Издаване на документ от eмлячните регистри за земеделска собственост

A A A

Необходими документи:
- Искане по образец;

 

Срок за издаване: 7 дни

15:30:06, 29 Юли 2023