МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023

Централна избирателна комисия 

Указ № 146 на Президента на Република България за насрочване на избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. (обн., ДВ, бр. 67 от 04.08.2023 г.)

 Разяснителна кампания 


РЕШЕНИЕ № 173-МИ/30.10.2023г. на Общинска избирателна комисия, с което насрочва втори тур за избор на кмет на Община град Добрич на 05.11.2023г.

Общинска избирателна комисия Добрич 

гр. Добрич, ул.България №12, стая 311

Телефон: Зам. - председател - 0898670156; Зам. - председател - 0898670158; Зам. - председател - 0898670165; Зам. - председател - 0898670166; Секретар - 0898670169; 0898670148; Председател: 0898 670155

email: [email protected]

website: oik0828.cik.bg

Решение №2082-МИ / 29.08.2023 г.  изменено с решение №2214-МИ/04.09.2023 на ЦИК№2568-МИ/02.10.2023 и №2670-МИ/13.10.2023, №2709-МИ/18.10.2023г.

относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Добрич, област Добрич, за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.


ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ - места за гласуване, адреси в Изборите за общински съветници и за кмет на 29.10.2023г. (публикувано на 11 септември 2023г.)


Обучителни материали и разяснителна кампания, публикувани в сайта на ЦИК

МВР ще съдейства на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражняват правото си на глас в деня на изборите (публикувано на 01.11.2023г.)

МВР ще съдейства на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражняват правото си на глас в деня на изборите - втори тур. МВР образци.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в избори кмет на Община град Добрич - втори тур на 5 ноември 2023 г. (чл.39, ал.1 ИК) (публикувано на 31.10.2023г.)

    СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА   от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 5 ноември 2023 г.   (чл.39, ал.1 ИК)   (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)  …

График за получаване на материалите за втори тур за изборите на 05.11.2023 г. от секционните избирателни комисии. (Публикувано на 31.10.2023 г.)

График за получаване на книжа и материали от Секционните избирателни комисии   Дата:         04 НОЕМВРИ  2023 г. (събота) Място:      Заседателна зала на Община град Добрич     Секции №№  …

Заповед №1709/26.10.2023 г. за образуване на избирателни секции в “Многопрофилна болница за активно лечение – Добрич” АД и Дом за стари хора

  ЗАПОВЕД № 1709/26.10.2023 г. град Добрич На основание чл. 44, ал. 1 т. 1 и т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във…

График за получаване на материали и изборни книжа от Секционните избирателни комисии в предизборния ден на 28 октомври 2023 г.

ОБЩИНА  ГРАД  ДОБРИЧ ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТ на 29 ОКТОМВРИ 2023 г.   График за получаване на книжа и материали от Секционните избирателни комисии   Дата:         28 ОКТОМВРИ…

Съобщение за провеждане на обучение на членовете на секционните избирателни комисии, вкл. подвижна (СИК/ПСИК) в Община град Добрич (публикувано на 17.10.2023г.)

Обучението на СИК/ПСИК за Община град Добрич, съгласно решение №99-МИ/16.10.2023г. на ОИК, ще се проведе по следния график и условия:   - За СИК от №001 до №043 на 21.10.2023г.…

Заповед 1601/14.10.2023г., относно oбразуването на една секция за гласуване с подвижна избирателна кутия за изборите за общински съветници и за кмет на 29.10.2023г. на територията на Община град Добрич. (Публикувана на 14.10.2023г.)

Заповед 1601/14.10.2023г., относно oбразуването на една секция за гласуване с подвижна избирателна кутия за изборите за общински съветници и за кмет на 29.10.2023г. на територията на Община град Добрич. (Публикувана…

МВР ще съдейства на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражняват правото си на глас в деня на изборите (публикувано на 10.10.2023г.)

МВР ще съдейства на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражняват правото си на глас в деня на изборите

Осигуряване на условия за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за общински съветници и за кмет в Община град Добрич на 29 октомври 2023г. (публикувано на 09 октомври 2023г.)

Осигуряване на условия за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за общински съветници и за кмет в Община град Добрич на 29 октомври 2023г.…

6 електронни услуги свързани с изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 в сайта на Министерство на електронното управление (публикувано на 21 септември 2023г.)

На интернет страницата на Министерство на електронното управление са публикувани 6 услуги свързани с изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023

Заповед №1436/21.09.2023г. относно определяне на местата за поставяне на агитационни материали по време на предизборната кампания в Изборите за общински съветници и за кмет на 29.10.2023г. (публикувано на 21.09.2023 г.)

Заповед №1436/21.09.2023г. на Кмета, с която определя местата за поставяне на агитационни материали по време на предизборната кампания в Изборите за общински съветници и за кмет на 29.10.2023г.

Съобщение във връзка с проверка в избирателния списък по ЕГН на всеки избирател (публикувано на 18.09.2023г.)

Избирателите могат да проверят адреса на избирателната си секция през Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/ Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде…