9412 Приемане на Данъчна декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък

A A A

Заяви Е-услуга


Конкретният размер на патентния данък е определен в Приложение 1 на Наредбата за определяне размера на местните данъци за съответната година.

 

С видовете патентни дейности може да се запознаете от тук.

Подаването на декларации по чл.61н,ал.1 от ЗМДТ за облагане с патентен данък се извършва до 31 януари на текущата година.

Платилите за цялата година в срока за подаване на патентна декларация - до 31 януари на текущата година ползват отстъпка 5 на сто от дължимия данък.

Необходими документи:

- Декларация по образец;

 

Община град Добрич предоставя услугата по електронен път чрез Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги на държавната администрация:

Файлове:

11:58:04, 2 Юни 2023