛАДИМИРОВ МИХАЙЛОВ
                     ПАВЛИН ДИМИТРОВ ЛЯКОВ
                     ПАВЛИН НИКОЛОВ ПЕТКОВ
                     ПАВЛИН ЯНКОВ КОСТАДИНОВ
                     ПАВЛИНА ЖЕЛЯЗКОВА ПЕНЕВА
                     ПАВЛИНА ЧЕРНЕВА АЛЕКСИЕВА
                     ПАВЛИНКА ХРИСТОВА КРЪСТЕВА
                     ПАНАЙОТ НИКОЛОВ ПАНАЙОТОВ
                     ПАРАСКЕВА ПАВЛОВА КАРАИВАНОВА
                     ПАСИОНАРИЯ ИВАНОВА ИЛЧЕВА
                     ПАША ЖЕКОВА СТОЙКОВА
                     ПЕЙО ЕНЕВ БЕЛЧЕВ
                     ПЕНКА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА
                     ПЕНКА ДИКОВА ЖЕЛЕВА
                     ПЕНКА КОЛЕВА ВАСИЛЕВА
                     ПЕНКА ПЕТРОВА БЕШКОВА
                     ПЕНКА ХРИСТОВА НЯГОЛОВА
                     ПЕПА ВАСИЛЕВА МИНКОВА-СПАСОВА
                     ПЕТРАНКА ГЕОРГИЕВА ДИМОВА
                     ПЕТРАНКА КОСТАДИНОВА ГЮЗЕЛЕВА
                     ПЕТРАНКА МАНОЛОВА СЪРБОВА
                     ПЕТЪР ВЕЛИКОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ВЕЛИКОВ СТОЙКОВ
                     ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПОПОВ
                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ИВАНОВ ЛАЗАРОВ
                     ПЕТЪР ИЛИЕВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР КИРИЛОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ
                     ПЕТЬО ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЬО ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
                     ПЕТЯ АЛЕКСАНДРОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     ПЕТЯ АНТОНОВА КАЦАРОВА-СТЕФАНОВА
                     ПЕТЯ ВЕЛИКОВА ПЕТРОВА
                     ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ЦАНКОВА-ГЕОРГИЕВА
                     ПЕТЯ НИКОЛАЕВА ПЕТРОВА
                     ПЛАМЕН АТАНАСОВ САНДЕВ
                     ПЛАМЕН БЛАГОЕВ ЛЯКОВ
                     ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ СТАНЕВ
                     ПЛАМЕН ВЪЛКОВ СТОЯНОВ
                     ПЛАМЕН ИВАНОВ ПЕНЕВ
                     ПЛАМЕНА АТАНАСОВА АНДРЕЕВА
                     ПЛАМЕНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
                     ПРОЛЕТ СИМЕОНОВА ТОДОРОВА
                     РАДИНА ГЕОРГИЕВА ЧОБАНОВА
                     РАДИНЕЛА ВАСИЛЕВА ДИМОВА
                     РАДКА ИЛИЕВА СТОЯНОВА
                     РАДКА НИКОЛОВА БАЛАКЕВА
                     РАДОМИР АНДОНОВ МАРИНОВ
                     РАДОМИР ИВАНОВ ИВАНОВ
                     РАДОСЛАВ КРАСИМИРОВ ЯНКОВ
                     РАДОСЛАВА ПЛАМЕНОВА ДЕЛЧЕВА
                     РАДОСТИН ВЕСЕЛИНОВ КРАЛЕВ
                     РАДОСТИН ПЛАМЕНОВ АТАНАСОВ
                     РАДОСТИНА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА
                     РАДОСТИНА ВЕСЕЛИНОВА ПЕТКОВА
                     РАЙКО ГЕОРГИЕВ РАЙКОВ
                     РАЛИЦА ВАСИЛЕВА ПЕЙЧЕВА
                     РАЛИЦА ВЕСКОВА МАЛЧЕВА-ЕРМЕНКОВА
                     РАЛИЦА ПЕТЕВА ДИМИТРОВА-РОГОВА
                     РОСЕН МИХАЙЛОВ КОЛЕВ
                     РОСЕН СЛАВОВ ВАСИЛЕВ
                     РОСЕН СТОЯНОВ ИВАНОВ
                     РОСИЦА АЛЕКСАНДРОВА НИКОЛОВА
                     РОСИЦА БОЖИЛОВА ТОДОРОВА
                     РОСИЦА ГЕОРГИЕВА МИГЛЕВА
                     РОСИЦА ДЕМИРОВА БАКАЛОВА-СТОЯНОВА
                     РОСИЦА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА
                     РОСИЦА ДИМИТРОВА МАТЕЕВА
                     РОСИЦА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
                     РОСИЦА ПЕНЕВА АТАНАСОВА
                     РОСИЦА СТОЙНОВА БАЛКАНСКА
                     РОСИЦА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА
                     РУМЕН ИВАНОВ ЕНЧЕВ
                     РУМЯНА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
                     РУМЯНА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА
                     РУМЯНА ЙОРДАНОВА ДРАГНЕВА-ВАСИЛЕВА
                     РУМЯНА СИМЕОНОВА ЯНКОВА
                     РУМЯНА ХРИСТОВА МАРТИНОВА
                     РУМЯНА ХРИСТОВА МИХАЙЛОВА
                     РУМЯНКА МАРИНОВА ИВАНОВА
                     РУСАН СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ
                     РУСАНКА ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА
                     РУСАНКА ДОЙЧЕВА КОЛЕВА
                     РУСКА АТАНАСОВА ПЕТКОВА
                     РУСКА ЕНЧЕВА ТАНЕВА
                     САБЕХА ЮСЕИНОВА РУСЕВА
                     САВЕЛИН СТАНКОВ САВОВ
                     САВКА ПЕТРОВА МИЛАНОВА
                     САМУИЛ ДЕЛЯНОВ КОЛЕВ
                     СВЕТЛА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА
                     СВЕТЛА ВАСИЛЕВА АНДОНОВА
                     СВЕТЛА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА
                     СВЕТЛА ИВАНОВА СЛАВОВА
                     СВЕТЛА САВЧЕВА СТОЯНОВА
                     СВЕТЛАНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
                     СВЕТЛАНА КОЛЕВА АНДОНОВА
                     СВЕТЛАНА КОЛЕВА ДИМИТРОВА
                     СВЕТЛИН ЙОРДАНОВ ЕНЧЕВ
                     СВЕТЛИН МИРЕВ СОТИРОВ
                     СВЕТЛОЗАРА ДИМИТРОВА СТЕФАНОВА
                     СВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ КАЗАНДЖИЕВ
                     СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ ЖЕЧЕВ
                     СВЕТОСЛАВ ЛЪЧЕЗАРОВ ПЕТРОВ
                     СВЕТОСЛАВ МАРКОВ СТОЙЧЕВ
                     СВЕТОСЛАВ МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ
                     СВЕТОСЛАВ СТОЯНОВ МАРТИНОВ
                     СЕВДАЛИНА ЖЕЛЯЗКОВА ИВАНОВА
                     СЕВДАЛИНА СТОЯНОВА ИВАНОВА
                     СЕСИЛИЯ МИХАЙЛОВА КОЛЕВА
                     СИАНА РАЧКОВА РАЧЕВА
                     СИЛВИЯ ПАРУШЕВА МИНЧЕВА
                     СИЛВИЯН СВЕТОСЛАВОВ МАРТИНОВ
                     СИМЕОН ГЕОРГИЕВ ЧЕКЕЛОВ
                     СИМЕОН МИХАЛЕВ СИМОВ
                     СИМЕОН ТОДОРОВ СИМЕОНОВ
                     СИМЕОН ХРИСТОВ СИМЕОНОВ
                     СЛАВ ИВЕЛИНОВ СЛАВОВ
                     СЛАВКА ВАСИЛЕВА МИТЕВА
                     СЛАВЧО ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
                     СЛАВЯНА РУМЕНОВА ЕНЧЕВА
                     СМЕЛА ЙОРДАНОВА КОЛЕВА
                     СНЕЖАНА АНГЕЛОВА КИРОВА
                     СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА МАРАЗОВА
                     СНЕЖАНА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА
                     СНЕЖАНКА ВАСИЛЕВА ОДРИНСКА
                     СНЕЖАНКА ДОЧЕВА СТОЯНОВА
                     СНЕЖИНА ПАВЛОВА ЕНЧЕВА
                     СОФКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
                     СПАСИСЛАВ ДИМИТРОВ СПАСОВ
                     СРЕБРИНА РАЙЧЕВА МАРИНОВА
                     СТАВРУЛКА ВАСИЛЕВА АТАНАСОВА
                     СТАНИМИР ХРИСТОВ СТАНЕВ
                     СТАНИСЛАВ БОЖАНОВ СТОЯНОВ
                     СТАНИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ДОНЕВ
                     СТАНИСЛАВ ТОШКОВ КИРОВ
                     СТАНИСЛАВА КОЛЕВА САВОВА
                     СТАНКА АТАНАСОВА МИГЛЕВА
                     СТАНКА ВЕЛИКОВА ГАНЕВА
                     СТАНКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     СТАНКА ИВАНОВА ПЕТРОВА
                     СТЕЛИЯНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
                     СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
                     СТЕФАН ДРАГАНОВ ПЕНЧЕВ
                     СТЕФАН ИВАНОВ СЛАВОВ
                     СТЕФАН ХРИСТОВ СТЕФАНОВ
                     СТЕФАНКА ЙОРДАНОВА ПОПОВА
                     СТОЙКА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА
                     СТОЙЧО ЙОВЕВ КРЪСТЕВ
                     СТОЯН АНДРЕЕВ СТОЯНОВ
                     СТОЯН ВИЧЕВ СЪРБОВ
                     СТОЯН ИВАНОВ СТОЯНОВ
                     СТОЯН РАЧЕВ СТОЯНОВ
                     СТОЯН РОСЕНОВ ИВАНОВ
                     СТОЯНА ДИМИТРОВА МИЛАНОВА
                     СТОЯНКА АТАНАСОВА КОСТАДИНОВА
                     СТОЯНКА ДОНЧЕВА НИКОЛОВА
                     СТОЯНКА КИРЧЕВА РАЙЧЕВА
                     СУЛТАНКА ТОДОРОВА ТОНКОВА
                     СЪБИНА ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА
                     ТАНЯ ВАЛЕНТИНОВА ПЕТРОВА
                     ТАНЯ ДИМИТРОВА КРАЛЕВА
                     ТАНЯ ЛАЗАРОВА ПЕТРОВА
                     ТАНЯ МИХАЙЛОВА СТОЯНОВА
                     ТАНЯ СТОЯНОВА КОМИТОВА
                     ТАТЯНА ДИМИТРОВА БЕЛЧЕВА-МИХАЙЛОВА
                     ТАТЯНА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА
                     ТАТЯНА НИКОЛОВА ИВАНОВА
                     ТЕМЕНУГА ЗЛАТЕВА НИКОЛОВА
                     ТЕМЕНУГА КОЛЕВА ОБРЕТЕНОВА-МИХАЛЕВА
                     ТЕОДОР ВАЛЕНТИНОВ МАРИНОВ
                     ТЕОДОР ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ
                     ТЕОДОР КРАСИМИРОВ ДИМИТРОВ
                     ТЕОДОР ЦОНЕВ ДИМИТРОВ
                     ТЕОДОРА АТАНАСОВА АТАНАСОВА
                     ТЕОДОРА ДЖЕНКОВА РУСЕВА
                     ТИНКА ЖЕЛЕЗОВА АРНАУДОВА
                     ТИХОМИР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     ТИХОМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ
                     ТОДОР АТАНАСОВ ТОДОРОВ
                     ТОДОР ВАСИЛЕВ СТОЕВ
                     ТОДОР ДИМИТРОВ ДИМОВ
                     ТОДОР НЕНКОВ ПЕТКОВ
                     ТОДОР ПЕТРОВ ДИНЕВ
                     ТОДОР ТОДОРОВ ТОДОРОВ
                     ТОДОР ХРИСТОВ СТАНЕВ
                     ТОДОРКА НИКОЛОВА ПЕЙЧЕВА
                     ТОМИСЛАВ ВЕСЕЛИНОВ КРАЛЕВ
                     ТОНИ ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
                     ТОНКА БОРИСОВА КОЛЕВА
                     ТОНКА ЙОСИФОВА ЛАСЛО
                     ТОНКА ХРИСТОВА СТОЕВА
                     ТОНЮ ПЕТРОВ ТОНЕВ
                     ФИЛИП КРАСИМИРОВ ЯНКОВ
                     ХРИСТИВИЛИН ТОДОРОВ АНГЕЛОВ
                     ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
                     ХРИСТИНА ЖЕЛЕВА НЯГОЛОВА
                     ХРИСТИНА ПАНАЙОТОВА АТАНАСОВА
                     ХРИСТИНА СТЕФАНОВА ПЕХЛИВАНОВА
                     ХРИСТО ВЪЛЧЕВ РАДЕВСКИ
                     ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО КОНСТАНТИНОВ КИРОВ
                     ХРИСТО МИРОСЛАВОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ
                     ЦАНКА ПЕТРОВА ГУНЧЕВА
                     ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ЦВЕТАН ЙОАНОВ ДИМИТРОВ
                     ЦВЕТАНКА ДИМИТРОВА КЕРЕМИДЧИЕВА
                     ЦВЕТАНКА ПЕТРОВА ПЕТКОВА
                     ЦОНКА КОНСТАНТИНОВА ВЪЛЧЕВА
                     ЦОНКА КЪНЧЕВА ИВАНОВА
                     ЦОНЬО МИХАЙЛОВ ГИЧЕВ
                     ЮЛИЯ БОЖИДАРОВА ДРУМЕВА-ИВАНОВА
                     ЮЛИЯ БОЖИНОВА ЧАЛЪКОВА-ЦАНОВА
                     ЮЛИЯ ЗДРАВКОВА АНГЕЛОВА-ДИМИТРОВА
                     ЮЛИЯ ХРИСТОВА ЖЕЛЕВА
                     ЮРИ ИВАНОВ СТОЙЧЕВ
                     ЯНА ДАНИЕЛОВА СЕДЛАРСКА
                     ЯНА ТОДОРОВА ЙОРДАНОВА
                     ЯНАКИ ЖЕЛЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ЯНИЦА ВАЛЕНТИНОВА ДОНЕВА
                     ЯНИЦА ПАНАЙОТОВА КИРОВА
                     ЯНКА ГОСПОДИНОВА КОЛЕВА
                     ЯНКА ДАМЯНОВА ДИМИТРОВА
                     ЯНКА ДИМИТРОВА МАРИНОВА
                     ЯНКА ПЕТРОВА КОЛАРОВА
                     ЯНКО КОСТАДИНОВ ХРИСТОВ

                                           Кмет/кметски наместник: ............

                                           Секретар на община/район: ..........

                                ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                     (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
         за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

                                   (по чл. 42, ал. 1 ИК)

         ОБЛАСТ ДОБРИЧ   ОБЩИНА ДОБРИЧ-ГРАД
         НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ДОБРИЧ
         КМЕТСТВО .......................   СЕКЦИЯ № 008
         Адрес на избирателната секция: ............................................

         ----------------------------------------------------
                  Собствено, бащино и фамилно име
         ----------------------------------------------------
                     АДРИАНА КРАСИМИРОВА ЧЕШМЕДЖИЕВА
                     АЛБЕНА СТЕФКОВА КОЛЕВА
                     АЛЕКСАНДРИНА НИКОЛОВА ВАСИЛЕВА
                     АЛЕКСАНДЪР ДАЧКОВ ДРАГОЕВ
                     АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПОПОВ
                     АЛЕКСАНДЪР ЕВГЕНИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     АЛЕКСАНДЪР ИВАЙЛОВ ИВАНОВ
                     АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТАНОВ ГРИГОРОВ
                     АЛЕКСИ ИВАНОВ ПЕЙЧЕВ
                     АЛЕКСИ НЯГОЛОВ ГОЧЕВ
                     АНА АНГЕЛОВА КОЕВА
                     АНА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА
                     АНАСТАСИЯ ИЛИЕВА БЕЛАМЕЗОВА
                     АНГЕЛ ДИМИТРОВ ПОРЯЗОВ
                     АНГЕЛ ИВАНОВ ГОСПОДИНОВ
                     АНГЕЛ КОЛЕВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛ КОЛЕВ ДОНЧЕВ
                     АНГЕЛ МИХАЛЕВ САВОВ
                     АНГЕЛИНА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     АНДРИЯН РАНГЕЛОВ КИРОВ
                     АТАНАС АНГЕЛОВ ИВАНОВ
                     АТАНАС ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС ЗЛАТЕВ ВАСИЛЕВ
                     АТАНАС ПЕТРОВ ХРИСТОВ
                     АТАНАСКА КОЛЕВА ЧЕШМЕДЖИЕВА
                     АТАНАСКА СТОЕВА МАРЕНСКА
                     БЕЛЧО НАЧЕВ ПЕНЕВ
                     БОЖИДАР ВЛАДИМИРОВ БОШНАКОВ
                     БОЖИДАР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
                     БОЖИДАР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
                     БОЖИДАР СЛАВКОВ ГЕОРГИЕВ
                     БОЖИДАР ЯРОСЛАВОВ ДИМИТРОВ
                     БОЙКА НАЧЕВА ИВАНОВА
                     БОРИС ГРИГОРОВ ГРИГОРОВ
                     БОРИСЛАВ ХРИСТОВ КАМЕНОВ
                     БОРЯНА ЖИВКОВА ИВАНОВА
                     БОРЯНА ИВАНОВА СТОЯНОВА
                     БОРЯНА ПЕТРОВА БОРИСОВА
                     БОЯН БЕЛЧЕВ ПЕНЕВ
                     ВАЛЕНТИН ЗАХАРИЕВ КАТЕЛИЕВ
                     ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ ВЪЛКОВ
                     ВАЛЕНТИНА АТАНАСОВА СТОЯНОВА
                     ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
                     ВАЛЕРИ ИВАНОВ ЙОНКОВ
                     ВАЛЕРИ ПЕТРОВ МИХАЙЛОВ
                     ВАЛЯ ГЕОРГИЕВА ЖЕКОВА
                     ВАСИЛ ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
                     ВАСИЛ НИКОЛОВ ФРАНГОВ
                     ВАСИЛ ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ
                     ВАСИЛ ПЕТРОВ АТАНАСОВ
                     ВАСИЛА ИЛИЕВА МАРИНОВА
                     ВЕЛИЗАР ИВЕЛИНОВ ДИМИТРОВ
                     ВЕЛИКА ПРОДАНОВА ДИМИТРОВА
                     ВЕЛИНА СЛАВОВА ВЛАЙКОВА-ТАШЕВА
                     ВЕЛИЧКА СТОЯНОВА ПЕЙЧЕВА
                     ВЕНЕТА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА
                     ВЕНЦЕСЛАВ ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ВЕНЦИСЛАВ ПАНАЙОТОВ УЗУНОВ
                     ВЕСЕЛА БОРИСЛАВОВА ИВАНОВА
                     ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ КУРТЕВ
                     ВЕСЕЛИНА КАНЕВА ЯНЕВА
                     ВЕСЕЛИНА МИТЕВА НИКОЛОВА
                     ВЕСЕЛИНА ПЕТРОВА КЕРАНОВА
                     ВЕСЕЛИНА СВЕТОСЛАВОВА ТОДОРОВА
                     ВИКТОР ВЛАДИМИРОВ КАЛЧЕВ
                     ВИКТОР ИВАНОВ КОВАЧЕВ
                     ВИКТОРИЯ ИВАНОВА ЦЕНОВА
                     ВИОЛЕТА ЙОРДАНОВА КАЖЕЛЯНСКА
                     ВИРДЖИНИЯ СТАНЧЕВА МАРИНОВА
                     ВИХРЕН ЙОРДАНОВ ВЕЛИКОВ
                     ВЛАДИМИР РОСЕНОВ БОШНАКОВ
                     ВЛАДИМИРА МИНКОВА АТАНАСОВА
                     ВЛАДИСЛАВ КОСТАДИНОВ АЛЕКСАНДРОВ
                     ВОЧКО ИЛИЕВ КАЖЕЛЯНСКИ
                     ГАБРИЕЛА ИЛИЕВА КОСТОВА
                     ГАЛИН АТАНАСОВ ШОПОВ
                     ГАЛИН НЕШЕВ ФИЛИПОВ
                     ГАЛИН СТЕФАНОВ КАЛЧЕВ
                     ГАЛИНА ВАЛЕРИЕВА ДИМИТРОВА
                     ГАЛИНА МИХАЙЛОВА КОСТОВА
                     ГАЛИНА СЛАВЧЕВА ИВАНОВА
                     ГАНА ИВАНОВА МИНЧЕВА
                     ГАНКА ВЕЛИКОВА ДАСКАЛОВА
                     ГАНЧО НИКОЛАЕВ КОЛЕВ
                     ГЕНОВЕВА БОЖИДАРОВА СИМЕОНОВА
                     ГЕНОВЕВА ИЛИЕВА КОСТОВА
                     ГЕОРГИ АТАНАСОВ НИКОЛОВ
                     ГЕОРГИ ВЕЛИКОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ВИКТОРОВ ЩЕРЕВ
                     ГЕОРГИ ВЛАСЕВ ВЛАСЕВ
                     ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ДИНЕВ
                     ГЕОРГИ ДАЧКОВ ДРАГОЕВ
                     ГЕОРГИ ДИЯНОВ ГАНЧЕВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ДАМАСКИНОВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ МИХАЙЛОВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ РАФАИЛОВ
                     ГЕОРГИ ИЛИЕВ АТАНАСОВ
                     ГЕОРГИ КОЛЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ КОСТОВ КОСТОВ
                     ГЕОРГИ МАРИЯНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ МИЛЧЕВ ВАНГЕЛОВ
                     ГЕОРГИ МИНКОВ КЕРАНОВ
                     ГЕОРГИ МЛАДЕНОВ АПОСТОЛОВ
                     ГЕОРГИ ПАВЛОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ ПЕТРОВ
                     ГЕОРГИ СИМЕОНОВ ИВАНОВ
                     ГЕОРГИ ХИНКОВ СИМЕОНОВ
                     ГЕОРГИ ХРИСТОВ ДИМОВ
                     ГЕОРГИ ХРИСТОВ ХРИСТОВ
                     ГЕРГАНА ВАЛЕНТИНОВА КАТЕЛИЕВА
                     ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ЕНЧЕВА
                     ГЕРГАНА ИВЕЛИНОВА ДИМИТРОВА
                     ГЕРГАНА РУМЕНОВА ДИМОВА
                     ГЕРГАНА СЛАВОВА СТАТЕВ
                     ГЕРГАНА СТАНЧЕВА АТАНАСОВА
                     ГЕРГАНА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ГИНКА ЙОРДАНОВА СРЕБКОВА
                     ГИНКА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА
                     ГОРАНКА НАНКОВА ЖЕЛЕВА
                     ГОСПОДИН ТОДОРОВ КОЛЕВ
                     ГРЕТА ДИМИТРОВА СИМОВА
                     ГРИГОР БОЖИДАРОВ ДИМИТРОВ
                     ГРОЗДАЛЕНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
                     ГЪЛЪБИНА ВАЛЕНТИНОВА СЛАВОВА
                     ДАМЯН ГЕОРГИЕВ АПОСТОЛОВ
                     ДАМЯН МИЛЕНОВ ДОБРОМИРОВ
                     ДАНАИЛ ИВАНОВ ДИМОВ
                     ДАНИЕЛ ПЕНКОВ ЙОРДАНОВ
                     ДАНИЕЛА ГАНЧЕВА ГАНЕВА-ГЕОРГИЕВА
                     ДАНИЕЛА ДОБРЕВА НЕДЯЛКОВА
                     ДАНИЕЛА ИВАНОВА ДАСКАЛОВА
                     ДАНИЕЛА ИВАНОВА РУСЕВА
                     ДАНИЕЛА ПЕТРОВА СТАВРЕВА-ИВАНОВА
                     ДАНИЕЛА СВЕТОСЛАВОВА ВАСИЛЕВА
                     ДАРЕН ИЛИЕВ СТОЯНОВ
                     ДАРИНА КИРИЛОВА НЕДЯЛКОВА
                     ДАРИНКА ХРИСТОВА МИХАЙЛОВА
                     ДЕЛЯН ВОЧКОВ КАЖЕЛЯНСКИ
                     ДЕНИЦА АНГЕЛОВА МЛАДЕНОВА
                     ДЕНЧО СЛАВОВ КОЛЕВ
                     ДЕНЬО ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
                     ДЕСИСЛАВА НЕДКОВА ВАСИЛЕВА
                     ДЕСИСЛАВА ПАУНОВА ДЕНТЪН
                     ДЕСИСЛАВА ПЛАМЕНОВА МАНОЛОВА
                     ДЕСИСЛАВА СТИЛИЯНОВА ДИМИТРОВА
                     ДЕТЕЛИН ЯНКОВ ИВАНОВ
                     ДЕТЕЛИНА КОСТАДИНОВА ДИМИТРОВА
                     ДЕЯН ДИМИТРОВ БЕЛЧЕВ
                     ДЕЯН ПЕТРОВ ДЕНКОВ
                     ДЖУЛИЯ ДИМИТРОВА ЯНЕВА
                     ДИАНА ВАСИЛЕВА ЧЕРНЕВА
                     ДИАНА ВИЧЕВА ГРИГОРОВА
                     ДИАНА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА
                     ДИАНА СТАНКОВА АНГЕЛОВА
                     ДИЛЯНА ГЕОРГИЕВА КЕРАНОВА
                     ДИЛЯНА РАЙЧЕВА ДИМОВА
                     ДИМИТРИН МИТКОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТРИНА ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА
                     ДИМИТРИНА СТОЯНОВА ИВАНОВА
                     ДИМИТРИЧКА ГАНЧЕВА КОЛЕВА
                     ДИМИТРИЧКА СТОЯНОВА ДАМАСКИНОВА
                     ДИМИТРИЧКА ЦВЕТАНОВА ПОРЯЗОВА
                     ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ПОРЯЗОВ
                     ДИМИТЪР АНТОНОВ БЕЛЧЕВ
                     ДИМИТЪР АТАНАСОВ ЯНЕВ
                     ДИМИТЪР ДИКОВ СТОЯНОВ
                     ДИМИТЪР ИЛИЕВ ПЕТРОВ
                     ДИМИТЪР ИЛИЕВ УРУМОВ
                     ДИМИТЪР КРАСИМИРОВ ДОБРЕВ
                     ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ДИМИТЪР СЕВДАЛИНОВ ДИМОВ
                     ДИМИТЪР СТОЙЧЕВ ДИМОВ
                     ДИМИТЪР ХРИСТОВ ЙОНКОВ
                     ДИМКА ДИМОВА ГЕОРГИЕВА
                     ДИМКА ИВАНОВА МИТЕВА
                     ДИМКА ИЛИЕВА РАФАИЛОВА
                     ДИМКА ХРИСТОВА КАМЕНОВА
                     ДИМО КРАСИМИРОВ КОСТОВ
                     ДИМО РУМЯНОВ ДИМОВ
                     ДИЯН ГАНЧЕВ СТОЯНОВ
                     ДОБРИ ЖЕЛЕВ МОНЕВ
                     ДОБРИНКА ДИМИТРОВА КИРОВА
                     ДОБРИНКА ДИМИТРОВА МАРИНОВА
                     ДОБРИНКА КОЛЕВА СТОЯНОВА
                     ДОБРОМИР ТОШКОВ СТОЯНОВ
                     ДОНКА ВАСИЛЕВА ПОПОВА
                     ДОНКА МИРЧЕВА УЗУНОВА
                     ДОНКА ЦОНКОВА ПАЩИЕВА-ПЕТРОВА
                     ДОЧКА ФИЛЕВА ИЛИЕВА
                     ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
                     ЕВГЕНИЙ МАРИНОВ ИВАНОВ
                     ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЕВА СТЕФАНОВА
                     ЕВГЕНИЯ ДИМИТРОВА НОВАКОВА
                     ЕВДОКИЯ КОСТАДИНОВА МИХАЛЕВА
                     ЕЛЕНА АНДРЕЕВА ГРЮНАУЕР
                     ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА КОСТОВА
                     ЕЛЕНА ДИМИТРОВА НЕЙЧЕВА
                     ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА
                     ЕЛЕНА ПЕНЕВА ЯНАКИЕВА
                     ЕЛЕНКА ПЕЙЧЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     ЕЛЕОНОРА СТОЕВА БАГРЕВА-ПЕТРОВА
                     ЕЛИЦА ВАЛЕРИЕВА РАДИЧКОВА
                     ЕЛИЦА ВЛАДИМИРОВА БОШНАКОВА
                     ЕЛИЦА НИКОЛАЕВА МАРТИНОВА
                     ЕЛКА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА
                     ЕМИЛИЯ БАЛЧЕВА ПЕНЕВА
                     ЕНЧО ГАЛИНОВ КОЛЕВ
                     ЖАНА ГЕОРГИЕВА МИТКОВА
                     ЖАНА ДИМИТРОВА ГАЙТАНДЖИЕВА
                     ЖАНЕТА ИВАНОВА ВЪЛЧЕВА
                     ЖАНЕТА ТОДОРОВА НИКОЛОВА
                     ЖЕКО СТОЕВ КОЛЕВ
                     ЖЕЛЮ МЛАДЕНОВ ЖЕЛЕВ
                     ЖЕЛЯЗКА ВЕЛИКОВА КОСТАДИНОВА
                     ЖЕНИ ДИМОВА СТАНЕВА
                     ЖЕНЯ СТОЯНОВА УРУМОВА
                     ЖИВКА ГЕОРГИЕВА БАКЪРДЖИЕВА
                     ЖИВКА НИКОЛОВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     ЖИВКА ПЕТРОВА КОСТАДИНОВА
                     ЖИВКО ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ
                     ЖИВКО ПЕТРОВ ЖЕКОВ
                     ЖИВКО СЛАВОВ ДАНЕВ
                     ЖИВКО СЛАВОВ НЕДЕВ
                     ЖИТОМИР СТЕФАНОВ ПЕНАКОВ
                     ЖУЛИЕТА ИВАНОВА НИКОЛОВА
                     ЗДРАВКА АТАНАСОВА ЗЛАТЕВА
                     ЗДРАВКО ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ
                     ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ ЖЕЛЕВ
                     ЗДРАВКО МАРИНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ЗИНА КЪНЧЕВА ЕМИЛОВА
                     ЗЛАТИНА ВЕСЕЛИНОВА ПЕТЕВА
                     ЗЛАТИНКА ЗДРАВЕЦ ЛАЗАРОВА
                     ЗЛАТКА АНГЕЛОВА ДИМОВА
                     ЗЛАТКА ПЕТРОВА КИРИЛОВА
                     ИВА АНГЕЛОВА ГОСПОДИНОВА
                     ИВА ВАЛЕНТИНОВА КАТЕЛИЕВА
                     ИВА ВАЛЕРИ ДИМИТРОВА
                     ИВАЙЛО АЛЕКСАНДРОВ ИВАНОВ
                     ИВАЙЛО ВЕСЕЛИНОВ ИВАНОВ
                     ИВАЙЛО КИРИЛОВ ИЛИЕВ
                     ИВАЙЛО МАТЕЕВ ПЕТЕВ
                     ИВАЙЛО МИХАЙЛОВ МАНОЛОВ
                     ИВАЙЛО ПЕТРОВ МИХАЙЛОВ
                     ИВАЙЛО СЛАВЧЕВ ИВАНОВ
                     ИВАЙЛО СТОЯНОВ ИВАНОВ
                     ИВАЙЛО ЦВЕТОМИРОВ КАЛЕВ
                     ИВАЛИН СТОЙКОВ ИВАНОВ
                     ИВАН АНГЕЛОВ ВЪЛЧЕВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ
                     ИВАН ДАНАИЛОВ ДИМОВ
                     ИВАН КОЛЕВ МАРГАРИТОВ
                     ИВАН ПЕТРОВ МИНЧЕВ
                     ИВАН РУМЕНОВ КОВАЧЕВ
                     ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
                     ИВАНКА ДОБРЕВА МИНЧЕВА
                     ИВАНКА МИХАЙЛОВА ПЕТЕВА
                     ИВАНКА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
                     ИВАНКА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ИВЕЛИН АТАНАСОВ АТАНАСОВ
                     ИВЕЛИН ПЕТРОВ ИВАНОВ
                     ИВЕЛИН СТОЯНОВ ИВАНОВ
                     ИВЕЛИНА АНГЕЛОВА МАРТИНОВА
                     ИВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ДАМАСКИНОВА
                     ИВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ДЯКОВА
                     ИВЕЛИНА ДРАГНЕВА ЯНКОВА
                     ИВЕЛИНА ЙОРДАНОВА КОСТОВА
                     ИВЕЛИНА КОЛЕВА ИВАНОВА
                     ИВЕЛИНА КОСТАДИНОВА КУРТЕВА
                     ИВЕЛИНА НЕЙЧЕВА ГАНЕВА
                     ИВЕЛИНА ТОДОРОВА СТАНЕВА
                     ИВОМИР ПЛАМЕНОВ КИРИЛОВ
                     ИЗАБЕЛЛА МИРЧЕВА МИТЕВА
                     ИЛИАНА ЙОСИФОВА АВДЖИЕВА
                     ИЛИНКА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА
                     ИЛИЯ АНГЕЛОВ ИЛИЕВ
                     ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ КОСТОВ
                     ИЛИЯ ДИМИТРОВ СТОЯНОВ
                     ИЛИЯ СТЕФАНОВ АНТОНОВ
                     ИЛИЯН ВЕЛИЧКОВ ДИМИТРОВ
                     ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА ГОСПОДИНОВА
                     ИЛИЯНА ИВАНОВА ЛАЗАРОВА
                     ИЛИЯНА СТЕФАНОВА ДИМОВА
                     ИЛКА ЛЮБЕНОВА ДИМИТРОВА
                     ИРЕНА КИРИЛОВА ДИМИТРОВА
                     ИРИНА БЕЛЧЕВА ПЕНЕВА
                     ИРИНА КОСТАДИНОВА ЛАЗАРОВА
                     ИРИНА МИЛАНОВА СТЕФАНОВА
                     ИРИНКА КЕРЧЕВА МАРИНОВА
                     ЙОРДАН ВЪЛКОВ ВЛАДЕВ
                     ЙОРДАН ПЕТРОВ ИВАНОВ
                     ЙОРДАН СИМЕОНОВ ИВАНОВ
                     ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА АУРЕЛОВА
                     ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА СТАНЕВА
                     ЙОРДАНКА ИВАНОВА МИНЧЕВА
                     ЙОРДАНКА ТОДОРОВА ДЪРЛЕНСКА
                     КАЛИНКА СТОЯНОВА БЕЛАМЕЗОВА-ИЛИЕВА
                     КАЛОЯН ВЛАДИСЛАВОВ АЛЕКСАНДРОВ
                     КАЛОЯН ИВАНОВ КОСТАДИНОВ
                     КАМЕЛИЯ ДИМИТРОВА КОНДОВА
                     КАМЕН ГЕОРГИЕВ ВЛАСЕВ
                     КАМЕН НИКОЛОВ ЙОРДАНОВ
                     КАМЕН СТЕФАНОВ КАЛЧЕВ
                     КАТЯ ПЕТРОВА ГАНОВА
                     КЕРА СТОЕВА ПЕТРОВА
                     КИРИЛ ИВАНОВ ШАГУНОВ
                     КЛИМЕНТ ДЕНЧЕВ КОСТАДИНОВ
                     КЛИМЕНТ МИЛАНОВ СТЕФАНОВ
                     КОЛЬО ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
                     КОЛЬО ДИМОВ ДОНЧЕВ
                     КОЛЬО МАРИНОВ КОЛЕВ
                     КОНСТАНТИН ХРИСТОВ КОНСТАНТИНОВ
                     КОНСТАНТИНА ИВАНОВА ТОТЕВА-ВАСИЛЕВА
                     КОСТА ГЕОРГИЕВ КОСТОВ
                     КОСТАДИН МИХАЛЕВ КОСТОВ
                     КОСТАДИН ХРИСТОВ ЛАЗАРОВ
                     КРАСИЛИНА БОЖКОВА ТОПАЛОВА
                     КРАСИМИР ВАСИЛЕВ ЧЕШМЕДЖИЕВ
                     КРАСИМИР ДИМОВ КОСТОВ
                     КРАСИМИР МАРИЯНОВ МАРИНОВ
                     КРАСИМИР РАДЕВ ГЕНОВ
                     КРАСИМИРА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА
                     КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
                     КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА ЩЕРЕВА
                     КРАСИМИРА ИВАНОВА МАРИНОВА
                     КРАСИМИРА КОЛЕВА ГЕОРГИЕВА
                     КРЕМЕНА СТОЯНОВА СЪРДЪМОВА-ЙОРДАНОВА
                     КРИСТИНА ДАЧКОВА ДРАГОЕВА
                     КРИСТИНА ТОДОРОВА НИКОЛОВА
                     ЛИДИЯ ХРИСТОВА РАДЕВА-ГЕОРГИЕВА
                     ЛИЛЯНА КОЛЕВА КУРТЕВА
                     ЛОРА ПЕЙЧЕВА ПЕЕВА
                     ЛЪЧЕЗАРА ЖИВКОВА ГЕОРГИЕВА
                     ЛЮБИМА ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА
                     ЛЮБОМИР ДОБРОМИРОВ ВАСИЛЕВ
                     ЛЮБОМИР ХРИСТОВ ВЪРБАНОВ
                     МАГДАЛЕНА ДИМИТРОВА ВЪЛКОВА
                     МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА МИТКОВА
                     МАГДАЛЕНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
                     МАРГАРИТА АТАНАСОВА ПЕЙЧЕВА
                     МАРГАРИТА ЕНЕВА МОНЕВА
                     МАРГАРИТА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА
                     МАРИАНА ИЛИЕВА СИМЕОНОВА
                     МАРИЙКА ЛАМБОВА ПЕТРОВА
                     МАРИЙКА НИКОЛОВА ВАСИЛЕВА
                     МАРИЙКА СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА
                     МАРИЙКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА
                     МАРИЙКА СЪБЕВА ЦВЕТКОВА
                     МАРИНЕЛА ВАСИЛЕВА СТЕФАНОВА
                     МАРИНЕЛА ЗДРАВКОВА МАРИНОВА
                     МАРИНЕЛА НИКОЛОВА КОВАЧЕВА
                     МАРИЯ АНДОНОВА ДИМИТРОВА
                     МАРИЯ АТАНАСОВА ВЛАЙКОВА
                     МАРИЯ ДИМИТРОВА ИГНАТОВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА КОСТОВА
                     МАРИЯ КИРОВА НЯГОЛОВА
                     МАРИЯ КОСТАДИНОВА ГЕНОВА
                     МАРИЯ МАТЕЕВА КАЛЕВА
                     МАРИЯ МИТЕВА ИЛЧЕВА
                     МАРИЯ НЕДЕЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА
                     МАРИЯ НИКОЛОВА МИНКОВА
                     МАРИЯ СТАНЕВА КОСТАДИНОВА
                     МАРИЯН ГЕОРГИЕВ БЕЛЧЕВ
                     МАРИЯН КОЛЕВ БЕЛЧЕВ
                     МАРИЯН КОЛЕВ МАРИНОВ
                     МАРИЯН МИХАИЛОВ ДИМИТРОВ
                     МАРИЯН СТОЯНОВ ПЕЙЧЕВ
                     МАРЛЕНА ИВАНОВА ВЪЛЧЕВА
                     МАРТИН ГОСПОДИНОВ МАКСИМОВ
                     МАРТИН ИВАНОВ КОВАЧЕВ
                     МАРТИН СВЕТОСЛАВОВ КОСТОВ
                     МАРТИН ХРИСТОВ ФУРНИГОВ
                     МАРТИНА ЖИВКОВА ПЕТРОВА
                     МАЯ ГАЛИНОВА ГЕОРГИЕВА
                     МАЯ СПАСОВА ИВАНОВА
                     МЕЛАНИ МИЛЕНОВА СТАНЕВА
                     МИГЛЕНА ГЕОРГИЕВА МОМЧЕВА
                     МИГЛЕНА ЕНЧЕВА ФОТЕВА
                     МИГЛЕНА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА
                     МИГЛЕНА СТОЯНОВА ЙОРДАНОВА
                     МИГЛЕНА СТОЯНОВА КОЛЕВА
                     МИЛА БОЙКОВА ДИМЧЕВА
                     МИЛЕН ВЕЛИКОВ МИХАЙЛОВ
                     МИЛЕН ДИМИТРОВ ЯНКОВ
                     МИЛЕН ДОБРОМИРОВ ВАСИЛЕВ
                     МИЛЕН КАМЕНОВ ЛЮБЧЕВ
                     МИЛЕН ПАНАЙОТОВ УЗУНОВ
                     МИЛЕН ТОДОРОВ СТАНЕВ
                     МИЛЕНА ПЕТРОВА АВРАМОВА
                     МИЛЕНА ХРИСТОВА ДЯКОВА
                     МИЛЕНА ЯНЕВА ДИМИТРОВА
                     МИЛИЦА БОЖИДАРОВА ДИМИТРОВА
                     МИЛИЦА ПЕНКОВА КОЕВА
                     МИМИ ПАВЛОВА ИЛИЕВА-ШОПОВА
                     МИНКА МИЛКОВА АНТОНОВА
                     МИНКА ПАРУШЕВА ТОДОРОВА
                     МИНКО АТАНАСОВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     МИНКО ГЕОРГИЕВ КЕРАНОВ
                     МИРЕЛА МИРОСЛАВОВА ИВАНОВА
                     МИРОСЛАВ ВЕСЕЛИНОВ ИВАНОВ
                     МИРОСЛАВ ДИНЕВ НИКОЛОВ
                     МИРОСЛАВ КИРИЛОВ ИВАНОВ
                     МИРОСЛАВ НЕДЕВ ИГНАТОВ
                     МИРОСЛАВ НИКОЛОВ ТОДОРОВ
                     МИРОСЛАВ СТЕФАНОВ КАЛЧЕВ
                     МИРОСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ
                     МИРОСЛАВА НИКОЛАЕВА ДИМОВА-ФРАНГОВА
                     МИРОСЛАВА НЯГОЛОВА МИНЧЕВА
                     МИРЧО СЪБЕВ МИТЕВ
                     МИРЯНА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
                     МИТКА ИВАНОВА НИКОЛОВА
                     МИТКА СТОЯНОВА СТОЯНОВА
                     МИТКО ДИМИТРОВ ИВАНОВ
                     МИТКО ИВАНОВ ДИМИТРОВ
                     МИХАИЛ ВАСИЛЕВ ЧЕШМЕДЖИЕВ
                     МИХАИЛ ЗЛАТЕВ ДИЧЕВ
                     МИХАИЛ МАРИЯНОВ ДИМИТРОВ
                     МЛАДЕН ЖЕЛЕВ МЛАДЕНОВ
                     МОМЧИЛ ДИМОВ ДИМОВ
                     НАДЕЖДА АСАНОВА ХРИСТОВА
                     НАДЕЖДА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА
                     НАЙДЕН СТОЯНОВ НЕДЕЛЧЕВ
                     НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВА ФРАНГОВА
                     НЕВЕНА ИВАНОВА ДИМОВА
                     НЕВЯНА ДИМИТРОВА МАРИНОВА
                     НЕДЕЛЧО ДЕНЧЕВ КОСТАДИНОВ
                     НЕДКО МИЛЕНОВ ДОБРОМИРОВ
                     НЕДЯЛКА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА
                     НЕДЯЛКА ПЕТКОВА ЙОНКОВА
                     НЕДЯЛКА РУСЕВА МИТЕВА
                     НЕДЯЛКО АТАНАСОВ НЕДЯЛКОВ
                     НЕЛИ ГОСПОДИНОВА ДИМОВА
                     НЕЛИ ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА
                     НЕЛИ ТОДОРОВА НИКОЛОВА
                     НЕНКА РУСЕВА АЛЕКСАНДРОВА
                     НЕШЕ ИРФАН ЧАКЪР
                     НИКОЛА ВАСИЛЕВ ФРАНГОВ
                     НИКОЛА ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
                     НИКОЛА ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
                     НИКОЛА МИРОСЛАВОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛА САНДЕВ ДОНЕВ
                     НИКОЛАЙ АСЕНОВ АВРАМОВ
                     НИКОЛАЙ АТАНАСОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛАЙ БОРИСОВ ГАНОВ
                     НИКОЛАЙ ИЛИЕВ АНТОНОВ
                     НИКОЛАЙ ИЛИЕВ КУРТЕВ
                     НИКОЛАЙ МИТКОВ ДИМИТРОВ
                     НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ ГОСПОДИНОВ
                     НИКОЛАЙ НЕДЯЛКОВ ХАНЗЪРОВ
                     НИКОЛЕТА АНГЕЛОВА ДОНЧЕВА
                     НИКОЛЕТА ТОШКОВА ХОФМАН
                     НИКОЛИНКА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА
                     НИКОЛИНКА МИТЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     НИКОЛИНКА ПЕНЧЕВА ХРИСТОВА
                     НИНА СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА
                     НИНО НИКОЛАЕВ БОЙЧЕВ
                     НЯГОЛ МИНЧЕВ НЯГОЛОВ
                     ПАВЛЕТА АЛЕКСАНДРОВА ШАГУНОВА
                     ПАВЛЕТА ЖЕЛЯЗКОВА ГРИГОРОВА
                     ПАВЛЕТА ПЛАМЕНОВА КИРИЛОВА
                     ПАВЛЕТА СТОИЛОВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     ПАВЛИН ДЕНЧЕВ АВДЖИЕВ
                     ПАВЛИНА АНДОНОВА ВАСИЛЕВА
                     ПАВЛИНА ПЕТРОВА ИВАНОВА
                     ПАВЛИНКА АТАНАСОВА СТОЯНОВА
                     ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ УЗУНОВ
                     ПАУН ДИМОВ ПАУНОВ
                     ПЕЙЧО КЪНЧЕВ ПЕЕВ
                     ПЕНКА АТАНАСОВА ВАСИЛЕВА
                     ПЕНКА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ПЕНКА ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА
                     ПЕНКА ИВАНОВА ДОНЕВА
                     ПЕНКА КОЛЕВА БОЙЧЕВА
                     ПЕНКА НИКОЛАЕВА КОЛЕВА
                     ПЕНКО ЙОРДАНОВ КОЕВ
                     ПЕПА ГЕОРГИЕВА ДИМОВА
                     ПЕПА ДИМОВА ИВАНОВА
                     ПЕТРАНКА ДИМИТРОВА МАРИНОВА-КАЙЗЕР
                     ПЕТРАНКА ЕНЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ПЕТРАНКА ИВАНОВА ЖЕЛЕВА
                     ПЕТРАНКА МИХАЙЛОВА ЖЕЛЕВА
                     ПЕТЪР АТАНАСОВ ЦОНЕВ
                     ПЕТЪР ВАСИЛЕВ АЛЕКСИЕВ
                     ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ГОСПОДИНОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ДЕНКОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ЖИВКОВ ИВАНОВ
                     ПЕТЪР ПЛАМЕНОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ЦВЕТОМИРОВ КАЛЕВ
                     ПЕТЯ ЖИВКОВА ПЕТРОВА
                     ПЛАМЕН АНГЕЛОВ МИТЕВ
                     ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ
                     ПЛАМЕНА ЖИВКОВА ЖЕКОВА
                     ПЛАМЕНА ТОДОРОВА ДИМОВА
                     ПОЛИНА ДРАГОМИРОВА ГЕОРГИЕВА
                     РАДИ ЖЕЛЯЗКОВ РАДЕВ
                     РАДКА МИТЕВА ГРИГОРОВА
                     РАДОМИР МИТКОВ ДИМИТРОВ
                     РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ РАДИЧКОВ
                     РАДОСЛАВ КОЛЕВ ДЕЛЕВ
                     РАДОСЛАВ МИХАЛЕВ САВОВ
                     РАЛИЦА ЖИВКОВА МАРИНОВА
                     РОДИНКА ХРИСТОВА ДЪРЛЕНСКА
                     РОЗАЛИНА СТОЯНОВА ДИМОВА
                     РОЗАЛИЯ ДЕЯНОВА ПЕТРОВА
                     РОСЕН ХРИСТОВ КОСТАДИНОВ
                     РОСИЦА ГЕОРГИЕВА СИМЕОНОВА
                     РОСИЦА ИВАНОВА БЕЛЧЕВА
                     РОСНА НИКОЛАЕВА ДИМИТРОВА
                     РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
                     РУМЯН ДИМОВ РАДЕВ
                     РУМЯНА ВАСИЛЕВА СТОЯНОВА
                     РУМЯНА ДИМИТРОВА ЖЕЧЕВА
                     РУМЯНА ЙОРДАНОВА КОЛЕВА
                     РУМЯНА ПЕЙЧЕВА ИВАНОВА
                     РУМЯНА СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     РУСКА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА
                     РУСКО РУСЕВ ХРИСТОВ
                     САВВА ЕВГЕНИЕВИЧ ВОЛКАНОВ
                     САМУИЛ ВАЛЕНТИНОВ ДЕЧЕВ
                     СВЕТЛА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
                     СВЕТЛА ТОШЕВА ВАСИЛЕВА
                     СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА ЕНЧЕВА
                     СВЕТЛАНА ИВАНОВА КАЛЕВА
                     СВЕТЛАНА КОЛЕВА ИВАНОВА
                     СВЕТЛАНА САВВИЧНА БАБКИНА
                     СВЕТЛАНА СПИРОВА ФУРНИГОВА
                     СВЕТЛИН НИКОЛОВ ИЛИЕВ
                     СВЕТЛИН СТОЯНОВ СТАНЕВ
                     СВЕТОСЛАВ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ
                     СВЕТОСЛАВ НАЙДЕНОВ НЕДЕЛЧЕВ
                     СВЕТОСЛАВ СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ
                     СВЕТОСЛАВ СТЕФАНОВ КОСТОВ
                     СВИЛЕН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     СВИЛЕН МИРОСЛАВОВ ТОДОРОВ
                     СВИЛЕНА ЦВЕТАНОВА СТОИЛОВА
                     СЕВДАЛИН ДИМИТРОВ ДИМОВ
                     СЕВДАЛИНА СТОЯНОВА ШИБИЛЕВА
                     СЕРДЖАН МУСТАФА БЕКИР
                     СИМЕОН ГЕОРГИЕВ СИМЕОНОВ
                     СИМЕОН ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
                     СИМЕОН СВЕТЛОЗАРОВ РУСЕВ
                     СЛАВИ НЕДЕВ СТОЯНОВ
                     СЛАВИНА ИВАНОВА БОШНАКОВА
                     СЛАВКА ПЕТКОВА РАШЕВА
                     СНЕЖА НЕЙЧЕВА ГЕОРГИЕВА
                     СНЕЖАНА ХРИСТОВА ЖЕЛЕВА
                     СНЕЖАНКА ВЕЛИКОВА ТОДОРОВА
                     СНЕЖАНКА РУСЕВА НЕДЕЛЧЕВА
                     СНЕЖАНКА ТОДОРОВА ЖЕЛЕВА-КОЛЕВА
                     СПАСИНА ИВЕЛИНОВА ПЕТРОВА
                     СРЕБРА СЛАВОВА КАЛЧЕВА
                     СТАМЕНА ХРИСТОВА КОНСТАНТИНОВА
                     СТАНИМИР СТОЯНОВ ТОПАЛОВ
                     СТАНИМИР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ
                     СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ МИТКОВ
                     СТАНИСЛАВ ЖЕКОВ СТОЕВ
                     СТАНИСЛАВ ЖЕЛЕВ ГЕОРГИЕВ
                     СТАНИСЛАВ ПЕТКОВ ИВАНОВ
                     СТАНКА ГЕОРГИЕВА ПАНАЙОТОВА
                     СТАНКА НИКОЛОВА АТАНАСОВА
                     СТАНКА СТОЯНОВА СЪРБОВА-СТОЙКОВА
                     СТАНКО ИВАНОВ ИВАНОВ
                     СТЕЛИЯНА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
                     СТЕФАН ВЪЛКОВ ДЖУМАКОВ
                     СТЕФАН ГАВРАИЛОВ ДИМИТРОВ
                     СТЕФАН ЖЕЛЯЗКОВ ПЕНАКОВ
                     СТЕФАН ИЛИЕВ АНТОНОВ
                     СТЕФАН ИЛИЕВ СЕМЕРДЖИЕВ
                     СТЕФАН МАРКОВ СТЕФАНОВ
                     СТЕФАН НИКОЛАЕВ АВРАМОВ
                     СТЕФАН СТОЯНОВ ДИМИТРОВ
                     СТЕФАНКА ДОНЧЕВА АНГЕЛОВА
                     СТЕФКА АЛЕКСАНДРОВА УРУМОВА
                     СТЕФКА ЗАХАРИЕВА ПЕНЕВА
                     СТЕФКО ГЕОРГИЕВ АУРЕЛОВ
                     СТЕФКО ГОСПОДИНОВ КОЛЕВ
                     СТОИЛ КОЛЕВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     СТОЙКО СТОЯНОВ СТОЙКОВ
                     СТОЙЧО ИВАНОВ МИНЧЕВ
                     СТОЯН ИВАНОВ КОСТОВ
                     СТОЯН ИВАНОВ РАДЕВ
                     СЪБИНКА ВЪЛКОВА РАДЕВА
                     ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
                     ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА РАФАИЛОВА
                     ТЕОДОРА ЖИВКОВА ЖЕКОВА
                     ТЕОДОРА СТОЙКОВА ДЕНКОВА
                     ТИХОМИР ДРАГНЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ТОДОР НИКОЛОВ ТОДОРОВ
                     ТОДОР ЦВЕТАНОВ СЪБЕВ
                     ТОДОРКА ВАСИЛЕВА ПОПОВА
                     ТОДОРКА ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА
                     ТОДОРКА ЕНЧЕВА СТЕФАНОВА
                     ТОДОРКА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ТОНКА СЪБЕВА МИХАЙЛОВА
                     ТОШКО ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ
                     ТОШКО ЖЕЛЕВ МЛАДЕНОВ
                     ТОШКО МИНЧЕВ ТОДОРОВ
                     ТОШКО СТОЯНОВ ТОДОРОВ
                     ФИЛИП ИВАНОВ ПОПОВ
                     ФИЛИПА МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА
                     ФИЛКО СИМЕОНОВ БЕНОВ
                     ХИНКО ИВАНОВ ХИНЕВ
                     ХРИСТИНА СТАНИМИРОВА ХРИСТОВА
                     ХРИСТИНА СТОЙКОВА СТОЯНОВА
                     ХРИСТИНА СТОЙЧЕВА МИНЧЕВА
                     ХРИСТО КОНСТАНТИНОВ ЙОРДАНОВ
                     ХРИСТОФОР БОРИСЛАВОВ КАМЕНОВ
                     ХРИСТОФОР СТОЯНОВ ХРИСТОВ
                     ЦВЕТАН ДИМИТРОВ ПОРЯЗОВ
                     ЦВЕТАН НЕДЕЛЧЕВ НЕДЯЛКОВ
                     ЦВЕТАН СЪБЕВ ДИМИТРОВ
                     ЦВЕТАНКА РАДЕВА ПЕНАКОВА
                     ЦВЕТОМИР ПЕТРОВ КАЛЕВ
                     ЦОНКА ИВАНОВА ХРИСТОВА
                     ЩИЛИЯНА ВАСИЛЕВА КОЛЕВА
                     ЮЛИЯ ЖЕЛЯЗКОВА ЙОРДАНОВА
                     ЮЛИЯ ПЕТРОВА ИВАНОВА
                     ЯВОР СВЕТЛИНОВ СТОЯНОВ
                     ЯНА ИВАНОВА ДИМОВА
                     ЯНА СРЕБКОВА МИХОВА
                     ЯНАКИ ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ЯНИЦА КРАСИМИРОВА ЧЕШМЕДЖИЕВА
                     ЯНКА АЛЕКСИЕВА МЛАДЕНОВА
                     ЯНКА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА
                     ЯНКО ЕНЧЕВ ИВАНОВ
                     ЯНКО ИЛИЕВ ЯНКОВ
                     ЯРОСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ДИМИТРОВ

                                           Кмет/кметски наместник: ............

                                           Секретар на община/район: ..........

                                ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                     (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
         за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

                                   (по чл. 42, ал. 1 ИК)

         ОБЛАСТ ДОБРИЧ   ОБЩИНА ДОБРИЧ-ГРАД
         НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ДОБРИЧ
         КМЕТСТВО .......................   СЕКЦИЯ № 009
         Адрес на избирателната секция: ............................................

         ----------------------------------------------------
                  Собствено, бащино и фамилно име
         ----------------------------------------------------
                     АДРИАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     АЛБЕНА АЛЕКСАНДРОВА МИНКОВА-КОЛЕВА
                     АЛЕКСАНДРА ГАЛИНОВА ДЕНЕВА
                     АЛЕКСАНДРА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА
                     АЛЕКСАНДРА ДИМИТРОВА МИТЕВА
                     АЛЕКСАНДРИНА ИВАЙЛОВА ОПЪЛЧЕНОВА-ДАЧЕВА
                     АЛЕКСАНДРИНА СВЕТЛИНОВА МИХАЙЛОВА
                     АЛЕКСАНДЪР ЛЮДМИЛОВ АЛЕКСАНДРОВ
                     АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ БЕКЯРОВ
                     АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ КОЛЕВ
                     АЛЕКСАНДЪР СИМЕОНОВ АЛЕКСАНДРОВ
                     АНА НИКОЛОВА МИНЧЕВА
                     АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ДЖЕНЕВ
                     АНГЕЛ КИРИЛОВ МИНЧЕВ
                     АНГЕЛИНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
                     АНДРИАНА РУМЕНОВА ПАНАЙОТОВА
                     АНДРИЯН МАРЧЕВ МАРКОВ
                     АНЕЛИЯ БОРИСЛАВОВА ПЕТКОВА
                     АНТОАНЕТА ЖЕЛЕВА КРЪСТЕВА
                     АНТОАНЕТА КРАСИМИРОВА ДИМИТРОВА
                     АНТОН ВЕСЕЛИНОВ ИВАНОВ
                     АНТОН СИМЕОНОВ ДИМИТРОВ
                     АПОСТОЛ ПЛАМЕНОВ ПЕТРОВ
                     АСЯ ИВАНОВА КРЪЧМАРОВА
                     АТАНАС ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
                     АТАНАС КРАСИМИРОВ ГУДЕВ
                     АТАНАС СТОЯНОВ СТОЯНОВ
                     БИЛГИН ИСМАИЛ АСАН
                     БИЛЯНА ЗЛАТАНОВА ШОПОВА
                     БИСТРА ПАУНОВА НИКОЛОВА
                     БОЖАНА ДОНЧЕВА МАЛЕВА
                     БОЙКА СТОЕВА НИКОЛОВА-АНДОНОВА
                     БОНКА ИЛИЕВА ПЕТРОВА
                     БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ДЕНЧЕВ
                     БОРИСЛАВ ЛЮБОМИРОВ ПЕТРОВ
                     БОРЯНА КИРИЛОВА БОНЧЕВА
                     БОЯНА ХРИСТОВА ЧЕРКЕЗОВА
                     БОЯНКА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
                     БРАТОЙ МАРЕВ БРАТОЕВ
                     ВАЛЕНТИН ИЛИЕВ ИВАНОВ
                     ВАЛЕНТИН КИРИЛОВ САПУНДЖИЕВ
                     ВАЛЕНТИН СТОЯНОВ ВЪЛЕВ
                     ВАЛЕНТИНА РУСЕВА СТЕФАНОВА-ГЕОРГИЕВА
                     ВАЛЕРИ ИВАНОВ ВЕЛИКОВ
                     ВАЛЯ СТАНЕВА СЪБЕВА
                     ВАНЯ МАРКОВА СИВКОВА
                     ВАСИЛ ГОСПОДИНОВ ПЕТКОВ
                     ВАСИЛ ЙОВЧЕВ ВАСИЛЕВ
                     ВАСИЛКА РОСЕНОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     ВЕЛИЗАР ИВАЙЛОВ ШИБИЛЕВ
                     ВЕЛИЗАРА ПЕТКОВА МИТЕВА
                     ВЕЛИКА АПОСТОЛОВА ТОДОРОВА
                     ВЕЛИКО ХАРАЛАМБЕВ СИМЕОНОВ
                     ВЕЛИЧКА АТАНАСОВА СТЕФАНОВА
                     ВЕЛИЧКА КИРОВА ПЕТРОВА
                     ВЕЛИЧКА НИКОЛОВА ПЕТРОВА
                     ВЕЛИЧКА ТОДОРОВА ПЕТКОВА
                     ВЕЛИЧКО ТОНЕВ ПЕТРОВ
                     ВЕЛЬО ДИМИТРОВ ВЕЛКОВ
                     ВЕНЕЛИН ТОДОРОВ МИХАЙЛОВ
                     ВЕНЕЛИНА ЖЕЛЯЗКОВА БЕРБЕНКОВА
                     ВЕСЕЛА ВЕСЕЛИНОВА ГЕЧЕВА
                     ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ САРАНДЕВ
                     ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
                     ВЕСЕЛИН МАРИНОВ ВАСИЛЕВ
                     ВЕСЕЛИН МАТЕЕВ ЯНЕВ
                     ВЕСЕЛИН НЕЙКОВ НЕЙКОВ
                     ВЕСЕЛИН СТЕФАНОВ ВЪЛЕВ
                     ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ СТОЯНОВ
                     ВЕСЕЛИН ТОДОРОВ ДИМИТРОВ
                     ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ ХРИСТОВ
                     ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА МАЛЧЕВА
                     ВЕСЕЛИНА ЛАЗАРОВА ГЕОРГИЕВА
                     ВЕСЕЛИНА СТАНЕВА КИРОВА
                     ВИКТОР ДИМЧЕВ ПАСКОВ
                     ВИКТОРИЯ ВАРАДИНОВА МИХАЙЛОВА
                     ВИЛИЯНА СЛАВЧЕВА ЛАЗАРОВА
                     ВИОЛЕТА БАХОВА СТОЕВА-НИКОЛОВА
                     ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
                     ВИОЛЕТА ПЕТРОВА ПОПОВА
                     ВИЧКА ПЕТРОВА НИКОЛОВА
                     ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ВЛАДИМИР КОСТОВ БАНОВ
                     ВЛАДИМИР ЯВОРОВ ВЛАДИНОВ
                     ВЛАЙКО ИВАНОВ ДИМИТРОВ
                     ВЯРКА ВАСИЛЕВА САРАНДЕВА
                     ГАЛИН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ГАЛИН ДИМИТРОВ ДЕНЕВ
                     ГАЛИН ПЕТРОВ СЛАВОВ
                     ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА ПОЛИМЕНОВА
                     ГАЛИНА ДРАГОМИРОВА ГЕОРГИЕВА
                     ГАЛИНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
                     ГАЛИНА МИТЕВА КОЛЕВА
                     ГАЛУНКА ЛАЗАРОВА СИМЕОНОВА
                     ГАЛЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
                     ГАЛЯ НИКОЛОВА КАЛИНКОВА
                     ГАНКА СТОЯНОВА ДОНЧЕВА
                     ГЕОРГИ БОРИСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ПЕТКОВ
                     ГЕОРГИ ГАЛИНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КАРАКАШЕВ
                     ГЕОРГИ ДИМОВ АЛЕКСИЕВ
                     ГЕОРГИ ЖИВКОВ КОЛЕВ
                     ГЕОРГИ ИВАЙЛОВ ПЕТРОВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ДИНЕВ
                     ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ НИКОЛОВ
                     ГЕОРГИ МИНКОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ РАДОСЛАВОВ РАДЕВ
                     ГЕОРГИ СТОЙКОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ТРАЙКОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕРГАНА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА-РАЙЧЕВА
                     ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
                     ГЕРГАНА ДРАГОМИРОВА ЧЕРКЕЗОВА
                     ГЕРГАНА ИВАНОВА ИВАНОВА
                     ГЕРГАНА МАРИНОВА МИТЕВА
                     ГЕРГАНА ПЛАМЕНОВА ПЕТРОВА
                     ГЕРГИНА НИКОЛОВА СТОЙКОВА
                     ГЕРМАН СТОЕВ ВЕЛИКОВ
                     ДАНАИЛ ИВАНОВ ТОДОРОВ
                     ДАНАИЛ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
                     ДАНИЕЛ НИКОЛАЕВ НЕЙКОВ
                     ДАНИЕЛ ПЕТРОВ ПЕТРОВ
                     ДАНИЕЛ СТОЙЧЕВ АТАНАСОВ
                     ДАНИЕЛА ЗАФИРОВА ПЕТРОВА
                     ДАНИЕЛА СТАНЕВА ВЕЛЕВА
                     ДАНИЕЛА ХРИСТОВА РАФАИЛОВА
                     ДАНКО МИНКОВ ПЕЙЧЕВ
                     ДАРИЕЛА ТОМОВА ДИМИТРОВА
                     ДАРИН ТОДОРОВ КЪНЕВ
                     ДАРИНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
                     ДАРИНА МИНЧЕВА МИНЧЕВА
                     ДАРИНА НИКОЛОВА КОЛЕВА
                     ДАРИНКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
                     ДЕВОРА ЛЮБЕНОВА ИВАНОВА
                     ДЕНИС ЮСЕИН ШАКИРОВ
                     ДЕНИЦА ГЕОРГИЕВА БОРИСЛАВОВА
                     ДЕСИСЛАВА ДИЯНОВА РАЙЧЕВА
                     ДЕСИСЛАВА КОСТАДИНОВА КОЛЕВА
                     ДЕСИСЛАВА КРАСИМИРОВА ЧАНОВА
                     ДЕСПИНА РАДОМИРОВА ДИМИТРОВА
                     ДЕЯНА ВЕЛИКОВА СТОЕВА
                     ДИАНА АТАНАСОВА МАРКОВА
                     ДИМИТРА ГЕОРГИЕВА СТОЙЧЕВА
                     ДИМИТРИНА КОЛЕВА СЛАВОВА
                     ДИМИТРИНА СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА
                     ДИМИТРИЧКА ВЕЛИКОВА КОСТАДИНОВА
                     ДИМИТРИЧКА ГОСПОДИНОВА РАЙЧЕВА
                     ДИМИТРИЧКА КОЛЕВА ТИТЕВА-ТОНЕВА
                     ДИМИТРИЧКА ТОДОРОВА СТЕФАНОВА
                     ДИМИТЪР АТАНАСОВ СТОЙЧЕВ
                     ДИМИТЪР ВЕЛЕВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ГАЛИНОВ ДЕНЕВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КАРАГЕОРГИЕВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ПОПОВ
                     ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ИВАНОВ
                     ДИМИТЪР ДРУМЕВ СИВКОВ
                     ДИМИТЪР ЗЛАТЕВ ЖЕЧЕВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ КАРАКАШЕВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ КОЛЕВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ НЕЙЧЕВ
                     ДИМИТЪР ИЛИЕВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ПАНАЙОТОВ ИЛИЕВ
                     ДИМИТЪР ПЕТКОВ МИТЕВ
                     ДИМИТЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ
                     ДИМИТЪР ТОДОРОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ХРИСТОВ ВЕЛИКОВ
                     ДИМКА ДИМИТРОВА САРАНДЕВА
                     ДИМКА КОСТАДИНОВА АТАНАСОВА-ПЕТРОВА
                     ДИМЧО ПЕТКОВ ИЛИЕВ
                     ДИМЧО СТОЯНОВ ПАСКОВ
                     ДИЯН ИВАНОВ НЕДЕЛЧЕВ
                     ДИЯНА АНГЕЛ КИРКОРЯН-НИКОЛОВА
                     ДОБРИНКА МИЛЕВА ИВАНОВА
                     ДОБРОМИРА ПЕТКОВА ПЕТКОВА-ПАВЛОВА
                     ДОНА ХРИСТОВА ДРАЛЧЕВА
                     ДОНКА ИВАНОВА КАРАКАШЕВА
                     ДОНКА ТОДОРОВА ВАСИЛЕВА
                     ДОНКО ГЕОРГИЕВ МАРЕВ
                     ДОРИНКА СТЕФАНОВА ТОМОВА
                     ДОРОТЕЯ АНТОНОВА ТОНЕВА
                     ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ МИНКОВ
                     ДРАГОМИР СТАНИСЛАВОВ ДРАЛЧЕВ
                     ДРАГОМИР ЯНКОВ ЯНКОВ
                     ДРАЛЧО СТАНЕВ ДРАЛЧЕВ
                     ЕВА ВЕЛИКОВА ШИБИЛЕВА
                     ЕВГЕНИ ВАСИЛЕВ ЕНЕВ
                     ЕВГЕНИ СТОЯНОВ ЖЕЛЕВ
                     ЕВГЕНИЯ ЛАЗАРОВА НИКОЛОВА
                     ЕВЕЛИН ЦОНКОВ ДИМИТРОВ
                     ЕКАТЕРИНА СТЕФАНОВА ПЕТРОВА
                     ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА
                     ЕЛЕНА ИВАНОВА НЕДЕЛЧЕВА
                     ЕЛЕНА ПЕТКОВА ВУТОВА
                     ЕЛЕНА ПЕТРОВА СТАНЧЕВА
                     ЕЛЕНА ХРИСТОВА СТОЯНОВА
                     ЕЛЕОНОРА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА
                     ЕЛИЦА АТАНАСОВА МАЛЕВА
                     ЕЛИЦА ЕВГЕНИЕВА ФИЛИПОВА
                     ЕЛИЦА КИРЧЕВА АПОСТОЛОВА-ДЪБНИШКА
                     ЕЛИЯН СТЕФАНОВ РАФАИЛОВ
                     ЕМИЛ ИЛИЕВ ЕНЧЕВ
                     ЕМИЛИЯ ЕЛИЯНОВА РАФАИЛОВА
                     ЖАНА ИВАНОВА АЛЕКСИЕВА
                     ЖАНЕТА БАЛЧЕВА ШИБИЛЕВА
                     ЖЕЛЮ КРЪСТЕВ СТАНЧЕВ
                     ЖЕЛЯЗКА КОЛЕВА ПЕЕВА
                     ЖЕЛЯЗКО НИКОЛОВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     ЖЕЛЯНКА ИВАНОВА ПЕТРОВА
                     ЖИВКА ДИМИТРОВА КОЛЕВА
                     ЖИВКА НИКОЛОВА ХРИСТОВА
                     ЖИВКА СИМЕОНОВА РАДЕВА
                     ЖИВКА ХРИСТОВА ЖЕЛЕВА
                     ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
                     ЖИВКО ДИМИТРОВ МАШЕВ
                     ЖИВКО ПЕТРОВ ИВАНОВ
                     ЖИВКО СТОИЛОВ ЖЕЛЕВ
                     ЖУЛИЯНА СТЕФАНОВА КОЛЕВА
                     ЗАФИРКА ЯНАКИЕВА ПЕРСИНОВА
                     ЗЛАТАН НИКОЛОВ ШОПОВ
                     ЗЛАТИНКА ДИМЧЕВА ПЕТКОВА
                     ЗЛАТКА ЛАЗАРОВА РАДЕВА
                     ЗОРНИЦА ЛЮБОМИРОВА ПЕТРОВА
                     ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ИВАЙЛО КЕРАНОВ КОЛЕВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ДИНЕВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН ДИКОВ ГОСПОДИНОВ
                     ИВАН ЕВГЕНИЕВ СТОЯНОВ
                     ИВАН ИВАНОВ ДОНЕВ
                     ИВАН ИВАНОВ НЕДЕЛЧЕВ
                     ИВАН ИВАНОВ РАДЕВ
                     ИВАН ИРОСЛАВОВ ПЕТКОВ
                     ИВАН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
                     ИВАН МИЛЕВ СТЕФАНОВ
                     ИВАН ПЕТРОВ ИВАНОВ
                     ИВАН СТЕФАНОВ ГРАНИЧАРСКИ
                     ИВАН СТОЯНОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ТОДОРОВ ИВАНОВ
                     ИВАНКА БОРИСОВА НИКОЛОВА
                     ИВАНКА ГОСПОДИНОВА ДОНЕВА
                     ИВАНКА ИВАНОВА СТОЯНОВА
                     ИВАНКА ЙОРДАНОВА ГАНЧЕВА
                     ИВАНКА МАРИНОВА СЛАВОВА
                     ИВАНКА ПЕТРОВА ШЕХТАНОВА
                     ИВАНКА ХРИСТОВА ИЛИЕВА
                     ИВАНЧО ВЛАЙКОВ КОЛЕВ
                     ИВЕЛИН СЪБЕВ АНДОНОВ
                     ИВЕЛИНА ДИМИТРОВА КАРАГЕОРГИЕВА
                     ИВЕЛИНА РОСЕНОВА НЕДЕЛЧЕВА
                     ИГЛИКА НИКОЛОВА СТАНЕВА
                     ИЛИАНА РУМЕНОВА ПАНАЙОТОВА
                     ИЛИЯН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ
                     ИЛИЯН ДАНЧЕВ ГОСПОДИНОВ
                     ИЛИЯН КЪНЧЕВ ЯНАКИЕВ
                     ИЛИЯН МИТКОВ ИЛИЕВ
                     ИЛИЯНА НИКОЛАЕВА НЕЙКОВА
                     ИЛКО БОРИСЛАВОВ ДЕНЧЕВ
                     ИЛКО ПАВЛОВ ИЛИЕВ
                     ИРИНА АНДРЕЕВА ПАНАЙОТОВА
                     ИРИНА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА
                     ИСКРА КЪНЧЕВА КЕРАНОВА
                     ЙОАННА-КРИСТИН СТАНИСЛАВОВА СТАНЕВА
                     ЙОВКА ИВЕЛИНОВА ПЕНЧЕВА
                     ЙОВКА КОСТАДИНОВА ПЕТКОВА
                     ЙОВКА ПЕНЕВА ЯНКОВА
                     ЙОРДАН ТОДОРОВ ЙОРДАНОВ
                     ЙОРДАНКА АТАНАСОВА ВЛАЕВА
                     ЙОРДАНКА ВЕСЕЛИНОВА ЙОРДАНОВА
                     ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА ГОСПОДИНОВА
                     КАЛИН ЦВЕТАНОВ РУСЕВ
                     КАЛИНКА ДИМИТРОВА ЖЕЧКОВА
                     КАЛИНКА СТАНЧЕВА ПЕТРОВА
                     КАЛЯ МИХОВА ЙОРДАНОВА
                     КАМЕН КРАСИМИРОВ ПОПОВ
                     КАМЕНА ВАЛЕНТИНОВА ТОДОРОВА
                     КАТЕРИНА ЖИВКОВА КУЛЕВА
                     КАТЕРИНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     КАТЯ АНДРЕЕВА ИЛИЕВА-МИНЧЕВА
                     КАТЯ ГЕОРГИЕВА СТОЙКОВА
                     КАТЯ ДИМИТРОВА ВЕЛИКОВА
                     КАТЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
                     КАТЯ НИКОВА ДИМИТРОВА
                     КЕВОРК АНГЕЛ КИРКОРЯН
                     КЕРАН КОЛЕВ ГЕОРГИЕВ
                     КЕРАНКА СТОЯНОВА МАТЕЕВА
                     КИНКА СЛАВЧЕВА ТОДОРОВА-ДИНЕВА
                     КИРИЛ ВАЛЕНТИНОВ САПУНДЖИЕВ
                     КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
                     КИРИЛКА ГЕОРГИЕВА МИНЧЕВА
                     КИРЧО АПОСТОЛОВ ДОНЧЕВ
                     КОЛЬО ВЕЛИКОВ ХРИСТОВ
                     КОЛЮ СТОЯНОВ СТОЯНОВ
                     КОНСТАНТИН ВАСИЛЕВ ПЕТКОВ
                     КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
                     КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ КИРОВ
                     КОСТА АНДРЕЕВ ПАВЛЕНКОВ
                     КОСТАДИН АНГЕЛОВ КИРЧЕВ
                     КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ
                     КРАСИМИР ВАСИЛЕВ ПОЛИМЕНОВ
                     КРАСИМИР ГОЧЕВ БОНЕВ
                     КРАСИМИР ДИМИТРОВ ЧАНОВ
                     КРАСИМИР ИЛИЕВ КИРОВ
                     КРАСИМИР ЛЮБЕНОВ СОТИРОВ
                     КРАСИМИР РУСЕВ НИКОЛОВ
                     КРАСИМИРА ЖЕЛЯЗКОВА ФИЛИПОВА
                     КРАСИМИРА ЗДРАВКОВА БЕКЯРОВА
                     КРАСИМИРА ЙОРДАНОВА ФОТЕВА-ЙОТОВА
                     КРЕМЕНА ИВАНОВА ЖЕЛЕВА
                     КРЕМЕНА СТЕФАНОВА ХРИСТОВА
                     КРИСТИНА КРАСИМИРОВА ЧАНОВА
                     КРИСТИЯН КОСТАДИНОВ ПЕТКОВ
                     КРЪСТИНКА ИВАНОВА ПОПОВА
                     КРЪСТИНКА КОЛЕВА ТОДОРОВА
                     КРЪСТИНКА ХИМЧЕВА ВАСИЛЕВА
                     ЛАЗАР ХРИСТОВ ДИМОВ
                     ЛЕО ИВАЙЛОВ ТАШЕВ
                     ЛЕОНАРДО ЕДУАРД ХУБЕСЕРЯН
                     ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА РУСЕВА
                     ЛИЛЯНА СТОЕВА ТРАЙКОВА
                     ЛЪЧЕЗАР СТАНИСЛАВОВ ТОНЕВ
                     ЛЮБОМИР БАЙЧЕВ ПЕТРОВ
                     ЛЮБОМИР ДЕНКОВ РАЙЧЕВ
                     МАГДАЛЕНА СТЕФАНОВА МАРИНОВА
                     МАГДАЛИНА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА
                     МАДЛЕН СТИЛЯНОВА МАТЕЕВА
                     МАЛИНА ПЕТКОВА НИКОЛОВА
                     МАРА ТОДОРОВА МАШЕВА
                     МАРГАРИТА ВЛАДИМИРОВА ГЕОРГИЕВА
                     МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА МАРЕВА
                     МАРИАНА ИЛИЕВА ЧАВДАРОВА-ДЕНЧЕВА
                     МАРИЕЛА ГЕОРГИЕВА РАДУШЕВА-ПЕТРОВА
                     МАРИЙКА ВЪЛЧЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     МАРИЙКА ВЪРБАНОВА ДИМИТРОВА
                     МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
                     МАРИЙКА ДИМИТРОВА ДРАГНЕВА
                     МАРИЙКА ИВАНОВА АНДОНОВА
                     МАРИЙКА КУЛЕВА КИРЧЕВА
                     МАРИЙКА МИЛКОВА ЗЛАТЕВА
                     МАРИЙКА РАДЕВА ЙОРДАНОВА
                     МАРИЙКА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА
                     МАРИН ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ
                     МАРИНА СТОЯНОВА ЕНЧЕВА
                     МАРИНКА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
                     МАРИНКА НИКОЛОВА СТОЯНОВА
                     МАРИО БРАТОЕВ БРАТОЕВ
                     МАРИЯ  ИВАНОВА ГРОУС
                     МАРИЯ БОРИСОВА ШОПОВА
                     МАРИЯ ГРИГОРОВА ЕНЧЕВА
                     МАРИЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
                     МАРИЯ ИВАЙЛОВА МОМЧИЛОВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА РАДИЧКОВА
                     МАРИЯ СТОЯНОВА ДИМИТРОВА
                     МАРИЯ СТОЯНОВА ИВАНОВА
                     МАРИЯН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     МАРИЯН ИВАНОВ СЛАВОВ
                     МАРИЯНА ДЕЛЧОВА ВЕЛИКОВА
                     МАРИЯНА МИЛЕВА КИРОВА
                     МАРТИН ВАЛЕНТИНОВ МАНЕВ
                     МАРТИН ВАЛЕНТИНОВ МИРЧЕВ
                     МАРТИН ЕВГЕНИЕВ СТОЯНОВ
                     МАРТИНА ДАНАИЛОВА ТОДОРОВА
                     МАРЧО АНДРЕЕВ МАРКОВ
                     МАТЕЙ ВЕСЕЛИНОВ ЯНЕВ
                     МАЯ СПАСОВА МАКНЕВА
                     МИГЛЕНА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА
                     МИГЛЕНА ЙОРДАНОВА ВАСИЛЕВА
                     МИЛА ВАЛЕНТИНОВА ИВАНОВА
                     МИЛА МИРОСЛАВОВА МИНЧЕВА
                     МИЛА ХРИСТИАНОВА МИЛЕВА
                     МИЛЕН ГЕОРГИЕВ СЪБЕВ
                     МИЛЕН ДАНКОВ МИНКОВ
                     МИЛЕН МИРОСЛАВОВ ПОПОВ
                     МИЛЕНА ГАНЕВА ЦОНЕВА-ИВАНОВА
                     МИЛЕНА ЙОРДАНОВА РУСЕВА-ЧАНОВА
                     МИЛЕНА ЯНКОВА СИМЕОНОВА
                     МИЛКА НЕДЕЛЧЕВА СТАНКОВА
                     МИРОСЛАВ ХРИСТОВ МИНЧЕВ
                     МИРОСЛАВА ДИМИТРОВА РУСЕВА
                     МИТКА ДЕМИРЕВА АНДОНОВА
                     МИТКО КОЛЕВ ЖУРНАЛОВ
                     МИХАЕЛА ДАНАИЛОВА ТОДОРОВА
                     МИХАИЛ ЕВГЕНИЕВ ЗЛАТЕВ
                     МИХАИЛ ПЕТРОВ МИХАЙЛОВ
                     МИХАИЛА ИВАНОВА СТЕФАНОВА
                     НАДЕЖДА ДИМИТРОВА МАРИНОВА
                     НАДЯ БОЖКОВА СЛАВОВА
                     НАДЯ КОСТАДИНОВА КОЛЕВА
                     НАНСИ ДАНИЕЛОВА ГЕОРГИЕВА
                     НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА СИМЕОНОВА
                     НЕВЯНА КЕРАНОВА ХРИСТОВА
                     НЕВЯНА НИКОЛОВА ИВАНОВА
                     НЕДЕЛЧО ИВАНОВ ИВАНОВ
                     НЕДКО ПЕЕВ ГЕОРГИЕВ
                     НЕДЯЛКА ВЕЛЧЕВА ИВАНОВА
                     НЕДЯЛКА ДИМИТРОВА ПАВЛЕНКО
                     НЕДЯЛКА КОСТОВА НИКОЛОВА
                     НЕЛИ ЙОРДАНОВА ДРАГОЛОВА
                     НИКОЛ ВАРАДИНОВА МИХАЙЛОВА
                     НИКОЛА ПЕТРОВ РУСЕВ
                     НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ БЕКЯРОВ
                     НИКОЛАЙ ЕВГЕНИЕВ ЗЛАТЕВ
                     НИКОЛАЙ ЖЕЛЯЗКОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ МИЛКОВ
                     НИКОЛАЙ КЕРАНОВ КОЛЕВ
                     НИКОЛАЙ НЕДЕЛЧЕВ КОЛЕВ
                     НИКОЛАЙ ПЕТРОВ НЕЙКОВ
                     НИКОЛАЙ ПЛАМЕНОВ ПЕТРОВ
                     НИКОЛАЙ РУМЕНОВ ЙОТОВ
                     НИКОЛАЙ СТАНИСЛАВОВ СТАНЕВ
                     НИКОЛАЙ СТОЯНОВ МИТЕВ
                     НИКОЛИНКА ГОСПОДИНОВА ИЛИЕВА
                     НИКОЛИНКА ПЕТРОВА МИТЕВА
                     НИКОЛИНКА СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     НИКОЛИНКА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА
                     НИНА ИВАНОВА МИЛЧЕВА
                     НИНА РУСЕВА ДИМИТРОВА
                     ОГНЯН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ
                     ПАВЕЛ НИКОЛАЕВ КОЛЕВ
                     ПАВЕЛ СТОЯНОВ СТОЯНОВ
                     ПАВЛЕТА НИКОЛОВА КОЛЕВА
                     ПАВЛЕТА ТОДОРОВА ИВАНОВА
                     ПАВЛИНА КЪНЧЕВА ЙОРДАНОВА
                     ПАВЛИНКА ИЛИЕВА ВЕЛИКОВА
                     ПАМЕЛА СТАНИМИРОВА САРАНДЕВА
                     ПАНАЙОТ ДИМИТРОВ ПАНАЙОТОВ
                     ПАУЛИНА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА-КИРОВА
                     ПЕЙО ГЕОРГИЕВ ПЕЕВ
                     ПЕЙО КОЛЕВ ДИМИТРОВ
                     ПЕНКА ДЕНЕВА РУСЕВА
                     ПЕНКА КОСТАДИНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ПЕНКО ХРИСТОВ ПЕНКОВ
                     ПЕПА ДОБРЕВА ЕНЕВА
                     ПЕТРАНКА ДИМИТРОВА БЛИЗНАКОВА
                     ПЕТРАНКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
                     ПЕТРАНКА ИВАНОВА ИЛИЕВА
                     ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ РАЙЧЕВ
                     ПЕТЪР ДИНКОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР НИКОЛОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР СЛАВОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР СТЕФАНОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ТОДОРОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЯ ТОДОРОВА ДИМИТРОВА
                     ПЕЮ ГЕОРГИЕВ ПЕЕВ
                     ПЛАМЕН ДОБРЕВ ПЕТКОВ
                     ПЛАМЕН НАУМОВ ГЕОРГИЕВ
                     ПЛАМЕНА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА
                     ПЛАМЕНА ИВАНОВА ИВАНОВА
                     ПОЛИН РОСЕНОВА КОНДОВА
                     ПОЛИНА КРАСИМИРОВА РУСЕВА
                     ПОЛЯ ЕМИЛОВА ПЪРВАНОВА-КОЛЕВА
                     ПРЕСЛАВ СИЛВИЯНОВ ХРИСТОВ
                     РАДКА ИВАНОВА ИВАНОВА
                     РАДОСЛАВ МИНЧЕВ МИНЧЕВ
                     РАЯ ЛЮБЕНОВА ИВАНОВА
                     РЕНИ ИВАНОВА СТОЯНОВА
                     РОСЕН СТОЙКОВ СЪБЕВ
                     РОСЕН ТОДОРОВ ДИМИТРОВ
                     РОСИЦА БОРИСОВА ЯНЕВА
                     РОСИЦА ЖЕЛЕВА ДЖЕНЕВА
                     РОСИЦА ИВАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     РОСИЦА КОЛЕВА ВЪЛЕВА
                     РОСИЦА КРАСИМИРОВА НИКОЛОВА
                     РОСТИСЛАВА АТАНАСОВА БАРБОВ
                     РУЖА КРАСИМИРОВА СОТИРОВА
                     РУМЕН ДОНКОВ МАРЕВ
                     РУМЕН ИЛИЕВ ПАНАЙОТОВ
                     РУМЕН ТОДОРОВ ПЕТРОВ
                     РУМЯНА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     РУМЯНА КОЛЕВА МИТЕВА
                     РУМЯНА ХРИСТОВА АТАНАСОВА
                     РУМЯНА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА
                     РУМЯНКА СТОЯНОВА МИНЧЕВА
                     РУСКА АНГЕЛОВА МАКНЕВА
                     РУСКА ЖЕЛЯЗКОВА ВАСИЛЕВА
                     РУСКА РАДЕВА РАДЕВА
                     РУСЛАН РОСЕНОВ СЪБЕВ
                     САМУИЛ ДАНАИЛОВ ТОДОРОВ
                     САРАНДИ СТАНЕВ САРАНДЕВ
                     СВЕТЛА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА
                     СВЕТЛА ПЕТКОВА СТОЯНОВА
                     СВЕТЛА ЩЕРЕВА ВЕЛИКОВА
                     СВЕТОСЛАВ НЕДЕЛЧЕВ ИВАНОВ
                     СВЕТОСЛАВА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
                     СВЕТОСЛАВА МИТЕВА ГЕОРГИЕВА
                     СВИЛЕН АЛЕКСАНДРОВ ПЕХЛИВАНОВ
                     СВИЛЕН КОЛЕВ СТОЯНОВ
                     СВИЛЕН СЪБЧЕВ МИТЕВ
                     СЕВДАЛИНА РАДОМИРОВА МАВРОДИЕВА-НЕЙКОВА
                     СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА АЛЕКСИЕВА
                     СИЛВИЯН ПЕНЧЕВ ХРИСТОВ
                     СИМЕОН ГЕЧЕВ МАКНЕВ
                     СИМОНА СТОЯНОВА ПЕТКОВА
                     СИЯНА БРАТОЕВА ЙОРДАНОВА
                     СИЯНА СТОЯНОВА НОВАКОВА
                     СЛАВ ИВАЙЛОВ ЛАЗАРОВ
                     СНЕЖАНА ДОНЕВА ПЕТРОВА
                     СНЕЖАНА ИЛИЕВА ЕНЕВА
                     СНЕЖАНКА АНГЕЛОВА МИНЕВА
                     СНЕЖАНКА ГЕОРГИЕВА КАРАГЕОРГИЕВА
                     СОНЯ МИРОСЛАВОВА ПОПОВА
                     СОФИЯ ТОДОРОВА ТАШЕВА
                     СПАСИНА РАДЕВА БРАТОЕВА
                     СТАМЕН МИНЧЕВ МИНЧЕВ
                     СТАНИМИР ИВЕЛИНОВ АНДОНОВ
                     СТАНИМИР САРАНДЕВ СТАНЧЕВ
                     СТАНИМИР ЯНАКИЕВ ЯНАКИЕВ
                     СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВ МИТЕВ
                     СТАНИСЛАВ ПЕТРОВ ТОНЕВ
                     СТАНИСЛАВ СЪБЕВ СТАНЕВ
                     СТАНИСЛАВ ХРИСТОВ СТАНЕВ
                     СТАНИСЛАВА КРАСИМИРОВА КИРОВА
                     СТАНКА АТАНАСОВА ИВАНОВА
                     СТАНКА ДОНЧЕВА КИРОВА
                     СТАНКА ЕНЧЕВА ДИМОВА
                     СТАНКА ЛАЗАРОВА ПАСКОВА
                     СТАНЮ ВЕЛЕВ ТОДОРОВ
                     СТЕЛА ИВАНОВА ТОНЕВА
                     СТЕЛИАН АЛЕКСАНДРОВ ПИСКОВ
                     СТЕЛИАНА АТАНАСОВА СТЕФАНОВА
                     СТЕЛИЯН АТАНАСОВ СТИЛИЯНОВ
                     СТЕФАН БОРИСОВ АБАДЖИЕВ
                     СТЕФАН ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ
                     СТЕФАНИ РОСЕНОВА КОНДОВА
                     СТЕФАНИ СТАНИСЛАВОВА СЪБЕВА
                     СТЕФАНКА ИВАНОВА СОТИРОВА
                     СТЕФАНКА СТОЯНОВА МИНЧЕВА
                     СТЕФКА ГЕОРГИЕВА ДРАЛЧЕВА
                     СТЕФКА ИВАНОВА ЗЛАТЕВА
                     СТЕФКО СИМЕОНОВ КОЛЕВ
                     СТИВ СТАНИМИРОВ САРАНДЕВ
                     СТИЛЯН ПЕНЕВ МАТЕЕВ
                     СТОЮ ВЕЛИКОВ СТОЙКОВ
                     СТОЯН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ
                     СТОЯН ИЛИЕВ ЕНЧЕВ
                     СТОЯН МИТЕВ СТОЯНОВ
                     СТОЯНКА ДРАГНЕВА КОЛЕВА
                     СТОЯНКА МИХАЙЛОВА МИХАЛЕВА
                     СТОЯНКА НИКОВА ПЕТРОВА
                     СТОЯНКА ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА
                     СУЗАНА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА
                     СУЛТАНА МИНЧЕВА ЯНКОВА
                     СЪБИ ИВАНОВ АНДОНОВ
                     СЪБИМИР СТАНИСЛАВОВ СЪБЕВ
                     СЪБЧО АТАНАСОВ МИТЕВ
                     ТАНИЕЛ ЛЕОНАРДО ХУБЕСЕРЯН
                     ТАТЯНА КОНСТАНТИНОВА ВЕЛКОВА
                     ТЕОДОРА ДИМИТРОВА ИНЧЕВА
                     ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ТОДОРОВ
                     ТОДОР ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ТОДОР КЪНЕВ НИКОЛОВ
                     ТОДОР ПЕТРОВ СИМЕОНОВ
                     ТОДОРКА КАЛИНОВА БЕКЯРОВА
                     ТОДОРКА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
                     ТОМА ДИМИТРОВ ТОМОВ
                     ТОШКО ИЛИЕВ КЕРАНОВ
                     ТРИФОН АНДРЕЕВ ВЪЛЧИНКОВ
                     ФЛОРА ХОВАНЕС ХУБЕСЕРЯН
                     ХРИСТИНА КИРИЛОВА ИВАНОВА
                     ХРИСТИЯН КЕРАНОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТИЯН КРАСИМИРОВ ПЕТРОВ
                     ХРИСТО ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ХРИСТО МИРОСЛАВОВ МИНЧЕВ
                     ХРИСТО НЕДЕЛЧЕВ СТАНКОВ
                     ХРИСТО ЯНКОВ СТОЯНОВ
                     ХРИСТОСЛАВ ИВАНОВ КРЪЧМАРОВ
                     ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ РУСЕВ
                     ЦВЕТАНА САВОВА ЙОРДАНОВА
                     ЦВЕТАНКА ТОДОРОВА РУСЕВА
                     ЦВЕТЕЛИНА ВАСИЛЕВА АЛЕКСАНДРОВА
                     ЦВЕТОМИР КИРИЛОВ ДАЧЕВ
                     ЦЕНКА ЦВЕТКОВА ГИГИЛЕВА
                     ЦОНКА ДИМИТРОВА ПЕЕВА
                     ЦОНКА ПЕТРОВА ПАСКОВА
                     ЮЗДЕН САЛИ САПУНДЖИЕВА
                     ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА ЯНКОВА
                     ЮЛИЯ ИВАНОВА ЙОРДАНОВА
                     ЯВОР ДРАГОМИРОВ ЯНКОВ
                     ЯНКА ЙОВЧЕВА НОВАКОВА

                                           Кмет/кметски наместник: ............

                                           Секретар на община/район: ..........

                                ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                     (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
         за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

                                   (по чл. 42, ал. 1 ИК)

         ОБЛАСТ ДОБРИЧ   ОБЩИНА ДОБРИЧ-ГРАД
         НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ДОБРИЧ
         КМЕТСТВО .......................   СЕКЦИЯ № 010
         Адрес на избирателната секция: ............................................

         ----------------------------------------------------
                  Собствено, бащино и фамилно име
         ----------------------------------------------------
                     АЙДЪН АПТУЛА ИЛИЯЗ
                     АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА ПАЩИЕВА
                     АЛЕКСАНДРА ЛЮБОМИРОВА ЙОРДАНОВА
                     АЛЕКСАНДЪР КРАСИМИРОВ АТАНАСОВ
                     АЛЕКСАНДЪР ЛЮБОМИРОВ ПАЗВАНТОВ
                     АЛЕКСАНДЪР ЯНКОВ ИВАНОВ
                     АНА ОРЛИНОВА ПЕТКОВА
                     АНАТОЛИЯ МЛАДЕНОВА КОЛЕВА
                     АНГЕЛИНА ГАНЕВА ДИМИТРОВА
                     АНГЕЛИНА ГРИГОРОВА АНТОНОВА
                     АНГЕЛИНКА АНТОНОВА МАТЕЕВА
                     АНКА АТАНАСОВА БОЖКОВА
                     АНКА СТЕФАНОВА КРУМОВА
                     АНТОАНЕТА АЛЕКСАНДРОВА СТАТЕЛОВА
                     АНТОАНЕТА КИРИЛОВА ИВАНОВА
                     АНТОАНЕТА МИХАЙЛОВА ИВАНОВА ДУС
                     АНТОАНЕТА ОГНЯНОВА СТОЯНЧЕВА
                     АНТОАНЕТА ПАВЛИНОВА МАРКОВА
                     АНТОН ИВАНОВ ДОЙЧЕВ
                     АСЯ ЯРОСЛАВОВА ГЕНЧЕВА
                     АТАНАС ЗЛАТЕВ ДАНАИЛОВ
                     АТАНАС ПАСЕВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС ПЕТРОВ ДИЧЕВ
                     АТАНАС ПЕТРОВ КИРОВ
                     АТАНАС СТЕФАНОВ ГЛАВЧЕВ
                     АТАНАС СТОЯНОВ АТАНАСОВ
                     АТАНАСКА ЯНАКИЕВА СЪБЕВА
                     БИЛЯНТ ГЮРКАН ШАИБ
                     БОЖАНКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
                     БОЖИДАР ХРИСТОВ ИВАНОВ
                     БОЖИДАР ЮЛИЯНОВ НИКОЛОВ
                     БОРИСЛАВ НИНКОВ БОРИСОВ
                     БОРЯНА МИХАЙЛОВА ГИЧЕВА
                     БОЯН ГРИГОРОВ ДАВИДОВ
                     БОЯН ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ
                     БРАНИМИР АТАНАСОВ ПОПОВ
                     ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ВАЛЕНТИН ДИМОВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ
                     ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ СИМЕОНОВ
                     ВАЛЕНТИН СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ
                     ВАЛЕНТИНА КОСТАДИНОВА ЖЕКОВА
                     ВАЛЕРИ ВЕСЕЛИНОВ ТОДОРОВ
                     ВАЛЕРИ ЯНКОВ КАРАГЕОРГИЕВ
                     ВАНЬО ПЕТРОВ ТОТЕВ
                     ВАНЯ ФИЛЕВА МИХАЙЛОВА
                     ВАСИЛ ДИМИТРОВ ЛАЗАРОВ
                     ВАСИЛЕНА МАРИЯНОВА ИВАНОВА
                     ВАСИЛКА ЯНКОВА КОСТАДИНОВА
                     ВЕЛИЗАР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     ВЕЛИЗАР ПЛАМЕНОВ КОСТАДИНОВ
                     ВЕЛИЧКА ХРИСТОВА ХРИСТОВА
                     ВЕНЕТА ПЛАМЕНОВА КИРОВА
                     ВЕНЕТА ТОДОРОВА СТОЯНОВА
                     ВЕНКА ПЕТРОВА СТОЕВА
                     ВЕРА ДАНАИЛОВА ИВАНОВА
                     ВЕСЕЛА ЖИВКОВА ГЕОРГИЕВА
                     ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ АЛЕКСИЕВ
                     ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ ЧОБАНОВ
                     ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ
                     ВЕСЕЛИН ПЕТКОВ ВАСИЛЕВ
                     ВЕСЕЛИН ПЛАМЕНОВ ВАСИЛЕВ
                     ВЕСЕЛИНА ПЕТРОВА ДРАГНЕВА
                     ВЕСЕЛИНА ТИХОМИРОВА ЧИТЪРЛИЕВА
                     ВЕСКА СТЕФАНОВА СТАНЕВА-ТОДОРОВА
                     ВИКТОР ИВАНОВ ЗЕЛИНЧЕНКО
                     ВИКТОР НИКОЛАЕВ МИХАЙЛОВ
                     ВИКТОРИЯ АТАНАСОВА АТАНАСОВА
                     ВИКТОРИЯ ПЛАМЕНОВА ВЪЛЧЕВА
                     ВИЛИ ХРИСТОВА КОНДАКОВА
                     ВИЛИСЛАВ МИНЕВ ДОНЧЕВ
                     ВИОЛЕТА КОЛЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     ВИОЛЕТА КОЛЕВА МИХАЛЕВА
                     ВИОЛЕТА КОНСТАНТИНОВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     ВИОРИКА НИКОЛОВА КОРТЕЛОВА
                     ВИХРЕН МИХАЙЛОВ МАНОЛОВ
                     ВЛАДИМИР ВАЛЕРИЕВ ВЕСЕЛИНОВ
                     ВЛАДИМИР ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ
                     ВЛАДИСЛАВ ИВЕЛИНОВ ИВАНОВ
                     ВОИСЛАВ ИВАНОВ СТОЯНОВ
                     ВОЛЕН САМУИЛОВ СТОЯНОВ
                     ВЪЛЧО ИВАНОВ УЗУНОВ
                     ВЪРБАН ЙОРДАНОВ БОНЕВ
                     ВЯРКА ХРИСТОВА ИВАНОВА
                     ГАБРИЕЛА АЛЕКСАНДРОВА АТАНАСОВА
                     ГАБРИЕЛА ГАЛИНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ГАБРИЕЛА ДИЯНОВА ДИМИТРОВА
                     ГАЛИН ГЕОРГИЕВ ГАНЧЕВ
                     ГАЛИН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ГАЛИН МИЛАНОВ МИЛАНОВ
                     ГАЛИН ТОДОРОВ ГЕНЧЕВ
                     ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА
                     ГАЛИНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ГАЛИНА СЛАВОВА ТОДОРОВА
                     ГАЛИНА СТЕФАНОВА НЕДЕЛЧЕВА
                     ГАЛИНА ЦАНКОВА КОЛЕВА
                     ГАНКА РАЧЕВА ПЕНЕВА-МИТЕВА
                     ГАНКА СТЕФАНОВА ДИЧЕВА
                     ГАНЧО СИМЕОНОВ КОСТАДИНОВ
                     ГЕНОВЕВА ДИМИТРОВА ДРУМЕВА
                     ГЕНОВЕВА ИВАНОВА СТОЯНОВА
                     ГЕОРГИ БОЖИДАРОВ БОНЕВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ СТОЕВ
                     ГЕОРГИ ЗДРАВКОВ МИНКОВ
                     ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ БАКАЛИН
                     ГЕОРГИ КРАСИМИРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ЛЮБОМИРОВ КОНСТАНТИНОВ
                     ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ТЪРЕВ
                     ГЕОРГИ НИКОЛОВ КОЛЕВ
                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ
                     ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ДЖЕНКОВА
                     ГЕРГАНА ИВАНОВА БЕНОВА
                     ГИНА НИКОВА МИХАЛЕВА
                     ГИНКА АНДОНОВА АТАНАСОВА
                     ГИНКА ТРИФОНОВА ИВАНОВА
                     ГОСПОДИНКА ЙОРДАНОВА ДИМОВА
                     ГРИГОРИЙ БОЖИДАРОВ ДАВИДОВ
                     ДАМЯН БОЙЧЕВ АТАНАСОВ
                     ДАМЯН РУМЕНОВ ЕНЧЕВ
                     ДАМЯН ЮЛИЯНОВ ТОДОРОВ
                     ДАНА ФИЛИПОВА СТОЯНОВА
                     ДАНАИЛ ПРОДАНОВ ЙОРДАНОВ
                     ДАНИЕЛ БОРИСЛАВОВ БОРИСОВ
                     ДАНИЕЛ НИКОЛАЕВ КОЛЕВ
                     ДАНИЕЛ ПАНЧЕВ ПАВЛОВ
                     ДАНИЕЛА КИРИЛОВА ЗАНТИН
                     ДАРИНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
                     ДАРИНА НИКОЛАЕВА БАКАЛОВА
                     ДАРИНА ТОДОРОВА ТОДОРОВА
                     ДАРИЯ ДИМОВА ШААЛ
                     ДЕНИЦА ГЕОРГИЕВА ГАНЧЕВА
                     ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА ИВАНОВА
                     ДЕНИЦА ПЕТКОВА ВАСИЛЕВА
                     ДЕНИЦА ПЛАМЕНОВА АНДОНОВА
                     ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
                     ДЕСИСЛАВА ДОНКОВА ВЕЛИКОВА
                     ДЕСИСЛАВА МИХАЙЛОВА СТАНЧЕВА
                     ДЕТЕЛИН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
                     ДЕТЕЛИНА ЮЛИЯНОВА КАПРАЛОВА
                     ДИАНА БОРИСЛАВОВА КИРОВА
                     ДИАНА ВАСИЛЕВА ГЕНОВА-КИРОВА
                     ДИАНА ГАНЧЕВА КОСТАДИНОВА
                     ДИАНА ИВАНОВА ПЕТКОВА
                     ДИАНА КИРОВА ИЛИЕВА
                     ДИАНА ПЕТРОВА НИКОЛОВА
                     ДИЛЯН ИЛИЕВ ИЛИЕВ
                     ДИЛЯНА ИВАНОВА РОГОВА
                     ДИЛЯНА ТОДОРОВА МАРИНОВА
                     ДИМИТРИНКА ГЕОРГИЕВА БАКЪРДЖИЕВА
                     ДИМИТРИЧКА ИВАНОВА ШОПОВА
                     ДИМИТРИЧКА ЙОРДАНОВА БОНЕВА
                     ДИМИТРИЧКА РАДЕВА ВАСИЛЕВА
                     ДИМИТРИЧКА ТОДОРОВА НАЙДЕНОВА
                     ДИМИТЪР ВАЛЕНТИНОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ЛАЗАРОВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ПАРУШЕВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ ИЛИЕВ
                     ДИМИТЪР КИРОВ КОСТАДИНОВ
                     ДИМИТЪР КОСТОВ ХИНЕВ
                     ДИМИТЪР МИНЧЕВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР МИНЧЕВ ИВАНОВ
                     ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ ЗАНТИН
                     ДИМИТЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ
                     ДИМИТЪР ТРАЯНОВ СТОЯНОВ
                     ДИЧО ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
                     ДИЧО МИХАЙЛОВ ДИКОВ
                     ДИЯН ЖЕЛЯЗКОВ ДИМИТРОВ
                     ДИЯН НИКОЛАЕВ ДЖЕНКОВ
                     ДИЯНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
                     ДИЯНА ДОНКОВА МАРИНОВА
                     ДИЯНА ЗАХАРИЕВА КАТЕЛИЕВА-ИВАНОВА
                     ДИЯНА ИЛИЕВА БАКАЛОВА
                     ДИЯНА НИКОЛАЕВА ДИМИТРОВА
                     ДИЯНА НИКОЛОВА КОСТАДИНОВА
                     ДОБРИНКА МИХАЙЛОВА ДОНЕВА
                     ДОБРОМИР КИРИЛОВ СТОЯНОВ
                     ДОБРОМИР МИРКОВ ДИМОВ
                     ДОБРОМИР ХРИСТОВ РАЙНОВ
                     ДОНКА МАРИНОВА СИМЕОНОВА
                     ДРАГОМИР ЙОВЧЕВ КЪНЕВ
                     ЕВГЕНИ ТИНКОВ ГЕОРГИЕВ
                     ЕВЕЛИН КОНСТАНТИНОВ КИЧЕВ
                     ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА РУСЕВА
                     ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА ЦЕЛЯШКА
                     ЕЛЕНА РОЗИЯНОВА ЕНЧЕВА-ЛАЗАРОВА
                     ЕЛЕНА ХРИСТОВА ИВАНОВА
                     ЕЛЕНКА БОРИСОВА ХАРАЛАМБИЕВА
                     ЕЛЕНКА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА
                     ЕЛЕОНОРА ПЕТРОВА КАЗАКОВА
                     ЕЛИНА ДИМОВА ДИМИТРОВА-УЗУНОВА
                     ЕМАНУИЛ СТЕФАНОВ ГЛАВЧЕВ
                     ЕНЧО ТИХОМИРОВ ТОДОРОВ
                     ЖАНЕТА АТАНАСОВА ПОПОВА
                     ЖАНИНА ЙОРДАНОВА ТОТЕВА
                     ЖЕЛКА ДЖЕНКОВА ДИМИТРОВА
                     ЖЕЛЮ БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ
                     ЖЕЛЯЗКО ВАСИЛЕВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     ЖЕНИ СЛАВОВА ЙОРДАНОВА
                     ЖИВКА СТЕФАНОВА ХРИСТОВА
                     ЖИВКА ТОДОРОВА КРАЙЧЕВА
                     ЖИВКО АЛЕКСАНДРОВ БОЖКОВ
                     ЖИВКО АТАНАСОВ ЖЕЛЕВ
                     ЖИВКО ГОЧЕВ ГОЧЕВ
                     ЖИВКО ЗЛАТЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ЖИВКО ИВАНОВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     ЖУЛИЕТА МИЛЧЕВА ИВАНОВА
                     ЗВЕЗДЕЛИНА РАНЧЕВА ИВАНОВА
                     ЗДРАВКА ДИМИТРОВА КЪНЕВА
                     ЗДРАВКА МАРКОВА СТАВРЕВА
                     ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МИНКОВ
                     ЗЛАТИН ГАЛИНОВ МИЛАНОВ
                     ЗЛАТИНА ВЛАДИМИРОВА ТОДОРОВА
                     ЗЛАТИНКА МИХАЙЛОВА СИМЕОНОВА
                     ЗЛАТИНКА СТОЕВА СТОЯНОВА
                     ЗЛАТКА АТАНАСОВА ПЕТКОВА
                     ЗЛАТКА ВАСИЛЕВА ПАВЛОВА
                     ЗЛАТКА КОЛЕВА ПЕТРОВА
                     ЗОРНИЦА ЖИВКОВА ГЕОРГИЕВА
                     ЗОРНИЦА ТРИФОНОВА СТАНЧЕВА
                     ИВА БОРИСЛАВОВА ПЕТРОВА
                     ИВАЙЛО ГРИГОРОВ АНТОНОВ
                     ИВАЙЛО ДИМОВ ДИМИТРОВ
                     ИВАЙЛО ЖИВКОВ ИВАНОВ
                     ИВАЙЛО ИВАНОВ ИВАНОВ
                     ИВАЙЛО ТЕОДОРОВ СТАТЕЛОВ
                     ИВАН АНГЕЛОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ВЛАДИМИРОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ
                     ИВАН КОСТАДИНОВ ИВАНОВ
                     ИВАН МАРЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН СИМЕОНОВ АТАНАСОВ
                     ИВАН СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ
                     ИВАН ТОДОРОВ ВАСИЛЕВ
                     ИВАНИЧКА ПЕНЧЕВА ЕНЧЕВА
                     ИВАНКА ИВАНОВА АТАНАСОВА
                     ИВАНКА ЛЮБЕНОВА ЖЕЛЕВА
                     ИВАНКА МИРЧЕВА КОСТАДИНОВА
                     ИВАНКА НИКОЛОВА КИЧЕВА
                     ИВАНКА РАЧЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ИВАНКА СТОЙЧЕВА ВЪЛЧЕВА
                     ИВАНКА СТРАТИЕВА АТАНАСОВА
                     ИВАНКА ХИНЕВА ИРОДОТУ
                     ИВЕЛИН АТАНАСОВ ИВАНОВ
                     ИВЕЛИН КИРИЛОВ ИВАНОВ
                     ИВЕЛИН ПЕТРОВ ИВАНОВ
                     ИВЕЛИН РАНЧЕВ ИВАНОВ
                     ИВЕЛИН ЯНКОВ ПЕТЕВ
                     ИВЕЛИНА ЙОРДАНОВА НЕДКОВА
                     ИВЕТА ЧАВДАРОВА ИВАНОВА
                     ИВО ТОМОВ ТОМОВ
                     ИЛИАНА ГРИГОРОВА КАШЕВА
                     ИЛИЙЧО РУСЕВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     ИЛИЯНА ИВАНОВА МАНОЛОВА
                     ИЛКО МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ
                     ИЛОНА ЦВЕТОМИРОВА ЦАНКОВА
                     ИОЛАНДА  ЧЕКО
                     ИРЕН МАРИУС ТОДОРОВА
                     ИРИНА ЙОРДАНОВА ВАСИЛЕВА
                     ИРИНКА ЛЮБОМИРОВА КАЛИНОВА
                     ЙОАННА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ЙОВЕЛИНА АТАНАСОВА ГЛАВЧЕВА
                     ЙОВКА СТОЯНОВА СТОЕВА
                     ЙОВЧО КЪНЧЕВ КЪНЕВ
                     ЙОРДАН АПОСТОЛОВ АПОСТОЛОВ
                     ЙОРДАН ВЪРБАНОВ ДЯКОВ
                     ЙОРДАН ВЪРБАНОВ ЙОРДАНОВ
                     ЙОРДАН ГАНЧЕВ ГИЧЕВ
                     ЙОРДАН НИКОЛОВ ЙОРДАНОВ
                     ЙОРДАН ПАВЛИНОВ ТРАКИЙСКИ
                     ЙОРДАН ПЕТРОВ ПЕТРОВ
                     ЙОРДАН ПЛАМЕНОВ АНДОНОВ
                     ЙОРДАН РОСЕНОВ ВЕЛИКОВ
                     ЙОРДАН ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ
                     ЙОРДАНКА ЛАЗАРОВА МИТЕВА
                     ЙОРДАНКА ПЕЕВА ДИМИТРОВА
                     ЙОРДАНКА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ЙОРДАНКА ЯНУЛОВА ЖЕКОВА
                     КАЛИНА ЕВГЕНИЕВА АТАНАСОВА
                     КАЛИНА НИКОЛАЕВА ИЛИЕВА
                     КАЛИНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
                     КАЛИНКА ИЛИЕВА КАЛЧЕВА-ЙОРДАНОВА
                     КАЛИНКА НИКОВА БЕЛЧЕВА
                     КАЛИНКА НИКОЛОВА ГРОЗДЕВА
                     КАЛИНКА ПЕНЕВА ПАНАЙОТОВА
                     КАЛИНКА ПЕТКОВА ПЕТКОВА
                     КАЛЯ ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
                     КАМЕЛИЯ ДИМИТРОВА БЕНЕВА
                     КАМЕН РУМЕНОВ ЦОНЕВ
                     КАРИНА-ВАСИЛЕНА ЮРИЕВА ПОЛИМЕНОВА
                     КАРОЛИНА СТЕФАНОВА ЙОРДАНОВА
                     КАТЕРИНА АНГЕЛОВА МИХАЛЕВА
                     КАТИНА ДИМИТРОВА ЗАНТИН
                     КИРИЛ ВЕЛИНОВ НИНЧЕВ
                     КИРИЛ ДИМИТРОВ КИРОВ
                     КИРИЛ СТОЯНОВ СТОЯНОВ
                     КИРИЛКА ГЕОРГИЕВА КИРОВА
                     КИЦА СТОЙКОВА ДИМИТРОВА
                     КЛЕМЕНТИНА ИЛИЕВА ЖЕЛЕВА
                     КОСТАДИН НЕДЯЛКОВ ДИМИТРОВ
                     КОСТАДИН РАДЕВ ДИМИТРОВ
                     КОСТАДИНКА ВЕСЕЛИНОВА МИХАЙЛОВА
                     КОСТАДИНКА СЛАВЧЕВА КИРИЛОВА
                     КРАСИМИР ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
                     КРАСИМИР ВЛАДИМИРОВ КВИНТО
                     КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
                     КРАСИМИР ДИМИТРОВ МИЛКОВ
                     КРАСИМИР КОСТОВ ЙОРДАНОВ
                     КРАСИМИР ХРИСТОВ КОЛЕВ
                     КРАСИМИРА ДЯКОВА КОСТАДИНОВА
                     КРЕМЕН ПЕТРОВ КАСЪРОВ
                     КРИСТИЯН ЕВЕЛИНОВ КИЧЕВ
                     КРИСТИЯН ТОДОРОВ ТОДОРОВ
                     ЛИНА СТАНИСЛАВОВА НЕДЕЛЧЕВА
                     ЛЮБОМИР ЗЛАТЕВ ЙОРДАНОВ
                     ЛЮБОМИР РУМЕНОВ ЛЮБЕНОВ
                     ЛЮДМИЛА РУМЕНОВА СТАНЕВА
                     МАГДАЛЕНА КРУМОВА КРУМОВА
                     МАГДАЛЕНА СВИЛЕНОВА ЖЕЛЕВА
                     МАГДАЛЕНА ТОДОРОВА ИВАНОВА
                     МАКСИМ ДРАГОМИРОВ ДЕМИРОВ
                     МАРА КОЛЕВА КАЛЧЕВА
                     МАРГАРИТА ПЕТКОВА СТАНЕВА
                     МАРИЕТА ВАСИЛЕВА МАРКОВА-КАРАГЕОРГИЕВА
                     МАРИЙКА ИЛИЕВА МИНЕВА
                     МАРИН ТОДОРОВ РАШЕВ
                     МАРИН ТОШКОВ ТОДОРОВ
                     МАРИНА МАРИАНОВА НЕДЯЛКОВА
                     МАРИНА ПЕТРОВА АТАНАСОВА
                     МАРИНЕЛА ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА
                     МАРИНЕЛА ДИМИТРОВА ХИНЕВА-ПЕЙЧЕВА
                     МАРИНЕЛА ЕМИЛОВА НИКОЛОВА-ЕНИМАНЕВА
                     МАРИНКА БОРИСОВА ЧОБАНОВА
                     МАРИЯ ДИМИТРОВА ДИМОВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА ПЕТРОВА
                     МАРИЯ ЙОРДАНОВА ВЕЛИКОВА
                     МАРИЯ КОСТАДИНОВА МИНДЕВА
                     МАРИЯ ПЕТРОВА РАЙНОВА
                     МАРИЯ РАДУШЕВА ЙОРДАНОВА
                     МАРИЯ СИМЕОНОВА КОСТОВА
                     МАРИЯ ТОДОРОВА ГЕРГОВА
                     МАРИЯ ФИЛИПОВА СТОЯНОВА
                     МАРИЯН ИВАНОВ ПЕНЕВ
                     МАРИЯНА АЛЕКСАНДРОВА КОЛЕВА-НАЙДЕНОВА
                     МАРИЯНА ВЪЛЧЕВА СТЕФАНОВА
                     МАРИЯНА МИХАЙЛОВА ИЛИЕВА
                     МАРТИН ДИМИТРОВ ЗАНТИН
                     МАРТИН ЙОРДАНОВ ДИМОВ
                     МАРТИНА КРАСЕНОВА БЕНЕВА
                     МАРТИНА НИКОЛАЕВА РОГОВА
                     МАРТИНА ПЕЙЧЕВА ПЕЙЧЕВА
                     МАРТИНА РАДОСТИНОВА МИХАЛЕВА
                     МАЯ РУМЕНОВА АТАНАСОВА
                     МАЯ ЩЕРКОВА ЩЕРЕВА
                     МИГЛЕНА АНДРЕЕВА АТАНАСОВА
                     МИГЛЕНА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА
                     МИГЛЕНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
                     МИЛАН МИЛАНОВ СЛАВОВ
                     МИЛЕН АТАНАСОВ МЛАДЕНОВ
                     МИЛЕН ИВАНОВ МАРИНОВ
                     МИЛЕН КРАСИМИРОВ КОСТОВ
                     МИЛЕН ЛЮБЕНОВ КАРАНДЖИЛОВ
                     МИЛЕНА НЕДЕЛЧЕВА КРЪСТЕВА
                     МИЛЕНА ПЕТРОВА СТОЯНОВА
                     МИЛЕНА ХИНЕВА НИКОЛОВА
                     МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ИВАНОВА
                     МИЛКА СТОЯНОВА ДЖЕНКОВА
                     МИЛЧО ИВАНОВ ИВАНОВ
                     МИРА СТЕФАНОВА КИРИЛОВА
                     МИРКО ДИМОВ МИРЧЕВ
                     МИРОСЛАВ ИВАНОВ МАРКОВ
                     МИРОСЛАВ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
                     МИРОСЛАВ МАЛЧЕВ ПОПОВ
                     МИРОСЛАВ НИКОЛОВ КАШЕВ
                     МИРОСЛАВ СТОЙКОВ СТОЙКОВ
                     МИРОСЛАВ СТОЯНОВ МИТЕВ
                     МИРОСЛАВА ВАЛЕНТИНОВА ПЕТРОВА
                     МИРОСЛАВА КРАЙЧЕВА ДИМИТРОВА
                     МИТКА СТАНЕВА КИРОВА
                     МИТКО ДИМОВ ЖЕЛЕВ
                     МИХАЕЛА ВАЛЕНТИНОВА СТЕФАНССОН
                     МИХАЕЛА ДИМИТРОВА МИНЧЕВА
                     МИХАИЛ ВАСИЛЕВ МИХАЛЕВ
                     МИХАИЛ ИВАНОВ МИХАЙЛОВ
                     МИХАИЛ ПАВЛИНОВ МИХАЙЛОВ
                     МИХАИЛ СТАНЧЕВ СТАНЧЕВ
                     НАДЕЖДА СПАСОВА КИРОВА
                     НАДЯ ВЕЛИКОВА МИЛАНОВА
                     НАДЯ СТЕФАНОВА ПОПОВА
                     НАСКО СТЕФАНОВ КОЛАРОВ
                     НАТАЛИ МИРОСЛАВОВА КАШЕВА
                     НАТАЛИЯ АПОСТОЛОВА ЙОРДАНОВА
                     НЕВЯНА АТАНАСОВА ИЛИЯЗ
                     НЕДЕЛИНА СТОЯНОВА ИВАНОВА
                     НЕДЕЛЧО ДИМИТРОВ НЕДЯЛКОВ
                     НЕДЕЛЧО КРЪСТЕВ ТОДОРОВ
                     НЕДКА ГОСПОДИНОВА НЯГОЛОВА
                     НЕДКА ДОБРЕВА МИРЧЕВА
                     НЕЖДЕТ АХМЕДОВ ХАСАНОВ
                     НЕЛИ АТАНАСОВА КОЛАРОВА
                     НЕЛИ ВАСИЛЕВА КОЛАРОВА
                     НЕЛИ ИВАНОВА ДОБРЕВА
                     НЕЛИ ТОДОРОВА ВАСИЛЕВА
                     НЕНКО КОЛЕВ НАЙДЕНОВ
                     НЕНКО СВЕТЛИНОВ ИЛИЕВ
                     НИКОЛА ВЕЛИКОВ МИХАЙЛОВ
                     НИКОЛА ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     НИКОЛА СТОЯНОВ ХРИСТОВ
                     НИКОЛАЙ БРАНИМИРОВ КОЛЕВ
                     НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛАЙ ДЕМИРЕВ БАКАЛОВ
                     НИКОЛАЙ ДОНЧЕВ НЕДЕЛЧЕВ
                     НИКОЛАЙ ЕВЕЛИНОВ КИЧЕВ
                     НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КОЛЕВ
                     НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ
                     НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ РОГОВ
                     НИКОЛАЙ ПЕНКОВ ПЕТРОВ
                     НИКОЛАЙ ТОШКОВ СТАНЧЕВ
                     НИКОЛЕТА ГЕОРГИЕВА ВИЧЕВА
                     НИКОЛЕТА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА
                     НИКОЛИНА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА
                     НИКОЛИНА СТАВРЕВА НИКОЛОВА
                     НИКОЛИНКА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
                     НИКОЛИНКА СТЕФАНОВА АТАНАСОВА
                     НОРА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
                     ПАВЕЛ ВАНЕВ ПЕТРОВ
                     ПАВЕЛ ДАНИЕЛОВ ПАВЛОВ
                     ПАВЕЛ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ПАВЛИН МИХАЙЛОВ КОЛЕВ
                     ПАВЛИНА КОСТАДИНОВА РАДЕВА
                     ПАВЛИНА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА
                     ПАВЛИНА СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА
                     ПАНЧО ЙОРДАНОВ ПАВЛОВ
                     ПАРАСКЕВА НИКОЛОВА КОЛАРОВА
                     ПЕЙО ЖЕКОВ КОНДАКОВ
                     ПЕЙЧО АНГЕЛОВ ПЕЙЧЕВ
                     ПЕНКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
                     ПЕНКА ДРАГНЕВА ДРУМЕВА
                     ПЕНКА ЙОРДАНОВА АНДОНОВА
                     ПЕНКА КОЛЕВА ИВАНОВА
                     ПЕНКА МАРИНОВА ДЯКОВА
                     ПЕНКА ПЕТРОВА ХИНЕВА
                     ПЕНКО ЙОРДАНОВ РАЙЧЕВ
                     ПЕПА МАРИНОВА ТОДОРОВА
                     ПЕТКА СИМЕОНОВА МАРТИНОВА
                     ПЕТКО СТЕФАНОВ МИТЕВ
                     ПЕТКО ХРИСТОВ СТАНЕВ
                     ПЕТРАНКА ВАСИЛЕВА КОЛЕВА
                     ПЕТРАНКА ИЛИЕВА КОЛЕВА
                     ПЕТЪР ВАСИЛЕВ СЛАВОВ
                     ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ
                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ ЙОВЕВ
                     ПЕТЪР КОЛЕВ БЕНОВ
                     ПЕТЪР МИРЧЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ПЕТЪР МИТЕВ КАЛЕВ
                     ПЕТЪР ПЕТРОВ КИРИЛОВ
                     ПЕТЮ ИВАНОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЯ ГАНЧЕВА КОСТАДИНОВА
                     ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ПАНАЙОТОВ
                     ПЛАМЕН ВЛАДИМИРОВ СПАСОВ
                     ПЛАМЕН КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ
                     ПЛАМЕН МИТЕВ КОЛЕВ
                     ПЛАМЕН СТОЕВ ЛОЛОВ
                     ПРАВДА КОЛЕВА ДИМОВА
                     ПРЕСЛАВ ЛЮБОМИРОВ ЙОРДАНОВ
                     ПРЕСЛАВ ЮЛИЯНОВ НИКОЛОВ
                     ПРОДАН ЙОРДАНОВ ПРОДАНОВ
                     РАДКА АНДРЕЕВА САВОВА
                     РАДОСЛАВ ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
                     РАДОСЛАВ РАДОСЛАВОВ ПЕТКОВСКИ
                     РАДОСТИН ГЕОРГИЕВ АСЕНОВ
                     РАДОСТИН МАРИНОВ МИХАЛЕВ
                     РАДОСТИНА ТИНЕВА ДРЕКОВА
                     РАДУШ КОСТАДИНОВ КОЛЕВ
                     РАЛИЦА ДИМИТРОВА ЯНУШЕВА
                     РАЛИЦА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА
                     РЕНИ НИКОЛАЕВА КОЛЕВА
                     РОСЕН ЙОРДАНОВ КОЛЕВ
                     РОСИЦА АНАСТАСОВА ВАСИЛЕВА
                     РОСИЦА МАРИНОВА АТАНАСОВА
                     РОСИЦА ЦАНЕВА ПЕТРОВА
                     РОСИЦА ЦВЕТАНОВА КОЛЕВА
                     РУМЕН ГЕОРГИЕВ ЦОНЕВ
                     РУМЕН ДОБРЕВ ЕНЧЕВ
                     РУМЕН ЛЮБЕНОВ ГРОЗДЕВ
                     РУМЕН ПАВЛИНОВ ПЕТРОВ
                     РУМЕН ПЕТРОВ АТАНАСОВ
                     РУМЯНА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА
                     РУМЯНА ДОБРЕВА СТОЯНОВА
                     РУМЯНА ДОЙКОВА ХРИСТОВА
                     РУМЯНА КОСТАДИНОВА ИВАНОВА
                     РУМЯНА ПЕТРОВА НИКОВА-ЕНЧЕВА
                     РУМЯНА ЯНКОВА ЯНКОВА
                     РУМЯНКА СТОЯНОВА АПОСТОЛОВА
                     РУСКА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА
                     РУСКО ЕНЧЕВ РУСЕВ
                     САМУИЛ ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ
                     САМУИЛ ЕМИЛОВ ДИМИТРОВ
                     СВЕТЛА ВЪЛЧЕВА АЛЕКСИЕВА
                     СВЕТЛА ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА
                     СВЕТЛА ДИМИТРОВА СТОИЛОВА
                     СВЕТЛА ДРАГАНОВА МИТЕВА
                     СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА ВОСЕН
                     СВЕТЛАНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
                     СВЕТЛИН ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
                     СВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
                     СВЕТОСЛАВ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
                     СЕВДАЛИН ИВАНОВ СИМЕОНОВ
                     СЕЗЕР МЕХМЕД ХАСАН
                     СИЛВИЯ КОСТАДИНОВА ДАВИДОВА
                     СИЛВИЯ ПАВЛИНОВА МИХАЙЛОВА
                     СИЛВИЯ ПЕТРОВА КОЛЕВА
                     СИМАНКА КАЛЧЕВА ДИМИТРОВА
                     СЛАВЕНА ПЕТРОВА ЧЕРНЕВА
                     СЛАВИ СТАНЕВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     СЛАВКА ТОДОРОВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     СНЕЖАНКА ПЕТРОВА ВЪЛЧЕВА-ТОДОРОВА
                     СНЕЖАНКА СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА
                     СНЕЖИНА ДИМИТРОВА БОНЕВА
                     СОФИЯ БОРИСЛАВОВА ГЕОРГИЕВА
                     СТАМЕНКА ДОБРЕВА СИМЕОНОВА
                     СТАНИМИР ЕНЧЕВ РУСЕВ
                     СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ
                     СТАНИСЛАВА ВАЛЕНТИНОВА БЮТТНЕР
                     СТАНИСЛАВА ВЪЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА
                     СТАНИСЛАВА ДИМОВА ЖЕКОВА
                     СТАНИСЛАВА ИВАНОВА КИРОВА
                     СТЕЛИАН ЧЕРНЕВ СТЕЛИАНОВ
                     СТЕФАН ВАЛЕРИЕВ ВЕСЕЛИНОВ
                     СТЕФАН ДРАГОМИРОВ ДИМИТРОВ
                     СТЕФАН КОСТАДИНОВ ГЛАВЧЕВ
                     СТЕФАНКА СТОЯНОВА ПРОДАНОВА
                     СТЕФКА ВИДИНОВА ПАСЕВА
                     СТЕФКА ВЛАДИМИРОВА ИВАНОВА
                     СТЕФКА ПЕТРОВА АТАНАСОВА
                     СТОЯН АПОСТОЛОВ МИТЕВ
                     СТОЯН АТАНАСОВ СТОЯНОВ
                     СТОЯН ИГНАТОВ ИГНАТОВ
                     СТОЯН ТОДОРОВ ЖЕКОВ
                     СТОЯН ХРИСТОВ ДИМОВ
                     СТОЯНКА ИЛИЕВА РОГОВА
                     СТОЯНКА КОЛЕВА КАРОВА
                     СТОЯНКА ЦОНЕВА КАЛЕВА
                     СЪБИ СИМЕОНОВ СЪБЕВ
                     ТАНЯ НИКОЛАЕВА РОГОВА
                     ТАТЯНА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА
                     ТЕОДОР ИЛИЕВ СТАТЕЛОВ
                     ТЕОДОР ТОДОРОВ ТОДОРОВ
                     ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА ПАЩИЕВА
                     ТЕОДОРА ПРОДАНОВА МИЛЕВА
                     ТЕОДОРА СТОЯНОВА РОГОВА
                     ТЕЯ МИЛЕНОВА ТОДОРОВА
                     ТОДОР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ТОДОР ГОСПОДИНОВ ГЕНЧЕВ
                     ТОДОР ЖЕЛЕВ ТОДОРОВ
                     ТОДОРКА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА
                     ТОДОРКА СТОЯНОВА ЗЕЛИНЧЕНКО
                     ТОДОРКА ТРАЯНОВА СТОЯНОВА
                     ТОМО ХРИСТОВ ЦЕЛЯШКИ
                     ТОНКА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА
                     ТОНКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА
                     ТОШКА ДИМИТРОВА ПЪРВАНОВА
                     ТОШКО ПЕТРОВ ТОДОРОВ
                     ФАТМЕ СЕЛЯЙДИН ШАИБ
                     ФИДАНКА БАЛЧЕВА КОСТАДИНОВА
                     ФИЛИП ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
                     ХАРАЛАМБИ ЗАХАРИЕВ ХАРАЛАМБИЕВ
                     ХРИСТИНА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА
                     ХРИСТИЯН КРАСИМИРОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТИЯН ПЕТКОВ СТАНЕВ
                     ХРИСТО КОЛЕВ ДЖЕНКОВ
                     ЦВЕТА МИЛЕНОВА МАРИНОВА
                     ЦВЕТАНКА АТАНАСОВА ЕНЧЕВА
                     ЦВЕТАНКА КОСЕВА ГАНЧЕВА
                     ЦОНКА ИВАНОВА КОЛЕВА
                     ЧАВДАР ИВАНОВ СТОЙНОВ
                     ЧАВДАР КРАСИМИРОВ ИВАНОВ
                     ЧЕРНЬО СТЕЛИЯНОВ ЧЕРНЕВ
                     ЮЛИЯН БОЖИДАРОВ НИКОЛОВ
                     ЮЛИЯН ДИМОВ ТОДОРОВ
                     ЯВОР ВАЛЕРИЕВ КАРАГЕОРГИЕВ
                     ЯНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
                     ЯНА КЕРЧЕВА АБАДЖИЕВА
                     ЯНКА БАХОВА СТОЕВА
                     ЯНКА ИЛИЕВА СИМЕОНОВА
                     ЯНКА СВЕТЛОЗАРОВА ИВАНОВА
                     ЯСЕН ЮЛИЯНОВ ТОДОРОВ

                                           Кмет/кметски наместник: ............

                                           Секретар на община/район: ..........

                                ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                     (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
         за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

                                   (по чл. 42, ал. 1 ИК)

         ОБЛАСТ ДОБРИЧ   ОБЩИНА ДОБРИЧ-ГРАД
         НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ДОБРИЧ
         КМЕТСТВО .......................   СЕКЦИЯ № 011
         Адрес на избирателната секция: ............................................

         ----------------------------------------------------
                  Собствено, бащино и фамилно име
         ----------------------------------------------------
                     АГОП СТЕПАН МУРАДИЯН
                     АДИЛЕ БЕЙЗАТ РИЗОВА
                     АЙКУТ БЕЙНУР АХМЕДОВ
                     АЛБЕНА ИВАНОВА ИВАНОВА
                     АЛБЕНА СТЕФАНОВА СЕВДАНСКА
                     АЛЕКСАНДРА ИВАНОВА КЮЧУКОВА
                     АЛЕКСАНДРА КОЛЕВА КЮЧУКОВА
                     АЛЕКСАНДРИНА СТЕФАНОВА АНГЕЛОВА
                     АЛЕКСАНДЪР ДИЯНОВ ХИНКОВ
                     АЛЕКСАНДЪР ДРАГОМИРОВ ПЕТКОВ
                     АЛЕКСАНДЪР ПЕТКОВ АЛЕКСАНДРОВ
                     АЛЕКСАНДЪР СТАНИСЛАВОВ ПАВЛОВ
                     АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ АТАНАСОВ
                     АЛЕКСАНДЪР ЮЛИЯНОВ ПЕТКОВ
                     АНАСТАСИЯ ИВАНОВА ИЛИЕВА
                     АНАТОЛИ НИКОЛАЕВ ДОБРУДЖАНСКИ
                     АНГЕЛ АТАНАСОВ ИВАНОВ
                     АНГЕЛ МИТКОВ СТОЯНОВ
                     АНДРЕЙ МИХАЙЛОВ ДИМИТРОВ
                     АНИ ИЛИЯНОВА ТОДОРОВА
                     АННА АНГЕЛОВА ДОБРЕВА
                     АНТОАНЕТА МАРИНОВА ИВАНОВА
                     АНТОАНЕТА СВЕТЛОВА ДИМИТРОВА
                     АНТОН КОЛЕВ РАДЕВ
                     АНТОН РУМЕНОВ ГАЛЕВ
                     АНТОНИЯ МАРИНОВА ПЕТКОВА
                     АТАНАС ЖИВКОВ ЖЕЛЕВ
                     АТАНАС КРАСИМИРОВ КРЪСТЕВ
                     АТАНАС СИМЕОНОВ ПЕТКОВ
                     АУРЕЛИЯ НИКОЛОВА СТЕФАНОВА
                     БЕЛЧО ЖЕКОВ БЕЛЧЕВ
                     БОЖАНА ИВАНОВА ХРИСТОВА
                     БОЖАНКА КОНСТАНТИНОВА ЕНЧЕВА
                     БОЖИДАР ВЛАДИМИРОВ ГЕОРГИЕВ
                     БОНКА ЗАХАРИЕВА ЗАХАРИЕВА
                     БОРИС СТОЯНОВ ДИМОВ
                     БОРИСЛАВ ЖЕЛЯЗКОВ БОНЕВ
                     БОРЯНА ЗАХАРИЕВА МАРТИНОВА
                     БОЯН ИВАНОВ БОРИСОВ
                     БОЯН КОСТАДИНОВ ВАСИЛЕВ
                     ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ВЪЛЧЕВ
                     ВАЛЕНТИН ГИНКОВ БАЙЧЕВ
                     ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ГИНЕВ
                     ВАЛЕНТИН ИЛИЕВ ИЛИЕВ
                     ВАЛЕНТИН ТОДОРОВ ГРОЗДЕВ
                     ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА ДАМЯНОВА
                     ВАЛЕНТИНА КОСТАДИНОВА КОЕВА
                     ВАЛЕНТИНА КЪНЕВА КОЛЧЕВА
                     ВАЛЕНТИНА САВОВА ПАНТЕЛЕЙМОНОВА
                     ВАЛЯ ВАСИЛЕВА ГИЧЕВА
                     ВАНИНА НИКОЛАЕВА АТАНАСОВА
                     ВАНЯ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ВАНЯ НИКОЛОВА ПАНЧЕВА
                     ВАРВАРА КОСТАДИНОВА ДРАГАНОВА
                     ВАСИЛ МИНКОВ ТОНЕВ
                     ВАСИЛ МИХАЙЛОВ ВАСИЛЕВ
                     ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА
                     ВАСИЛКА СТЕФАНОВА НИКОЛОВА
                     ВЕЛИЧКА ВАСИЛЕВА КУЛЕВА
                     ВЕЛИЧКА ВАСИЛЕВА НЕДЯЛКОВА
                     ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА АЛЕКСАНДРОВА
                     ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА КИРОВА
                     ВЕНЕЛИН ВЕСЕЛИНОВ АНТИПОВ
                     ВЕНЕТА АНГЕЛОВА КИРОВА
                     ВЕНЕТА НЕДЯЛКОВА ИВАНОВА
                     ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ МИНКОВ
                     ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ГАНЧЕВ
                     ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ МИТЕВ
                     ВЕСЕЛИН МИЛЧЕВ ВАСИЛЕВ
                     ВЕСЕЛИН МИТКОВ ВАСИЛЕВ
                     ВЕСЕЛИН ПЛАМЕНОВ ПАНТЕЛЕЙМОНОВ
                     ВЕСЕЛИН СТЕФЧОВ ГРАДИНАРОВ
                     ВЕСЕЛИНА ГОСПОДИНОВА ПАВЛОВА
                     ВЕСЕЛИНА РАДЕВА РАДУШЕВА
                     ВЕСЕЛИНА СТАНЕВА ДИМИТРОВА
                     ВИКТОР ДИМИТРОВ ВЪЛЧЕВ
                     ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВА БАЕВА
                     ВИКТОРИЯ ДЕНИС АХМЕД
                     ВИОЛЕТА ВАСИЛЕВА АЛЕКСАНДРОВА
                     ВИОЛИНА ЮЛИЯНОВА ПЕТКОВА
                     ВЛАДИМИР БОЖИДАРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ВЛАДИМИР ДАРИЕВ МИРЧЕВ
                     ВЛАДИМИР СВЕТОСЛАВОВ ВЕСЕЛИНОВ
                     ВЛАДИМИР СТЕФАНОВ БАЕВ
                     ВЛАДИСЛАВ ЕМИЛИЯНОВ ИВАНОВ
                     ВЛАДИСЛАВ ЛЮБЕНОВ ГИЧЕВ
                     ВЛАДКА ГЕОРГИЕВА ПАВЛОВА
                     ВЛАДКА МИНЧЕВА ВЪЛЧАНОВА
                     ВЪЛЧО ИВАНОВ КАЗАНЛИЕВ
                     ВЯРА ПАНТЕЛЕЕВА МИНЧЕВА
                     ГАБРИЕЛА ХРИСТИЯНОВА АНГЕЛОВА
                     ГАЛИМИРА КРАСИМИРОВА ГЕОРГИЕВА
                     ГАЛИН ВАЛЕНТИНОВ БАЙЧЕВ
                     ГАЛИН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
                     ГАЛИН ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
                     ГАЛИН СВЕТЛОЗАРОВ ЕНЕВ
                     ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ВЕСЕЛИНОВА
                     ГАЛИНА АНДОНОВА ГАШКОВА
                     ГАЛИНА НЕДЯЛКОВА РУСЕВА
                     ГАЛИНА СИМЕОНОВА МИТЕВА
                     ГАЛИЯН НИКОЛОВ ЯНЕВ
                     ГАЛЯ ТОДОРОВА МАРЕВА
                     ГАНКА ЙОВЕВА АТАНАСОВА
                     ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ БАЕВ
                     ГЕОРГИ ГАЛИНОВ ЙОРДАНОВ
                     ГЕОРГИ ГОСПОДИНОВ ЖЕЛЕВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ РАДИЧКОВ
                     ГЕОРГИ ЖЕЛЯЗКОВ КОТАРОВ
                     ГЕОРГИ ЖИВКОВ ИВАНОВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ МИНКОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ НЕДЯЛКОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ПЛАМЕНОВ ПЕТРОВ
                     ГЕОРГИ СТОЯНОВ ДИМИТРОВ
                     ГЕОРГИ СТОЯНОВ КИРОВ
                     ГЕОРГИ СТОЯНОВ МИХОВ
                     ГЕОРГИ ТОДОРОВ БАЛЪКОВ
                     ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГРАДИНАРОВ
                     ГИНКА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА
                     ГИНКА ЕВГЕНИЕВА МИТЕВА
                     ГИНКА ИВАНОВА ЦВЕТАНОВА
                     ГИНКА ПЕТРОВА МИХАЛЕВА
                     ГОСПОДИН ХРИСТОВ СИВОВ
                     ГОЧО ГОСПОДИНОВ ИВАНОВ
                     ГОЧО ХРИСТОВ СТОЯНОВ
                     ГРОЗДАН ТОДОРОВ ГРОЗДЕВ
                     ГЮЛЯЙ ХЮСЕИНОВА ЮНДЖЮЛЕР
                     ДАМЯН ИВОВ МИТЕВ
                     ДАНА ЕМИЛОВА ЛАЗАРОВА
                     ДАНАЕЛА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
                     ДАНИЕЛ ВЕЛИКОВ ДИМИТРОВ
                     ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ
                     ДАНИЕЛ ИВАНОВ ДИМОВ
                     ДАНИЕЛА ДОНЕВА ИЛИЕВА
                     ДАНИЕЛА ЗАРКОВА МОНЕВА
                     ДАНИЕЛА ИВАНОВА ДЕМИРЕВА-БОНЕВА
                     ДАНИЕЛА ИВАНОВА ИВАНОВА
                     ДАНИЕЛА КОНСТАНТИНОВА МИТЕВА
                     ДАРИНА ГЕОРГИЕВА БАЕВА
                     ДАРИНА ДИЧЕВА ДИМОВА
                     ДАРИНКА ДИМИТРОВА МАТЕВА
                     ДАРИЯ МИРЧЕВА МИНЧЕВА
                     ДЕНИЦА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА
                     ДЕНИЦА ХРИСТОВА СТОЯНОВА
                     ДЕНКА СТОЯНОВА СТОЯНОВА
                     ДЕСИСЛАВА ДЕЯНОВА ИВАНОВА
                     ДЕСИСЛАВА ИВЕЛИНОВА БЕЛЕВА
                     ДЕСИСЛАВА КЕРАНОВА ЙОРДАНОВА
                     ДЕСИСЛАВА КРАСИМИРОВА ПЕНКОВА-ВЕСЕЛКО
                     ДЕСИСЛАВА САШКОВА НИКОЛОВА
                     ДЕСИСЛАВА СИМЕОНОВА ШУМЕЙКОВА
                     ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА СТОЕВА
                     ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА СИДОРОВА
                     ДЕТЕЛИНА АНТОНОВА ИВАНОВА
                     ДЕТЕЛИНА ЖЕЛЯЗКОВА ТОДОРОВА
                     ДЕЯН СТОЯНОВ ИВАНОВ
                     ДИАНА ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА
                     ДИАНА ДИМИТРОВА РАЙНОВА
                     ДИАНА КРАСИМИРОВА ГАШКОВА
                     ДИАНА МАРИНОВА ЩЕРЕВА-ЯНЕВА
                     ДИАНА ТОДОРОВА ГРАДИНАРОВА
                     ДИЛЯНА АНАТОЛИЕВА ДОБРУДЖАНСКА-СТОЯНОВА
                     ДИЛЯНА КРИСТИЯНОВА ИВАНОВА
                     ДИМА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ДИМИТРА ИВАНОВА ДЯНКОВА
                     ДИМИТРИНА СТЕФАНОВА ИЛИЕВА
                     ДИМИТРИНКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
                     ДИМИТРИЧКА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА
                     ДИМИТРИЧКА ТОДОРОВА КОЛЕВА
                     ДИМИТЪР ВИНЧЕВ СТЕФАНОВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ДЯКОВ ДУКОВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ АНДОНОВ
                     ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ВЕЛИКОВ
                     ДИМИТЪР ПЕТРОВ КОМИТОВ
                     ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМКА ВЛАДИМИРОВА ГЕОРГИЕВА
                     ДИМО ИВАНОВ ДИМОВ
                     ДИМЧО ИВАНОВ СТАМОВ
                     ДИЧКО АНГЕЛОВ ДИКОВ
                     ДИЯН НЕДЯЛКОВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     ДИЯН ПЕТЕВ ИВАНОВ
                     ДИЯН ХИНКОВ ДЕКОВ
                     ДИЯНА ГАНЧЕВА ЕНЕВА
                     ДОБРА МАВРОДИЕВА СТОЯНОВА
                     ДОБРИ ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
                     ДОБРИН ИВАНОВ ДОБРЕВ
                     ДОБРИНКА ПЕНЧЕВА МИХОВА
                     ДОБРИНКА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ДОБРОМИР МИТКОВ ЖЕЛЕВ
                     ДОРА БЕШКОВА СТАНКОВА
                     ДРАГОМИР АТАНАСОВ ПЕТКОВ
                     ЕВЕЛИНА СТАМЕНОВА ЦАНЕВА
                     ЕДУАРД НИГОХОС ХУБЕСЕРЯН
                     ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА
                     ЕЛЕНА ИВАНОВА СТЕФАНОВА
                     ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА КИРОВА
                     ЕЛЕНА РУСЕВА БАЙЧЕВА
                     ЕЛЕНКА ИВАНОВА ПАНЧЕВА
                     ЕЛЕОНОРА МИНЧЕВА ЕНЧЕВА
                     ЕЛИ ЛЮБЕНОВА ИВАНОВА-РАЧЕВА
                     ЕЛИНА ГЕОРГИЕВА КАЛИНКОВА
                     ЕЛКА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА
                     ЕМИЛ ГАНЧЕВ ЛАЗАРОВ
                     ЕМИЛ СТЕФАНОВ СТОЯНОВ
                     ЕМИЛИЯН ИВАНОВ НИКОЛОВ
                     ЖЕЙНО ИЛИЯНОВ ИЛИЕВ
                     ЖЕКО ГЕОРГИЕВ ЖЕКОВ
                     ЖЕЛЯЗКА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА
                     ЖЕЛЯЗКО ЯНКОВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     ЖЕНИ ГИНКОВА ИЛИЕВА
                     ЖЕНЯ КОСТАДИНОВА КОСТАДИНОВА
                     ЖЕЧКА ГОСПОДИНОВА ЕНЧЕВА
                     ЖИВКА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА
                     ЖИВКА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА
                     ЖИВКА ЙОРДАНОВА ЖЕЛЕВА-ЛАЗАРОВА
                     ЖИВКО ДИМИТРОВ ЖЕКОВ
                     ЖИВКО ДИЯНОВ ХИНКОВ
                     ЖИВКО ИВАНОВ ЖЕКОВ
                     ЖИВКО ИВАНОВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     ЗВЕЗДЕЛИНА ВАЛЕНТИНОВА БАЙЧЕВА-БОРИСОВА
                     ЗДРАВКО СЛАВЧЕВ ШИЯКОВ
                     ЗЕХРА БЕИН АХМЕДОВА
                     ЗЛАТИНА КОСТОВА ЙОРДАНОВА
                     ЗЮЛЕЙХА РЕДЖЕБ ИБРЯМ-КАДИР
                     ИВА ЕМИЛИЯНОВА ИВАНОВА
                     ИВАЙЛА БОЖИДАРОВА ХРИСТОВА
                     ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
                     ИВАЙЛО ЗАХАРИЕВ ЗАХАРИЕВ
                     ИВАЙЛО КРАСИМИРОВ ИВАНОВ
                     ИВАЙЛО НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ
                     ИВАЙЛО НЕДЯЛКОВ ПЕЙЧЕВ
                     ИВАЙЛО ПЕЕВ АЛЕКСАНДРОВ
                     ИВАЙЛО РУСЕВ БЕЛЧЕВ
                     ИВАЙЛО СВЕТОСЛАВОВ ХРИСТОВ
                     ИВАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН ВЕЛИКОВ ДИМОВ
                     ИВАН ГАЛИНОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ АНДОНОВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ ЗАГОРОВ
                     ИВАН ДИМОВ ДОНЕВ
                     ИВАН ДОБРЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН ЖЕЛЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ КОТАРОВ
                     ИВАН ЖИВКОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
                     ИВАН КАРОВ ДИМИТРОВ
                     ИВАН КОЛЕВ КЮЧУКОВ
                     ИВАН ПЛАМЕНОВ ИВАНОВ
                     ИВАН СТАНЕВ ХРИСТОВ
                     ИВАНКА ВАСИЛЕВА ПАНТЕЛЕЕВА
                     ИВАНКА ЖЕЛЯЗКОВА СТАМОВА
                     ИВАНКА КОЛЕВА МИНКОВА
                     ИВАНКА ЦОНЕВА ВЪЛЧАНОВА
                     ИВЕЛИН ДИМИТРОВ КОЛЧЕВ
                     ИВЕЛИН ИВАНОВ ИВАНОВ
                     ИВЕЛИН НЕДКОВ ИВАНОВ
                     ИВЕЛИНА АТАНАСОВА ЕНЕВА
                     ИВЕЛИНА ИВАНОВА КАРОВА
                     ИВЕЛИНА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА
                     ИВЕЛИНА СТЕФАНОВА СТАНЕВА
                     ИВЕТ МАНУИЛОВА ХРИСТОВА
                     ИВО АЛЕКСАНДРОВ СЕЙРЕКОВ
                     ИВО ДИМИТРОВ МИТЕВ
                     ИВО КЛИМЕНТОВ ИВАНОВ
                     ИВОНА ГАЛИНОВА ЙОРДАНОВА
                     ИЛИЯ ИВАНОВ ИВАНОВ
                     ИЛИЯ ИЛИЕВ ИЛИЕВ
                     ИЛИЯН ЖЕЙНОВ ИЛИЕВ
                     ИЛИЯН ИЛИЕВ ИЛИЕВ
                     ИЛИЯНА ДЕЛЧЕВА ЙОРДАНОВА
                     ИЛИЯНА КОСТАДИНОВА ИЛИЕВА
                     ИЛИЯНА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА
                     ИРИНА ЕВГЕНИЕВНА НЕЙЧЕВА
                     ИРИНА ЖИВКОВА ВЪЛЧЕВА
                     ИСКРА ВАЛЕНТИНОВА ПОПОВА
                     ЙОАНА ЙОВЧЕВА КАЛЧЕВА
                     ЙОАННА ДИМИТРОВА ДУКОВА
                     ЙОВИ ДИМИТРОВ ЙОВЕВ
                     ЙОВКА ДРАГАНОВА УЗУНОВА
                     ЙОВКА ИВАНОВА ПЕТРОВА
                     ЙОВЧО ЙОРДАНОВ ЗЛАТЕВ
                     ЙОВЧО СТОЙЧЕВ КАЛЧЕВ
                     ЙОНКО КОЛЕВ СЕВДАНСКИ
                     ЙОРДАН ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
                     ЙОРДАН ИВАНОВ ИВАНОВ
                     ЙОРДАН ЙОВЧЕВ ЙОРДАНОВ
                     ЙОРДАН МАРИНОВ ДОЙКОВ
                     ЙОРДАН МИГЛЕНОВ ЛАЗАРОВ
                     ЙОРДАН ПЛАМЕНОВ ПАНТЕЛЕЙМОНОВ
                     ЙОРДАН СТЕФАНОВ ПЕТКОВ
                     ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА-ПЕТРОВА
                     ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА КЮЧУКОВА
                     ЙОРДАНКА ЛАЗАРОВА ГРАДИНАРОВА
                     ЙОРДАНКА МАРЧЕВА ИВАНОВА
                     КАЛИН СТОЕВ ЛОЛОВ
                     КАЛИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     КАЛИНА ГЕОРГИЕВА КОТАРОВА
                     КАЛИНКА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА
                     КАЛИНКА СТОЯНОВА ИЛИЕВА
                     КАМЕЛИЯ ИВАНОВА КАЛЧЕВА
                     КАМЕН АНДРЕЕВ МИХАЙЛОВ
                     КАМЕН ИВАНОВ ДОБРЕВ
                     КАМЕН ИВОВ МИТЕВ
                     КАПКА ГАНЧЕВА ЗАГОРОВА
                     КАТЯ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     КАТЯ ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
                     КЕРАНКА МИХАЙЛОВА КРЪСТЕВА
                     КИРИЛ САВОВ КИРОВ
                     КИРИЛ ТОШКОВ КИРОВ
                     КИРИЛКА АНГЕЛОВА КОНСТАНТИНОВА-ПЕЙЧЕВА
                     КИРО ПАВЛОВ КИРОВ
                     КИРЧО СЛАВОВ КИРЧЕВ
                     КИЧКА ДИМИТРОВА ПЕЙЧЕВА
                     КЛИМЕНТ ИВАНОВ КОЙЧЕВ
                     КОЙЧО ПЕНЕВ КОЕВ
                     КОЛЬО ИВАНОВ КЮЧУКОВ
                     КОЛЬО СИМЕОНОВ ЙОРДАНОВ
                     КОНСТАНТИН МИНЧЕВ ГЕОРГИЕВ
                     КОСТА ВАСИЛЕВ ЙОРДАНОВ
                     КОСТАДИН ЖЕЛЕВ ВАСИЛЕВ
                     КРАСИ ИВАНОВА ПЕНКОВА
                     КРАСИМИР АТАНАСОВ ГАШКОВ
                     КРАСИМИР АТАНАСОВ КРЪСТЕВ
                     КРАСИМИР ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
                     КРАСИМИР ИЛИЕВ ПЕНКОВ
                     КРАСИМИР КИРОВ ПАВЛОВ
                     КРАСИМИР МИХАЙЛОВ ВЪЛЧАНОВ
                     КРАСИМИРА ИВАНОВА НИКОЛОВА
                     КРАСИМИРА КРЪСТЕВА МЛАДЕНОВА
                     КРЕМЕНА ПАРУШЕВА ГЕОРГИЕВА
                     КРИСТИНА ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА
                     КРИСТИЯН КРАСИМИРОВ РАДУШЕВ
                     КРЪСТИНКА АНГЕЛОВА АТАНАСОВА
                     ЛИЛЯНА ИВАНОВА ЛАЗАРОВА-ВЪЛЧАНОВА
                     ЛИЛЯНА КОЛЕВА СТОЯНОВА
                     ЛИЛЯНА СТОЯНОВА ДОБРЕВА
                     ЛИЯ-МАРИЯ ИВЕЛИНОВА СТАНЕВА
                     ЛУЛИНА ВИЛХЕЛМИНА КИРИЛОВА КРИГЕР
                     ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ПАЗВАНТОВ
                     ЛЮДМИЛ АЛЕКСАНДРОВ СТОЯНОВ
                     МАГДАЛЕНА ДЕМИРОВА ЕЛЕНКОВА
                     МАГДАЛЕНА МАРИЯНОВА ФИЛЕВА
                     МАРА ЙОРДАНОВА ДОЙКОВА
                     МАРА СТАНКОВА НИКОЛОВА
                     МАРГАРИТА СТЕФАНОВА ИЛИЕВА
                     МАРИАН СТАНЕВ ИВАНОВ
                     МАРИАНА ВИЧЕВА МЯНКОВА
                     МАРИЕЛА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
                     МАРИЕТА ПЛАМЕНОВА ВЕЛИКОВА
                     МАРИЙКА АПОСТОЛОВА ЙОРДАНОВА
                     МАРИЙКА ИВАНОВА ПАРУШЕВА
                     МАРИЙКА КОЙЧЕВА ИВАНОВА
                     МАРИЙКА ЛАЗАРОВА ПЕТРОВА
                     МАРИЙКА ПЕНЧЕВА КОЛЕВА
                     МАРИЙКА СТЕФАНОВА АНГЕЛОВА
                     МАРИЙКА СТОЯНОВА ИЛИЕВА
                     МАРИНЕЛА ХРИСТОВА ВЕСЕЛИНОВА
                     МАРИНКА ЖЕЛЕВА КЮЧУКОВА
                     МАРИЯ АНТИВИЛИЯНОВА ПЕТКОВА
                     МАРИЯ ВАСИЛЕВА АНГЕЛОВА
                     МАРИЯ ВЕЛИКОВА БАЛТАДЖИЕВА
                     МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ЖЕКОВА
                     МАРИЯ ГИНКОВА ГАНДЕВА
                     МАРИЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
                     МАРИЯ ЕНЕВА НАНОВА
                     МАРИЯ ЖЕЛЯЗКОВА ИВАНОВА
                     МАРИЯ ЗАХАРИЕВА ЖЕКОВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА МАНЕВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА ЦЕКОВА
                     МАРИЯ ЙОНКОВА СЕВДАНСКА
                     МАРИЯ КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА
                     МАРИЯ МИЛЧЕВА ВАСИЛЕВА
                     МАРИЯ НИКОВА КИРОВА
                     МАРИЯ НИКОЛАЕВА ИЛИЕВА
                     МАРИЯ ПЕЕВА КОМИТОВА
                     МАРИЯ ТОДОРОВА ГАЛЕВА
                     МАРИЯ ЦОНЕВА ПЕТКОВА
                     МАРИЯНА ИЛИЕВА ГРОЗДЕВА
                     МАРИЯНА КОСТОВА КОЙЧЕВА
                     МАРИЯНА СТОЯНОВА АТАНАСОВА
                     МАРИЯНА ЦАНЕВА РУСЕВА
                     МАРТИН ЖЕЛЯЗКОВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     МАРТИН ЖИВКОВ МАРИНОВ
                     МАРТИН КРАСИМИРОВ ВАСИЛЕВ
                     МАРТИН ПЕТРОВ МАРИНОВ
                     МАРТИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
                     МАТЕЙ ИВАНОВ МАТЕЕВ
                     МАЯ ВЛАДИМИРОВА ЧЕКЕЛОВА
                     МАЯ КОЛЕВА ЙОРДАНОВА
                     МАЯ КРАСИМИРОВА ДИМИТРОВА
                     МАЯ КРАСИМИРОВА ПЕНКОВА
                     МАЯ СТЕФАНОВА КИРОВА
                     МИГЛЕН МАРИНОВ ЛАЗАРОВ
                     МИГЛЕНА ГЕОРГИЕВА БОГДАНОВА
                     МИЛЕН ГЕОРГИЕВ ЖЕЛЕВ
                     МИЛЕН ЯНКОВ ЕНЕВ
                     МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА МИХОВА
                     МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА ХУБЕСЕРЯН
                     МИЛЕНА ЗЛАТЕВА ЙОРДАНОВА
                     МИЛИЦА ГАЛИЯНОВА ЯНЕВА
                     МИЛКА КОЛЕВА ДИМИТРОВА
                     МИЛКА ТОДОРОВА ШИЯКОВА
                     МИЛЧО ВАСИЛЕВ МИТЕВ
                     МИМА ИВАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     МИНЧО ГЕОРГИЕВ ЕНЧЕВ
                     МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ САРАНДЕВ
                     МИРОСЛАВ ДОБРОМИРОВ ЖЕЛЕВ
                     МИРОСЛАВ ДРАГОМИРОВ ПЕТКОВ
                     МИРОСЛАВ РУМЕНОВ РАЙНОВ
                     МИТКА ГАНЧЕВА ЩЕРЕВА
                     МИТКА ЕНЧЕВА КОЛЕВА
                     МИТКА КОЛЕВА ЛОЛОВА
                     МИТКО ВЪЛЧЕВ МАТЕВ
                     МИТКО ПЛАМЕНОВ МАТЕВ
                     МИТКО СТОЙКОВ ЙОРДАНОВ
                     МИТКО СТОЯНОВ АТАНАСОВ
                     МИТКО СТОЯНОВ МИТКОВ
                     МЛАДЕН ВЛАДИМИРОВ ГЕОРГИЕВ
                     МЛАДЕН ПАВЛОВ МЛАДЕНОВ
                     МЛАДЕН ПЕТРОВ МАРТИНОВ
                     МОМКА МИТЕВА ХРИСТОВА
                     МОМЧИЛ ДОБРИНОВ ИВАНОВ
                     МОМЧИЛ РАЙЧЕВ МОНЕВ
                     НАНКА ДИМОВА ИВАНОВА
                     НАТАЛИЯ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     НЕВЕН ИВАНОВ НЕДЕЛЧЕВ
                     НЕДА АНДРЕЕВА ИВАНОВА
                     НЕДЕЛЧО ЖЕКОВ ЖЕКОВ
                     НЕДКА НИКОВА СЛАВОВА
                     НЕДЯЛКА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА
                     НЕДЯЛКО ИВАНОВ НЕДЯЛКОВ
                     НЕЛИ ДИМИТРОВА НЕНЧЕВА
                     НЕЛИ ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
                     НИГОХОС ЕДУАРТ ХУБЕСЕРЯН
                     НИКОЛ ВАСИЛЕВА ШОКОВА
                     НИКОЛА МАРИНОВ ПАНЧЕВ
                     НИКОЛАЙ АНАТОЛИЕВ ДОБРУДЖАНСКИ
                     НИКОЛАЙ АТАНАСОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛАЙ БОНЧЕВ БОНЕВ
                     НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ БАЛТАДЖИЕВ
                     НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ КОЛЕВ
                     НИКОЛАЙ ПЕТРОВ КОЛЕВ
                     НИНА ИВАНОВА НЕДЕВА
                     НИНА ИВАНОВА ОБРЕШКОВА
                     ОГНЯН НАЧКОВ ЙОРДАНОВ
                     ОЛЯ ВАСИЛЕВА РАДЕВА
                     ОРЛИН ИВАНОВ БОЯНОВ
                     ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ПАРУШЕВ
                     ПАВЕЛ ИВАНОВ ПАУНОВ
                     ПАВЕЛ КИРЧЕВ КРЪСТЕВ
                     ПАВЕЛ СВЕТОСЛАВОВ ХРИСТОВ
                     ПАВЛИН ГАНЧЕВ ПАВЛОВ
                     ПАВЛИНА РУСЕВА ДИМИТРОВА
                     ПЕНКА КОЛЕВА АТАНАСОВА
                     ПЕНЬО НЕДЯЛКОВ ДАЧЕВ
                     ПЕПА НИКОЛАЕВА ПЛАМЕНОВА
                     ПЕПА СТОЯНОВА КИРЧЕВА
                     ПЕТКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     ПЕТРАНКА СЛАВОВА ГЕОРГИЕВА
                     ПЕТЪР АНДРЕЕВ МИХАЙЛОВ
                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ ТИЛКОВ
                     ПЕТЪР ДИМОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ЖЕЛЕВ ЖЕКОВ
                     ПЕТЪР ПАНАЙОТОВ БОЖИЛОВ
                     ПЕТЪР ПЕТКОВ РУСЕВ
                     ПЕТЪР СТЕФАНОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЯ АЛЕКСАНДРОВА ПЕТКОВА
                     ПЕТЯ ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
                     ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
                     ПЛАМЕН ИВАНОВ ПЕТКОВ
                     ПЛАМЕН МИТКОВ МАТЕВ
                     ПЛАМЕН ПЕТРОВ ПАВЛОВ
                     ПЛАМЕН ХРИСТОВ БАЛЧЕВ
                     ПЛАМЕНА РОСЕНОВА РУСЕНОВА
                     ПРЕСЛАВ ДЕНИС АХМЕД
                     РАДИНА ИВЕЛИНОВА КОЛЧЕВА
                     РАДИНА ПЪРВАНОВА ИВАНОВА
                     РАДКА БОЙЧЕВА КОЛЕВА
                     РАДКА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
                     РАДКА ИГНАТОВА ТОДОРОВА
                     РАДКА ИЛИЕВА СТЕФАНОВА
                     РАДКА МАНОЛОВА ВАСИЛЕВА
                     РАДКА МИТЕВА ГАНЧЕВА
                     РАДКА СТЕФАНОВА ПЪРВАНОВА
                     РАДОМИРА НИКОЛОВА ЗАХАРИЕВА
                     РАДОСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     РАДОСЛАВ СТАНИМИРОВ БОГДАНОВ
                     РАДОСТИНА ВАЛЕНТИНОВА ИВАНОВА
                     РАДОСТИНА ГЕОРГИЕВА ГРАДИНАРОВА
                     РАЙЧО ДИМИТРОВ РАЧЕВ
                     РАЛИЦА НИКОЛОВА ПОПОВА
                     РАЛИЦА СТАНИМИРОВА ПАУНОВА
                     РОСЕН СТЕФАНОВ ПАВЛОВ
                     РОСЕН ЦАНЕВ РУСЕВ
                     РОСИЦА ВАЙКОВА ГЕОРГИЕВА
                     РОСИЦА МИЛКОВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     РОСИЦА ПЕТРОВА СТОЕВА
                     РОСИЦА СТЕФАНОВА РУСЕНОВА
                     РОСИЦА ТОДОРОВА ДОБРЕВА
                     РОСТИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ВЪЛЧЕВ
                     РУМЕН ВЕЛКОВ ЙОТОВ
                     РУМЕН РУМЕНОВ ПЕЛОВСКИ
                     РУМЕН СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ
                     РУМЯНА АНТОНОВА ГАЛЕВА
                     РУСА СТОЙЧЕВА ДИМИТРОВА
                     РУСКА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА
                     РУСКА ДИМИТРОВА ДОБРУДЖАНСКА
                     САБИНА ХРИСТОВА ДУКОВА
                     САВА ЙОРДАНОВ НАНОВ
                     СВЕТЛА БЕШКОВА НИКОЛОВА
                     СВЕТЛА ЖЕКОВА ГЕОРГИЕВА
                     СВЕТЛАНА ВЕСЕЛИНОВА ЖЕЛЕВА
                     СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
                     СВЕТЛАНА ЗДРАВКОВА ШИЯКОВА-ТОДОРОВА
                     СВЕТЛАНА КРАСИМИРОВА ПЕЛОВСКА
                     СВЕТЛАНА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА
                     СВЕТЛАНА ТОДОРОВА ПАУНОВА
                     СВЕТЛАНА ЦЕКОВА БОРИСОВА
                     СВЕТЛИН ХРИСТОВ ДЖЕНКОВ
                     СВЕТЛОЗАР ДИМИТРОВ ЕНЕВ
                     СВЕТОСЛАВ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ
                     СВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ВЕЛИКОВ
                     СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ
                     СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ ЖЕЧЕВ
                     СВЕТОСЛАВ СТАНИСЛАВОВ ТРИФОНОВ
                     СВИЛЕНА ЖЕЙНОВА РАШЕВА-КАЛЧЕВА
                     СЕВГЮЛ РИДВАНОВА ЮСЕИНОВА
                     СИАНА НЕВЕНОВА НЕДЕЛЧЕВА
                     СИЛВИЯ ДИМИТРОВА ПАНАЙОТОВА
                     СИЛВИЯ НИКОЛОВА ВЕЛКОВА-БАЛЧЕВА
                     СИЛВИЯ НИКОЛОВА ПЕТРОВА
                     СИЛВИЯ ТОДОРОВА СИДЕРОВА
                     СИМЕОН ГЕОРГИЕВ КОЛЧЕВ
                     СИМЕОН ХРИСТОВ КОЛЕВ
                     СИМОНА ИВАНОВА КЮЧУКОВА
                     СИМОНА ПЕТРОВА ИВАНОВА
                     СЛАВЕНА ДАНЕВА СЛАВОВА
                     СЛАВИЯ ТОДОРОВА ТОДОРОВА
                     СЛАВКА ДОБРЕВА ТОНЕВА
                     СНЕЖАНА БИЛЯНОВА ДОБРЕВА
                     СНЕЖАНА ИЛИЕВА ХАЙДАРЛИЕВА
                     СНЕЖАНА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА
                     СНЕЖАНКА ДОБРЕВА СТЕФАНОВА
                     СНЕЖАНКА ЗЛАТЕВА ПАВЛОВА
                     СНЕЖАНКА НЕДКОВА МУРАДИЯН
                     СНЕЖАНКА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА
                     СОНЯ НЕДЯЛКОВА РАЙНОВА
                     СОНЯ СТОЯНОВА АНДОНОВА
                     СТАНИСЛАВ БОГОМИЛОВ БОРИСОВ
                     СТАНИСЛАВА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
                     СТАНИСЛАВА ЖИВКОВА ИВАНОВА
                     СТАНЧО ВЕЛИКОВ КАРАИВАНОВ
                     СТАНЬО ИВАНОВ СТАНЕВ
                     СТЕЛА ДИМИТРОВА АНДОНОВА
                     СТЕЛИЯНА ИВАНОВА ЖЕКОВА
                     СТЕФАН ИВАНОВ ПОПОВ
                     СТЕФАН ИЛИЯНОВ ИЛИЕВ
                     СТЕФКА ДИКОВА ДИМИТРОВА
                     СТЕФКА НИКОЛАЕВА ГРАДИНАРОВА
                     СТЕФКА СТОЕВА КОСТАДИНОВА
                     СТОЙКА ГЕОРГИЕВА СИВОВА
                     СТОЙКО АЛЕКСАНДРОВ ТОДОРОВ
                     СТОЮ ПЕТРОВ ЛОЛОВ
                     СТОЯН ИВАНОВ ДОБРЕВ
                     СТОЯН ИЛИЕВ ИЛИЕВ
                     СТОЯН ХРИСТОВ СТОЯНОВ
                     СТОЯНКА АНГЕЛОВА ТИЛКОВА
                     СТОЯНКА КОЛЕВА СТОИЧКОВА
                     СТОЯНКА НЕНОВА ИВАНОВА
                     СЪБКА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА
                     ТАНЯ ГЕОРГИЕВА РАДЕВА
                     ТАНЯ ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
                     ТАНЯ ПЕТРОВА ИЛИЕВА
                     ТАТЯНА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА
                     ТАТЯНА СИМЕОНОВА ИВАНОВА
                     ТЕМЕНУГА НИКОЛОВА ЖЕЛЕВА
                     ТЕОДОРА ИВАНОВА ЦОЧЕВА
                     ТЕОДОРА СТАНЕВА ИВАНОВА
                     ТЕРЕЗА ТОДОРОВА ТУЖАРОВА
                     ТОДОР АНТОНОВ ГАЛЕВ
                     ТОДОР АТАНАСОВ ТУЖАРОВ
                     ТОДОР ВАЛЕНТИНОВ ВЪЛЧЕВ
                     ТОДОР ГРОЗДАНОВ ТОДОРОВ
                     ТОДОР ГРОЗДЕВ ТОДОРОВ
                     ТОДОР СТАНКОВ ТОДОРОВ
                     ТОДОРКА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА
                     ТОДОРКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
                     ТОДОРКА СИМЕОНОВА БОНЕВА
                     ТОДОРКА СИМЕОНОВА НИКОЛОВА
                     ФИЛИПА МИХАЙЛОВА КОСТАДИНОВА
                     ХРИСТАНА ПЕТКОВА ПЕТКОВА
                     ХРИСТИНА СИМЕОНОВА СИМАНОВА-ЖЕЛЕВА
                     ХРИСТИЯН АНГЕЛОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТИЯН КОСТАДИНОВ ЙОРДАНОВ
                     ХРИСТО ДИМИТРОВ ДАМЯНОВ
                     ЦВЕТА БОЯНОВА БОРИСОВА
                     ЦВЕТАНКА МЕТОДИЕВА ГОСПОДИНОВА
                     ЦВЕТЕЛИНА ЖИВКОВА ИВАНОВА
                     ЦВЕТЕЛИНА КОСТАДИНОВА ЗАХАРИЕВА
                     ЦВЕТЕЛИНА КРЪСТЕВА ДОБРЕВА
                     ЦОНКА ГОСПОДИНОВА РАДИЧКОВА
                     ЦОНКА ЯНКОВА НЕЙЧЕВА
                     ЮЛИЯН СТОЯНОВ ПЕТКОВ
                     ЯВОР КОНСТАНТИНОВ ТОДОРОВ
                     ЯНА ЖЕЛЯЗКОВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     ЯНА ИВАНОВА АТАНАСОВА
                     ЯНА ПЛАМЕНОВА МАТЕВА
                     ЯНИ ЛЮБОМИРОВ ПЕТРОВ
                     ЯНКА ИЛИЕВА ЙОРДАНОВА
                     ЯРОСЛАВ КРАСИМИРОВ ИВАНОВ

                                           Кмет/кметски наместник: ............

                                           Секретар на община/район: ..........

                                ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                     (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
         за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

                                   (по чл. 42, ал. 1 ИК)

         ОБЛАСТ ДОБРИЧ   ОБЩИНА ДОБРИЧ-ГРАД
         НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ДОБРИЧ
         КМЕТСТВО .......................   СЕКЦИЯ № 012
         Адрес на избирателната секция: ............................................

         ----------------------------------------------------
                  Собствено, бащино и фамилно име
         ----------------------------------------------------
                     АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
                     АЛЕКСАНДРА ТИХОМИРОВА ГЕОРГИЕВА
                     АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ АТАНАСОВ
                     АЛЕКСАНДЪР ПЕТКОВ ПЕТКОВ
                     АЛЕКСИ ЖИВКОВ ПЕТРОВ
                     АНА ПЕНЕВА ВЪРБАНОВА
                     АНА ЯНКОВА ВАСИЛЕВА
                     АНГЕЛ АНГЕЛОВ НЕНОВ
                     АНДРЕЙ МАРИНОВ АНДРЕЕВ
                     АНЖЕЛА ВАСИЛЕВА ГОСПОДИНОВА
                     АНЖЕЛА ЙОРДАНОВА РУСЕВА
                     АНКА АСЕНОВА ПЕНЕВА
                     АНКА ВАСИЛЕВА ПЕЙЧЕВА
                     АНКА НИКОЛОВА РАДЕВА
                     АННА ДИМИТРОВА МИНЧЕВА
                     АННА КИРИЛОВА ДИМОВА
                     АНТОАНЕТА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА
                     АНТОАНЕТА НЕДЕЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА
                     АНТОАНЕТА ТОТЕВА СТАНИСЛАВОВА
                     АНТОН ВЕЛИКОВ СТАНЕВ
                     АНТОН СТОЙКОВ АНДОНОВ
                     АНТОНИЯ ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
                     АНТОНИЯ МИЛЕНОВА ПЕНЕВА
                     АНТОНИЯ ПАВЛОВА АНДОНОВА
                     АСЕН АНГЕЛОВ ЙОРДАНОВ
                     АТАНАС АЛЕКСАНДРОВ АТАНАСОВ
                     АТАНАСКА ЙОРДАНОВА ВЛАСЕВА
                     АТАНАСКА СТОЙЧЕВА МИТКОВА-ИВАНОВА
                     АФЕНДРА ХРИСТОВА ПЕТРОВА
                     БОЖАНКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
                     БОЖИДАРА МАРИНОВА МАРИНОВА
                     БОРИСЛАВ ЦАНКОВ КОТЛАРСКИ
                     БОРЯНА ЖЕКОВА ПЕТРОВА
                     ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ ДИМИТРОВ
                     ВАЛЕНТИН НЕДЕВ ВЪЛЕВ
                     ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА ИНДЖЕВА-ДИМИТРОВА
                     ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА ЙОВЧЕВА
                     ВАНЯ АНДОНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ВАСИЛ ЕНЧЕВ РАДУШЕВ
                     ВАСИЛ ИВАНОВ ИВАНОВ
                     ВАСИЛЕНА ДИЯНОВА АНДОНОВА
                     ВАСИЛКА ДИМОВА СТАНКОВА
                     ВЕЛИКО ДИМИТРОВ АТАНАСОВ
                     ВЕЛИЧКА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
                     ВЕНЕЛИН ДИМИТРОВ ГАНЧЕВ
                     ВЕНЕЛИН СТЕФАНОВ ГЕЦОВ
                     ВЕРЖИНИЯ ИВАНОВА КОСТАДИНОВА
                     ВЕСЕЛИН ИВАНОВ МЕРТЕНС
                     ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ ИГНАТОВ
                     ВЕСЕЛИНА ЖЕЛЕВА КРАЙЧЕВА
                     ВЕСЕЛИНА СТЕФАНОВА ТРИФОНОВА
                     ВЕСЕЛКА РУСЕВА ДИМИТРОВА
                     ВЕСКА ДИМИТРОВА КОЕВА
                     ВЕСКА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
                     ВИКТОР СВЕТОЖАРОВ ЖЕЛЕВ
                     ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА КИРОВА
                     ВИОЛЕТА ЖИВКОВА ВЪЛЧЕВА
                     ВИОЛЕТА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
                     ВИРЖИНИЯ НИКОЛОВА СТОЯНОВА
                     ВЛАДИМИР ВАСИЛЕВ ДЕМИРЕВ
                     ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ НЕДЕВ
                     ГАБРИЕЛА-НЕВЯНА НЕВЯНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ГАЛИН СПАСОВ КАЛЧЕВ
                     ГАЛИНА ГОЧЕВА ГОСПОДИНОВА
                     ГАЛИНА ДИМИТРОВА МАРИНОВА
                     ГАЛИНА ДИМОВА ПЕНЕВА
                     ГАЛИНА НИКОЛОВА ВЪЛЕВА
                     ГАЛИНА СТОЯНОВА ЛАЗАРОВА
                     ГАЛЯ БОГОЕВА СТАНЧЕВА
                     ГАЛЯ МИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ГАНКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
                     ГАНКА НЕНЧЕВА КАЛЧЕВА
                     ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ КОЛЕВ
                     ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ КЮЧУКОВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
                     ГЕОРГИ ДИЯНОВ ЙОРДАНОВ
                     ГЕОРГИ ДОБРОМИРОВ МЪРЗЪКОВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ГОЧЕВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ КОСТОВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ МАРИНОВ
                     ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ КЕРЕМИДЧИЕВ
                     ГЕОРГИ КАЛИНОВ ЧАУШЕВ
                     ГЕОРГИ МЕТОДИЕВ ПАВЛОВ
                     ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ НИКОЛОВ СТЕФАНОВ
                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ ДИМОВ
                     ГЕОРГИ РУСЕВ ЙОРДАНОВ
                     ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕРГАНА БОЖИДАРОВА НИКОЛОВА
                     ГЕРГАНА ЖЕЛЯЗКОВА ХРИСТОВА
                     ГЕРГАНА ЙОРДАНОВА СТАМОВА
                     ГЕРГАНА РОСЕНОВА ДИМОВА
                     ГИНКА ЙОРДАНОВА ТОДОРОВА
                     ДАВИД МИХАЙЛОВИЧ КОРШЕВ
                     ДАМЯН СТЕЛИЯНОВ СТАНЧЕВ
                     ДАНАИЛ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
                     ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ АНДОНОВ
                     ДАНИЕЛА БУЕНОВА ЕЛЕНКОВА
                     ДАНИЕЛА МИТКОВА ПАСКАЛЕВА
                     ДАНИЕЛА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
                     ДАРИНА ЖЕЛЕВА ЖЕЛЕВА
                     ДАРИНКА СТОЯНОВА АНГЕЛОВА
                     ДЕНИС НУРАЛ КАПИТАНОВ
                     ДЕНКА ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА
                     ДЕСИСЛАВА БОЖИДАРОВА БЕЛЧЕВА
                     ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ЦВЯТКОВА
                     ДЕШПИНКА ЯНАКИЕВА МИНЧЕВА
                     ДЕЯН САШЕВ ЛИНКОВСКИ
                     ДИАНА МАРИНОВА АНДОНОВА
                     ДИМИТРИНКА ВУТОВА ЕВТИМОВА
                     ДИМИТРИЧКА ДИМИТРОВА КЮЧУКОВА
                     ДИМИТРИЧКА ЙОРДАНОВА ВЛАСЕВА
                     ДИМИТРИЧКА НИКОЛОВА ГОЧЕВА
                     ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ СЛАВОВ
                     ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ВАСИЛЕВ
                     ДИМИТЪР БОГОСЛОВОВ ПЕТРОВ
                     ДИМИТЪР БОРИСЛАВОВ КОТЛАРСКИ
                     ДИМИТЪР ВЛАДЕВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ДИЯНОВ РУСЕВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ ЦВЕТКОВ
                     ДИМИТЪР КРАСИМИРОВ ХИЛЕВ
                     ДИМИТЪР ПЕТКОВ ПЕЙЧЕВ
                     ДИМИТЪР ПЛАМЕНОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ЗЛАТЕВ
                     ДИМИТЪР ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ДИМИТЪР ХРИСТОВ БАНКОВ
                     ДИМО КОСТАДИНОВ ИВАНОВ
                     ДИМО РУСАНОВ РУСЕВ
                     ДИНКА ИЛИЕВА ДИЧЕВА-МОМЧЕВА
                     ДИЯН ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ
                     ДИЯН ДИМИТРОВ РУСЕВ
                     ДИЯН ЙОРДАНОВ АНДОНОВ
                     ДОБРА МИТЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ДОБРИ ТОДОРОВ ГИЧЕВ
                     ДОБРОМИР ИВЕЛИНОВ МАРИНОВ
                     ДОБРОМИР КОЛЕВ ДРАГОЕВ
                     ДОБРОМИР МАРИНОВ МЪРЗЪКОВ
                     ДОБРОСЛАВ МИЛЕНОВ СТАМОВ
                     ДОЙЧО ЛЮЦКАНОВ ЛЮЦКАНОВ
                     ДОНКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
                     ДОНКА ИЛИЕВА ВЪЛЧЕВА
                     ДОНКА КОЛЕВА АТАНАСОВА
                     ДОНКО РАФАИЛОВ ГЕОРГИЕВ
                     ДРАГОМИР ЖЕЛЯЗКОВ ВЛАДЕВ
                     ЕКАТЕРИНА КОЙЧЕВА ВАСИЛЕВА
                     ЕКАТЕРИНА МИХАИЛОВА РУСЕВА
                     ЕЛЕНА АНАТОЛИЕВНА ПЕТКОВА
                     ЕЛЕНА ДОБРЕВА ДИМИТРОВА
                     ЕЛЕНА МИЛАНОВА МЪРЗЪКОВА
                     ЕЛЕНКА ГЕОРГИЕВА ЖЕЧЕВА
                     ЕЛЕНКА ДИМИТРОВА УРУМОВА
                     ЕЛЕНКА ИВАНОВА АНДРЕЕВА
                     ЕЛЕНКА КОЛЕВА КОСТАДИНОВА
                     ЕЛЕОНОРА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА
                     ЕЛИЦА ПЛАМЕНОВА БОЯДЖИЕВА
                     ЕМИЛ ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
                     ЕМИЛ РАФАИЛОВ ИСАЕВ
                     ЕМИЛИЯ АТАНАСОВА УКОВА
                     ЕМИЛИЯ СТАНЕВА КИРОВА
                     ЕМРА ШЕФКЕТ КАВАДОВА
                     ЕНЧО ГОСПОДИНОВ МАНЕВ
                     ЖАНЕТА ТРАЙКОВА ТРАЯНОВА-ИВАНОВА
                     ЖЕЛКА ДИМИТРОВА ДОЙЧИНОВА
                     ЖЕЛЯЗКА СТОЕВА ХРИСТОВА
                     ЖЕНИ ПЕТРОВА МИТЕВА
                     ЖЕНЯ НИКОЛАЕВА ЛАЗАРОВА
                     ЖИВКА ЙОРДАНОВА НЕДЕВА
                     ЖИВКА МИХАЙЛОВА ДАСКАЛОВА
                     ЖИВКО АНГЕЛОВ ПЕНЕВ
                     ЖИВОДАР ДРАГОМИРОВ ВЛАДЕВ
                     ЖУЛИЯН ГЕОРГИЕВ ГРИГОРОВ
                     ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
                     ЗЕЙНУН ЗЕЙНУН ДЖЕЛАЛЕТ
                     ЗЛАТИНКА ГЕОРГИЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     ЗЛАТКА ПЕТКОВА КИРОВА
                     ЗЛАТКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ЗЛАТОМИР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
                     ЗЛАТОМИР ДЕЯНОВ ГРИГОРОВ
                     ЗОРНИЦА НЕДКОВА ЯНКОВА
                     ИВА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
                     ИВАЙЛО ДИАНОВ КИРОВ
                     ИВАЙЛО МИЛЧЕВ МЛАДЕНОВ
                     ИВАН АТАНАСОВ АТАНАСОВ
                     ИВАН ВЪРБАНОВ ДИМИТРОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ АСЕНОВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ БОГОСЛОВОВ
                     ИВАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
                     ИВАН КИРИЛОВ ИВАНОВ
                     ИВАН МИНКОВ МАРИНОВ
                     ИВАН ПРОФИРОВ АНДРЕЕВ
                     ИВАН СВЕТОЗАРОВ БОЧКОВ
                     ИВАН ЦВЯТКОВ ЙОРДАНОВ
                     ИВАНКА ГОЧЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ИВАНКА ДИМОВА РУСЕВА
                     ИВАНКА ИВАНОВА ПЕТКОВА
                     ИВАНКА КОЛЕВА СТОЯНОВА
                     ИВАНКА КОСЕВА ХИЛЕВА
                     ИВАНКА СТАНЕВА ГАНЧЕВА
                     ИВЕЛИН АНДРИЯНОВ ИВАНОВ
                     ИВЕЛИН ДИМИТРОВ ПЕТКОВ
                     ИВЕЛИН КОСТАДИНОВ СТАНЧЕВ
                     ИВЕЛИН СВЕТОСЛАВОВ ИВАНОВ
                     ИВЕЛИН СТЕФАНОВ ГРОЗДЕВ
                     ИВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ГРОЗДЕВА
                     ИВЕЛИНА МАРИНОВА МАРИНОВА
                     ИВЕЛИНА ЦОНЕВА ДИМИТРОВА
                     ИВИЛИНА ДОБРЕВА МАРИНОВА
                     ИВО ЕНЧЕВ ИВАНОВ
                     ИВО НИКОЛАЕВ ИВАНОВ
                     ИЛИЯН АЛЕКСИЕВ СТОЯНОВ
                     ИЛКНУР РАСИМ АШИМ
                     ИЛХАН АХМЕД МЕХМЕД
                     ИРЕНА РУСЕВА БАИРОВА
                     ИРИНА КРЪСТЕВА СТЕФАНОВА
                     ИРИНКА ПЕТКОВА ИВАНОВА
                     ЙОАНА ИВЕЛИНОВА СТАНЧЕВА
                     ЙОАНА СВЕТЛИНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ЙОРДАН ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ
                     ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ БАЛАБАНОВ
                     ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ КЕРЕМИДЧИЕВ
                     ЙОРДАН ДИЯНОВ АНДОНОВ
                     ЙОРДАН ЕНЧЕВ ПЕТКОВ
                     ЙОРДАН НИКОЛАЕВ БЕРБЕНКОВ
                     ЙОРДАН РУСЕВ ЙОРДАНОВ
                     ЙОРДАН СТОЯНОВ КИРЯКОВ
                     ЙОРДАНКА АТАНАСОВА БАЙРЕВА-ГЕОРГИЕВА
                     ЙОРДАНКА ГОСПОДИНОВА ЙОРДАНОВА-КОЙЧЕВА
                     ЙОРДАНКА ЕНЕВА ИВАНОВА
                     ЙОРДАНКА ИВАНОВА ИГНАТОВА
                     ЙОРДАНКА СТЕФАНОВА ПЕТРОВА
                     КАЛИНКА ГОСПОДИНОВА БОЙНОВА
                     КАЛИНКА МАРИНОВА АТАНАСОВА
                     КАЛОЯН ВАЛЕНТИНОВ ВЪЛЕВ
                     КАЛОЯН НЕДКОВ КОЛЕВ
                     КАРАНИ ОСМАН АЛИОСМАН
                     КАТЕЛИНА СТЕФАНОВА ЙОРДАНОВА
                     КАТЕРИНА ВАЛЕРИЕВА СТАНЕВА
                     КАТЯ ВАЛЕНТИНОВА ВЛАДИМИРОВА
                     КАТЯ СИМЕОНОВА ВАСИЛЕВА-ЛАСКОВА
                     КЕРАНКА АТАНАСОВА ХИМЧЕВА
                     КИНА РАДЕВА ГЕОРГИЕВА
                     КИНКА ИВАНОВА АНАСТАСОВА
                     КИРИЛ ЖИВКОВ КИРИЛОВ
                     КИРИЛ ИВАНОВ ИВАНОВ
                     КИРИЛКА ДИМИТРОВА ЕЛКОВА
                     КОЛЮ КОСТАДИНОВ КОЛЕВ
                     КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВ АНДОНОВ
                     КРАЙЧО ХРИСТОВ КРАЙЧЕВ
                     КРАСЕНКА ГЕОРГИЕВА МИХОВА
                     КРАСИМИР ДИМИТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     КРАСИМИР ДИМИТРОВ ХИЛЕВ
                     КРАСИМИР ДИМОВ КРЪСТЕВ
                     КРАСИМИР ЖИВКОВ КИРИЛОВ
                     КРАСИМИР ИВАНОВ КОСТОВ
                     КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА БОНЕВА
                     КРАСИМИРА ИВАНОВА КОНДОВА
                     КРАСИМИРА КРАЛЕВА КОСТОВА
                     КРАСИМИРА ТОШКОВА СТЕФАНОВА
                     КРИСТИЯН СТЕЛИЯНОВ СТАНЧЕВ
                     КРЪСТИНА ИВАНОВА ЦОНЕВА
                     КРЪСТИНА ХИНЕВА НИКОЛОВА-ИВАНОВА
                     КРЪСТИНКА ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА
                     КУНЬО ДИМОВ КОЛЕВ
                     КЮБРА ИБРАХИМ АЛИОСМАН
                     ЛИЛИЯ ИЛИЕВА ВАСИЛЕВА
                     ЛИЛИЯ РУСЕВА ЙЪЛДЪЗ
                     ЛЮДМИЛА ВАСИЛЕВНА БАЛАБАНОВА
                     МАКСИМ СТОЯНОВ ЖЕЛЕВ
                     МАЛИНКА ПЕТКОВА ПЕТРОВА
                     МАРА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
                     МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА НАЙДЕНОВА
                     МАРГАРИТА ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА
                     МАРГАРИТА ИВАНОВА НИКОЛОВА
                     МАРГАРИТА ПЕТРОВА СПАСОВА
                     МАРГАРИТА СТОЯНОВА ЦЕКОВА
                     МАРИАНА ИВАНОВА ТОДОРОВА
                     МАРИАНА КЕРАНОВА ХАРАЛАМБИЕВА
                     МАРИЙКА КОСТАДИНОВА ЗЛАТЕВА
                     МАРИН АТАНАСОВ МИНЧЕВ
                     МАРИН ДОБРОМИРОВ МЪРЗЪКОВ
                     МАРИН НИКОЛОВ МАРИНОВ
                     МАРИН ПЕТРОВ СТАНКОВ
                     МАРИНА ВЪЛЧЕВА СИМЕОНОВА
                     МАРИНЕЛА ГАНЧЕВА ГЕОРГИЕВА
                     МАРИНКА СЛАВОВА НИКОЛОВА
                     МАРИНКА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
                     МАРИЯ ДИМОВА МАРИНОВА
                     МАРИЯ КОСТАДИНОВА ИВАНОВА
                     МАРИЯ КОСТАДИНОВА СТЕФАНОВА
                     МАРИЯ РАЙЧЕВА ВЪРБАНОВА
                     МАРИЯН БОРИСОВ НИКОЛОВ
                     МАРИЯН ВЕЛИКОВ МАРЧЕВ
                     МАРИЯН ЙОРДАНОВ КИРОВ
                     МАРТИН СВЕТЛИНОВ ГОСПОДИНОВ
                     МАРТИНА ИВЕЛИНОВА СТАНЧЕВА
                     МЕЛЕКБЕР ШУКРИ АЛИ
                     МИГЛЕНА ИВАНОВА БОЧКОВА
                     МИГЛЕНА НИКОЛОВА ИВАНОВА
                     МИЛЕН АНГЕЛОВ ПЕНЕВ
                     МИЛЕН ДИМИТРОВ ГОСПОДИНОВ
                     МИЛЕН ДИМЧЕВ СТАМОВ
                     МИЛЕН ТОШКОВ ГЕОРГИЕВ
                     МИЛЕНА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА-ИВАНОВА
                     МИЛКО ИЛИЕВ ЧОБАНОВ
                     МИЛОСЛАВ МИЛЕНОВ МАРИНОВ
                     МИНЕ БЕХЧЕТ МУСТАФА
                     МИНКА КРЪСТЕВА НЕНОВА
                     МИНКА ПЕТРОВА ДОБРЕВА
                     МИНЧО ИВАНОВ МИНЧЕВ
                     МИРОСЛАВ ВЕНЦЕСЛАВОВ ПЕТРОВ
                     МИРОСЛАВ КИРОВ МИЛЧЕВ
                     МИТКО ИВАНОВ КОЛЕВ
                     МИТКО НИКОЛОВ СТОЯНОВ
                     МИХАИЛ ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
                     МЛАДЕН СТОЯНОВ СТОЯНОВ
                     НАДЕЖДА  МАМАЛИГА
                     НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
                     НАДЕЖДА ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА
                     НАДЕЖДА ИЛИЕВА РУСЕВА
                     НАДЕЖДА КИРИЛОВА НИКОЛОВА
                     НАДЯ ВАЛЕНТИНОВА ИЛИЕВА
                     НАДЯ НЕНКОВА КОСТАДИНОВА
                     НАЙДЕН ВАЛЕНТИНОВ ВЪЛЕВ
                     НАЙДЕН ПЕТКОВ НАЙДЕНОВ
                     НАСКО ТОДОРОВ АТАНАСОВ
                     НАТАЛИЯ ВАСИЛИЕВНА МАЦЕВИЧ
                     НАТАЛИЯ ГАНЧЕВА ЧЕРНЕВА-ПЕТКОВА
                     НАТАЛИЯ ДИМИТРОВА АТАНАСОВА
                     НЕВЕНА ЙОРДАНОВА РУСЕВА-ПЕТРОВА
                     НЕДЕЛЧО МАРИНОВ МАРИНОВ
                     НЕДЕЛЧО МИХАЛЕВ ВИЧЕВ
                     НЕДЕЛЧО ПЕТКОВ ВАСИЛЕВ
                     НЕДЖИВАН ДЖЕЛИЛ АШИМ
                     НЕДКА АТАНАСОВА МИТКОВА
                     НЕДКА ДРАГНЕВА ПЕТКОВА
                     НЕДКО АЛЕКСАНДРОВ ПЕТРОВ
                     НЕДРЕТ ИСМЕТ ЮСЕИН
                     НЕЛИ МИХАЙЛОВА ИВАНОВА
                     НЕЛИ НЕЙКОВА МЕТОДИЕВА
                     НЕЛИ ПЕТЕВА ГРОЗДЕВА-ВАСИЛЕВА
                     НИКОЛА ИВАНОВ ИВАНОВ
                     НИКОЛАЙ БОРИСОВ ЛАЗАРОВ
                     НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     НИКОЛАЙ ГЪЛЪБОВ ДОЙЧИНОВ
                     НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БЕРБЕНКОВ
                     НИКОЛАЙ КИРИЛОВ ЙОРДАНОВ
                     НИКОЛАЙ МАРИНОВ АТАНАСОВ
                     НИКОЛАЙ ПЕТКОВ НЕДЯЛКОВ
                     НИКОЛАЙ ПЕТРОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛЕТА МИТКОВА НИКОЛОВА
                     НИКОЛИНА СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА
                     НИКОЛИНКА АТАНАСОВА АТАНАСОВА
                     НИКОЛИНКА МАРИНОВА СИРАКОВА-ТОДОРОВА
                     НИКОЛИНКА РАДЕВА ИЛИЕВА
                     НИКОЛИНКА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА
                     НИНА ПЕТКОВА ПЕТКОВА
                     ОЛГА ИВАНОВА НЕДЯЛКОВА
                     ОНУР КАРАНИ ОСМАН
                     ОРХАН ШАФКЕТ АЛИ
                     ПАВЕЛ ГАЛИНОВ КАЛЧЕВ
                     ПАВЛИНКА ИЛИЕВА БАНКОВА
                     ПАВЛИНКА КОЛЕВА ВАСИЛЕВА
                     ПАРАСКЕВА НИКОЛОВА ПЕТРОВА
                     ПАУНА ИВАНОВА ИВАНОВА
                     ПЕНКА ЕНЧЕВА ЕНЕВА
                     ПЕНКА СТЕФАНОВА ИЛИЕВА
                     ПЕНКА СЪБЕВА ЙОРДАНОВА
                     ПЕНКА ХРИСТОВА ГУГОМАНОВА
                     ПЕНКО КОЛЕВ СЛАВОВ
                     ПЕПА ЕНЧЕВА ИВАНОВА
                     ПЕПА ЙОРДАНОВА АНДОНОВА
                     ПЕТКО ДОБРЕВ ПЕТКОВ
                     ПЕТКО НЕДЯЛКОВ НИКОЛОВ
                     ПЕТРАНКА ВЪЛЧЕВА ВИЧЕВА
                     ПЕТРАНКА СТОЯНОВА ЦЕКОВА
                     ПЕТЪР АЛЕКСАНДРОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР АЛЬОШЕВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР КИРЧЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ПЕТЪР КОЛЕВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ЛЮДМИЛОВ МИТЕВ
                     ПЕТЪР СТАНИСЛАВОВ АТАНАСОВ
                     ПЕТЪР СТОЯНОВ КОЛЕВ
                     ПЕТЪР ТОДОРОВ ПЕЙЧЕВ
                     ПЛАМЕН АНГЕЛОВ ТОДОРОВ
                     ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ПЕТКОВ
                     ПЛАМЕН ИВАНОВ АТАНАСОВ
                     ПЛАМЕН НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ
                     ПЛАМЕН СТЕФАНОВ ПЕТКОВ
                     ПЛАМЕН СТОЕВ ДИМИТРОВ
                     ПОЛИНА СВЕТОСЛАВОВА ИВАНОВА
                     РАДА ДИМИТРОВА МИТЕВА
                     РАДКА ГЕОРГИЕВА СТОЕВА
                     РАДКА ПАВЛОВА БЕРБЕНКОВА
                     РАДОСЛАВА ЗЛАТКОВА ГЕОРГИЕВА
                     РАДОСТИН ПЛАМЕНОВ АЛЕКСИЕВ
                     РАДОСТИНА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     РАДОСТИНКА НИКОЛОВА СТЕФАНОВА
                     РАДУШ ЕНЧЕВ ЛУНГОВ
                     РАЙНА ГЕОРГИЕВА МАРЕВА
                     РАНГЕЛ АЛЕКСАНДРОВ РАНГЕЛОВ
                     РЕНЕТА ВЕНЦИСЛАВОВА ГЕЦОВА
                     РИНА МОХАМЕД АБДЕЛКАДЕР
                     РОЗА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
                     РОСЕН ДЕНЧЕВ РУСЕВ
                     РОСЕН ПЕТКОВ РУСЕВ
                     РОСЕН ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ
                     РУМЕН АНГЕЛОВ МЕТОДИЕВ
                     РУМЕН ГЕОРГИЕВ ЛАСКОВ
                     РУМЯНА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
                     РУМЯНА ДИМИТРОВА ДЕЛИМАНОВА
                     РУМЯНА ЙОРДАНОВА КЕРЕМИДЧИЕВА
                     РУСАН РАДЕВ РУСЕВ
                     РУСИ ЙОРДАНОВ БОНЕВ
                     РУСКА ЯНКОВА ПАНЧЕВА
                     САВИНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
                     СВЕТЛА ДИМОВА ВИЧЕВА
                     СВЕТЛАНА ЕВГЕНИЕВА ЛИНКОВСКА
                     СВЕТЛАНА ЖЕЛЯЗКОВА ВАСИЛЕВА-БОЯДЖИЕВА
                     СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВА ЛАЗАРОВА
                     СВЕТЛАНА ПАВЛИНОВА ПЕТРОВА
                     СВЕТЛАНА РУМЕНОВА МЕТОДИЕВА
                     СВЕТОЗАР ХРИСТОВ БОЧКОВ
                     СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ СЪБЕВ
                     СВЕТОСЛАВ РАЧЕВ ЯНКОВ
                     СВИЛЕН МАРИНОВ СТОЕВ
                     СЕВДАЛИНА РУМЕНОВА МЕТОДИЕВА
                     СИЙКА РУСАНОВА РУСЕВА
                     СИЛВИЯНА НАЙДЕНОВА НАЙДЕНОВА
                     СИМЕОН КРАСИМИРОВ КАМЕНОВ
                     СИМОНА ДИМИТРОВА ГАНЧЕВА
                     СИМОНА ДИМИТРОВА ПЕНТИЕВА
                     СИМОНА ИВЕЛИНОВА СТЕФАНОВА
                     СИЯНА МИНЧЕВА ИВАНОВА
                     СЛАВКА СЛАВОВА НИКОЛОВА
                     СНЕЖАНА ТОДОРОВА ЙОНОВА
                     СОНЯ ФИЛЕВА ПЕТРОВА
                     СОФИЯ ДИМИТРОВА ИВАНОВА
                     СТАНИМИР ВЕСЕЛИНОВ ИЛИЕВ
                     СТАНКА ВЕЛИКОВА ЕКЗАРОВА
                     СТАНКА ВЪРБАНОВА РУСЕВА
                     СТАНКА ИВАНОВА ПЕЙЧЕВА
                     СТЕЛИЯН КОСТАДИНОВ СТАНЧЕВ
                     СТЕЛИЯН СВЕТОСЛАВОВ РАЧЕВ
                     СТЕФАН ДИМИТРОВ ЗЛАТЕВ
                     СТЕФАН ДИМОВ ЕФТИМОВ
                     СТЕФАН ИЛИЕВ СТЕФАНОВ
                     СТЕФАН СТОЕВ СТЕФАНОВ
                     СТЕФАН ЦОНЧЕВ СТЕФАНОВ
                     СТЕФАНИ  ДИМИТРОВ
                     СТЕФКА ДИМИТРОВА ЛУНГОВА
                     СТЕФКА КИРОВА ДИМИТРОВА
                     СТОИМЕН ПЛАМЕНОВ СТОЕВ
                     СТОЙКА МАРИНОВА КОЛЕВА
                     СТОЙКА ТРЕНДАФИЛОВА ВЕЛИКОВА
                     СТОЙО АТАНАСОВ СТОЕВ
                     СТОЮ ДИМИТРОВ ГОСПОДИНОВ
                     СТОЯН ГЕОРГИЕВ БОЯДЖИЕВ
                     СТОЯН ИВАНОВ СТОЯНОВ
                     СТОЯН ИГНАТОВ ТОДОРОВ
                     СТОЯН КРАСНОДАРОВ КАТЕЛИЕВ
                     СТОЯН МИХАЙЛОВ ДИМИТРОВ
                     СТОЯНА ТРИФОНОВА ГЕОРГИЕВА
                     СТОЯНКА БОЯНОВА МАНЕВА
                     СТОЯНКА ДИМИТРОВА ВЛАСЕВА
                     СТОЯНКА МАРИНОВА АНДРЕЕВА
                     СТОЯНКА МАТЕЕВА КОЛЕВА
                     СТОЯНКА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА
                     СЪБИНА ДИМИТРОВА КОЛЕВА
                     ТАНЕР ИЛКНУР РАСИМ
                     ТАНЯ КОЛЕВА БЕРБЕНКОВА
                     ТАНЯ СВЕТОСЛАВОВА ИВАНОВА
                     ТЕОДОР ИВЕЛИНОВ МАРИНОВ
                     ТЕОДОРА БОЖЕВА АТАНАСОВА
                     ТЕОДОРА ДИМИТРИНОВА ГОСПОДИНОВА
                     ТЕОДОРА МИХАЙЛОВА МАРЧЕВА
                     ТЕОДОРА ПЕТКОВА ПЕТКОВА
                     ТОДОР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ТОДОР ГРИГОРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ТОДОР СТОЯНОВ ТОДОРОВ
                     ТОДОРА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
                     ТОДОРКА ДИМИТРОВА РУСЕВА
                     ТОДОРКА НЕДЕВА ЕНЕВА
                     ТОМА БОРИСЛАВОВ ТАШЕВ
                     ТОНКА ИВАНОВА МАРИНОВА
                     ТОНКА СТАНЧЕВА ТОДОРОВА
                     ТРАЯН ГАЛИНОВ КАЛЧЕВ
                     ФАТМА АХМЕД КАПИТАНОВА
                     ФЕРХАД НУРГЮН ИСМАИЛ
                     ХИМЧО КАРЧЕВ ХИМЧЕВ
                     ХРИСТИЯН ЛЮДМИЛОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
                     ХРИСТО ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО КОСТОВ ПЕТКОВ
                     ЦАНКА ЕНЕВА СТОЯНОВА
                     ЦВЕТАН РОСЕНОВ ИВАНОВ
                     ЦВЕТЕЛИНА КАМЕНОВА ЩЕРЕВА
                     ЮЛИЯ ПЕНЕВА СТОЙКОВА
                     ЮЛИЯН ИЛИЯНОВ АЛЕКСИЕВ
                     ЮЛИЯНА ВЕЛЧЕВА ИВАНОВА
                     ЯВОР ПЕТРОВ ЯНКОВ
                     ЯНИЦА ДИМЧЕВА ДИМОВА
                     ЯНИЦА ИВАНОВА АТАНАСОВА
                     ЯНИЦА НИКОЛАЕВА ТИНЕВА
                     ЯНИЦА РАДОСЛАВОВА ЦВЕТКОВА
                     ЯНКА КОЛЕВА МИРЧЕВА
                     ЯНКА ПЕТРОВА РАДУШЕВА
                     ЯНКА СТАТЕВА ЛЮЦКАНОВА
                     ЯНКА СТОЙЧЕВА КОЛЕВА
                     ЯНКА ТОДОРОВА КАЛЧЕВА

                                           Кмет/кметски наместник: ............

                                           Секретар на община/район: ..........

                                ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                     (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
         за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

                                   (по чл. 42, ал. 1 ИК)

         ОБЛАСТ ДОБРИЧ   ОБЩИНА ДОБРИЧ-ГРАД
         НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ДОБРИЧ
         КМЕТСТВО .......................   СЕКЦИЯ № 013
         Адрес на избирателната секция: ............................................

         ----------------------------------------------------
                  Собствено, бащино и фамилно име
         ----------------------------------------------------
                     АДЕМ ЮКСЕЛ АХМЕТ
                     АЛЕКСАНДРА ЙОРДАНОВА МАРИНОВА
                     АЛЕКСАНДРА МИЛЕНОВА БОРИСОВА
                     АЛЕКСАНДЪР ГАЛИНОВ СЪБЕВ
                     АЛЕКСАНДЪР ЖИВКОВ ЙОРДАНОВ
                     АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ
                     АЛЕКСАНДЪР СВЕТОСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ
                     АЛЕНА ИВАНОВА ЛАЗАРОВА-ТОДОРОВА
                     АНАСТАС НИКОЛАЕВ БАЛКАНСКИ
                     АНГЕЛ ИВАНОВ ДИМОВ
                     АНГЕЛ ЛЮБЕНОВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛ МАРИНОВ МАРИНОВ
                     АНГЕЛИНА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА
                     АНДЖЕЛИКА АНДРИАНОВА АТАНАСОВА
                     АНДРЕАНА МИТКОВА ЖЕЛЕВА
                     АНДРИАН ЯРОСЛАВОВ ДЖАМБАЗОВ
                     АНЖЕЛИНА НЕДЕЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА
                     АНКА ГРИГОРОВА НИКОЛОВА
                     АННА ИЛИЕВА ЯНАКИЕВА
                     АННА ПЕНЧЕВА КОСТАДИНОВА
                     АНТОН СТРАШИМИРОВ ВЪЛКОВ
                     АСЯ АТАНАСОВА СЪБЕВА
                     АТАНАС ДИМИТРОВ ИЛИЕВ
                     АТАНАС ЖЕЛЕВ ДИМОВ
                     АТАНАС ИВАНОВ АРАБАДЖИЕВ
                     АТАНАС КОСТАДИНОВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС ЦОНЕВ ЙОРДАНОВ
                     АТАНАС ЯНКОВ АТАНАСОВ
                     АТАНАСКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     БОЖАНКА БОНЕВА ЯНКОВА
                     БОЖИДАР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     БОЙКО АНДОНОВ ЖЕКОВ
                     БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ВЪРБАНОВ
                     БОРИСЛАВ ДИМЧЕВ НИКОЛОВ
                     БОРИСЛАВ СТАНЕВ КОСТОВ
                     БОРИСЛАВКА СИМЕОНОВА ЦАНЕВА
                     БОРЯНА ДИМИТРОВА ТАЛПОВА-БОЖИКОВА
                     БОРЯНА ЙОРДАНОВА ФОТЕВА-ДИМИТРОВА
                     БОЯНА РАДОСЛАВОВА ДРАГОЕВА
                     ВАЙДЕ АЛИ АДЕМ
                     ВАЛЕНТИН СТОЯНОВ ИЛИЕВ
                     ВАЛЕНТИН ХРИСТОВ ДИМИТРОВ
                     ВАЛЕНТИНА ЖЕКОВА ТОДОРОВА
                     ВАЛЕРИ ПЕЙЧЕВ МИНКОВ
                     ВАЛЕРИЙ НИКОЛОВ СТАНЕВ
                     ВАЛЕРИЯ ПЕТРОВА ДРАГНЕВА
                     ВАНЕСА ВЛАДИМИРОВА ЖЕЛЕВА
                     ВАНЕСА МИРОСЛАВОВА БОРИСОВА
                     ВАНКО НАЙДЕНОВ ИВАНОВ
                     ВАСИЛ ВЪЛЕВ РАДЕВ
                     ВАСИЛ ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
                     ВАСИЛ МИХАЙЛОВ ДИМИТРОВ
                     ВАСИЛА ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА
                     ВЕЛИЗАРА ДАНАИЛОВА ИВАНОВА
                     ВЕЛИКА БОНЕВА ДИМИТРОВА
                     ВЕЛИКО ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ВЕЛИН ПЕТКОВ НИКОЛОВ
                     ВЕЛИЧКА ЗЛАТЕВА БОЖИЛОВА
                     ВЕЛКА КОЛЕВА НИКОЛОВА
                     ВЕНЕЛИН АТАНАСОВ ГАНЧЕВ
                     ВЕНЕРА ИВАНОВА МАРИНОВА
                     ВЕНЕТА ЗЛАТКОВА БОЙЧЕВА
                     ВЕНЦИСЛАВ ЛЮБОМИРОВ ПЕТРОВ
                     ВЕСЕЛА ДОНКОВА ГЕОРГИЕВА
                     ВЕСЕЛИН ДЕЯНОВ ПЕРСИНОВ
                     ВЕСЕЛИН ИВАНОВ СЛАВОВ
                     ВЕСЕЛИН ЙОРДАНОВ ВАСИЛЕВ
                     ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА ДУХНЕВА
                     ВЕСКА ПЕТКОВА ПЕТРОВА
                     ВИКТОР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
                     ВИКТОР ПЛАМЕНОВ ДИМИТРОВ
                     ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА ТЕРЗИЕВА
                     ВИКТОРИЯ ДИМИТРИНОВА НИКОЛОВА
                     ВИКТОРИЯ ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
                     ВИОЛЕТА АТАНАСОВА АНТИПОВА
                     ВИОЛЕТА КИРИЛОВА ПЕНКОВА
                     ВИОЛЕТА КИРОВА ПЕТРОВА
                     ВИОЛЕТА ПЕНЧЕВА ПЕТРОВА
                     ВИОЛЕТА ПЕТРОВА МЕХМЕД
                     ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА ДЯКОВА
                     ВИРЖИНИЯ ЖИВКОВА МИХАЙЛОВА
                     ВЛАДИМИР ЖЕЛЯЗКОВ ЖЕЛЕВ
                     ВЛАДИМИР НИКОЛОВ ВЛАДИМИРОВ
                     ВЛАДИМИР СТОЯНОВ СТОЯНОВ
                     ВЪЛКАН МАРИНОВ БОЖИКОВ
                     ВЪЛЧО КОСТАДИНОВ ВЪЛЧЕВ
                     ГАБРИЕЛА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА
                     ГАЛЕНА ТАНЕВА КОСТОВА
                     ГАЛИН ДИМИТРОВ КОСТОВ
                     ГАЛИН ДОНЕВ СЪБЕВ
                     ГАЛИН ИВАНОВ КОСТАДИНОВ
                     ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ЗЛАТЕВА
                     ГАЛИНА ДИМИТРОВА РУФИЪ
                     ГАЛИНА ЖЕЛЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ГАЛИНА ИВАНОВА ГАТЕВА
                     ГАЛИНА СИМЕОНОВА ТРИФОНОВА
                     ГАЛИНА ТОДОРОВА АЛЕКСИЕВА
                     ГАНКА СТАНЕВА ГАТЕВА
                     ГАНЧО ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
                     ГЕНОВЕВА ГЕОРГИЕВА РАДЕВА
                     ГЕНОВЕВА ИЛИЕВА БАЛЧЕВА-ДОТЕ
                     ГЕНОВЕВА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
                     ГЕОРГИ БОЖАНОВ ТЕРЗИЕВ
                     ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ГОСПОДИНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ФЛОРЕВ
                     ГЕОРГИ ДИЯНОВ ЦОНЕВ
                     ГЕОРГИ КОЛЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ МАРКОВ КОЛЕВ
                     ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ОГНЯНОВ ЯНЕВ
                     ГЕОРГИ ПАНАЙОТОВ ПЕТРОВ
                     ГЕОРГИ СТАНИСЛАВОВ ПОПОВ
                     ГЕОРГИ ТОНЧЕВ ВАСИЛЕВ
                     ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕРГАНА ЙОРДАНОВА ПАНДЕРОВА
                     ГЕРГАНА МАРИНОВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     ГЕРГАНА МАРИНОВА ЯНЕВА
                     ГЕРГАНА РОСЕНОВА ЗЛАТЕВА
                     ГИНКА ИВАНОВА КОЛЕВА
                     ГИНКА ТОДОРОВА ИВАНОВА
                     ГОСПОДИН МАРИНОВ ГОСПОДИНОВ
                     ГЮРСЕЛ ГЮРСЕЛ ОСМАН
                     ГЮРСЕЛ МЮРСЕЛ ОСМАН
                     ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ АТАНАСОВ
                     ДАНИЕЛ МИТКОВ ДИМИТРОВ
                     ДАНИЕЛ ТОДОРОВ ПАНЧЕВ
                     ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА
                     ДАНИЕЛА КОСТАДИНОВА СТРЕЗЕВА
                     ДАНИЕЛА РАДЕВА АТАНАСОВА-ИЛИЕВА
                     ДАРИНКА СТОЯНОВА ГОСПОДИНОВА
                     ДЕНИСЛАВ СТОЙЧЕВ АТАНАСОВ
                     ДЕНИЦА ИВОВА ЙОВЧЕВА-ЛЕВОВА
                     ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА ДИМОВА
                     ДЕСИСЛАВА ЗДРАВКОВА ГОНЕВА
                     ДЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА-КАРТЕЛОВА
                     ДЕЯН ЙОНКОВ КОЛЕВ
                     ДЕЯН ЙОРДАНОВ ДРУМЕВ
                     ДЕЯН ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ
                     ДИАН ГЕОРГИЕВ БОГДАНОВ
                     ДИАНА ЦВЯТКОВА ИВАНОВА
                     ДИМИТРИН СТОЯНОВ ПАНДЕРОВ
                     ДИМИТРИНКА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА
                     ДИМИТРИЧКА ИВАНОВА ПАНАЙОТОВА
                     ДИМИТЪР АТАНАСОВ АРАБАДЖИЕВ
                     ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ КОЛЕВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ФЛОРЕВ
                     ДИМИТЪР ЕНЧЕВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ЙОВЧЕВ ТОДОРОВ
                     ДИМИТЪР НИКОЛОВ ПЕТКОВ
                     ДИМИТЪР ПЕНКОВ МИТЕВ
                     ДИМИТЪР РАДУШЕВ РАДУШЕВ
                     ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ЯНКОВ СТАНЕВ
                     ДИМКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
                     ДИМЧО КУНЕВ КОЛЕВ
                     ДИМЧО СТЕФАНОВ НИКОЛОВ
                     ДИНЧЕР ТУНЖЕЛОВ БЕЙЗАТОВ
                     ДИЧКА ИВАНОВА ДРАГОЛИНОВА
                     ДИЯН АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ
                     ДИЯН АТАНАСОВ КОСТАДИНОВ
                     ДИЯН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
                     ДИЯН ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
                     ДИЯН ГЕОРГИЕВ ЦОНЕВ
                     ДИЯН ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ
                     ДИЯНА СТОЯНОВА ЙОВЧЕВА
                     ДОБРИН НАЙДЕНОВ АНДРЕЕВ
                     ДОБРИНКА БЕШКОВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     ДОЙНА ХРИСТОВА МИХАЙЛОВА
                     ДОНКА ВАСИЛЕВА МИЛЕВА
                     ДОНКА ЖЕЛЯЗКОВА ГЕОРГИЕВА
                     ДОНКА ЙОНКОВА СТОЙНОВА
                     ДОРА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
                     ДЯНА ИВАНОВА БОЖИЛОВА
                     ЕБРУ МЕРТОЛ МЕМДУ
                     ЕВГЕНИ ЙОРДАНОВ МАРИНОВ
                     ЕЛЕНА ПЕТРОВА НИКОЛОВА
                     ЕЛЕНА ЦОНЕВА СТОЙКОВА
                     ЕЛЕНКА ДИМИТРОВА ГОЧЕВА
                     ЕЛЕНКА ЖЕЛЕВА ПОПОВА
                     ЕЛЕНКА ПЕТРОВА ХРИСТОВА
                     ЕЛЕНКА ТОДОРОВА ВЕЛИКОВА
                     ЕЛЕОНОРА КОЛЕВА ЯНКОВА-ПЕТРОВА
  &