9411 Приемане на Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени задължения и такси по ЗМДТ

A A A

Заяви Е-услуга


Необходими документи:

- Искане по образец;

 

Срок за изпълнение: 14 дни

 

Община град Добрич предоставя услугата по електронен път чрез Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги на държавната администрация:

Файлове:

14:42:08, 4 Януари 2024